Rīgas Politehniskā institūta galvenā ēka, tagad Latvijas Universitāte.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1866. - 1903. g., 1938. g.
Raiņa bulvāris 19


 
../R01/a41.jpg ../R01/a42.jpg

Centrālajā parku zonā atrodas lielākā daļa 19. gs. otrajā pusē Rīgā uzcelto mācību iestāžu. Liela nozīme centra pilsētbūvnieciskajā ainavā bija Rīgas Politehnikuma (vēlāk Politehniskā institūta, tagad Latvijas Universitātes) ēkai, kuru mierīgās, monumentālās formās ar zināmām romāņu stila un bizantiešu arhitektūras stilizācijas iezīmēm izprojektēja pirmais arhitektūras fakultātes dekāns profesors Gustavs Hilbigs (1822.-1883.). Ēkas pirmo kārtu uzcēla 1866.-1869. gadā. Ģimnāzijām un privileģētajām mācību iestādēm parasti bija simetrisks plāna risinājums: centrā atradās vestibils, plašas kāpnes un aktu zāle, bet klases pieslēdzās gaiteņiem tikai no ielas puses.


Rīgas kultūras pieminekļi