INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR ANTĪKO KULTŪRU

 

Titullapa plašai informācijai par antīkajām kultūrām: http://personal.jax.bellsouth.net/jax/t/m/tmlove2/


Antīkā vēsture. Norādes par dažādām senajām kultūrām. Apskats reģionu un civilizāciju mērogā: http://personal.jax.bellsouth.net/jax/t/m/tmlove2/main.html


Mikēnu kultūra. Īsa mikēnu kultūras hronoloģija: http://personal.jax.bellsouth.net/jax/t/m/tmlove2/main.html


Eiropas vēsture. Antīkais periods. Norādes: aizvēsture, pilsētas vēsture, kartes, zinātne, filozofija, reliģija, māksla, arhitektūra, drāma un literatūra, karš un konflikts: http://www.execpc.com/~dboals/class.html


Aizvēsture. Norādes par senākajiem laikiem: Egejas aizvēstures arheoloģija un citas: http://www.execpc.com/~dboals/class.html#PREHISTORY


Ieskats Antīkajā mācībā: http://www.columbia.edu/cu/college/bulletin9697/ccdi13.html


Senā mikēnu civilizācija. Norādes ar fotogrāfijām: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae.html


Senās mikēnas. Mikēnu citadele: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/myc.jpg

Skats uz Mikēnu citadeli: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycen.jpg

Nikēnu citadele: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae3.jpg


Lauvas vārti mikēnu citadelē: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/liongate.jpg

Lauvas vārti: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/gateback.jpg

Skats uz Lauvas vārtiem: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae6.jpg


Kapu loks (kapu eja citadeles sienās):

Skats uz kapu loku: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae9.jpg

Kapu loks: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae8.jpg


Dažādas "Arteja dārguma" fotogrāfijas. Kaps: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae10.jpg

"Artejas dārgums": http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/mycenae5.jpg


Citadele Tirīnā: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/tiryns3.jpg

Citadele: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/tiryns2.jpg


Artefakti. Agamenona maska: http://harpy.uccs.edu/greek/mycenae/agamem.jpg


Mikēnas. Norādes: citadele, austrumu ieeja un ciklopa siena, austrumu galerija, ieeja citadelē, lauvas vārti, lauvas vārti un augstākais kapu loks, loks A, iekšpuse, Minaja dārgumi, Trasimedesa kapi, kalni, nāves maska, armors, dunča spals, inkrustēts bronzas duncis, inkrustēts duncis (sīkāk), zelta diadēma, upurēšanas trauks, vīna kauss, rotāta zelta krūzīte, zelta gredzens: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae.html


Fotogrāfija un īss apraksts.
Mikēnu citadele. 13. gadsimts: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae1.html


Austrumu ieeja un ciklopa siena: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae2.html


Austrumu galerija: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae3.html


Ieeja citadelē: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae4.html


Lauvas vārti: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae5.html


Lauvas vārti un augstākais kapu loks: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae6.html


A kapu loks: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae7.html


Atreja kapa priekšpuse: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae8.html


Atreja kapa iekšpuse: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae9.html


Minajas bagātības: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae10.html


Trasimedesa kaps: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae11.html


Tolosa kapu akmens: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae12.html


Akmens: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae13.html


Nāves maska: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae14.html


Armors: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae15.html


Dunča spals: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae16.html


Inkrustēks bronzas duncis: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae17.html


Inkrustēts duncis: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae18.html


Zelta diadēma: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae19.html


Diadēma: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae20.html


Svētais trauks: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae21.html


Vīna kauss: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae22.html


Dekoratīvā zelta krūzīte: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae23.html


Zelta gredzens: http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Mycenae/Mycenae24.html


Iespēja braukt ceļojumā uz Mikēnām. Īss apraksts ar fotogrāfijām. Norādes ar Mikēnu plānu, Mikēnu laika kopsavilkums, informācija par Bronzas laikmetu: http://www.lfc.edu/academics/greece/MycenaeTour.html


Mikēnu plāns: http://www.lfc.edu/academics/greece/MycPlan.html


Mikēnu laikmets. Informācija par mikēnu laikmetu, tā periodiem: http://www.lfc.edu/academics/greece/BrzMyc.html


Bronzas laikmets. Informācija par senajām kultūrām bronzas laikmetā: http://www.lfc.edu/academics/greece/ba.html


Karte: http://www.lfc.edu/academics/greece/BrzMap.html


Nauplijas muzejs. Informācija par muzeju un mikēnu kultūru, fotogrāfijas: http://www.duth.gr/Pelop/naup/naupmus.html


Senās kultūras. Karte un norādes: Micēnu arheoloģija, Atreja dārgumi un citas saites ar informāciju par antīkajiem un bizantijas pieminekļiem: http://www.culture.gr/maps/pelop/argolis/argolis.html


Mikēnu arheoloģija. Paskaidrojumi, attēli, norādes ar fotogrāfijām: http://www.culture.gr/2/21/211/21104a/e211da01.html


Fotogrāfija. Ciklopu siena: http://www.culture.gr/2/21/211/21104a/00/lk04a015.jpg


Sienu apgleznojumi: http://www.culture.gr/2/21/211/21104a/00/lk04a014.jpg


Kapu loks: http://www.culture.gr/2/21/211/21104a/00/lk04a016.jpg


Atēnu nacionālais arheoloģijas muzejs: http://www.culture.gr/2/21/214/21405m/e21405m1.html


Atreja dārgumi: http://www.culture.gr/2/21/211/21104n/e211dn01.html


Informācija par mikēnām, mikēnu civilizāciju, iespēja ceļot: http://dilos.com/region/pelopon/mycenae.html


Informācija par mikēnām: http://fermat.stmarys-ca.edu/~jpolos/photos/greece/mycenae/index.html


Fotogrāfijas no mikēnām, apraksts, norādes: http://jbworld.jbs.st-louis.mo.us/classics/fwl/Homer/mycenae.html


Zelta maska - fotogrāfija, apraksts: http://jbworld.jbs.st-louis.mo.us/classics/fwl/Homer/mask.html


Mikēnu artifakti. Apraksts un fotogrāfijas: http://jbworld.jbs.st-louis.mo.us/classics/fwl/Homer/myc_sword.html


Informācija par mikēnām, norādes: fotogrāfijas: http://novaonline.nv.cc.va.us/eli/Troy/bronzevisuals.html


Fotogrāfija. Dievs: http://www.culture.gr/2/21/211/21104m/00/lk04m043.jpg


Bronzas laikmets. Dekoratīvā zelta krūzīte. Fotogrāfija: http://www.culture.gr/2/21/214/21405m/00/lm05m05a.jpg


Bronzas laikmets. Bronzas armors. Fotogrāfija: http://www.culture.gr/2/21/211/21104m/00/lk04m042.jpg


Lauvas vārti. Fotogrāfijas, norādes ar citiem attēliem: http://www.activeadventures.com/LionsGate.htm

Lauvas vārti: http://www.activeadventures.com/Epidore.htm

Lauvas vārti: http://www.activeadventures.com/Parthenon.htm


Peloponēse. Norādes par dažādām Peloponēses vietām: http://gogreece.miningco.com/travel/europe/gogreece/msub36.htm?iam=mt


Grieķu mitoloģija. Norāde par Mikēnām: http://hsa.brown.edu/~maicar/TSArgos.html


Mikēnas, mitoloģija. Karte un apraksts par dievu panteonu, dieviem: http://hsa.brown.edu/~maicar/Mycenae.html


Mikēnas. Lauvas vārti, fotogrāfijas, īss apraksts: http://www.cumvc.com/mycenae.html


Aizvēsturiska kolekcija. Fotogrāfijas un apraksti par Mikēnās atrastajām lietām: http://www.culture.gr/2/21/214/21405m/e21405m5.html


Mikēnas - attēli un informācija. Norāde uz nākamo attēlu: http://www.calvin.edu/academic/clas/myctour1.htm


Informācija par mikēnām, apraksts: http://www.astarte.com.au/ancient/mycenae.htm


Informācija par mikēnām, attēli, apraksts: http://members.rotfl.com/deusvitae/pics/mycenae.html


Mikēnas, informācija, attēli. Norādes: karte: http://www.pagesz.net/~stevek/ancient/mycenae.html


Senās Grieķijas karte: http://phd.evansville.edu/tools/greece.htm


Norādes par dažādām senajām kultūrām. Mikēnas un citas: http://ps.theatre.tulane.edu/Period.Styles/Period_Styles.html


Mikēnu kultūra, karte: http://ps.theatre.tulane.edu/Period.Styles/Minos/Aegean.main.html


Mikēnu vēsture īsumā: http://ps.theatre.tulane.edu/Period.Styles/Mycenae/Mycenae.main.html


Mikēnas, Peloponēse, Grieķija. Īsa informācija par visām: http://www.dilos.com/region/pelopon/mycenae.html


Peloponēses karte: http://www.dilos.com/region/pelopon/pel_05.html


Kartes: http://www.dilos.com/region/pelopon/map_pel.html


Mikēnas: http://www.vacation.net.gr/p/argtirin.html


Peloponēsas reģions. Antīkās mikēnas: http://www.grecian.net/Peloponese/amycenae.htm


Peloponēsa: http://www.grecian.net/Peloponese/peloponissos.htm


Mikēnas, apraksts ,plāns: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/architindex?entry=Mycenae,Citadel


Mikēnas: http://www.science.uwaterloo.ca/earth/waton/mycenae.html


Karalis Agamenons, ziņas par Agamenonu masku: http://www.science.uwaterloo.ca/earth/waton/agamem.html


Mikēnas, fotogrāfija, apraksts, norāde uz tālāko informāciju: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycenaeair.htm


Lauvas vārti, fotogrāfija, informācija: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycgate1.htm


Mikēnu karte: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycplan.htm


Dažādas Mikēnu fotogrāfijas un apraksti par tām: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycgate2.htm

Aizsardzības vaļņi Senajās Mikēnas: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycgate3.htm

Nikēnu hierarhiskā sabiedība: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycoutlook.htm

Karaļa ceļš Mikēnās: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycroad.htm

Keramikas un arheoloģiskais muzejā iespējams tagad aplūkot senos keramkas istrādājumus. Daži no tiem: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycchariot.htm

Senie lielceļi: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycbridge.htm

Agamenona templis? http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycmegaron.htm

Senais templis: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Pylos2.htm

Mīti un vēsture: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Pylos1.htm

Izpētes process Mikēnās: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycdig.htm

Arheoloģiskās vietas: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/MycircleA.htm

Priekšmets no Lielā kapa: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycstele.htm

Apbedīšanas vieta Lielajā kapā: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycshaft1.htm

Dažādi apbedījumi: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycshaft2.htm

Zelta diadēma, kas bija atrasta arheoloģiskajos izrakumos: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Diadem.htm

Bronzas dunči: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycdagg.htm

Zobena spals: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mychilt.htm

Zelta gredzeni ar kara ainām: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycrings.htm

Zelta priekšmts, kurā attēlotas lauvu medības: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/lionhunt.htm

Viens no visskaistākajiem priekšmetiem, kas tika atrasts izrakumos: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/lionrhyt.htm

Bullis: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycbull.htm

Agamenona sejas atveids zeltā: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Agamembig.htm

Atrejas dārgumi: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycdromos.htm

Atrejas dārgumi (turpinājums): http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Myctholos.htm

Kristāla pīle: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mycduck.htm

Karavīru attēli uz vāzes: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Myckrater.htm

Ziloņkaula karavīrs: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mychelmet.htm

Mikēnietis: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Mychead.htm

Freskas fragments: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Myclady1.htm

Sievietes galva: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Myclady2.htm

Reģiona karte: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Nafpliomap.htm

Senā Grieķijas galvaspilsēta: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Nafplio1.htm

Senās Grieķijas galvaspilsētas arheoloģiskais muzejs: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Nafpmuseum1.htm

Senās Grieķijas galvaspilsētas arheoloģiskais muzejs (turpinājums): http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Nafpottery.htm

Senās Grieķijas galvaspilsētas arheoloģiskais muzejs (turpinājums): http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Dendra.htm

Burzi, senā vieta: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Nafplio.htm

Labi uzbūvēta Tirīna: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Tiryns1.htm

Tirīna: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Tiryns2.htm

Freska. Kalendāra meitene: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Tiryns3.htm

Tolo, antīkā vieta netālu no Atēnām: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Tolomap.htm

Tolo, kas formējās kā zvejnieku ciematiņš. Mūsdienās plašas tūrisma iespējas: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/Tolo1.htm

Antīkā Asīna: http://clearwater.nic.edu/socsci/jasylte/ToloAsine.htm


Informatīvs apraksts par mikēnām: http://encarta.msn.com/index/conciseindex/55/05559000.htm


Grāmata par mikēnām: http://encarta.msn.com/index/conciseindex/55/05559000.htm


Informācija par mikēnām: http://www.science.uwaterloo.ca/earth/waton/lion.html


Informācija par lauvas vārtiem no Britānikas enciklopēdijas: http://www.eb.com/bol/search?type=topic&query=Lion%20Gate%20(Mycenae,%20Gr.)&DBase=Articles


Informācija par Krētu: http://www.interkriti.gr/index.html


Ceļošanas iespējas uz Krētu: http://www.epinions.com/trvl-attract-Crete_6.htmlKrēta: http://www.braketocrete.co.uk/


Informācija par Krētu: http://www.dilos.com/region/crete/


Hellēniskās kultūras resursi internetā http://www.forthnet.gr/hellas/nir-list.html


Dažāda informācija par Krētu: http://www.travel-greece.com/crete/crete.html


Krētas arhitektūra: http://www.cretedesign.com/

Plaša informācija un norādes par latīņu valodu un literatūru. Norādes: latīņu - angļu vārdnīca, latīņu literatūra - teksti, Vergilija "Eneīda" un citi: http://www.csbsju.edu/library/internet/latin.html


Latīņu vārdnīca. Norādes: pilnā vārdnīcas versija, vārdnīca alfabēta secībā: http://www.math.ubc.ca/~cass/frivs/frivolities.html


Latīņu valodas vārdu sarakts: http://kufacts.cc.ukans.edu/ftp/pub/history/Europe/Medieval/aids/latwords.html


Latīņu - angļu vārdnīca. Iespēja to saglabāt datora cietajā diskā: http://www.freedict.com/dictionary/latin.html


Latīņu valodas apmācības kurss. Norādes ar nodaļām latīņu valodas apmācībai:

http://www.chass.utoronto.ca/classics/Course_Materials/Wheelock_Study_Guide/


Latīņu valoda: http://www.ucc.uconn.edu/~hasenfra/wLatin.html


Norādes ar tekstiem latīņu valodā. Bībele, liturģiskie teksti, klasiskie grieķu teksti, klasiskie latīņu teksti, viduslaiku latīņu teksti, dažādi latīņu teksti, informācija par latīņu kultūru internetā: http://www.georgetown.edu/labyrinth/library/latin/latin-lib.html


Informācija par latīņu valodu internetā: http://www.georgetown.edu/labyrinth/subjects/latin/latin.html


Latīņu valodas vārdnīca un gramatika: http://www.nd.edu/~archives/latgramm.htm


Latīņu valodas gramatika. Norādes: ortogrāfija, zilbes, izruna, akcents, fonētiskās izmaiņas, patskaņu maiņas, patskaņu variācijas un citas norādes: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/AG/allgre.contents.html


Bibliotēka latīņu valodā. Norādes par dažādiem autoriem, kuri rakstīja latīņu valodā, piemēram, Cicerons, Cēzars, Augusts un citi: http://patriot.net/~lillard/cp/latlib


Latīņu valodas resursi internetā. Norādes: latīņu valodas gramatika un vārdu saraksts, jaunā latīņu valodas gramatika, pamācības latīņu valodas gramatikā, atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par latīņu valodu, dažādi vārdu saraksti, latīņu teksti, izteicieni latīņu valodā: http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/language/latlang.htm


Literatūra latīņu valodā: http://provost.ucsd.edu/muir/advising/ltlat.htm


Grieķu un latīņu klasiskā bibliotēka: http://lcweb.loc.gov/global/classics/classics.html


Latīņu valodas resursi internetā: http://www.georgetown.edu/irvinemj/classics203/resources/resources.html


Grieķu-angļu vārdnīca: http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon/


Grieķu valoda internetā: http://www.greek-language.com/


Grieķu alfabēts: http://library.advanced.org/10784/greek.html


Informācija par grieķu valodu: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=00403000