Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   16. - 19. gs.
Jauniela 14, 18, 22, 26

../R02/a80.jpg ../VecR05/a09.jpg ../VecR05/a10.jpg

 
../VecR05/a12.jpg ../VecR05/a13.jpg ../VecR05/a14.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi