Savrupmāja.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1933. g.
Kuršu iela 15


 
../Teika/a16.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi