Sāpju dievmātes katoļu baznīca ar ēku kompleksu.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Pils iela 5


 
../R04/a25.jpg ../R04/a37.jpg ../R04/a27.jpg ../VecR07/a18.jpg

 
../R04/a26.jpg ../R04/a33.jpg ../R04/a28.jpg ../VecR07/c250.jpg

 
../VecR07/a27.jpg ../VecR07/a26.jpg ../VecR07/a25.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi