../egl/a10.jpg

Portāls

Valsts nozīmes mākslas piemineklis.   1903. g.
Kaļķu iela 20


 
../VecR06/a03.jpg ../VecR07/a70.jpg ../VecR07/a69.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi