Reiterna nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1685. g.
Mārstaļu iela 2/4


 
../R02/a88.jpg ../R04/a44.jpg ../R04/a45.jpgValsts nozīmes mākslas piemineklis.
Fasādes dekoratīvā apdare.   1685. g.
Mārstaļu iela 2/4

 
../R04/a46.jpg ../R02/a90.jpg ../R02/a89.jpg

 
../VecR04/a13.jpg ../VecR01/a02.jpg ../VecR04/a15.jpg

 
../VecR06/a29.jpg ../VecR06/a26.jpg ../VecR06/a25.jpg

 
../VecR06/a28.jpg ../VecR06/a31.jpg ../VecR06/a27.jpg

 

Reiterna nama arhitekts ir Rīgas pilsētas būvmeistars Ruperts Bindenšū. Nams ziemeļu baroka stilā celts 1684. -1688. g. tirgotājam un rātskungam Johanam Reiternam, Skaista ir zemdzegas frīze ar dažādo dzīvnieku attēliem, kuras vidū redzams zviedru lauva, kas pieveicis krievu lāci. Portāla kolonnu kapiteļos skatāmi ēkas īpašnieka un viņa dzīvesbiedres portreti. Simetriskā nama fasāde veidota holandiešu klasicisma un baroka stilā ar lielā joniskā kārtojuma pilastriem.Reiterna nama iekštelpas
 
../R05/a16.jpg ../R02/a47.jpg ../R05/a19.jpg ../R02/a40.jpg

 
../R05/a22.jpg ../R05/a21.jpg ../R05/a20.jpg

 
../R02/a45.jpg ../R05/a18.jpg ../R02/a44.jpg

 
../R02/a41.jpg ../R05/a17.jpg


Rīgas kultūras pieminekļi