Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. - 19. gs.
Teātra iela 3, 6
Teātra iela 6.

../VecR05/a34.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi