Dzīvojamā ēka.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1911. g.
Tallinas iela 77


 
../caka/a28.jpg ../caka/a27.jpg ../caka/a26.jpg

 
../caka/a25.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi