Reformātu baznīcas un dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Mārstaļu iela 10


 
../VecR03/a09.jpg ../VecR03/a19.jpg ../R04/a49.jpg ../R04/a51.jpg

 
../VecR03/a08.jpg ../VecR08/a14.jpg ../VecR08/a12.jpg

 
../VecR08/a13.jpg

Reformātu baznīca celta 1727. - 1733. g. pēc būvmeistara Kristofera Meinerta projekta. Reformātu baznīca ir vienjoma mūra ēka ar koka pārsegumu, augstu divslīpju jumtu un pret Mārstaļu ielu pavērstu zelmini, ko vainago neliels tornītis ar kupolu un galeriju. Atšķirībā no citiem dievnamiem torņa smailē neatrodas krusts vai gailis, bet gan Rīta zvaigzne. Fasādi ritmiski sadala uz augsta cokola izvietoti pilastri. Smilšakmens ieejas portāls izgatavots Brēmenē un uzstādīts 1737. gadā. Pēc ugunsgrēka Reformātu baznīca pārbūvēta 1805. gadā, paceļot zāles grīdu otrā stāva līmenī un iekārtojot pirmajā stāvā noliktavu telpas.


Rīgas kultūras pieminekļi