Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Audēju iela 7, 9, 11

Audēju iela 7


 
../VecR03/a06.jpg ../VecR03/a34.jpg ../VecR04/a31.jpg

 
../VecR04/a28.jpg ../VecR04/a27.jpg ../VecR04/a24.jpg

 
../VecR04/a30.jpg ../VecR04/a29.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi