Anglikāņu baznīcas un jūrnieku kluba komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   19. - 20. gs.
Pils iela 11

../R04/a31.jpg ../R04/a32.jpg Anglikāņu baznīca - eklektisma paraugs. Celta 1857. - 1859. g. pēc arhitekta J. D. Felsko projekta bijušā Paula bastiona vietā. Paredzēta angļu tirgotāju vajadzībām, kuri līdz tam dievkalpojumus noturēja Reformātu baznīcā. Anglikāņu baznīca būvēta neogotiskās formās, apdarē izmantots sarkanais ķieģelis, kalta akmens fiales, dzegas, balstarkas. Baznīcas vienjomas zāli sedz apmestas koka konstrukcijas velves, altāra telpa sadalīta divās daļās ar asimetriski novietotu kolonnu. Interjera iekārtojumā izmantoti koka paneļi.

 
../VecR07/a16.jpg ../VecR07/a23.jpg ../VecR07/a17.jpg

 
../VecR07/a21.jpg ../VecR07/a20.jpg ../VecR07/a19.jpg ../VecR07/a22.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi