Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   15. - 18. gs.
Klostera iela 5, 7.


../VecR05/a02.jpg ../VecR05/a03.jpg ../VecR07/a30.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi