Nacionālā opera.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1860. g., 1885. - 1890. g.
Aspazijas bulvāris 3


 
../R01/a21.jpg ../R01/a22.jpg ../R01/a24.jpg

 
../R01/a27.jpg ../R01/a25.jpg ../R01/a23.jpg

 
../R01/a26.jpg Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Pilsētas kanāla apstādījumi.  
Laukums pie Nacionālās operas.

Pirmā lielā brīvstāvošā sabiedriskā ēka, kas izauga parku zonā, bija I pilsētas (vācu) teātris (tag. Operas un baleta teātris). To pēc Pēterburgas Mākslas akadēmijas profesora L. Bonšteta (1822.-1885.) projekta 1860.-1863. gadā uzcēla arhitektu F. Hesa un H. Šēla vadībā. 1240 sēdvietām un 150 stāvvietām paredzētajai ieapaļajai teātra skatītāju zālei ar trim balkoniem ir laba akustika un patīkamas proporcijas. Uz daudzo tajā laikā radušos eklektisko celtņu fona kompaktā, līdzsvarotā teātra ēka ar slaido seškolonnu jonisko portiku ir it kā aizkavējusies 19. gs. sākuma klasicisma uzplaukuma atbalss.


Rīgas kultūras pieminekļi