Cilnis "Sv. Juris cīņā ar pūķi".

Valsts nozīmes mākslas piemineklis.   1846., 1866. g.
Kungu iela 34


 
../VecR01/a15.jpg ../VecR01/a14.jpg ../VecR03/a17.jpg

Sv. Jura hospitāļa pirmsākumi meklējami 13. gs. bīskapa Alberta laikos. Hospitāļa ēka Kungu ielā 34 celta 1845. gadā pēc arhitekta J. D. Felsko projekta. Domājams, ka cilnis ir senākas izcelsmes un atradies arī iepriekšējo hospitāļa ēku fasādēs, jo hospitālis daudzas reizes mainījis atrašanās vietu, un tā ēkas gājušas bojā.


 

Rīgas kultūras pieminekļi