INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR APGAISMĪBU

 

Šajā lappusē apskatīta apgaismības laikmeta literatūra.
Ir informācija par pašiem autoriem, īsas biogrāfijas:
http://www.northstar.k12.ak.us/schools/tan/lite/lit/lit.html

Vārda "apgaismība" skaidrojums:
http://www.counterbalance.org/gengloss/enlight-body.html

19.gs. - apgaismības laikmets.
Zinātniskais racionālisms, individuālā domāšana, mašīnas, kultūras izplatīšanās, cilvēku tiesības, izglītība:
http://www.softcorp.demon.co.uk/miranda/html/ageenl.htm

Šeit var atrast informāciju par apgaismības laikmeta autoriem.
Grāmatas var arī iegādāties caur internetu:
http://www.looksmart.com/eus1/eus52213/eus54535/eus71741/eus591344/eus591343/r?l&pin=000526x64b1d3a047b45aa5981&

18.gs. apgaismības perioda bibliogrāfija:
http://www.looksmart.com/eus1/eus52213/eus54535/eus71741/eus591344/eus887085/r?l&

Šeit var atrast citas interneta adreses par tēmu "apgaismība":
http://search.metacrawler.com/crawler?general=The+Enlightenment+Age&method=0&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&directhit_attrib=1&refer=related

"Skotu apgaismība".
Šeit aplūkots laika periods no 1740. līdz 1790.gadam:
http://irving.vassar.edu/faculty/gj/History/scottish.htm

Apgaismība Francijā.
Dažādi raksti par šo tematu:
http://www.looksmart.com/eus1/eus53706/eus53710/eus53828/eus76702/eus540431/eus536586/eus544846/eus546155/r?l&

Apgaismības laikmets Francijas Nacionālā muzeja zīmējumos:
http://www.culture.fr/lumiere/documents/files/imaginary_exhibition.html

18.gs. slepenie teksti.
Apgaismības laikmetā sarakstītie ateistiskie raksti Francijā:
http://www.vc.unipmn.it/~mori/e-texts/default.htm

Apgaismības Francijā vēsturiskais fons:
http://www.culture.fr/lumiere/documents/files/cadre_historique.html

18.gs. franču literatūra (franču valodā):
http://tuna.uchicago.edu/homes/jack/course.materials.html

Franču glezniecība apgaismības laikmetā:
http://www.culture.fr/lumiere/documents/files/peinture.html

Apgaismība Itālijā:
http://ecampus.humnet.ucla.edu/classes/italian118-lec1-99w/

Šajā lappusē ir norādītas citas interneta adreses par apgaismības tēmu:
http://mc7.metacrawler.com/crawler?general=The+Enlightenment+Age&method=0&sid=61198181mc7_16_11&sno=103552&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šajā lappusē ir norādītas citas interneta adreses par apgaismības tēmu:
http://mc7.metacrawler.com/crawler?general=The+Enlightenment+Age&method=0&sid=61198181mc7_16_11&sno=103552&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

"Apgaismības laikmets".
Šeit apgaismības laikmets apskatīts no dažādiem aspektiem - ievērojamāko personu apskats, apgaismība Francijā, apgaismība Krievijā, Amerikas revolūcija, teksti par šo tēmu utt.:
http://perso.club-internet.fr/erra/ENGLISH/ENLIGHTENMENT.htm

Apgaismības laika ievērojamākie cilvēki.
Alfabētiskā secībā sakārtots katalogs:
http://windows.ivv.nasa.gov/cgi-bin/tour_def/people/enlightenment.html

18.gs. resursi internetā.
Šeit Jūs varat atrast interneta adreses par Jūs interesējošo tēmu:
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/

Krievija apgaismības laikmetā.
18.gs. Krievijas apskats:
http://www.stlawu.edu/rkre:http/indv3/home.htm

Katrīna Lielā.
Kāda autora versija par viņas biogrāfiju:
http://www.mynetcentral.com/historyweb/Cgreat.htm

Vārda "apgaismība" skaidrojums.
Informācija no Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/articles/04132.html

Dažādi apgaismības laikmetā sarakstīti teksti, kam ir nozīme arī mūsdienās.
Teksti sakārtoti hronoloģiskā secībā:
http://odur.let.rug.nl/~usa/D/#1701

Neatkarības karš Amerikā.
Norādītas citas interneta adreses:
http://perso.club-internet.fr/erra/ENGLISH/AMERICAN-REVOLUTION.htm

Šeit apskatīts Amerikas Neatkarības karš:
http://odur.let.rug.nl/~usa/H/1990/chap2.htm

Vai Amerikas revolūcija vispār bija revolūcija?
Apskatīts vēsturiskais fons un notikumi hronoloģiskā secībā.
Ir bibliogrāfija:
http://odur.let.rug.nl/~usa/E/revolution/revoxx.htm

Ko par apgaismības laikmetu piedāvā franču valodā:
http://perso.club-internet.fr/erra/REMISE-EN-CAUSE.htm

Apgaismības laikmeta filozofija.
Ir citas adreses par šo tēmu:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/msubenlightenment.htm?iam=mt&terms=%2Bthe+%2Benlightenment+%2Bage

Zinātnes un teoloģijas cīņa kristīgajā pasaulē.
Garš raksts par šo tematu 18.gs. vēstures kontekstā:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/history/blhwswt20.htm?iam=mt&terms=%2Bthe+%2Benlightenment+%2Bperiod

Vārda "apgaismība" skaidrojums:
http://latter-rain.com/eccle/enlight.htm

Apgaismība - atklājumu laikmets.
Īss vēsturisks apgaismības laikmeta apskats:
http://library.thinkquest.org/11775/timeline/periods/enlight.html

Apgaismība un romantisms.
Hronoloģiskā secībā sakārtoti galvenie apgaismības perioda notikumi:
http://zuska.simplenet.com/EuroProjects/DBQ1998-1999/Chrono11-99.htm

Apgaismības laikmeta politiskā doma.
Īss kopsavilkums par šo tēmu, koncentrēts frāzēs:
http://www.fordham.edu/halsall/mod/ENLIPOL.html

Termina "apgaismības periods" skaidrojums:
http://www.cwrl.utexas.edu/~natasha/316spring/finals/final-cocolis/enlightment.html

18.gs. sabiedrības apskats: apgaismība.
Īss kopsavilkums par šo tēmu:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/weekly/aa052897.htm?iam=mt&terms=%2Bthe+%2Benlightenment+%2Bperiod

Optimisms apgaismības periodā.
No kristiešu viedokļa rakstīts darbs:
http://perso.infonie.fr/prelate/doc-009.htm

Voltēram veltīta lappuse.
Šeit ir pamatīgi apskatīta Voltēra biogrāfija, trīs viņa slavenākie darbi ("Filozofijas vārdnīca", "Kandids" un "Mikromegs"), kā arī ir citu autoru raksti par Voltēru, viņa gleznas un apskatītas viņam veltītās organizācijas:
http://www.geocities.com/Athens/7308/

Voltēra - franču rakstnieka un filozofa - biogrāfija.
Ir citas interneta adreses par šo tēmu un arī par citiem apgaismības laikmeta rakstniekiem:
http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/95nov/voltaire.html

Klarensa Darova eseja par Voltēru:
http://rogue.northwest.com/~crt/hist/darrow5.htm

Meli par Voltēra nāvi:
http://www.geocities.com/Athens/7308/deathbed.htm

Voltērs - nepārspējamais bezdievis.
Garš un interesants stāsts par Voltēra dzīvi, darbību un uzskatiem:
http://www.geocities.com/Athens/7308/infidel.htm

Voltēra "Filozofijas vārdnīca" (angļu valodā):
http://history.hanover.edu/texts/voltaire/volindex.htm

Voltēra sarakstītie darbi franču valodā:
http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/voltaire.html

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/volt.htm

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire&method=0&redirect=web&region=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&sort=0&power=0&refer=mc-results1

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire&method=0&sid=61201747mc6_12_2&sno=85404&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire&method=0&sid=61201747mc6_12_2&sno=85404&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire&method=0&sid=61201747mc6_12_2&sno=85404&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=60

Voltēra biogrāfija un izlases darbi:
http://www.kirjasto.sci.fi/voltaire.htm

Voltēra sakāve.
Pirmā daļa:
http://www.historyhouse.com/stories/voltaire_rohan.htm

Šajā lappusē Jūs varat uzdot Jūs interesējošo jautājumu par Voltēru:
http://www.webhelp.com/home.html?affiliate=goto

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru un viņa darbiem:
http://search.about.com/fullsearch.htm?terms=Voltaire&Site=home&SUName=home&TopNode=%2F&PM=59_100_S

Šajā lappusē tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru.
Ir arī viņa darbi un informācija no dažādām enciklopēdijām:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/msub-voltaire.htm?rnk=r1&terms=Voltaire

Voltērs - lielākais Francijas liberālis.
Šeit Voltēra biogrāfija ir apskatīta saistībā ar viņa darbiem, no kuriem ņemtas dažas Voltēra dzīves uzskatus izskaidrojošas frāzes:
http://frenchculture.about.com/culture/frenchculture/library/weekly/aa083198.htm?rnk=r2&terms=Voltaire

Voltēra biogrāfija, korespondence ar Frederiku Lielo, "Filozofijas vārdnīca":
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/blvolt.htm?rnk=r4&terms=Voltaire

Pasaules filozofija audio formātā.
Šeit ir informācija par visiem ievērojamākajiem pasaules filozofiem sākot no Sokrāta un beidzot ar 20.gs. Eiropas filozofiem:
http://store.yahoo.com/know-products/worofphil.html

Žans Žaks Ruso un Voltērs.
Lai gan viņi abi bija lieli 18.gs. filozofi, tomēr viņi ienīda viens otru...:
http://www.rjgeib.com/thoughts/rousseau/rousseau.html

Šajā lappusē Jūs varat atrast interesantus faktus par Voltēra dzīvi.
Informācija tiek papildināta katru nedēļu:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/weekly/aa042598.htm?iam=mt&terms=%2Bvoltaire

Voltēra reliģiskie citāti.
Šeit ir izmeklēti citāti no Voltēra darbiem, kuros viņš izsaka savus uzskatus par Dievu un ticību:
http://atheism.about.com/religion/atheism/library/quotes/bl_q_Voltaire.htm?iam=mt&terms=%2Bvoltaire

Voltēram veltīto darbu bibliogrāfija alfabētiskā secībā:
http://humanities.uchicago.edu/homes/VSA/bibliography.html

Voltēra "Kandids" (1759.g., angļu valodā):
http://www.infidels.org/library/historical/voltaire/candide.html

Dažādi interesanti citāti un domugraudi no Voltēra darbiem:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/blqvoltaire.htm

Voltēra fonds (angļu un franču valodā):
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.voltaire.ox.ac.uk/

Internetā pieejamie Voltēra darbi.
Ir norādītas citas adreses:
http://books.mirror.org/gb.voltaire.html

Franču filozofijas pasaule.
Alfabētiskā secībā sakārtotas visu ievērojamāko franču filozofu biogrāfijas:
http://frenchculture.about.com/culture/frenchculture/msub18.htm?iam=mt&terms=%2Bvoltaire

Īsa Voltēra biogrāfija:
http://wondersmith.com/scifi/voltaire.htm

Pilna Voltēra darbu bibliogrāfija franču valodā:
http://www.ambafrance.org/ADPF/biblivoltaire.html

Voltēra filozofija (darbs franču valodā):
http://www.france.diplomatie.fr/culture/france/biblio/folio/voltaire/index.html

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Voltēru un viņa darbu "Kandids":
http://search.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire+Candide&method=0&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&directhit_attrib=1&refer=related

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Voltēru un viņa darbu "Kandids":
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Voltaire+Candide&method=0&sid=62617109mc4_4_38&sno=48800&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Voltēra darba "Kandids" studiju resursi internetā:
http://humanities.uchicago.edu/homes/VSA/Candide/index.html

Voltēra "Kandids" (darbs 30 daļās).
Pilns teksts angļu valodā:
http://www.literature.org/authors/voltaire/candide/

Šajā lappusē Jūs varat uzdot jebkuru jautājumu par Voltēru:
http://www.webhelp.com/home.html?affiliate=goto

Šajā lappusē var meklēt Voltēra biogrāfiju, darbus, dzīves aprakstu, bibliogrāfiju, attēlus utt. (informācija franču valodā):
http://www.cc-pays-de-gex.fr/mairies/ferney/

Citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/volt.htm

Voltērs (1694. - 1778.) - franču rakstnieks un filozofs.
Aprakstīta Voltēra biogrāfija un dzīves gājums:
http://www.lucidcafe.com/library/95nov/voltaire.html

Šeit tiek piedāvātas citas interneta adreses par Voltēru:
http://mamma25.mamma.com/Mamma?cookie=961249806-UJKGTSYCLNQNLYBDNCIY&query=Voltaire&lang=1&phrases=off&qtype=0&rpp=15&cb=Mamma&index=16

Žana Žaka Ruso "Sabiedriskais līgums" un viņa attiecības ar Voltēru.
Ir ilustrācijas:
http://www.rjgeib.com/thoughts/rousseau/rousseau.html

Voltēra darbu, kuri pieejami HTML formātā, uzskaitījums:
http://books.mirror.org/gb.voltaire.html

Šeit piedāvātas dažas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par viņa dzīvi un darbiem:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53880/eus67423/eus541601/eus530960/r?l&

Voltēra darbi internetā franču valodā:
http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/voltaire.html

Votēra "Kandids" elektroniskā formātā:
http://www.literature.org/authors/voltaire/

Šeit tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Voltēru:
http://mamma25.mamma.com/Mamma?cookie=961249806-UJKGTSYCLNQNLYBDNCIY&query=Voltaire&lang=1&phrases=off&qtype=0&rpp=15&cb=Mamma&index=46

Šeit Jūs varat atrast informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=J.J.+Rousseau&method=0&redirect=web&region=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&sort=0&power=0&refer=mc-results1

Šeit Jūs varat atrast informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=J.J.+Rousseau&method=0&sid=61205181mc6_16_17&sno=112583&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Žans Žaks Ruso "Ekonomika" (franču valodā):
http://www.taieb.net/auteurs/Rousseau/economie.html

Žana Žaka Ruso uzskati par sabiedrības iekārtu un socioloģiju:
http://www.geocities.com//CollegePark/Quad/5889/rousseau.htm

Ļoti īsa Žana Žaka Ruso biogrāfija:
http://www.ilt.columbia.edu/academic/digitexts/rousseau/bio_rousseau.html

Šeit var iegādāties Žana Žaka Ruso filozofiskās grāmatas caur internetu:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ts/book-glance/0140442014/ref%3Dpm%5Fdp%5Fln%5Fb%5F1/104-9454274-9503918

Žans Žaks Ruso "Mazās izpriecas":
http://www.landscape-architecture.com/bookshop/keeney/rousseau.htm

Žana Žaka Ruso dzīve un darbība.
Raksts ir interesants un informācijas ziņā ļoti izsmeļošs:
http://www.infed.org/thinkers/et-rous.htm

Žans Žaks Ruso "Džūlija jeb jaunā Eloīza".
Īsa šī darba analīze:
http://www.engl.virginia.edu/~enec981/dictionary/22rousseauC2.html

Žana Žaka Ruso biogrāfija:
http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96jun/rousseau.html

Žana Žaka Ruso biogrāfija.
Informācija no Interneta Filozofijas enciklopēdijas:
http://www.utm.edu/research/iep/r/rousseau.htm

Žana Žaka Ruso dzīvesstāsts un darbība:
http://www.pagesz.net/~stevek/europe/rousseau.html

Internetā pieejamo Žana Žaka Ruso darbu saraksts.
Ir norādītas citas interneta adreses:
http://books.mirror.org/gb.rousseau.html

Žana Žaka Ruso darbu citāti un domugraudi:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/blqrousseau.htm

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://www.looksmart.com/eus1/eus52213/eus54535/eus166639/eus166686/eus536040/eus534545/r?l&

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Jean+Jacques+Rousseau&method=0&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&directhit_attrib=1&refer=related

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Jean+Jacques+Rousseau&method=0&sid=61206024mc6_2_36&sno=25880&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://mc6.metacrawler.com/crawler?general=Jean+Jacques+Rousseau&method=0&sid=61206024mc6_2_36&sno=25880&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Žana Žaka Ruso darbi franču valodā:
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/athena/rousseau/rousseau.html

Žana Žaka Ruso biogrāfija un darbu apskats.
No Encarta enciklopēdijas:
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=001BA000

Hronoloģiskā secībā sakārtota Žana Žaka Ruso biogrāfija:
http://www.orst.edu/instruct/phl302/philosophers/rousseau.html

Žans Žaks Ruso - filozofs.
Īsa biogrāfija:
http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/phils/rousseau.html

Žana Žaka Ruso filozofiskās atziņas:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/blqrousseau.htm?iam=mt&terms=%2Bjean+%2Bjacques+%2Brousseau

Žana Žaka Ruso dzīve, darbība, sarakstītie darbi, publikācijas utt. (franču valodā):
http://rousseau.unige.ch/

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://search.about.com/fullsearch.htm?terms=J.+J.+Rousseau&PM=59_0100_S

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Žanu Žaku Ruso:
http://search.about.com/fullsearch.htm?meta=rs&terms=Jean+Jacques+Rousseau

Žana Žaka Ruso ģimenes vēsture un ģenealoģija:
http://frenchcaculture.about.com/culture/frenchcaculture/library/entraide/blrousso.htm?rnk=r5&terms=J.+J.+Rousseau

Īsa Žana Žaka Ruso biogrāfija.
Ir norādītas citas interneta adreses:
http://www.cpm.ehime-u.ac.jp/AkamacHomePage/Akamac_E-text_Links/Rousseau.html

Loka, Hjūma un Ruso esejas:
http://info.greenwood.com/books/0313224/0313224099.html

Īsa Ruso biogrāfija, darbu uzskaitījums un interneta resursu uzskaite:
http://library.thinkquest.org/3075/rousseau.htm

Deisti - Ruso, Voltērs, Franklins, Džefersons - un apgaismība vispār:
http://www.encyclopedia.com/printable/03530.html

Ruso darbi, kā arī darbi, kas sarakstīti par viņu:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/msubrousseau_works.htm?rnk=r4&terms=Jean+Jacques+Rousseau

Franču filozofu lappuse:
http://frenchculture.about.com/culture/frenchculture/msub18.htm?rnk=r9&terms=Jean+Jacques+Rousseau

Kur internetā meklēt informāciju par Denī Didro:
http://search.metacrawler.com/crawler?general=Denis+Diderot&method=0&redirect=web&rpp=20&hpe=10&region=0&timeout=0&sort=0&format=beta99&theme=classic&refer=mc-search

Kur internetā meklēt informāciju par Denī Didro:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Denis+Diderot&method=0&sid=61575010mc4_33_48&sno=20228&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Kur internetā meklēt informāciju par Denī Didro:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Denis+Diderot&method=0&sid=61575010mc4_33_48&sno=20228&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Denī Didro biogrāfija un viņa darbi franču valodā:
http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/diderotd.html

Denī Didro dzīve un darbība.
Ir viņa darbu fragmenti un daudz citas informācijas (franču valodā):
http://www.club-internet.fr/ecoles/Diderot/

Denī Didro biogrāfija, sakārtota hronoloģiskā secībā (franču valodā):
http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/dossitsm/b-didero.htm

Denī Didro biogrāfija.
No Interneta Filozofijas vārdnīcas:
http://www.utm.edu/research/iep/d/diderot.htm

Denī Didro dzīve un darbība:
http://www.kirjasto.sci.fi/diderot.htm

Didro slavenā Enciklopēdija:
http://tuna.uchicago.edu/forms_unrest/ENC.query.html

Šeit tiek piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Denī Didro:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53880/eus67423/eus541620/eus887057/r?l&

Denī Didro un Enciklopēdija:
http://www.uh.edu/engines/epi122.htm

Šeit piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Denī Didro un viņa darbiem:
http://www.looksmart.com/eus1/eus52213/eus54535/eus71741/eus591344/eus591343/eus887020/eus887057/r?l&

Šeit piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Denī Didro un viņa darbiem:
http://tlc.ai.org/diderot.htm

Denī Didro internetā pieejamo darbu uzskaitījums.
Ir norādītas adreses, kur tos var izlasīt:
http://www.mirror.org/books/gb.diderot.html

Denī Didro biogrāfija.
No Encarta enciklopēdijas:
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=0635D000

Denī Didro biogrāfija.
No Encyclopedia.com.
Ir citas interneta adreses:
http://www.encyclopedia.com/articles/03643.html

Denī Didro atstātā vēsturiskā mantojuma apskats internetā (franču valodā):
http://www.rio.net/diderot/

Filozofs, esejists un novelists Denī Didro.
Šajā lappusē arī Jūs varat atstāt savas pārdomas par Denī Didro:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/weekly/aa100698.htm?iam=mt&terms=%2Bdenis+%2Bdiderot

Denī Didro dzīve un darbība (vācu valodā):
http://www.pyrrhon.de/aufkl/diderot.htm

Šajā lappusē Jūs varat caur internetu iegādāties Denī Didro sarakstītās grāmatas, kā arī grāmatas par viņu un viņa darbiem:
http://www.randomhouse.com/web/

Daži Denī Didro izteicieni, kas rosinās Jūsu pārdomas:
http://www.bemorecreative.com/one/353.htm

Dažas norādes, kur meklēt informāciju par Denī Didro.
Ir norādīta adrese, kur var izlasīt Didro un Dalambēra korespondenci:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/bldiderot.htm?iam=mt&terms=%2Bdenis+%2Bdiderot

No Denī Didro darbiem izrakstīti populārākie izteicieni un atziņas:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/blqdiderot.htm

Sociālās klases 18.gs.
Norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par 18.gs. cilvēkiem un viņu sociālo stāvokli dažādās valstīs:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/msubclasses.htm?iam=mt&terms=%2Bdenis+%2Bdiderot

Denī Didro - franču rakstnieks, filozofs un enciklopēdists.
Šajā lappusē var apskatīt Didro slavenās enciklopēdijas 35 sējumus:
http://www.jonmattox.com/grids/people/diderot.html

Denī Didro dzīvesstāsts mūsdienu autora skatījumā:
http://www.evolvefish.com/freewrite/diderot.html

18.gs. progresīvākie cilvēki, kuru uzvārds sākas ar burtu "D".
Ir informācija arī par Denī Didro:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/msubbiod.htm?iam=mt&terms=%2Bdenis+%2Bdiderot

Denī Didro izteikumi un atziņas par dažādām cilvēkā dzīvē nozīmīgām lietām un parādībām:
http://www.cyber-nation.com/victory/quotations/authors/quotes_diderot_denis.html

Denī Didro dzīve un darbība.
Īpaši apskatīts viņa veikums slavenās franču enciklopēdijas sastādīšanā.
Ir norādītas citas interneta adreses:
http://web.utk.edu/~etatem/diderot.html

Apgaismības lappuse.
Satur dažāda rakstura informāciju par apgaismības laika poēziju, mūziku, slavenākajiem cilvēkiem un viņu izteicieniem utt.:
http://www.h-and-t.com/poetry/

Denī Didro un enciklopēdija.
Kāda autora raksts par enciklopēdiju vēsturi un Didro lomu tajā:
http://www.uh.edu/engines/epi122.htm

Šeit Jūs varat iegūt informāciju par Denī Didro:
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=q&stype=stext&sc=on&q=D%2e+Diderot&stq=10

Šeit Jūs varat iegūt informāciju par Denī Didro:
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=q&stype=stext&sc=on&q=D%2e+Diderot&stq=0

Didro, Ruso un mehāniskās mākslas.
Disciplīnas, sistēmas un sociālais konteksts.
Interesants un garš raksts par šo tēmu, kā arī par Didro un Ruso draudzību:
http://borg.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v33n4/jite-v33n4.pannabecker.html

Denī Didro.
Galvenie filozofiskie darbi, interneta resursi, teksti, piezīmes un diskusijas:
http://www.omega23.com/philosophy_and_movements_b/Denis_Diderot.html

Vārda "enciklopēdisti" skaidrojums.
No Katoļu enciklopēdijas:
http://www.newadvent.org/cathen/05418a.htm

Vārda "enciklopēdija" skaidrojums.
No Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/articles/04109.html

Īsa Denī Didro biogrāfija:
http://www.infoplease.com/ce5/CE014831.html

Vārda "enciklopēdisti" skaidrojums.
No Interneta Filozofijas enciklopēdijas:
http://www.utm.edu/research/iep/e/encylop.htm

Didro sapnis (lappuse veidota vācu valodā):
http://www.ix.de/ix/raven/Web/9505/ProjGutenberg.html#Art

Denī Didro dzimtā vieta:
http://www.northstar.k12.ak.us/schools/tan/lite/lit/michelle.html

Denī Didro portrets:
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/portraits/diderot.jpg

Eiropas apgaismības laikmeta filozofi:
http://www.wsu.edu:8000/~dee/ENLIGHT/PHIL.HTM

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Gotfrīdu Vilhelmu Leibnicu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=G.+V.+Leibniz&method=0&redirect=web&region=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&sort=0&power=0&refer=mc-results1

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Gotfrīdu Vilhelmu Leibnicu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=G.+V.+Leibniz&method=0&sid=61820648mc5_6_34&sno=86301&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Gotfrīds Vilhelms Leibnics "Par ļaunuma problēmu":
http://plato.stanford.edu/archives/sum1999/entries/leibniz-evil/

Gotfrīds Vilhelms Leibnics "Prāta filozofija":
http://plato.stanford.edu/archives/sum1999/entries/leibniz-mind/

G. V. Leibnica biogrāfija:
http://www.math.wayne.edu/~zhihui/Leibniz.html

Izsmeļoša G. V. Leibnica biogrāfija un darbības apraksts:
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Leibniz.html

G. V. Leibnica darbu uzskaitījums, īsa, hronoloģiska biogrāfija un viņa filozofisko uzskatu izklāsts:
http://mally.stanford.edu/leibniz.html

Gotfrīds Vilhelms Leibnics un ķīniešu filozofija:
http://inicia.es/de/aribas/leibnize.html

Gotfrīda Vilhelma Leibnica "Sistēma".
Informācija no Katoļu enciklopēdijas:
http://inicia.es/de/aribas/leibnize.html

Īsa G. V. Leibnica biogrāfija un darbu uzskaitījums.
Ir citas interneta adreses:
http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/philosophers/lei.html

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par G. V. Leibnicu:
http://www.epistemelinks.com/Main/Philosophers.asp?PhilCode=Leib

G. V. Leibnica biogrāfija.
Ir norādītas citas interneta adreses:
http://people.delphi.com/gkemerling/ph/leib.htm

Apgaismība Vācijā:
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Mode/ModeGiac.htm

Johana Gotfrīda Herdera biogrāfija.
Informācija no Encarta enciklopēdijas:
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761552231

Johans Gotfrīds Herders "Cilvēka daba" (darbs vācu valodā):
http://gutenberg.aol.de/herder/sprache/sprache.htm

Johana Gotfrīda Herdera institūts Marburgā (vācu valodā):
http://w3g.med.uni-giessen.de/geneal/kp/fome/andere/herdermb.html

Gotholda Efraima Lesinga biogrāfija (vācu valodā).
Ir dažas citas interneta adreses:
http://www.lgd.de/lessing/lessing.htm

Gotholds Efraims Lesings "Minna no Barnhelmas" (vācu valodā):
http://www.inter-nationes.de/d/av-katalog/lessing.html

Gotholda Efraima Lesinga biogrāfija (vācu valodā):
http://www.lessing.net/geschichte/lessingbiographie.htm

G. E. Lesinga internetā pieejamie darbi (vācu valodā):
http://www.gutenberg.aol.de/autoren/lessing.htm

G. E. Lesinga biogrāfija.
Informācija no Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/articles/07398.html

G. E. Lesinga biogrāfija.
Informācija no Encarta enciklopēdijas:
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761562452

G. E. Lesings "Nātans Veiss" (vācu valodā):
http://www.gymnasium-borghorst.de/nathan/szenario.htm

Interneta adreses, kur meklēt informāciju par Henriju Fīldingu:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/msub-hfielding.htm?iam=mt&terms=%2Bfielding

Henrijs Fīldings - angļu rakstnieks un dramaturgs.
Šajā lapā var atrast viņa darbu bibliogrāfiju, kā arī adresi uz viņa populārāko darbu "Toms Džonss":
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/msub-hfielding.htm?iam=mt&terms=%2Bfielding

Henrija Fīldinga biogrāfija, darbu saraksts.
Ir adreses, kur atrast internetā esošos viņa darbus:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://milton.mse.jhu.edu:8006/fielding.html

Henrija Fīldinga biogrāfija.
No Encarta enciklopēdijas:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://encarta.msn.com/find/Concise.asp%3Fti=022F2000

Henrija Fīldinga darbs "Toms Džonss":
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://english%2Dwww.hss.cmu.edu/fiction/tom%2Djones.txt

Henrija Fīldinga biogrāfija.
Informācija no Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/articles/04474.html

Henrija Fīldinga dzīve un darbība:
http://www.incompetech.com/authors/fielding/

Henrija Fīldinga piezīmes Lisabonas ceļojuma laikā.
Šīs piezīmes mums ļauj paskatīties uz 18.gs. ikdienu:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/fielding/bljlsbn3o.htm?iam=mt&terms=%2Bfielding

Šeit norādītas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Henriju Fīldingu:
http://www.looksmart.com/eus1/eus52213/eus76299/eus225564/eus578538/eus544157/eus530271/r?l&

Henrija Fīldinga biogrāfija, papildināta ar citātiem no viņa darbiem:
http://www.kirjasto.sci.fi/hfieldin.htm

Henrija Fīldinga "Ceļojums no šīs pasaules uz nākamo", kas attēlo viņa sapni.
Šis darbs ir labs piemērs, lai izprastu 18.gs. Anglijas filozofiju un zinātni:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/fielding/bljtwtn.htm?iam=mt&terms=%2Bfielding

Šeit Jūs varat atrast citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Henriju Fīldingu:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Fielding&method=0&sid=61579008mc4_32_39&sno=59314&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Īsa Henrija Fīldinga biogrāfija.
Ir citas interneta adreses:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jfielding.htm

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Bendžaminu Franklinu:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Benjamin+Franklin&method=0&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&directhit_attrib=1&refer=related

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Bendžaminu Franklinu:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Benjamin+Franklin&method=0&sid=61579905mc4_31_7&sno=102005&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Bendžaminu Franklinu:
http://mc4.metacrawler.com/crawler?general=Benjamin+Franklin&method=0&sid=61579905mc4_31_7&sno=102005&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Bendžamins Franklins: dokumentētā vēsture.
Šajā lappusē Franklins apskatīts dažādos dzīves periodos un dažādos sociālajos stāvokļos:
http://www.english.udel.edu/lemay/franklin/

Šajā lappusē ir uzskaitīti daudzie Bendžamina Franklina nopelni Amerikas nācijas labā, kā arī norādītas interneta adreses, kur meklēt informāciju par viņu un viņa darbību:
http://sln.fi.edu/franklin/rotten.html

Bendžamina Franklina "Autobiogrāfija":
http://earlyamerica.com/lives/franklin/index.html

Bendžamins Franklins - Amerikas apgaismotājs:
http://library.thinkquest.org/22254/home.htm

Šeit norādītas dažas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Bendžaminu Franklinu:
http://inventors.about.com/science/inventors/library/inventors/blfranklin.htm?iam=mt&terms=%2Bbenjamin+%2Bfranklin

Caur šo lappusi Jūs varat piekļūt daudziem avīžrakstiem un citiem tekstiem, kur ir rakstīts par Bendžaminu Franklinu:
http://www.elibrary.com/id/238/222/search.cgi?query=1970&src-mags=1&src-news=1&src-tvrad=1&src-pics=1&src-books=1

Šajā lappusē publicēts kāds avīžraksts, kur aprakstīts par to, ka 1998.gadā dārzā pie Bendžamina Franklina bijušās mājas atrasti aprakti apmēram 200 gadus veci 10 cilvēku līķi...:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/blben.htm?iam=mt&terms=%2Bbenjamin+%2Bfranklin

Bendžamins Franklins - Amerikas valstsvīrs un izgudrotājs.
Šeit ir viņa biogrāfija, populārākie izteicieni, sarakstītās grāmatas utt.:
http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96jan/franklin.html

Bendžamina Franklina pēdējais lēmums (1788.g.):
http://ambassadorformankind.org/ri-bulletins/ri-941i.htm

Bendžamina Franklina ģenealoģiskie dati:
http://vax1.vigo.lib.in.us/~jmounts/database/dat144.htm

Izsmeļoša Bendžamina Franklina biogrāfija:
http://library.thinkquest.org/22254/biohome.htm

Bendžamina Franklina dzimšanas dienas (17.janvāris) svinību lapa:
http://familycrafts.about.com/parenting/familycrafts/library/spdays/bljan17th.htm?iam=mt&terms=%2Bbenjamin+%2Bfranklin

Bendžamina Franklina domas par reliģiju:
http://gramercy.ios.com/~restemey/nc/dfran.html

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Bendžamina Franklina uzskatiem par reliģiju un deismu:
http://search.metacrawler.com/crawler?general=Benjamin+Franklin+Deism&method=0&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&directhit_attrib=1&refer=related

Seši vēsturiskie amerikāņi - Bendžamins Franklins:
http://www.infidels.org/library/historical/john_remsburg/six_historic_americans/chapter_4.html

Filozofs kā mežonis.
Bendžamina Franklina saistība ar franču karu:
http://www.ratical.org/many_worlds/6Nations/FFchp5.html

Deisms un apgaismība.
Ir norādītas citas interneta adreses un linki, kur meklēt informāciju par šo tematu:
http://lonestar.texas.net/~mseifert/deism.html

Zinātnes revolūcija:
http://www.wsu.edu/~dee/ENLIGHT/SCIREV.HTM

Māja, kurā B. Franklins dzīvoja no 1757. līdz 1775.gadam.
Apskatīts mājas projekts, kaimiņi utt.:
http://www.rsa.org.uk/franklin/

Iespaidi par Bendžaminu Franklinu:
http://sln.fi.edu/franklin/rotten.html

Zinātnieks Bendžamins Franklins:
http://sln.fi.edu/franklin/scientst/scientst.html

B. Franklins - cilvēks ar daudziem talantiem:
http://eduplace.com/ss/hmss/5/unit/act4.2.html

Hronoloģiskā secībā sakārtoti svarīgākie notikumi B. Franklina dzīvē, kā arī tā laika svarīgākie notikumi visā Amerikā:
http://sln.fi.edu/franklin/timeline/timeline.html

B. Franklina Nacionālais Memoriāls:
http://sln.fi.edu/tfi/exhibits/memorial.html

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Paine&method=0&redirect=web&region=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&sort=0&power=0&refer=mc-results1

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Paine&method=0&sid=61817594mc5_17_17&sno=80105&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Paine&method=0&sid=61817594mc5_17_17&sno=80105&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Paine&method=0&sid=61817594mc5_17_17&sno=80105&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=60

Tomasa Peina darbu arhīvs internetā:
http://www.dpipc.com/cdadesign/paine/archive.html

Tomasa Peina bibliogrāfija:
http://www.infidels.org/library/historical/thomas_paine/

Tomasa Peina biogrāfija:
http://odur.let.rug.nl/~usa/B/tpaine/paine.htm

Tomasa Peina lapa.
Šajā lapā ir apkopotas esejas un vēstules par T. Peinu, kurām iedvesma rasta viņa biogrāfijā un darbos:
http://www.deism.com/paine.htm

Tomass Peins "Saprāta laikmets":
http://www.california.com/~rpcman/aor.htm

Šeit ir piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/msub-tpaine.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bpaine

Politiskā teorētiķa Tomasa Peina esejas:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53869/eus169284/eus559607/eus282538/eus555629/eus531427/r?l&

Neatkarības deklarācija - Tomass Peins:
http://classicals.com/federalist/ThomasPainehall/messages/19.html

Tomasa Peina reliģiskās atziņas:
http://atheism.about.com/religion/atheism/library/quotes/bl_q_TPaine.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bpaine

Tomasa Peina biogrāfija.
No Interneta Filozofijas enciklopēdijas:
http://www.utm.edu/research/iep/p/paine.htm

Amerikas revolūcijas patrioti - Tomass Peins:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/weekly/aa101897.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bpaine

Šeit piedāvātas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Tomasu Peinu:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53828/eus71848/eus285850/eus287709/eus581415/eus522703/r?l&

Tomasa Peina oriģināldarbu izlase internetā:
http://www.scican.net/~jsnider/origpaine.html

Atmiņas par Tomasu Peinu Amerikas revolūcijas kontekstā:
http://www.pbs.org/ktca/liberty/chronicle/paine.html

Tomass Peins "Brīvības apustulis" (ievada autors Džeks Fruhtmans):
http://www.california.com/~rpcman/TPAOF.HTM

Tomass Peins un Amerikas krīze:
http://www.aracnet.com/~atheism/hist/lewis/lewtp201.htm

Tomasa Peina atdzimšana (autors Džozefs Leviss):
http://www.aracnet.com/~atheism/hist/lewis/lewtp301.htm

Džozefs Leviss "Tomass Peins - pasaules pilsonis":
http://www.aracnet.com/~atheism/hist/lewis/lewtp101.htm

Tomasa Peina filozofiskās atziņas:
http://philosophy.about.com/homework/philosophy/library/blqpaine.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bpaine+%2Bquotes

Tomasa Peina portrets:
http://www.animus.net/~earlya/portraits/paine.html

Daži Tomasa Peina darbi, kā arī darbi par viņu:
http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/History/U_S__History/18th_Century/People/Paine__Thomas__1737_1809_/

Tomasa Peina ģimene:
http://www.surnameweb.org/help/knight/ghtout/gp205.htm

Vēsturiskie amerikāņi.
Trīs tematiski raksti par Tomasu Peinu: "Vai viņš bija ateists?", "Vai viņš bija kristietis?", "Vai viņš atteicās?":
http://www.infidels.org/library/historical/john_remsburg/six_historic_americans/chapter_1.html

Izcilāko ateistu atziņas:
http://home.earthlink.net/~ironduke/quotes.htm

Tomasa Peina atziņas:
http://www.geocities.com/Athens/Crete/3881/paine.html

Slavenākie Tomasa Peina izteicieni:
http://www.bartleby.com/99/291.html

Dažādu populāru cilvēku domas un atziņas, lai rosinātu mūs pārdomām:
http://www.2think.org/quotes2think.shtml

ASV visu laiku slavenāko cilvēku izteikumi par sociālo drošību:
http://www.ssa.gov/history/quotes.html

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Džefersonu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Jefferson&method=0&redirect=web&region=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&sort=0&power=0&refer=mc-results1

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Džefersonu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Jefferson&method=0&sid=61819207mc5_11_33&sno=89946&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=20

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Džefersonu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Jefferson&method=0&sid=61819207mc5_11_33&sno=89946&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=40

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par Tomasu Džefersonu:
http://mc5.metacrawler.com/crawler?general=Thomas+Jefferson&method=0&sid=61819207mc5_11_33&sno=89946&domainLimit=0&rpp=20&timeout=0&hpe=10&format=regular&power=0&target=&sort=0&refer=nav&start=60

Tomasa Džefersona - trešā Amerikas prezidenta - māja Monticello, kas ir kļuvusi par ievērojamu muzeju Šarlotesvillā, Virdžīnijā:
http://www.monticello.org/

Tomasa Džefersona īsa biogrāfija:
http://www.whitehouse.gov/WH/glimpse/presidents/html/tj3.html

Tomass Džefersons politikā un valdībā:
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/

Tomasa Džefersona biogrāfija:
http://kids.infoplease.lycos.com/ipka/A0760627.html

Tomasa Džefersona biogrāfija (autors Dums Malons):
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/weekly/aa021498.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson

Tomasa Džefersona dzīve:
http://www.geocities.com/Athens/Forum/1683/ljindex.htm

Tomass Džefersons un Sallija Hemingsa.
Ir norādītas citas interneta adreses par šo tēmu:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53828/eus71848/eus69752/eus580053/eus580379/eus589372/r?l&

Tomasa Džefersona biogrāfija.
Agrā karjera, pirmsprezidentūras gadi, prezidentūra:
http://odur.let.rug.nl/~usa/P/tj3/about/jeffersonxx.htm

Tomasa Džefersona citāti.
Ir norādītas citas interneta adreses par šo tēmu:
http://quotations.about.com/arts/quotations/msubjefferson.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson

Tomasa Džefersona autobiogrāfija no 1743. līdz 1790.gadam:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/bios/bljeffbio.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson

Tomasa Džefrsona vēstules no 1760. līdz 1826.gadam:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/letters/bljeffletters74.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson+%2Bpictures

Tomass Džefersons un Neatkarības deklarācija.
Ir norādītas citas interneta adreses:
http://hatteraslight.com/navy/ThomasJeffersonhall/mobydick.html

Interesanta informācija par Tomasu Džefersonu:
http://etext.lib.virginia.edu/jefferson/legacy/jlfpro.html

Tomasa Džefersona mājas plāns un fotogrāfijas:
http://www.eaglesnesthomes.com/thomas.htm

Tomasa Džefersona vēstules:
http://history1700s.about.com/homework/history1700s/library/mresource/metexts/letters/bljeffletters74.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson+%2Bpictures

Tomasa Džefersona mājas lapa.
Šajā lapā ir apkopota daudzveidīga un interesanta informācija par viņu un viņa dzīvi:
http://www.nps.gov/thje/

Šajā lappusē Jūs varat atrast ļoti daudzveidīgu informāciju par Tomasu Džefersonu.
Ir pieejami attēli un videomateriāli:
http://www.waypages.com/history/US/presidents/Thomas_Jefferson.HTM

19.gs. ASV prezidentu portreti:
http://history1800s.about.com/homework/history1800s/library/blphotopresa.htm?iam=mt&terms=%2Bthomas+%2Bjefferson+%2Bpictures

Dažādu ASV svarīgu notikumu un cilvēku attēli:
http://gilligan.esu7.k12.ne.us/~oweb/socst/pictures.htm

Tomasa Džefersona curriculum vitae:
http://www.ipl.org/ref/POTUS/tjefferson.html