Pirmās Rīgas Ordeņa pils dienvidu korpuss - kapella, vēlāk Jura baznīca, tagad - sabiedriskā ēka.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1207. - 1209. g., 13. - 16. gs.
Skārņu iela 10/16


 
../R01/a36.jpg ../VecR04/a17.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi