Dzīvojamā māja.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1739. g.
Kalēju iela 45


 
../VecR03/a291.jpg ../VecR01/a16.jpg ../VecR01/a17.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi