Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Audēju iela 7, 9, 11

Audēju iela 9


 
../VecR03/a071.jpg ../VecR03/a32.jpg ../VecR04/a26.jpg

 
../VecR03/a33.jpg ../VecR03/a31.jpg ../VecR04/a25.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi