INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR BIZANTIJAS KULTŪRUBizantijas un Viduslaiku kultūras un vēstures studijām un pētniecībai veltīto Internet lapu saraksts. Šajā lapā apkopoti visi kvalitatīvākie materiāli par dažādām ar Bizantijas impēriju saistītām tēmām. Ar īpaša meklētāja palīdzību iespējams ātri atrast attiecīgo tēmu vai adresi  (angļu val.):

 

http://www.fordham.edu/halsall/medweb/

 

Šī ir visapjomīgākā izglītojoša rakstura lapa par Bizantijas vēsturi un kultūru angļu valodā. Autors piedāvā gan vēsturiskos oriģināltekstus, tulkotus angļu valodā, gan dažādu autoru un dažāda zinātniskā līmeņa rakstus par Bizantiju, kā arī plašu attēlu kolekciju:


http://www.fordham.edu/halsall/byzantium


Saites uz dokumentiem, kuros atrodama informācija par dažādām tēmām, kas saistītas ar Bizantijas impērijas attīstības attiecīgo posmu, kā arī raksturīgākie attēli:
Agrīnais posms (330. - 842.):


http://mh106.infi.net/~gunther/byzantium/early.html


Vidējais posms (843. - 1260.):


http://mh106.infi.net/~gunther/byzantium/middle.html


Vēlīnais posms (1261. - 1453.):


http://mh106.infi.net/~gunther/byzantium/late.html


Kartes.
Bizantijas impērija:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzmap.html


Impērijas teritorija Justiniāna valdīšanas laikā (6.gs. otrā puse):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/whit0.gif


Impērijas teritorija (8.,9.gs.):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/whit1.gif


Impērijas teritorija (11.gs. 1.puse):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/whit2.gif


Viduslaiku Konstantinopole:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/blue1.gif


Bizantijas impērijā valdošo dinastiju un imperatoru secīgs uzskaitījums un valdīšanas laiki:


http://w4u.eexi.gr/~ippotis/katalogen.html


Īss ievads Bizantijas vēsturē:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_1.html


Impērijas rašanās:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_2.html


Impērijas vēstures agrīnais periods jeb pirmais "Zelta laikmets" (324. - 730.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_3.html


Impērijas vēstures vidējais posms jeb otrais "Zelta laikmets" (843.-1261.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_4.html


Impērijas vēstures vēlīnais posms (1261.-1453.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_5.html


Impērijas ietekmes uz kaimiņvalstīm (Kijevas Krievzeme, Bulgārija, Gruzija, Armēnija, Rietumeiropa, Islama valstis u.c.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byz_6.html


Galveno vēsturisko notikumu hronoloģisks izklāsts:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/time.html


Dažādu autoru pētījumi un raksti par Bizatniju:


http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/articles.html


Cyril Mango "Bizantija: Jaunās Romas impērija", 1980.
1.nodaļa "Ļaudis un valodas":


http://www.fordham.edu/halsall/med/mango.html


Irfan Shahid "Bizantieši un arābi 5.gadsimtā".
VII.nodaļa "Bizantieši un arābi: mijiedarbība", 1989.g.:


http://www.fordham.edu/halsall/med/shahid.html


Demetrios J. Constantelos "Grieķu pareizticības vēsturisks apraksts":


http://www.myriobiblos.gr/Text_Indexes/english/Constantelos.html


Pareizticīgās baznīcas vēsture:


http://www.goarch.org/access/Companion_to_Orthodox_Church/History_of_Orthodox_Church


Nikolaos Provatas "Austrumromas agrīnie gadsimti".
I Konstantinopoles dibināšana un kristietības pieņemšana.
II Impērija Justiniāna laikā.
Likumu kodekss.
Arhitektūras attīstība.
Sv.Sofijas katedrāle.
Literatūra un māksla:


http://www.greece.org/Romiosini/constple.html


Čārlzs G. Herbermans, Georgs Grups (Charles G. Herbermann & Georg Grupp).
Konstantīns I: dzīve; darbības vēsturisks vērtējums:


http://www.knight.org/advent/cathen/04295c.htm


Ernsts Gerlands (Ernst Gerland).
Bizantijas impērija: Bizantijas civilizācija; dinastiju vēsture:


http://www.knight.org/advent/cathen/03096a.htm


Dionysios Halzoppulos "Konstantinopoles krišana (1453.g.)":


http://www.greece.org/Romiosini/fall.html


Dionysios Halsopoulos "Ikonu grautiņi (711.-843.)":


http://www.greece.org/Romiosini/iconoclastic.html


G.Gietmans (G.Gietmann): "Bizantijas arhitektūra":


http://www.knight.org/advent/cathen/03094a.htm


G.Gietmans (G.Gietmann): "Māksla Bizantijas impērijā":


http://www.knight.org/advent/cathen/03095a.htm


Fotis Kontoglou "Sakrālā māksla Austrumu Ortodoksālajā baznīcā".
Nikos Hatzikyriakos Ghikos "Vērojumi glezniecības attīstībā":


http://www.byzarticon.gr/byzart.htm


Bizantijas māksla.
Formu elementi.
Ko bizantiešu māksla liecina par Bizantijas civilizāciju.
Mākslinieki:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/art.html


Tematika Bizantijas mākslā:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzsub.html


Reliģiskā māksla Bizantijā
Ikonu simbolika.
Citi reliģiskās mākslas priekšmeti:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzsub_1.html


Bizantijas laicīgā māksla.
Imperatora atribūtika.
Imperatora varas attēlojumi.
Bizantijas pilis un to interjeri:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzsub_2.html


Bizantijas mākslas ietekme uz kaimiņvalstīm.
Kas bija impērijas kaimiņi?
Kādas bija impērijas attiecības ar varenajiem Autrumu galmiem.
Ko vēl skāra impērija ietekme:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzsub_3.html


Ikonu glezniecība uz sienām un tās tehnoloģijas apraksts:


http://www.byzarticon.gr/wall.htm


Karls Dīterihs (Karl Dieterich): "Bizantijas literatūra":


http://www.knight.org/advent/cathen/03113a.htm


Konstantinopole:


http://www.knight.org/advent/cathen/04301a.htm


Terminu skaidrojošā vārdnīca:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/glossary.html


Bizantijas literatūra.
Bizantijas literatūras paraugi, Hagiogrāfijas jeb Svēto dzīves apraksti, reliģiskie teksti, vēsturiskie sacerējumi u.c. Pieejamo materiālu saturiskais rādītājs:


http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html


M.Psells "Hronogrāfija" - 100 gadi Bizantijas impērijas vēsturē (no 976. gada līdz 1077.gadam):


http://www.fordham.edu/halsall/basis/psellus-chrono00.html


Prokopijs "Slepenā vēsture":


http://www.fordham.edu/halsall/basis/procop-anec.html


Prokopijs "Par zirgu skriešanās sacīkstēm" no "Justiniāna karu vēstures":


http://www.fordham.edu/halsall/source/procop-factions.html


Prokopijs "Sv.Sofijas katedrālies apraksts" no "De Aedificis":


http://www.fordham.edu/halsall/source/procop-deaed1.html


"Par Baznīcas rituāliem" no Justiniāna likumu krājuma:


http://www.fordham.edu/halsall/source/justinian-nov137.html


Damaskas Joanns, "Par ikonu aizsardzību" no sacerējumiem "Par svētajām ikonām" un "Gudrības avots":


http://www.fordham.edu/halsall/source/johndam-icons.html


Damaskas Joanns "Apoloģija pret tiem, kas nopeļ svētās ikonas":


http://www.fordham.edu/halsall/basis/johndamascus-images.html


Ikonoklasms jeb Ikonu grautiņi.
Dokumenti par ikonu grāvēju un ikonu aizstāvju pozīciju:


http://www.tulane.edu/~august/H303/readings/Iconoclasm.htm


Teodors Balsanons "Par Konstantinopoles Patriarha varu" (12.gs.):


http://www.fordham.edu/halsall/source/balsamon-cpl.html

 

Attēli.
Sakrālā arhitektūra.
Konstantinopole.
Hipodroma kopskats ar Sv.Sofijas katedrāli fonā:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-hippo.gif


Teodosiešu sienas:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-wall1.gif

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-wall2.gif


Sv.Irēnes baznīca, iekšskats:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/rice1.gif

 

Sv.Sofijas katedrāle (Hagia Sophia) (532. - 537.):


http://www.goarch.org/patriarchate/HAGIA_SOPHIA/Picture_Gallery

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-hsof1.gif

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca7.gif


Fasāde:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G01.jpg


Apsīda, ārskats:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G02.jpg


Iekšskats:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca8.gif


Iekšskats, centrālais kupols:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G03.jpg


Iekšskats, centrālais joms no rietumu puses:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G04.jpg


Iekšskats, ziemeļu puse:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G05.jpg


Iekšskats, detaļa ziemeļu pusē:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G06.jpg


Iekšskats, kapitelis un arkāde:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G07.jpg


Iekšskats, dienvidaustrumu puse:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G08.jpg


Iekšskats, marmora siena:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G09.jpg


Iekšskats, dienvidu spārns:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G10.jpg


Iekšskats, griestu mozaīka:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G11.jpg


Iekšskats, dienvidu galerija ar skatu uz zemkupola telpu:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G12.jpg


Iekšskats, dienvidu galerijas kapitelis:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G13.jpg


Iekšskats, ziemeļu galerija:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G14.jpg


Iekšskats, ziemeļu galerijas kapitelis:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G15.jpg


Iekšskats, valdnieces balkons:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G16.jpg


Iekšskats, dubultkapitelis un kolonnas:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G17.jpg


Galvenā ieeja:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G18.jpg


Apsīdas logs:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G19.jpg


Mozaīka "Imperators Konstantīns IX un valdniece Zoja":


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-hsof2.gif

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/cp-hsof3.gif


Škatedrāles plānojums ķērsgriezumā:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/rice2.gif


Sv. Vitālija baznīca Ravennā (San Vitale) (532/3. - 548.):


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G20.jpg

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca1.gif


Iekšskats:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G21.jpg

http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G22.jpg


Iekšskats, apsīda:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G23.jpg


Iekšskats, siena:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G24.jpg


Prezbitērijs:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G25.jpg


Prezbitērija arka:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G26.jpg


Kapitelis:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G27.jpg


Apsīdas detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G28.jpg


Kanceles velves mozaīka:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G29.jpg


Apsīdas mozaīka "Imperators Justiniāns un viņa galms":


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G30.jpg


Apsīdas mozaīka "Valdniece Teodora un viņas galms":


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G31.jpg


Apsīdas mozaīka "Imperators Justiniāns":


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G32.jpg


Apsīdas mozaīka "Valdniece Teodora":


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G33.jpg

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca5.gif


Velves mozaīkas detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G34.jpg


Apsīdas mozaīkas detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G35.jpg


Sv.Apollinārija bazilika Ravennā (532/6. - 549.):


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G36.jpg

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca3.gif


Iekšskats:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G37.jpg


Iekšskats, apsīda:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/85.jpg


Iekšskats, ziemeļu sienas daļa ar mozaīku "Trīs Gudrie":


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/55.jpg


Apsīdas mozaīka "Sv.Apollinārs ar 12 jēriem":


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/86.jpg


Prezbitērijs:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G38.jpg


Iekšskats, apsīdas mozaīka:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G39.jpg


Apsīdas mozaīkas detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G40.jpg


Mozaīkas detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G41.jpg


Arianas baptistērijs Ravennā (493. - 526.).
Ārskats no austrumu puses:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/56.jpg


Iekšskats, kupola mozaīka:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/57.jpg


Sv.Teodorika kapenes Ravennā:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca2.gif


Gallas Placīdijas kapenes Ravennā:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca4.gif


Hosios Loukas klostera komplekss Grieķijā, 11.gs.:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/59.jpg


Baznīca austrumu daļā, 1021.g.:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/60.jpg


Kompleksa daļa:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/61.jpg


Katolikons - galvenais kompleksa dievnams, 1021.gads.
Iekšskats, kupols un apsīda ar mozaīkām:


http://www.mcad.edu/AICT/images/medieval/EC/512/63.jpg


Sv. Teodora baznīca Mistrā (vēlīnā Bizantijas pilsēta Penepolēsas pussalā):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca10.gif


Pestītāja baznīca Korā (14.gs.):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora1.gif


Ieeja:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora2.gif


Kupola iekšskats - centrālā mozaīka:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora3.gif


Centrālā Kristus mozaīka:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora4.gif


Kupola mozaīka ar Jaunavas Marijas attēlu:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora5.gif


Kristus mozaīka:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora6.gif


Tuvskats:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora7.gif


Freska "Lūdzošā Jaunava Marija":


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/kariyemary.gif


Mozaīka "Jaunava Marija":


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/chora9.gif


Svētais kalns (Mount Athos).
Svētais kalns atrodas Egejas un Maķedonijas nomalē. Tā ir klinšaina, ūdeņu iekļauta vieta ar mežonīgu veģetāciju, pilnībā nošķirta no laicīgās pasaules un ikdienas rutīnas, kurā atrodas vairāki klosteru kompleksi.
Svētā kalna teritorija ir 5 līdz 10 km plata, apmēram 15 km gara, atrodas 2000 metrus virs jūras līmeņa.
Mūku dzīves sākumi Svētajā kalnā saistīti ar leģendu. Kaut arī daži avoti ("Patria" vai "Proskynetaria") šī fenomena sākumu saista ar Konstantīna I valdīšanas laiku, pirmie eremīti uz kalna parādījušies 7.gadsimtā. Viņi nāca no Ēģiptes un Austrumiem, ko tajā laikā iekaroja arābi. Mūku dzīves dibinātājs Svētajā kalnā ir Sv. Atanāzijs, kurš izveidoja galveno klosteri pussalā - Lielo Lavru (The Great Lavra) - 962./963.
Lapa ar plašu informāciju (angļu val.) par mūku dzīvi un darbību Svētajā kalnā un izcilu vizuālo materiālu par katru klosteri:


http://www.duth.gr/Athos/


Lielā Lavra:


http://www.duth.gr/Athos/greatlavra.html

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos6.gif


Kariesa, pilsēta svētītās pussalas centrā:


http://www.duth.gr/Athos/karyes.html


Konstamonija klosteris (Konstamonitou) - pēc leģendas klosteri 4.gs. dibinājis Konstantīns I, pirmo reizi tas minēts 11.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/konstamonitou.html


Dočeārija klosteris (Docheiariou), 10.gs. dibinājis Sv. Eitēmijs, Sv.Atanāzija sekotājs un skolnieks:


http://www.duth.gr/Athos/docheiariou.html


Ksenofonta klosteris (Xenophontos), 10.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/xenophontos.html


Sv. Pantelemona klosteris (St.Panteleimon).
Šis klosteris uzcelts tikai 18.gs., vietā, kur 11.gs.krievu mūki nodibināja tā saukto "Veco klosteri":


http://www.duth.gr/Athos/stpanteleimon.html


Kseropotama klosteris (Xeropotamon), dibināts 5.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/xeropotamou.html


Simonpetra klosteris (Simonopetra).
Uzcelts par godu Kristus dzimšanai, veltīts askētam un eremītam Simonam, kas mitinājies kalnā 14.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/simonopetra.html

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos4.gif

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos5.gif


Gregorija klosteris (Gregoriou), 14.gs. dibinājis Sv.Gregorijs jaunākais Svētā Nikolaja piemiņai:


http://www.duth.gr/Athos/gregoriou.html


Dionīsija klosteris (Dionysiou), celts 1370. -1374. gadā:


http://www.duth.gr/Athos/dionysiou.html

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos2.gif


Sv. Paula klosteris (St.Paul), dibināts 8./9.gs. vai 10.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/stpaul.html


Karakalija klosteris (Karakalou), dibināts 11.gs.sākumā apustuļu Pētera un Paula piemiņai:


http://www.duth.gr/Athos/karakalou.html


Filoteja klosteris (Philotheou), pirmo reizi minēts 1015.gada dokumentā:


http://www.duth.gr/Athos/philotheou.html


Iverona klosteris (Iveron), 10.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/iveron.html


Kotlomosija klosteris (Koutloumousiou), saskaņā ar 1169.gada liecībām, dibinājis mūks no Āfrikas (koutloumous - svētais no Etiopijas) 12.gs. pirmajā pusē:


http://www.duth.gr/Athos/koutloumousiou.html


Stavronikitas klosteris (Stavronikita), dibināts 10.gs. Nosaukumā apvienoti divu mūku eremītu, kas mitinājās klostera teritorijā - Stavrosa un Nikitas - vārdi:


http://www.duth.gr/Athos/stavronikita.html


Pantokratora jeb Visuvaldītāja (Pantokrator) klosteris, 13.gs.:


http://www.duth.gr/Athos/pantokratoros.html


Vatopedi klosteris (Vatopedi), īsi pēc 972.gada dibinājuši Atanāzijs, Nikolajs un Antonijs no Adrianopoles:


http://www.duth.gr/Athos/vatopedi.html


Zografija klosteris (Zographou), 10.gs., veltīts Sv. Jurim:


http://www.duth.gr/Athos/zographou.html


Espigmēnija klosteris (Esphigmenou), pirmo reizi minēts 1016.gadā:


http://www.duth.gr/Athos/esphigmenou.html


Selandari klosteris (Chelandari), 1198. gads:


http://www.duth.gr/Athos/chelandari.html


Bizantijas mozaīkas un ikonas:


http://www.pallasweb.com/ikons/twilight.html


Ikona "Vladimiras Dievmāte", 12.gs.:


http://www.ocf.org/OrthodoxPage/icons/data/Vladimirskaya_Theotocos.gif

http://www.fordham.edu/halsall/ikon/vladmir.gif


Mozaīka "Apustulis Filips":


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/philip_icon.gif


Kristus ikona (13.gs.):


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos10.gif


Ikona "Sv.Jānis Kristītājs" no Dionīsija klostera, 11.gs.:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos9.gif


Ziloņkaula griezums "Krusā sišana" no Dionīsija klostera:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos12.gif


Ikona "Jēzus Kristus" no Toplou klostera Krētā, 15.gs.:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/top-pant.gif


Ikona "Dievmāte ar trīs rokām" (Trojerucica).
Šī ir slavenākā ikona no Serbu klostera, kas atradās Svētajā kalnā, Grieķijā.
Tās vēsture saistīta ar Sv. Damaskas Joannu, slavenu reliģisko dzejnieku un vairāku sacerējumu autoru, kas dzīvoja 8.gs. Joanns kalpoja Sīrijas kalifa pilī, kur tika sodīts kā valsts ienaidnieks. Viņam nocirta labo roku. Būdams dziļi ticīgs cilvēks, Joanns palūdza kalifam savu roku un lūdzās no šīs ikonas dziedināšanu. Un viņš tika dziedināts. Joanns pagatavoja sudraba roku un pievienoja ikonai kā savas brīnumainās dziedināšanas simbolu. Tā ikona ieguva šo nosaukumu. Leģenda stāsta, ka ikonu gleznojis apustulis Luka, kurš esot redzējis Dievmāti un attēlojis viņu tādu, kāda tā tiešām izskatījusies:


http://www.ocf.org/OrthodoxPage/icons/data/threehands.gif


Dievmātes ikona no Hilandara klostera (Svētais kalns), 13.gs.:


http://www.ocf.org/OrthodoxPage/icons/data/bogorod.gif


Kristus ikona no Hilandra klostera, 13.gs.:


http://www.ocf.org/OrthodoxPage/icons/data/icxc.gif


Sv.Nikolaja ikona no Hilandra klostera:


http://www.ocf.org/OrthodoxPage/icons/data/nikola.gif


Ziloņkaula griezums "Svētais Dmitrijs" ( 10.gs. 2.puse):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_12a.html


Ikona "Dievmāte ar bērnu" (13.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_37a.html


Ikona "Kristus bērniņa iznešana templī" (15.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_40a.html


Mozaīkas detaļa no Svētā Vitālija baznīcas:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G56.jpg


Mozaīkas "Svētais vakarēdiens" detaļa, Sv. Apollinārija:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G57.jpg


Grāmatu miniatūras 12.gs.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G48.jpg


Jēzus pielūgšana, 11.gs.:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/athos11.gif


Galds, krēsls, kāju paliktnis, skapis no 7.gs. miniatūras:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G58.jpg


Galds un krēsls no 10.gs. miniatūras:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G59.jpg


Valdnieka tronis un kāju paliktnis no grāmatu miniatūras:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G55.jpg


Konstantīna I portrets no 9.gs. miniatūras:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G60.jpg

 

Tēlniecība, dekoratīvi lietišķā māksla, daiļamatniecība.

Konstantīna I galva, marmors (Roma, 325.g.)
Šo Konstantīna I galvu bija paredzēts pievienot vai nu imperatora krūšutēlam vai, visticamāk, tronī sēdoša imperatora statujai pilnā augumā. Skulptūrā vērojamas portretiskas iezīmes. Nedabīgi lielās acis atspoguļo Austrumu mākslas ietekmi un apliecina garīgumu. Iespējams, ka statuja bija paredzēta aplūkošanai tikai no priekšpuses, jo galvas aizmugurējā daļa nav tik perfekti nostrādāta. Šis portretējums, iespējams, veikts apmēram gadu pēc Konstantinopoles dibināšanas:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_1a.html


Cits variants:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/brown1.gif


Imperatora Maurīcija Tibērija medaljons no medaljonu un monētu ķēdes, zelts (Konstantinopole, 583. gads).
Četru vienkāršās aptverēs ievietotu identiski veidotu zelta medaljonu un divpadsmit zelta monētu ķēde. Šāda veida ķēdi nēsāja ap vidukli vai kā kaklarotu. Tradicionāli pieņemšanas laikā imperators varēja dāvināt medaljonus un monētas augsta ranga amatpersonām un dižciltīgajiem. Šādi apstrādātu zeltu varēja pasniegt arī par nopelniem kara laukā:

http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_2a.html


Attaruti (Attarouthi) dārgumi no Ziemeļsīrijas, sudrabs, apzeltīts sudrabs (6.,7.gs.). Kolekcijā ir piecpadsmit objekti - desmit vīna kausi, trīs kvēpināmie trauki, vīna siets un dūja. Šie priekšmeti tika atrasti apslēpti milzu terakotā (iespējams, tie tika slēpti no turkiem iekarojumu laikā) antīkās pilsētas Attaruti apkaimē, tirdzniecības ceļu krustcelēs. Tie ir liturģiskie trauki, ko tradicionāli izmantoja dievkalpojumu laikā.
Kausus lietoja vīna dzeršanai liturģijas laikā. Grieķu uzraksti uz diviem kausiem "Sv.Stefanam no Attoruti pilsētas" liecina, ka tā ir pilsētas iedzīvotāju dāvana Sv.Stefana baznīcai.
Dūja, iespējams ir bijusi iekārta ķēdē virs altāra. Kristīgajā ikonogrāfijā dūja simbolizē Svēto Garu. Salīdzinoši vienkāršo vīna sietu lietoja, lai attīrītu dzērienu no piemaisījumiem pirms tā iesvētīšanas:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_3a.html


Dāvids un Goliāts, Dāvida šķīvis, sudrabs (Konstantinopole, 628.-30.g.).
Šis šķīvis ir viens no deviņiem metālkalumiem ar ainām no Bībeles ķēniņa Dāvida dzīves:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_4a.html


Lūgšanu krusts, sudrabs un apzeltīts sudrabs (11.gs. pirmā puse).
Šādus krustus garīdznieki nesa imperiālās ceremonijās, militārajās parādēs un liturģiskās procesijās:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_6a.html


Justiniāna krusts, 570.g.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G45.jpg


Krusts:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G46.jpg


Medaljons, zelts, emalja (11.,12.gs.).
Medaljons ar attēlu abās pusēs, ko nēsāja līdzīgi kā lūgšanu krelles. Medaljona priekšpusē attēlots Kristus tēls, aizmugurē - Jaunava Marija:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_14a.html


Trīs detaļas no šķirstiņa ar ainām no Bībeles varoņa Džošua dzīves, ziloņkauls (Konstantinopole, 10.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_18a.html


Šķirsts ar karavīru un dejotāju figūrām, ziloņkauls un kauls, zelts ( 11.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_19a.html


Šķirsta detaļas ar Ādama un Ievas figūrām, ziloņkauls (10.,11.gs.):

http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_20a.html


Kaklarota, zelts, emalja (Konstantinopole, 11.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_23a.html


Sv.Juris, medaljons no Sv.Gabriela ikonas ietvara, zelts, emalja, sudrabs (Konstantinopole, 11.gs.beigas/12.gs.sākums).
Bieži Bizantijas ikonu rāmjus rotāja medaljoni ar svēto attēliem:


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_27a.html


Kaklarota, zelts, emalja, pērles un dārgakmeņi (Ēģipte, 11.gs.):


http://www.metmuseum.org/htmlfile/education/byzantium/byzim_0a.html


Ziloņkaula griezums, 6.gs.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G42.jpg


Ziloņkaula griezums, erceņģelis Mihails, 6.gs. sākuma:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G43.jpg


Erceņģelis Mihails, zeltā un emaljā darināts grāmatas vāks, 11.gs.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G44.jpg


Maksimiana krēsls, 547.g.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G52.jpg


Maksimiana krēsls, detaļa:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G53.jpg


Garīdznieka apģērbs:


http://jeru.huji.ac.il/ed62.htm


Zīda izstrādājums, 8.gs.:


http://www.fordham.edu/halsall/ikon/ca9.gif


Auduma fragments, 7.,8.gs.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G49.jpg


Auduma fragments,8.gs.:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G50.jpg


Auduma fragments, 1000.gads:


http://www.tulane.edu/lester/images/Early.Christian.Period/Byzantine/G51.jpg


Ziemeļsīrijā atrodamas apmēram 300 "mirušo pilsētu" atliekas no Bizantijas ēras. Šīs baziliku un klosteru atliekas ir brīnišķīgi sīriešu - bizantiešu arhitektūras paraugi.
Viena no Ziemeļsīrijas mirušajām pilsētām:


http://www.manhal.com/dead1.html


Sv.Simeona klosteris, arābu pasaulē pazīstams kā Qalaat Semaan (390.gads).
Sv.Simeons klosterī apmetās un uzsāka savu mūka askēta dzīvi 412. gadā:


http://www.manhal.com/dead2.html


Pēdējos 30 dzīves gadus Sv.Simeons pavadīja uz augsta akmens staba dziļā vientulībā. Pēc viņa nāves stabs kļuva par svēto vietu uz kuru sāka plūst svētceļnieki:


http://www.manhal.com/dead4.html


Sv.Marka katedrāle Venēcijā, Bizantijas meistaru darbs (11.gs. 2.puse):


http://simpworld.com/creative/main/photos/church7.jpg