Savrupmāja.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1934. g.
Tālivalža iela 13


 
../Teika/a32.jpg ../Teika/a31.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi