Dzīvojamo ēku un noliktavu komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   16. - 20. gs.
Vecpilsētas iela 10


 
../VecR04/a45.jpg ../VecR04/a44.jpg ../VecR04/a32.jpg ../VecR04/a33.jpg

 
../VecR04/a42.jpg ../VecR04/a41.jpg ../VecR04/a36.jpg

 
../VecR04/a34.jpg ../VecR04/a43.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi