Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   13. - 18. gs.
Meistaru iela 19, 21, 23


 
../VecR02/a09.jpg ../VecR02/a11.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi