Muzejs.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1903. - 1904. g.
Kr. Valdemāra iela 10a


 
../R03/a03.jpg ../R03/a02.jpg ../R03/a01.jpg ../R03/a04.jpg

20. gs. sākumā daļēji apbūvēja Esplanādi. Te uzcēla Biržas komercskolas ēku (tag. Mākslas akadēmija) un pilsētas muzeju (1903.-1905. g., arh. V. Neimanis). Šo ēku būve bija veiksmīgs vides telpiskās organizācijas piemērs svarīgā Rīgas centra daļā. Rezultātā galīgi noformējās reprezentatīvā zona, kura apjož Vecpilsētu. Abu ēku arhitektūru raksturo historisms, kas izpaužas kā viena noteikta vēsturiskā stila formu atdarinājums (stilizācija). Muzeja ēka ir visai kompakta un simetriski veidota, lai gan to neprasa ne funkcionālā nepieciešamība, ne gruntsgabala īpašības, ne pilsētbūvnieciskie apsvērumi. Muzejs risināts liela mēroga, bagātās barokālās formās, tam ir majestātisks vestibils ar parādes kāpnēm un ērtas ekspozīciju zāles, kurām otrajā stāvā ir virsgaisma, pārsegumi vietām veidoti dzelzsbetona konstrukcijas.


Rīgas kultūras pieminekļi