Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 20. gs.
Klostera iela 17, 19.


 
../R02/a11.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi