INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR KLASICISMU EIROPAS LITERATŪRĀ, TEĀTRĪ, GLEZNIECĪBĀ

 

Pjēra Korneja "Sids" (franču val.):
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?lecid1

Pjērs Kornejs un viņa darbi.
Informācija no Elektriskās bibliotēkas:
http://www.encyclopedia.com/articles/03158.html#premium

Informācija par Korneja lugu "Sids", kā arī luga franču valodā:
http://un2sg4.unige.ch/athena/corneille/corn_cid.html

Informācija par P. Korneju (franču valodā):
http://www.lafontaine.net/corneille.htm

Pjērs Kornejs franču komēdijas teātrī:
http://www.comedie-francaise.fr/biographies/corneille.htm

Pjēra Korneja darbu uzskaitījums:
http://www.griffe.com/projects/france/literature/corneille.html

Īss pārskats par 17. gadsimta dramaturga Pjēra Korneja dzīvi un darbiem:
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=018A9000

Markas ar Korneja attēlu (filatēlistu biedrība):
http://www.soeteman.com/soeteman.html

Daži Pjēra Korneja darbi oriģinālvalodā:
http://poesie.webnet.fr/auteurs/corneill.html

Pjēra Korneja domugraudi:
http://www.cybernation.com/victory/quotations/authors/quotes_corneille_pierre.html

Franču literatūra klasicisma periodā (franču val.):
http://globegate.utm.edu/french/lit/neoclassical.html

Informācija par P. Korneju un viņa darbiem (franču val.):
http://www.ac-rouen.fr/lycees/modeste-leroy/ressources/modules/projet_internet/corneille/page1corneille.html

P. Korneja biogrāfija angļu valodā un daži darbi franču valodā:
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6681/corneill.htm

Izvilkumi no Pjēra Korneja darbiem oriģinālvalodā:
http://altern.org/upsc/auteurs/corneil.html

Pjēra Korneja muzejs - vēsturisks piemineklis:
http://www.normandienet.tm.fr/nn/ecrivain/corneil.htm

Informācija par Pjēru Korneju:
http://www.bemorecreative.com/one/655.htm

Pjērs Kornejs un viņa slavenākā luga "Sids".
Informācija no enciklopēdijas:
http://www.encyclopedia.com/printable/03158.html

Pjēra Korneja kaps:
http://www.findagrave.com/pictures/6908.html

"Pjērs Kornejs: poēzija un politiskā drāma Luija XIII laikā."
Deivida Klārka grāmata:
http://www.ielogin.com/msdata/0521404347

Īsa Pjēra Korneja biogrāfija:
http://www.fwkc.com/encyclopedia/low/articles/c/c005001870f.html

Enciklopēdijas informācija par Pjēru Korneju un viņa darbiem:
http://www.infoplease.com/ce5/CE012756.html

Franču dramaturga Pjēra Korneja biogrāfija:
http://www.discoverfrance.net/France/Theatre/Corneille/corneille.shtml

16. - 17. gadsimta slavenākie cilvēki:
http://www.geocities.com:0080/Athens/Acropolis/6681/baroque.htm

G. J. Malinsona grāmata par Pjēra Korneja eksperimentiem komēdijas laukā:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0719009928/mybookshop/103-4987984-0651050

Apgaismības literatūras autori:
http://www.accd.edu/sac/English/bailey/neoclass.htm

Kaislība, asinis, vara un vārdi Franču literatūrā absolūtisma periodā:
http://www.williams.edu/admin-depts/registrar/catalog/depts9798/rlfr/rlfr204.html

Franču literatūras apskats:
http://fmc.utm.edu/~rpeckham/frlitsur.html

Rasina luga "Fedra":
http://www.labomath.univ-orleans.fr/langue/litterature/classique/phedre.html

Rasina "Fedra" oriģinālvalodā, informācija:
http://www.majbill.vt.edu/fll/Farquhar/FR4314-s99/Racine.htm

Franču literatūra:
http://www.galleyslaves.com/franlit.htm

Rasina "Fedras" izrāde Londonā:
http://www.albemarle-london.com/almeida.html

?ana Rasina "Andromahe" oriģinālvalodā:
http://www.ask.com/main/metaanswer.asp?metaEngine=directhit&origin=0&MetaURL=http%3A%2F%2Fwww%2Emala%2Ebc%2Eca%2F%7Emcneil%2Fracine%2Ehtm&qCategory=ref_&metaTopic=Jean+Baptiste+Racine+%281639%2D1699%29&ItemOrdinal=1&logQID=831E89794C44D4118A320090276A5572

Rasina "Fedra" un "Berenika":
http://www.mobydicks.com/lecture/Racinehall/messages/6.html

?ana Rasina "Fedra" franču valodā:
http://www.comp.lancs.ac.uk/languages/users/mla002/racine.dir/phact3.html

Grāmatas: Rasina "Fedra" un "Berenika":
http://www.oberonbooks.com/people/racine.html

Žana Rasina slavenākie darbi franču valodā:
http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/racinej.html

Informācija par Žanu Rasinu:
http://www.ask.com/main/metaanswer.asp?metaEngine=directhit&origin=0&MetaURL=http%3A%2F%2Fwww%2Ekirjasto%2Esci%2Efi%2Fjracine%2Ehtm&qCategory=ref_&metaTopic=Jean+Racine&ItemOrdinal=0&logQID=831E89794C44D4118A320090276A5572

?ana Rasina slavenākie darbi:
http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/racinej.html

?ana Rasina "Andromahe":
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?andromaque1

Žana Rasina "Atālija":
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?athalie2

Žana Rasina "Britāniks":
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?britannicus1

Žana Rasina "Ifigēnija un Aulids":
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?iphigenie1

Informācija par Žanu Rasinu franču valodā - bibliogrāfija, biogrāfija, pētījums par Rasina leksiku u.c.
http://perso.club-internet.fr/pernoo/Racine.htm

Britu enciklopēdija: 17. gadsimts:
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/5/0,5716,117265+1+109418,00.html

Informācija par Pjēru Korneju.
No Britu enciklopēdijas:
http://www.britannica.com/bcom/search/results/1,5843,,00.html?p_query0=corneille

Informācija par Žanu Rasinu.
No Britu enciklopēdijas:
http://www.britannica.com/bcom/search/results/metaindex/1,5845,1226652+Racine%252C%2BJean,00.html

Informācija par Žana Rasina "Fedru".
No Britu enciklopēdijas:
http://www.britannica.com/bcom/search/results/1,5843,,00.html?p_query0=phedre

Informācija par Pjēra Korneja "Sidu".
No Britu enciklopēdijas:
http://www.britannica.com/bcom/search/results/1,5843,,00.html?p_query0=le%20cid

Katoļu enciklopēdija: Žans Rasins:
http://www.ask.com/main/metaanswer.asp?metaEngine=directhit&origin=0&MetaURL=http%3A%2F%2Fwww%2Emala%2Ebc%2Eca%2F%7Emcneil%2Fracine%2Ehtm&qCategory=ref_&metaTopic=Jean+Baptiste+Racine+%281639%2D1699%29&ItemOrdinal=1&logQID=831E89794C44D4118A320090276A5572

Informācija par klasicismu enciklopēdijā:
http://www.encyclopedia.com/articles/02808.html

Informācija par Žanu Rasinu un viņa darbiem:
http://www.ambafrance.org/FLORILEGE/racine/a.html

Gabriela Urbēna Forē komponētie darbi Žanam Rasinam:
http://www.iit.edu/~nvchorus/faure_req.html

?ana Rasina domugraudi:
http://www.cyber-nation.com/victory/quotations/authors/quotes_racine_jean.html

Žana Rasina "Berenika" franču valodā:
http://francite.net/education/page94.html

Informācija par Žana Rasina dzīvi un darbiem:
http://encarta.msn.com/index/conciseindex/45/0453A000.htm

Informācija par franču teātri:
http://encarta.msn.com/find/concise.asp?z=1&pg=2&ti=04544000

Informācija par Žana Rasina lugu "Fedra":
http://www.geocities.com/Athens/Academy/6422/rev0239.html

Slavenākie 17. gadsimta autori:
http://www.teleport.com/~mgroves/17thCentury.htm

Informācija par Pjēru Korneju:
http://www.encyclopedia.com/articles/03158.html

Pētījums par Korneja darbiem:
http://web.uvic.ca/french/corneille.htm

Pārskats par Pjēra Korneja darbiem (franču val.):
http://www.comedie-francaise.fr/biographies/corneille.htm

Pjēra Korneja "Sids":
http://www.multimania.com/guilaume/letextecid.html

Pjērs Kornejs: Kongresa citātu bibliotēka:
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/cit/citlccorneille.htm

Franču Nacionālā teātra attēls:
http://www.culture.fr/culture/sedocum/imatges/sedocum/cf-bm1.jpg

?ana Rasina lugas:
http://shop.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=47U3RSXOTE&mscssid=S3W4BN7784S92JD000LHRV1AQPB7ENL9&sourceid=00004261970845358948&bfdate=06%2D17%2D2000+09%3A47%3A18&srefer=&author_last=Racine&author_first=Jean+B%2E&match=exact&options=and

Nacionālā Franču teātra arhīvs:
http://www.er.uqam.ca/nobel/c2545/foires/mss_cf02.html

Franču dramaturgs ?ans Rasins:
http://www.discoverfrance.net/France/Theatre/Racine/racine.shtml

Informācija par Žanu Rasinu.
No katoļu enciklopēdijas:
http://www.newadvent.org/cathen/12630b.htm

Žana Batista Moljēra darbi angļu valodā:
http://moliere-in-english.com/

Žana Batista Moljēra dzīve un darbi:
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/tmolier.htm

Lekcijas par Žanu Batistu Moljēru:
http://mockingbird.creighton.edu/english/fajardo/teaching/ENG121/moliere.htm

Šajā lappusē Jūs varat atrast informāciju par 18.gs. mākslu Eiropā.
Var meklēt gan pēc autora uzvārda, gan pēc mākslas darba nosaukuma:
http://www.artsmia.org/permanent/index.html

Pusēns Romā - franču klasicisma atradumi.
Šajā lappusē rakstīts par Pusēna Romā gūtajiem iespaidiem, kas atstāja lielu ietekmi un viņa glezniecības manieri:
http://www.etchings.com/erin/files/poussin.html

Šajā lappusē ir izskaidrots vārds "klasicisms" un tā rašanās vēsture - parasti to lieto, lai pretstatītu "romantismam":
http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/classicism/

Šajā lappusē ir informācija par Itālijas mākslu sākot no baroka un beidzot ar rokoko:
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/5/0,5716,115375%2B3,00.html

Nikolā Pusēna biogrāfija.
Ir aplūkojami vairāki viņa darbi ar nelieliem paskaidrojumiem pie katra:
http://sunsite.auc.dk/cgfa/poussin/

Šajā lappusē ir uzskaitītas internetā pieejamās grāmatas par klasicismu; tās var arī iegādāties:
http://www.fineartemporium.com/E-baa-Bieder.htm

Te var iegādāties grāmatu "Pusēna zīmējumi: mākslas vēstures metodoloģijas studijas" (angļu valodā):
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0271008164/malaspgreatbooksA/104-0099610-1050325

Šajā lappusē var iegūt informāciju par klasicismu (arī citiem periodiem mākslā) mākslā un arhitektūrā, kā arī var izteikt savu viedokli par šo tēmu:
http://classicals.com/music/artport.html

Pols Sezāns - no impresionisma un klasicismu un kubismu.
Šeit apskatīta Sezāna biogrāfija un mākslinieciskā darbība:
http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/style.html

Šeit tiek piedāvāti Nikolā Pusēna darbi plakātu vai gleznu reprodukciju veidā - Jūs tos varat apskatīt un pēc vēlēšanās arī iegādāties:
http://www.allposters.com/gallery.asp?search=Nicolas+Poussin

Šajā lappusē ir uzskaitīti internetā pieejamie Nikolā Pusēna darbi, kā arī norādīti muzeji, kuros tie izstādīti:
http://www.artcyclopedia.com/artists/poussin_nicolas.html

Nikolā Pusēna biogrāfija:
http://sunsite.auc.dk/cgfa/poussin/poussin_bio.htm

Nikolā Pusēna biogrāfija un dzīvesstāsts (no Encarta enciklopēdijas):
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=04AAD000

Pusēna piemiņai veltīta lappuse.
Šajā lappusē ir apkopotas dažādas esejas par Pusēnu, viņa dzīvi, darbību un gleznām:
http://www.cup.org/ObjectBuilder/ObjectBuilder.iwx?processName=productPage&product_id=0521640040&origin=redirect

Elizabetes Kroperas un Čārlza Dempseja grāmata "Nikolā Pusēns: draudzība un glezniecības mīlestība".
Ir ievads, informācija par autoriem un lasītāju atsauksmes; to var arī iegādāties vai izlasīt elektroniskā formātā:
http://www.pupress.princeton.edu/titles/5821.html

Šeilas Maktigas grāmata "Nikolā Pusēna ainavu alegorijas".
Ir neliels ievads; grāmatu var izlasīt elektroniskā formātā vai iegādāties caur internetu:
http://www.cup.org/ObjectBuilder/ObjectBuilder.iwx?processName=productPage&product_id=0521482143&origin=redirect

Šeit ir norādītas vairākas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Nikolā Pusēnu un viņa darbiem:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317828/eus317850/eus53829/eus166529/eus547049/eus545284/eus545649/eus554327/eus552088/eus552233/r?l&

Šeit ir norādītas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Nikolā Pusēna darbiem:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317828/eus317850/eus53829/eus166529/eus547049/eus545284/eus545649/eus554327/eus552088/eus552247/r?l&

Nikolā Pusēna darbs "Ainava ar Polifēmu":
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_3_1_7f.html

Nikolā Pusēna glezna "Ainava ar Patmas Svēto Džonu"; ir komentārs:
http://www.artic.edu/aic/collections/eurptg/19pc_poussin.html

Nikolā Pusēna glezna "Parnass" un apraksts par to, kā arī leģenda par pašu Parnasu:
http://museoprado.mcu.es/prado/html/i72.html

Nikolā Pusēna glezna "Selēna un Endimions"; ir komentārs un mitoloģiskais stāsts par abiem mīlētājiem:
http://www.dia.org/collections/euroart/dutch/36.11.html

Nikolā Pusēna glezna "Vasara":
http://www.louvre.fr/anglais/collec/peint/inv7304/peint_f.htm

Nikolā Pusēna darbs "Zelta teļa pielūgšana"; ir pievienots diezgan garš komentārs:
http://www.nationalgallery.org.uk/collection/n_wing/P5597.html

Nikolā Pusēna glezna "Pasludināšana"; ir apraksts:
http://www.nationalgallery.org.uk/collection/n_wing/P5472.html

Nikolā Pusēna slavenās gleznas "Arkādijas gani" apraksts:
http://www.frick.org/html/louvre.htm

Nikolā Pusēna glezna "Neptūna triumfs":
http://www.pbs.org/ringsofpassion/triumph/poussin.html

Nikolā Pusēna glezna "Venēra pie strūklakas"; ir neliels apraksts:
http://www.louvre.fr/anglais/collec/ag/rf0762/ag_f.htm

Daži Nikolā Pusēna darbi un informācija par tiem:
http://www.artchive.com/artchive/P/poussin.html

Šajā lappusē var atrast daudz informācijas par Nikolā Pusēnu un viņa darbiem:
http://www.mala.bc.ca/~MCNEIL/poussin.htm

Nikolā Pusēna darbs "Nevainības atņemšana"; ir diezgan garš komentārs:
http://www.nga.gov/collection/gallery/gg32/gg32-46187.0.html

Franču gleznotāja Nikolā Pusēna darbu hronoloģiska tabula.
Katru darbu var aplūkot palielinājumā:
http://www.kfki.hu/~arthp/html/p/poussin/

Nikolā Pusēna biogrāfija (no Encyclopedia.com):
http://www.encyclopedia.com/articles/10454.html

Nikolā Pusēna dzīve un darbība (informācija no Katoļu enciklopēdijas):
http://www.newadvent.org/cathen/12322c.htm

Nikolā Pusēna darbs "Parnass" un apraksts par to:
http://www.mcu.es/prado/villanueva/28_eng.html

Šajā lappusē tiek piedāvātas grāmatas par Nikolā Pusēnu; tās var arī iegādāties caur internetu:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0302006478/malaspgreatbooksA/104-0099610-1050325

"Pieklājība un niknums" - vēsturisks Nikolā Pusēna reālistisko un mistisko darbu apskats (autors Roberts Hjūgs):
http://www.time.com/time/magazine/archive/1994/941205/941205.art.html

Dabas alegorijas attēlojums Nikolā Pusēna darbos (īpaši "Arkādijas ganos"):
http://www.landscape-architecture.com/bookshop/keeney/nature.htm

Nikolā Pusēna darbi izlases veidā; ar visiem komentāriem:
http://www.looksmart.com/eus1/eus317828/eus317850/eus53829/eus166529/eus547049/eus545284/eus545649/eus554327/eus552088/eus552234/r?l&

Baroka māksla Eiropā 17.gs. (ir informācija par Nikolā Pusēnu):
http://www.harbrace.com/art/gardner/RenBar.html#Baroque

Nikolā Pusēna gleznu galerija.
Tiek piedāvātas 17 gleznas:
http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/p/poussin.htm

Nikolā Pusēna darbi "Sabīnes nolaupīšana", "Ainava ar Fosiona apbedīšanu", Et in Arcadia ego":
http://www.wisc.edu/arth/ah202/jmd/poussin.html

Pusēna glezna "Atbalss un Narciss":
http://cgfa.kelloggcreek.com/poussin/p-poussi20.htm

Pusēna glezna "Nevainīgo slepkavošana":
http://www.udayton.edu/~scholars/ASHERLEV/poussin.html

Pusēna glezna "Fosiona apglabāšana":
http://www.ariadne.org/studio/michelli/landscape2.html

Nikolā Pusēna galerijas un dīleri.
Šī lappuse katru dienu tiek atjaunota; lai iegūtu vairāk informācijas, ir norādīta cita interneta adrese:
http://www.artincontext.com/artist/p/nicolas_poussin/organizations.htm

Īsa Nikolā Pusēna biogrāfija:
http://www.artgardens.com/Artists/poussin_nicolas.htm

Pusēna glezna "Imperatora Tita Jeruzalemes iekarošana"; ir komentārs:
http://www.khm.at/khm/staticE/page744.html

Ričarda Verdi grāmata "Sezāns un Pusēns - ainavas klasisks redzējums".
Ir neliela informācija par šo grāmatu, kā arī to var iegādāties caur internetu:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0853315698/jasonfaries/104-0099610-1050325

Nikolā Pusēna dzīvesstāsts:
http://www.fwkc.com/encyclopedia/low/articles/p/p020000696f.html

Nikolā Pusēna biogrāfija un "Pašportrets":
http://www.kfki.hu/~arthp/bio/p/poussin/biograph.html

Glezniecība un tēlniecība 17.gs. Eiropā: baroks (ir informācija par Nikolā Pusēnu):
http://www.pitt.edu/~arthome/introbaroque/french2.html

Oskara Batčmana grāmata "Nikolā Pusēns - glezniecības dialektika".
Šo grāmatu Jūs varat iegādāties caur internetu:
http://www.opengroup.com/atbooks/094/0948462434.shtml

Pusēna gleznas dažādiem gadalaikiem:
http://www.vwc.edu/library_tech/wwwpages/lja/is342/seasons.htm

Ir norādītas dažas interneta adreses, kur meklēt informāciju par Pusēnu un klasicismu vispār:
http://directory.netscape.com/Arts/Art_History/Movements/Classicism

Īsa informācija par galvenajiem notikumiem Nikolā Pusēna dzīvē un par viņa slavenākajiem darbiem:
http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/barroco/ibaroc25.htm

Šeit tiek piedāvāta informācija par baroka laikmeta mākslu (ir arī par klasicisma pārstāvjiem):
http://witcombe.sbc.edu/ARTHbaroque.html

Neoklasicisma skaidrojums no Mākslas vārdnīcas:
http://www.grovereference.com/TDA/Samples/Neo.htm

Rituāli un klasicisms - divu jauniešu domas par šo tematu:
http://www.vocalist.org/html/9811/msg00584.html

Vārda "klasicisms" izskaidrojums un vēsture.
Ir rakstīts arī par klasicisma periodu, kas skaitās no 1750. līdz 1850. gadam:
http://hometown.aol.com/hadenkman/classi.htm

Vārda "klasicisms" skaidrojums no Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/articles/02808.html

Īss klasicisma izskaidrojums:
http://www.televisual.it/uffizi/classic.html

Modernisms kā klasicisma forma.
Īss apcerējums par šo tēmu, autors profesors Džordžs P. Landous:
http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/architecture/class2.html

Šajā lappusē tiek piedāvāta iespēja studēt franču klasicismu caur internetu:
http://wwws.princeton.edu/~scg/dept/fre/341/scg.s00.shtml

No klasicisma uz neoklasicismu - kontinentālā politiskā ekonomika no fiziokrātiem līdz izšķirošajai revolūcijai:
http://ideas.uqam.ca/ideas/data/Papers/wukkeeldp98-03.html

Mākslas teorijas studijas - klasicisms un romantisms no 1750. līdz 1850. gadam:
http://www.indiana.edu/~deanfac/blfal99/fina/fina_a473_2115.html

Klasicisms un romantisms Vācijas mākslā:
http://www.artsci.wustl.edu/~langproj/gslides/klas-rom/eklas-rom/11.html

Bend?amina A. Elmana grāmata "Klasicisms, politika un radniecība".
Ir grāmatas anotācija; to var iegādāties caur internetu:
http://www.ucpress.edu/books/pages/5285.html

Vārda "klasicisms" skaidrojums:
http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/classicism/

Mākslas dizains - no klasicisma līdz sirreālismam.
Dažādi tematiski stāstiņi par šo tēmu:
http://www.mercury.virtual-pc.com/bulldog/

Terminu "klasika", "klasicisms" un "klasisks" izskaidrojumi, kā arī norādītas to atšķirības:
http://www.fwkc.com/encyclopedia/low/articles/c/c005000751f.html

Rokoko un klasiskā perioda māksla no 1700. līdz 1800. gadam:
http://campus.northpark.edu/history//WebChron/WestCiv/RoccocoArt.html

Šeit Jūs varat atrast citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par tēmu "klasicisms":
http://search.about.com/fullsearch.htm?TopNode=/&terms=classicism&pg=1&SUName=home&meta=&ipg=5

Šeit Jūs varat atrast citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par tēmu "klasicisms":
http://search.about.com/fullsearch.htm?TopNode=/&terms=classicism&pg=1&SUName=home&meta=&ipg=4

Šeit Jūs varat atrast citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par tēmu "klasicisms":
http://search.about.com/fullsearch.htm?TopNode=/&terms=classicism&pg=1&SUName=home&meta=&ipg=3

Šeit Jūs varat atrast citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par tēmu "klasicisms":
http://search.about.com/fullsearch.htm?TopNode=/&terms=classicism&pg=1&SUName=home&meta=&ipg=2

Šeit tiek piedāvātas dažādas interneta adreses par klasicismu un klasicisma perioda pārstāvjiem mākslā:
http://www.mamma.com/Mamma?affiliate_id=5213&query=classicism

Renesanses un baroka laika arhitektūra - arhitektūras vēsture.
Šeit tiek piedāvāti dažādi raksti par šo tēmu, kas ir sakārtoti hronoloģiskā secībā; ir arī attēli:
http://www.lib.virginia.edu/dic/colls/arh102/

Klasicisma perioda mākslas paraugi plakātos.
Tos var arī iegādāties caur internetu:
http://www.3wposter.com/classicism.htm

Šajā lappusē Jūs varat meklēt par klasicismu to, ko nevarējāt atrast citur:
http://search.britannica.com/search?ref=mamma&query=classicism

Klasicisms no 1830. līdz 1930. gadam:
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/2/0,5716,119572+1,00.html

Šeit norādītas dažas citas interneta adreses, kur meklēt informāciju par klasicisma periodu:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus67064/eus226549/eus281735/eus557198/eus574996/eus569339/eus571413/r?l&

Neoklasicisms no 1750. līdz 1800. gadam:
http://www.personal.psu.edu/users/m/l/mli105/neoclassicism.html

Džons Inigo un 17.gs. Anglijas arhitektūra - klasicisma paraugi:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus67064/eus226549/eus281735/eus557183/eus544771/eus539095/r?l&

Marī Reno un klasicisms (ir viņa biogrāfija un uzskati).
Norādītas citas interneta adreses:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus53869/eus169284/eus169286/eus282539/eus280751/eus564486/eus573744/eus531832/r?l&

Amsterdamas mantojums - holandiešu klasicisms.
Amsterdamas arhitektūras pieminekļi, celti klasicisma stilā:
http://www.amsterdam.nl/bmz/adam/uk/holclass.html

Arhitektūra un pilsētas - apskatīti visi arhitektūras stili, ieskaitot klasicismu:
http://www.ktl.mii.lt/heritage/tarchit.html

Džeimss Pleifairs - neoklasicisma pārstāvis arhitektūrā:
http://members.tripod.com/Cairness/PlayfairBiop14/PlayfairBio.html

Kā klasicisma arhitektūru pieņēma Francijā.
Ir citas interneta adreses par šo tēmu:
http://val.looksmart.com/eus1/eus317836/eus317911/eus67064/eus226549/eus281735/eus557183/eus543879/eus546909/r?l&

Šajā lappusē Jūs varat uzdot jebkuru savu jautājumu par klasicismu:
http://www.askme.com/SearchResults.asp?id=2325964&query=classicism

Informācija par Pjēra Korneja lugu "Sids" (vācu val.):
http://www.3w-bilderbuch.de/CorneillePierre/CorneillePierre3464302393.htm

Pjērs Kornejs un viņa luga "Andromeda":
http://amweb.free.fr/drom/arts2/fr/a_corn1.htm

Raksti par Pjēra Korneja liceju Ruānā: dibināšana, vēsture, studiju programmas (franču val.):
http://y.pivron.free.fr/

Informācija par Pjēru Korneju (franču val.)
http://www.editions-centpages.fr/Catalogue/11corneille.htm

Pjēra Korneja traģēdija "Rodogune", ar kuru sākās viņa daiļrades lejupslīde (oriģinālvalodā):
http://www.dur.ac.uk/~dml0rgm/corneille.htm

Attēls no Pjēra Korneja lugas "Ilūzija" izrādes Dienvidslāvu drāmas teātrī 1991. gadā:
http://suc.org/culture/history/Hist_Serb_Culture/chp/html/Theatre_scene.html

Teātra glosārijs (franču valodā):
http://www.er.uqam.ca/nobel/c2545/glossaire.html

Birmingemas universitātes Franču studiju departaments.
Teātru izrāžu un scenāriju kritika:
http://artsweb.bham.ac.uk/artsFrenchStudies/sergedou/bibliogr.htm

Raksts "Traģēdija un komēdija franču teātrī".
Informācija par franču teātra vēsturi, attīstību, repertuāru:
http://cwis.unimelb.edu.au/HB/1997/Arts/116/116-221.html

Apgaismības literatūras vadlīnijas:
http://www.accd.edu/sac/english/bailey/neoclass.htm

Franču teātris - retu grāmatu izstāde:
http://www.lib.monash.edu.au/hss/rare/xfrtcat.htm

Pjērs Kornejs un viņa "Ilūzija":
http://www.humanite.presse.fr/journal/1997/1997-02/1997-02-15/1997-02-15-035.html

Raksti par teātra vēsturi:
http://www.english.upenn.edu/~cmazer/140sp99.html

Informācija par Pjēru Korneju (franču valodā):
http://home.worldcom.ch/jfjobin/hlitt/CornetCid.html

Diskusijas par Moljēru:
http://westerncanon.com/cgibin/lecture/Molierehall/mobydick.html

Moljēra kaps:
http://www.findagrave.com/pictures/moliere.html

Informācija par Franču nacionālo teātri:
http://www.culture.fr/culture/sedocum/imatges/sedocum/cf-bm1.htm

Enciklopēdijas informācija par Franču nacionālo teātri:
http://www.infoplease.com/ce5/CE012025.html

Informācija par Franču nacionālo teātri (poļu valodā):
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00bb19.html

Informācija par Luiju XIV (poļu valodā):
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00a846.html

Informācija par Franču nacionālo teātri (angļu val.):
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=04544000

Franču nacionālā teātra arhīvs - biogrāfijas, teksti u.c. par lugām, kas tur izrādītas, un to autoriem:
http://foires.net/mss_cf02.shtml

Franču nacionālā teātra vēsture, repertuārs un daudz kas cits:
http://www.imprimerienationale.fr/en/collections/coll10.html

Parīzes lappuses:
Franču nacionālais teātris:
http://www.paris.org/AfterHours/Comedie/

Informācija par klasicisma periodu no elektroniskās bibliotēkas:
http://www.encyclopedia.com/articles/02808.html

Informācija par tendencēm un kanoniem klasicisma un neoklasicisma periodos:
http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/classicism/

Pusēns Romā: klasicisma pamatlicējs.
Erina Hārdinga raksts:
http://www.etchings.com/erin/files/poussin.html

Pjēra Korneja "Ilūzija" oriģinālvalodā:
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?illusion1

Žana Rasina "Andromahe" oriģinālvalodā:
http://cedric.cnam.fr/cgi-bin/ABU/go?andromaque1

Pjēra Korneja biogrāfija:
http://search.biography.com/print_record.pl?id=1943

Diskusiju grupa.
Tēma: Žans Rasins un viņa darbi:
http://hcc.haifa.ac.il/faculty/news.exe?action=show&subject=racine

Žana Rasina albūms.
Attēli no Rasina lugu izrādēm un izdevumiem:
http://research.haifa.ac.il/~webhum/racine/alb2.htm

Plaša informācija, attēli un diskusijas par Žanu Rasinu un viņa darbiem, darbu fragmenti:
http://research.haifa.ac.il/~webhum/racine/index.html

Informācija par Luiju XIV:
http://www.infoplease.com/ce5/CE031349.html

Informācija par Frondas sacelšanos:
http://www.infoplease.com/ce5/CE019671.html

Enciklopēdijas informācija par klasicismu:
http://www.infoplease.com/ce5/CE011366.html

Hronoloģisks lugu saraksts no 1500 - 1900 gadam, ieskaitot Rasina, Korneja un Moljēra darbus:
http://nm-server.jrn.columbia.edu/~djm75/chronology/chronology.html

Plaša informācija par Žanu Rasinu:
http://www.ac-amiens.fr/lycee80/racine_montdidier/pagesHTMLjava/frame.html

?ana Rasina kaps:
http://findagrave.com/pictures/3240.html

Konference par Žana Rasina tēmu - informācija par viņa darbiem, to tendencēm:
http://www.ucd.ie/~french/events/conferences/racine/index.html

Informācija par Žanu Rasinu un viņa lugu "Andromahe", izvilkumi no lugas:
http://www.cafe.edu/~sr/ur/txt/racij67.htm

17. gadsimta rakstnieku saraksts, biogrāfijas un informācija par viņiem un viņu darbiem:
http://www.teleport.com/~mgroves/17thCentury.htm

Informācija par traģēdijas un drāmas vēsturi un attīstību, nozīmīgākajiem autoriem un to ieviestajām izmaiņām (franču valodā):
http://www.cafe.umontreal.ca/genres/n-traged.html

Franču nacionālā teātra arhīvs.
Žana Rasina biogrāfi
ja:
http://www.comedie-francaise.fr/biographies/racine.htm

Lafontēna vēstule brālēnam Žanam Rasinam (franču un angļu valodā):
http://lafontaine.net/Corresp/racine.htm

Žana Rasina "Ifigēnija" oriģinālvalodā:
http://www.labomath.univ-orleans.fr/langue/litterature/classique/iphigenie_txt.html

Broketa "Teātra vēsture":
http://www.abacon.com/brockett/index12.html

Skotijas Nacionālās galerijas.
Šajās galerijās glabājas izcila gleznu kolekcija no renesanses līdz mūsdienām, ieskaitot N. Pusēna, Ž. L. Davida un citu mākslinieku darbus:
http://www.natgalscot.ac.uk/

Nikolā Pusēna gleznas, aplūkojamas internetā:
http://www.artcyclopedia.com/artists/poussin_nicolas.html

Baroka perioda māksla, ieskaitot informāciju par Nikolā Pusēna gleznām un glezniecības stilu:
http://witcombe.sbc.edu/ARTHbaroque.html

Londonas Nacionālā galerija:
http://www.nationalgallery.org.uk/

Nikolā Pusēns "Germānika nāve":
http://www.bibl.u-szeged.hu/cgfa/poussin/p-poussi21.htm

Britu enciklopēdijas informācija par klasicismu un neoklasicismu, šo periodu galvenajiem pārstāvjiem, tendencēm:
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/idxref/0/0,5716,489216,00.html

Raksti par ainavu glezniecību.
Pavasaris:
http://www.lib.virginia.edu/exhibits/nature/springs.html

No zīmēšanas līdz glezniecībai - raksti par ievērojamiem māksliniekiem, ieskaitot Pusēnu:
http://pup.pupress.princeton.edu/titles/6804.html

Nikolā Pusēna "Arkādijas gani":
http://www.poster.de/poussin.htm

Neoklasicisma izskaidrojums arhitektūrā, tēlniecībā un mākslā:
http://www.grovereference.com/TDA/Samples/Neo.htm

Renesanses un baroka laika arhitektūras vēsture, ieskaitot klasicisma periodu:
http://www.lib.virginia.edu/dic/colls/arh102/index.html

Romantisma izskaidrojums, kā arī izskaidrotas tā pretrunas ar klasicismu:
http://www.encyclopedia.com/articles/11104.html

Arhitekta Hojana Fišera fon Ērliha - baroka laika un agrā klasicisma pārstāvja arhitektūrā - biogrāfija un darbi:
http://www.greatbuildings.com/architects/Johann_Fisher_von_Erlach.html

Klasicisms un sentimetālisms; plašs darbs par šo tēmu:
http://www1.umn.edu/lol-russ/hpgary/Russ3421/lesson3.htm

Frīdriha Šillera - klasicisma pārstāvja Vācijas literatūrā - biogrāfija:
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc36.html

19.gs. māksla (no 1800. l'idz 1850.gadam), ieskaitot pēdējo klasicisma periodu:
http://www.hearts-ease.org/gallery/19th-c/1.html

Diskusiju lapa par klasicismu mākslā un arhitektūrā.
Ir aprakstīta klasicisma vēsture, svarīgākie pārstāvji, kā arī ir informācija par citiem mākslas periodiem:
http://killdevilhill.com/z/yartd/nantucket.html

Šajā lappusē ir apskatīta čehu māksla un kultūra gadsimtu gaitā, ieskaitot baroka un klasicisma periodu:
http://www.czech.cz/czech/culture.html

Arhitektūras skolas mājas lapa.
Aprakstīta jaunā klasicisma kustība:
http://www.nd.edu/~arch/main.html

Romantisma kustības darbība pret rokoko, baroku un klasicismu mākslā un arhitektūrā:
http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/romantic/irmant01.htm

Klasiskās arhitektūras institūta mājas lapa:
http://www.classicist.org/

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par klasicismu:
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=q&stype=stext&kl=en&sc=on&q=classicism&stq=0

Šeit Jūs varat meklēt informāciju par klasicismu:
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=q&stype=stext&kl=en&sc=on&q=classicism&stq=10

Šeit Jūs varat atrast informāciju par grāmatām, kurās apskatīts klasicisms mākslā, arhitektūrā, literatūrā un mūzikā.
Šīs grāmatas var arī iegādāties caur internetu:
http://shopping.altavista.com/av/search/types.sdc?pg=q&kl=en&sc=on&q=classicism&wt=s

Klasicisms mūzikā (1750. - 1820.g.):
http://www.classical.net/music/rep/defs/class.html

Francijas pilis, parki unmeži no Luija XIV līdz Luija XVI laikiem:
http://focusmm.com.au/france/fr_re_03.htm

Šajā lappusē ir informācija par franču klasicismu Francijas revolūcijas laikā (galvenais pārstāvis Žaks Luī Davids), kā arī par Francijas mākslu un kultūru romantisma un reālisma periodā:
http://www.navigo.com/wm/paint/theme/revolution.france.html

Klasicisms Holandes arhitektūrā:
http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/uk/holclass.html

Neoklasicisms un romantisms Francijā (galvenie pārstāvji un viņu darbu paraugi):
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/sor/engl/gallerie/g_frkl.htm

Klasicisma kā dekoratīvās mākslas veida skaidrojums:
http://decorativearts.about.com/arts/decorativearts/library/blclassicism.htm

18. gadsimts un neoklasicisms mākslā (ir gleznu paraugi):
http://ase.tufts.edu/art/artifact/Artifact,neoclass.html

Neoklasicisms no 18.gs. beigām līdz 19.gs. beigām (ir informācija par Napoleona laika mākslu, kas atbilst trešajam klasicisma periodam - ampīram):
http://cgi.www.cornucopia.org.uk/cgi-bin/www.cornucopia.org.uk/cornucopia.pl?Action=558101T&Axis=TermAxis

Klasicisma stilā izpildīti mākslas darbi eļļas tehnikā.
Tos var iegādāties caur internetu:

http://www.p-r-china.com/classicism/

Oingo projekta piedāvātās interneta adreses par tēmu "klasicisms":
http://oingo.com/topic/4/4848.html

Franču literatūras vispārējs apskats, kā arī norādītas adreses apskatam pa konkrētiem periodiem:
http://www.infoplease.com/ce6/sports/A0819662.html

Franču literatūra 17.gs. klasicisma periodā, tās galvenie pārstāvji:
http://www.infoplease.com/ce6/sports/A0858277.html

Pjēra Korneja dzīve un darbība:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0813577.html

Žana Rasina biogrāfija un literārā darbība:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0840896.html

Žana Batista Moljēra dzīve, lugas un bibliogrāfija:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0833631.html

Žana de Lafontēna biogrāfija un darbu apskats:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0828589.html

Nikolā Bolē biogrāfija un darbi (viņš ir precīzi formulējis klasicisma uzdevumus literatūrā):
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0808141.html

Sen-Simona - franču sociālfilozofa - biogrāfija un darbi:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0843146.html

Franču rakstnieka, klasicisma pārstāvja literatūrā Žana le Brijē dzīves apraksts un darbu hronoloģisks uzskaitījums:
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0828497.html