Ēku komplekss Sv. Gara konventa sētā.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   13. - 19. gs.
Kalēju iela 9/11


 
../R01/a37.jpg ../VecR05/a25.jpg ../VecR03/a02.jpg

 
../VecR05/a24.jpg ../VecR05/a26.jpg ../R03/a30.jpg ../VecR03/a01.jpg

 
../R02/a20.jpg ../R02/a17.jpg ../VecR05/a23.jpg

Konventa sēta atrodas Vecrīgā starp Kalēju un Skārņu ielām, Kalēju ielā 9/11. Platība 260 m2. Sākotnēji šajā vietā atradās Zobenbrāļu ordeņa pils, kas tika nopostīta 1297. g., kad rīdziniekiem izdevās ielauzties pilī. Pēc uzvaras pār rīdziniekiem 1330. g. ordenis prasīja, lai nopostītās pils vietā pilsētnieki uzceltu jaunu. To arī uzcēla Daugavas krastmalā Svēta gara hospitāļa vietā. Pēdējo pārcēla uz bijušo ordeņa pili, un vēlāk šo vietu sāka saukt par Svētā gara konventa sētu.

Konvents ir bīskapa Alberta 1220. gada dibinājums visu tautību un kārtu nespējnieku pabalstīšanai - tiem tiek dots mājoklis, ēdiens un sniegta medicīniskā palīdzība. No 15. gadsimta te atradās Kampenhauzena nabagmāja jeb "nevācu patversme", kur mitinājās trūcīgas pilsētas zemāko slāņu pārstāvju atraitnes. Konventa sētā atradās arī "Pelēko māsu patversme" - slimnieku kopēju mītne un dziednīca, kuras ēka uzcelta 1488. g. un pārbūvēta 1860. g.. Nosaukums "Pelēko māsu patversme" cēlies no tur dzīvojošo mūķeņu pelēkajiem apmetņiem. 17. gs. beigās Konventa sētā ierīkota caurbrauktuve starp Kalēju un Skārņu ielu, t.s. Svētā Gara pasāža.


Rīgas kultūras pieminekļi