Savrupmājas.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1937., 1938.
Launkalnes iela 9 un 7


 
../Teika/a33.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi