INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR KULTŪRU 19. GADSIMTĀ

 

 

19. gadsimta literatūras klasika. Norādes: angļu dzeja, angļu sieviešu dramaturģu darbi, 19. gadsimta angļu un amerikāņu autori, romantiskie cikli (Šellijs un citi), sieviešu emancipācija, Viktoriāņu māksla un mākslinieki, Viktoriāņu laika sieviešu autores un citas norādes: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/msub-19th.htm?iam=mt&terms=%2Bromantic+%2Bin+%2Bthe+%2B19th+%2Bcentury

Angļu dzeja (1780 - 1910). Norādes par dažādiem autoriem, piemēram, Luiss Kerols, Tomass Hārdijs u.c., kā arī elektronisko tekstu centru: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Luisa Kerola darbi, norādes: modernās angļu literatūras kolekcija: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Anna Kristāla (Christal, Ann Batten), poētiskās skices. Norādes ar autores darbiem: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Alfrēds Edvards Hausmans, tekstu kolekcija: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Annas Batenas Kristālas dzeja: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Ričarda: Polvīla (Richard Polwhele) dzejoļu krājums: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Mērijas Robinsonas (Mary Robinson) dzejoļu krājums: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Tomasa Hārdija darbi: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Slavenu autoru darbi internetā: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://etext.lib.virginia.edu/britpo.html

Angļu sievietes-dramaturģes ap 1800. gadu. Norādes: darbi, esejas, bibliogrāfija, saites:
Autoru un darbu saraksts un norādes uz tiem:
Dažādu autoru esejas:
Darbu, romantisko drāmu un sieviešu dramaturģu lugu bibliogrāfija:
Norādes ar dažādu informāciju par literatūru un tā laika autoriem, piemēram, romantiskā perioda sievietes, romantiskās ēras sievietes-rakstnieces un citas norādes:
Rakstnieču projekts:
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www%2Dsul.stanford.edu/mirrors/romnet/wp1800/

Britu romantiskās dzejnieces. Norādes: ievads, projekta apraksts, projekta dalībnieki, norādes uz elektroniskajiem tekstiem un citas norādes: http://neuheim.ucdavis.edu/English/BWRP/

Britu romantiskās dzejnieces, ievads: http://www.lib.ucdavis.edu/English/BWRP/BWRPIntro.htm

Teksti elektroniskā formātā. Alfabētiskais autoru saraksts: http://www.lib.ucdavis.edu/English/BWRP/Works/index.htm

Romantiskā perioda sievietes: http://www.cwrl.utexas.edu/~worp/

Romantiskās ēras autores. Norādes: teksti elektroniskā formātā, gadagrāmatas, antoloģijas, laikabiedru piezīmes par autorēm, elektronisko tekstu arhīvs, dažādi interneta resursi u.c.: http://www.nottingham.ac.uk/~aezacweb/wrew.htm

Dažādu autoru elektroniskie teksti (literārie darbi, gadagrāmatas, antoloģijas un citi materiāli): http://www.nottingham.ac.uk/~aezacweb/wrew.htm#texts

Viktoriāņu laika sievietes-rakstnieces. Norādes: par projektu, meklēšana, autoru kolekcija, pieejamo darbu saraksts: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/index.html

Viktoriāņu laika sieviešu autoru projekts: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/vwwp-illustration.html

Meklēšana: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/vwwp-search.html

Elektronisko tekstu kolekcija: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/vwwp-library.html

Pieejamo literāro darbu saraksts: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/vwwp-list.html

Literārie resursi. Norādes ar dažādiem autoriem un to darbiem, kā arī literatūru kopumā, piemēram, 19. gadsimta autori Apvienotajā Karalistē, Brontē, Luiss Kerols un citiem: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.english.upenn.edu/%7Ejlynch/Lit/victoria.html

Informācija par Viktoriāņu laikmeta literatūru. Norādes: galvenais, biogrāfijas, dzeja, esejas, citāti, kartes u.c.
Biogrāfijas (Māsu Brontē, Č. Dikensa, L. Kerola, Dž. Eliota, Dž. Ostinas, V. Kolinsa u.c.)
Citāti Č. Dikensa "Lielās cerības" u.c.).
Dzeja. Šarlotes un Annas Brontē, arī Emīlijas Brontē, Roberts Braunings, Luiss Kerols, Tomass Hārdijs, Dž. M. Hopkinss, D.G. Roseti, R.L. Stīvensons.
Esejas. Tomass Hārdijs.
Notikumu hronoloģija 1800 - 1901.
Viktoriāņu laika interneta resursi.
Viktoriāņu stils.
19. gadsimts izsmalcinātam lasītājam.
Angļu valodas un literatūras bibliogrāfija.
19. gadsimta britu un īru autori.
Britu un īru autori hronoloģiskā secībā.
Angļu literatūra internetā. Norādes: galvenā informācija, britu autori, elektronisko tekstu arhīvi, viduslaiki, 17. gs. un Renesanse, 18. gs. un Restaurācija, 19. gadsimts (Romantisms un Viktoriānisms), 20. gadsimts.
Amerikāņu autori.
http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.english.upenn.edu/%7Ejlynch/Lit/victoria.html

19. gadsimta britu un īru autori. Norādes par dažādiem autoriem, piemēram, O. Vaildu un citiem: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.lang.nagoya%2Du.ac.jp/%7Ematsuoka/19th%2Dauthors.html

Viktoriāņu laikmeta pētniecība. Norādes: : http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.indiana.edu/%7Evictoria/

Viktoriāņu laikmets. Norādes: ilustrācijas, tēlniecība, arhitektūra, pamatinformācija, kā arī cita informācija un norādes: http://classiclit.about.com/arts/classiclit/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.speel.demon.co.uk

Romantiskās dzejas lapa. Norādes: : http://www.sjsu.edu/faculty/patten/romanpage.html

Romantisma hronoloģija. Tabulas veidā izkārtoti romantisms periodi: http://english.ucsb.edu:591/rchrono/

Mūzika 19. gadsimtā. Norādes: hronoloģija, pagātne, par mūzikas instrumentiem, komponistiem un citu: http://history1800s.about.com/education/history1800s/msubmusic.htm?iam=mt&terms=%2Bromantic+%2Bin+%2Bthe+%2B19th+%2Bcentury

Romantisms, teorētiskais materiāls par literatūras virzienu: http://virtual.park.uga.edu/~232/voc/romanticism.voc.html

19. gadsimta vēsture:. Norādes: māksla, impresionisms, dažādi mākslinieki un cita informācija http://history1800s.about.com/education/history1800s/msubart.htm?iam=mt&terms=%2Bromantic+%2Bin+%2Bthe+%2B19th+%2Bcentury

Impresionisms, virziens, tā teorētiskais apraksts. Norādes par izcilajiem māksliniekiem: E. Monē un K. Monē, O. Renuāru, E. Degā un citiem: http://history1800s.about.com/education/history1800s/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/glo/impressionism/

O. Renuārs, informācija par mākslinieku, virzienu: http://history1800s.about.com/education/history1800s/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/

19. gs. rietumu tērpu romantiskā ēra. Norāde: dažāda informācija par modi, tērpiem un citu: http://www.costumes.org/pages/timelinepages/1825to1850a.htm

Romantiskais viktoriānis: D.G. Roseti. Norādes: biogrāfija, bibliogrāfija, kopsavilkumi un cits http://swc2.hccs.cc.tx.us/htmls/rowhtml/rossetti/intro.htm

19. gadsimta māksla datortīklā. Norādes: klasicisms, romantisms, reālisms, simbolisms, kā arī atsevišķi autori, piemēram, E. Manē, E. Degā un citi: http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks5.html

Klasicisms (īsumā par virzienu): http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/classicism/

Mākslinieks Ingress: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/ingres/

Rivēra: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/ingres/riviere/

Kopsavilkums par romantismu kā virzienu: http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/romanticism/

A.Ž. Gross, mākslinieks: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gros/

Reālisms kā virziens, apraksts, norādes ar pārstāvjiem: http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/realism/

H. Domjē (H. Daumier): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/daumier/

G. Dorē (G. Dore): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/dore/

Simbolisms pārstāvji:
G. Moreā (G. Moreau): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/moreau/

H. Ruso (H. Rousseau): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/rousseau/

E. Muncs (E. Munch): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/munch/

Māksla Vācijā. Norādes: klasicisms, reālisms, romantisms. Doti izcilākie mākslas veida pārstāvji: http://metalab.unc.edu/wm/paint/theme/revolution.germany.html

Māksla Anglijā. Norādes: klasicisms, angļu ainavu glezniecība, , kā arī redzamākie šo žanru pārstāvji: http://metalab.unc.edu/wm/paint/theme/revolution.england.html

H. Fuseli (H. Fuseli): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/fuseli/

Citu valstu glezniecības skolas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/theme/revolution.other-countries.html

F. de Goija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/goya/

19. gadsimta glezniecība. Norādes par atsevišķu valstu skolām: amerikāņu, franču, krievu, austrāliešu, vācu un austriešu, spāņu, holandiešu un beļģu, itāļu, angļu un skotu: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th1.htm

Amerikāņu mākslinieki, norādes ar sīkāku informāciju par māksliniekiem: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th1.htm#american

Dž. V. Aleksanders (J. W. Alexander), mākslinieks: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/artists2_19-1.htm

Krievu gleznotājs Iļja Repins. Reprodukcijas, iespēja tās apskatīties palielinātā veidā: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/r/repin.htm

19. gadsimta austrāliešu mākslinieki: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th1.htm#australian

19. gadsimta vācu un austriešu mākslinieki. Norādes ar māksliniekiem: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th2.htm#german

19. gadsimta holandiešu un beļģu mākslinieki: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th1.htm#dutch

V. van Gogs. Norādes: V. van Goga gleznas: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/major/g/van_gogh.htm

19. gadsimta ievērojamākie itāļu mākslinieki: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th2.htm#italian

19. gadsimta angļu un skotu izcilākie mākslinieki: http://www.spectrumvoice.com/art/artists/chrono19th1.htm#english

Mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/constabl/

Reālisms, kas nāca klajā pēc franču revolūcijas. Norādes par redzamākajiem pārstāvjiem: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali01.htm

G. Kurbē (G. Courbet): http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali02.htm

O. Domjē (H. Daumier): http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali03.htm

Ž. F. Milē (J.F. Millet): http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali04.htm

K. Koro (C. Corot): http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali05.htm

Franču glezniecība 19. gadsimtā. Apraksts, norādes: http://www.nga.gov/collection/gallery/french19.htm

E. Manē un viņa ietekme. Gleznas. Norādes uz tālāko ekspozīciju: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-main1.html

Nākamā istaba ar E. Manē darbiem, kā arī apraksts: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-main2.html

E. Manē darbi: "Vecais muzikants" (1862): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-46354.0.html

"Austeres" (1862): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-46144.0.html

"Miris toreodors" (apm. 1864): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-1182.0.html

"Bazils un Kamilla" (1865): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-51902.0.html

"Traģiskais aktieris" (1866): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-45595.0.html

"Jauna sieviete ar peonijām" (1870): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg90/gg90-61090.0.html

E. Manē: http://www.nga.gov/collection/railwel.htm

Impresionistu ainavu aizsākumi. Norādes: nākamā istaba, gleznas: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-main1.html

Gleznas un apraksti: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-61092.0.html

Eižēns Bodē "Pludmale Trouvillā" (1863): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-61098.0.html

Kamills Koro "Pludmale pie Etretatas" (1872): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-51978.0.html

Alfreds Sislejs " Plūdi pie merģeļa ostas" (1872): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-65259.0.html

Alfreds Sislejs "Bulvāris" (1872): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-51943.0.html

Kamills Pisaro "Ziedošais augļu dārzs" (1872): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-51912.0.html

Impresionistu ekspozīcijas turpinājums: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg87/gg87-main2.html

Impresionisms. Norādes ar gleznām: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg86/gg86-main1.html

Gleznas: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg86/gg86-43340.0.html

E. Manē "Plūmu brendijs" (1877): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg86/gg86-52751.0.html

Manē glezna palielinātā veidā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?43340+0+0+gg86

A. Renuārs Parīzes aina (1872): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg86/gg86-51919.0.html

Renuāra glezna palielinātā veidā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?52751+0+0+gg86

K. Monē "Šūpulis ar mākslinieka dēlu Žanu" (1867): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg86/gg86-61109.0.html

Palielināta Monē glezna: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?61109+0+0+gg86

K. Pisaro, V. van Gogs, P. Cezāns. Norādes ar gleznām: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-main1.html

Gleznas: Pisaro "Zemnieku meitene ar salmu cepuri" (1881): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-51913.0.html

Pisaro glezna palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?51913+0+0+gg84

Pisaro Parīzes aina (1900): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-51916.0.html

Pisaro glezna palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?51916+0+0+gg84

Vincents van Gogs "Dzīvojamā ēka Provencē" (1888): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-51895.0.html

Van Goga glezna palielinātā veidā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?51895+0+0+gg84

Vincents van Gogs (1888): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-46343.0.html

Van Goga glezna palielinātā veidā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46343+0+0+gg84

Vincents van Gogs "Olīvas" (1889): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-46344.0.html

Van Goga glezna palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46344+0+0+gg84

Ekspozīcijas turpinājums: Pols Sezāns "Klusā daba" (1900): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg84/gg84-main2.html

P. Gogēns. Norādes ar gleznām: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-main1.html

Gogēns "Ainava Le Pouldu" (1890): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-61104.0.html

Gogēna glezna palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?61104+0+0+gg82

"Pašportrets" (1889): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-46342.0.html

"Pašportrets" palielinātā veidā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46342+0+0+gg82

"Siena kaudzes Britānijā" (1890): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-52845.0.html

"Siena kaudzes Britānijā", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?52845+0+0+gg82

"Sātana vārdi" (1892): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-52846.0.html

"Sātana vārdi", palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?52846+0+0+gg82

"Jūra" (1892): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-46341.0.html

Gogēna gleznas palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46341+0+0+gg82

"Peldētāji" (1897): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-39485.0.html

"Peldētāji" palielinājumā: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?39485+0+0+gg82

Ekspozīcijas turpinājums: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-main2.html

Gogēns "Tīkamie dziednieciskie ūdeņi" (1898): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg82/gg82-53846.0.html

Gogēna gleznas palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?53846+0+0+gg82

M. Kasatas darbu izlase: http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-main1.html

Kasata "Meitenīte zilā klubkrēslā" (1878): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-61102.0.html

"Meitenīte zilā klubkrēslā", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?61102+0+0+ggcassattptg

"Mis Mērija Elisone" (1880): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46287.0.html

"Mis Mērija Elisone", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46287+0+0+ggcassattptg

"Loža" (1882): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46288.0.html

"Loža", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46288+0+0+ggcassattptg

"Bērni spēlējoties pludmalē" (1884): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-51880.0.html

"Bērni spēlējoties pludmalē", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?51880+0+0+ggcassattptg

"Meitene, kura kārto matus" (1886): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46289.0.html

"Meitene, kura kārto matus", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46289+0+0+ggcassattptg

"Bērns ar salmu cepuri" (1886): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-61101.0.html

"Bērns ar salmu cepuri", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?61101+0+0+ggcassattptg

Mērijas Kasatas gleznu ekspozīcijas turpinājums: http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-main2.html

"Vecākas kundzes portrets" (1887): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46199.0.html

"Vecākas kundzes portrets", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46199+0+0+ggcassattptg

"Sieviete ar sarkanu cīniju" (1891): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46291.0.html

"Sieviete ar sarkanu cīniju", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46291+0+0+ggcassattptg

"Airēšanās svētki" (1893/1894): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46286.0.html

"Airēšanās svētki", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46286+0+0+ggcassattptg

"Māte un bērns" (1905): http://www.nga.gov/collection/gallery/ggcassattptg/ggcassattptg-46290.0.html

"Māte un bērns", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46290+0+0+ggcassattptg

M. Kasata un O. Renuārs. Mākslinieku darbu apskats: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-main1.html

Kasata "Loža" (1882): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-46288.0.html

"Loža", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46288+0+0+gg83

Renuārs "Diāna" (1867): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-46397.0.html

"Diāna", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46397+0+0+gg83

Renuārs "Meitene ar lejkannu" (1876): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-46398.0.html

"Meitene ar lejkannu", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46398+0+0+gg83

Renuārs "Meitene ar stīpu" (1885): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-46250.0.html

"Meitene ar stīpu", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46250+0+0+gg83

Ekspozīcijas turpinājums: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-main2.html

H. Fantins - Lotārs "Sonjas portrets" (1890): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg83/gg83-46337.0.html

"Sonjas portrets", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46337+0+0+gg83

K. Manē, apraksts un gleznas: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-main1.html

"Sēnas krasti" (1880): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-46369.0.html

"Sēnas krasti", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46369+0+0+gg85

"Rouenas katedrāles rietumu fasāde, saules gaisma" (1894): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-46371.0.html

"Rouenas katedrāles rietumu fasāde, saules gaisma", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46371+0+0+gg85

"Sēna Živernijā" (1897): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-46372.0.html

"Sēna Živernijā:, palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46372+0+0+gg85

"Parlamenta ēkas saules rietā" (1903): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-46240.0.html

"Parlamenta ēkas saulrietā", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46240+0+0+gg85

"Vaterlo tilts pelēcīgā dienā" (1903): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-46375.0.html

"Vaterlo tilts pelēcīgā dienā", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46375+0+0+gg85

"Japāņu tiltiņš" (1899): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg85/gg85-73637.0.html

"Japāņu tiltiņš:, palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?73637+0+0+gg85

E. Degā, apraksts, kā arī gleznas: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-main1.html

"Edmonds un Terēze Mordbilī" (1865): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-46317.0.html

"Edmonds un Terēze Mordbilī", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46317+0+0+gg89

"Renē Degā kundze" (1872/1873): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-46316.0.html

"Renē Degā kundze", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46316+0+0+gg89

"Sieviete skatā no aizmugures" (nezināms datums): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-65232.0.html

"Sieviete skatā no aizmugures", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?65232+0+0+gg89

"Sieviete, kas gludina" (1876, pabeigts 1877): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-53248.0.html

"Sieviete, kas gludina:, palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?53248+0+0+gg89

"Četri dejotāji" (1899): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-46314.0.html

"Četri dejotāji", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46314+0+0+gg89

"Mākslinieka māte un māsa" (1869/1870): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-46378.0.html

"Mākslinieka māte un māsa", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46378+0+0+gg89

Romantiskā virziena pārstāvji un reālistiskā virziena pārstāvji. Norādes, gleznas: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-main1.html

T. Žeriko "Kavalērijas taurētājs no Napoleona impērijas sardzes" (1813/1814): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-52877.0.html

"Kavalērijas taurētājs no Napoleona impērijas sardzes", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?52877+0+0+gg93

H. Vernē "Medījot Pontine Maršē" (1833): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-69765.0.html

"Medījot Pontine Maršē", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?69765+0+0+gg93

K. Koro "Fontaineblē mežs" (1834): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-46301.0.html

"Fontaneblē mežs", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46301+0+0+gg93

K. Troions "Tuvojošās vētra" (1849): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-91303.0.html

"Tuvojošās vētra", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?91303+0+0+gg93

Delakruā "Kristofers Kolumbs un viņa dēls Larabidā": (1838): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-46319.0.html

"Kristofers Kolumbs un viņa dēls Larabidā", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46319+0+0+gg93

Delakruā "Arābi cīnoties kalnos" (1863): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-50404.0.html

"Arābi cīnoties kalnos", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?50404+0+0+gg93

Ekspozīcijas turpinājums. Norādes, mākslas darbi: http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-main2.html

Kurbē "Normandijas pludmale" (1872/1875): http://www.nga.gov/collection/gallery/gg93/gg93-46202.0.html

"Normandijas pludmale", palielinājums: http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46202+0+0+gg93

Angļu mākslinieks J. M. V. Tērners (J. M. W. Turner). Norādes: autora virtuālā mākslas galerija, par autoru un cits: http://www.cs.bc.edu/~kawashim/turner.html

Apgaismības laikmets: http://www.cs.bc.edu/~kawashim/turner.html

Teorētiski par apgaismības laikmetu: http://mistral.culture.fr/lumiere/documents/files/cadre_historique.html

Īss apskats par glezniecību: http://mistral.culture.fr/lumiere/documents/files/peinture.html

Romantisma manierē gleznotie darbi: http://mistral.culture.fr/cgi-bin/painters?peinture,annonce+romantisme,Romanticism

Mākslinieki. Norādes: mākslinieku alfabētiskais saraksts, mākslinieku hronoloģiskais saraksts, mākslinieku izcelšanās vietas: http://mistral.culture.fr/lumiere/documents/files/peintres.html

Alfabētiskais mākslinieku saraksts: http://mistral.culture.fr/cgi-bin/liste-alphabetique-eng

Hronoloģiskais mākslinieku saraksts: http://mistral.culture.fr/cgi-bin/liste-alphabetique-eng

Mākslinieku izcelsmes vietas: http://mistral.culture.fr/lumiere/documents/files/regions.html

Amerikas viktoriāņi: http://www.tulane.edu/lester/text/19thCentury/American.Victorian/American.Victorian.html

Neogotiķi: http://www.tulane.edu/lester/text/19thCentury/Neo.Gothic/Neo.Gothic.html

Māksla viktoriāņu laika Britānijā. Norādes: vispārējā informācija, kompozīcija, skulptūra, ilustrācija, arhitektūra, mākslas kritika, bibliogrāfija: http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/artov.html

Vispārējā informācija par viktoriāņu laikmetu: http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/institutions1.html

Viktoriāņu laikmeta stili un kustības. Norādes: keramika, juvelierizstrādājumi, metāla izstrādājumi, mākslas un amatnieku kustība, mauru, indiešu un islama stils, tekstils, mākslinieki, bibliogrāfija, mēbeles: http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/design/designov.html

Pārskats par skulptūru. Norādes: vispārējā informācija, temati, žanri, skulptori, skulptūras no citām valstīm: http://landow.stg.brown.edu/victorian/sculpture/sculptureov.html

Viktoriāņu laika klasiskā skulptūra: http://landow.stg.brown.edu/victorian/sculpture/subjects.html

Alegoriskie tēli: http://landow.stg.brown.edu/victorian/sculpture/allegories.html

Pārskats par viktoriāņu laiku arhitektūru. Norādes: stili, vispārējā informācija, materiāli, arhitekti, bibliogrāfija, kā arī citi interneta resursi par šo tēmu: http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/architecture/archov.html

19. gadsimta arhitektūra. Norādes: : http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/19arch_europe.html

Viktoriāņu laika arhitektūra: http://landow.stg.brown.edu/victorian/art/archov.html

19. gadsimta glezniecība. Norādes ar māksliniekiem virzienu ietvaros: neoklasicisms, romantisms, klasicisms, reālisms, impresionisms, neoimpresionisms, simbolisms: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19_ptg.html

E. Manē, gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/manet.html

"Brokastis zālē" (1863): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet_dejeuner1.jpg

"Brokastis zālē" (1863), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet_dejeuner2.jpg

"Vispārējā ekspozīcija" (1867): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet1867_1.jpg

"Vispārējā ekspozīcija", detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet1867_2.jpg

Manē glezna (1873): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet_gare1.jpg

"Pirms psihes" (1876): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manetpsyche1.jpg

"Skice bāram Folī Beržerā" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/manet_bar1.jpg

E. Degā gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/degas_ptg.html

"Morbilī hercogs un hercogiene": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/degas_morbilli.jpg

"Sieviete un krizantēmas" (1862/1865): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/degas_woman.jpg

Manē glezna "La Viol" (1868/1869): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/degas_viol.jpg

"Mēģinājums" (1879): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/degas_ballet1.jpg

K. Monē gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/monet1.html

"Pave de Chaily" (1865): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet008.jpg

"Bazils un Kamilla" (1865): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet018.jpg

"Pludmale" (1867): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet004.jpg

"Upe" (1868): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_river.jpg

"Iekšpuse. Pēc pusdienām" (1868/1869): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet011.jpg

"La Grenouillere" (1869): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet014.jpg

"Basins Argenteuilā" (1872): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet015.jpg

"Tilts Vehilā" (1874): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet003.jpg

"Pīļu dīķis": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_ducks.jpg

"Klusā daba": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_still_life.jpg

"Gare St. Lazare" (1877): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_gare1.jpg

"Tilts Argenteilā" (1874): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet004.jpg

"Sieviete ar saulessargu" (1886): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet001.jpg

"Kamilla uz nāves gultas" (1879): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_death.jpg

"Jūra Fekampā" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet006.jpg

"Manneporte, Etretat" (1883): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet007.jpg

K. Monē, vēlais impresionisms: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/monet2.html

"Labības kaudzes" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_grain1.jpg

"Labības kaudzes" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_grain2.jpg

"Labības kaudzes" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_grain3.jpg

"Labības kaudzes sniegā" (1891): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet002.jpg

"Labības kaudzes sniegā" (1891): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet003.jpg

"Papeles" (1891): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet001.jpg

Norvēģijā (1895): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_norway.jpg

"Rīta dūmaka" (1897): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet002.jpg

"Saullēkts Sēnā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_seine3.jpg

"Saullēkts Sēnā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_seine2.jpg

"Saullēkts Sēnā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_seine1.jpg

"Ruēna katedrāle" (1892/1894): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_rouen1.jpg

"Ruēna katedrāle" (1892/1894): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_rouen2.jpg

"Ruēna katedrāle" (1892/1894): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_rouen3.jpg

"Ruēna katedrāle" (1892/1894): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet019.jpg

"Ruēna katedrāle" (1892/1894): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet020.jpg

"Parlamenta ēkas" (1904): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/monet_parliament.jpg

Parlamenta ēkas, 1904, fotogrāfija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet010.jpg

"Vaterlo tilts" (1904): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet016.jpg

"Palazzo de Mula", Venēcija (1908): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_monet009.jpg

P. O. Renuārs, gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/renoir.html

Renuāra pašportrets (1875): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/renoir004.jpg

Citas Renuāra gleznas:
"Diāna" (1867): ttp://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/renoir002.jpg

"Pliknis saules gaismā" (1876): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/renoir005.jpg

"Meitene ar kaķi" (1880): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/renoir003.jpg

Renuāra glezna: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/renoir001.jpg

V. van Gogs, viņa mākslas darbi: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/vangogh.html

"Klusā daba: Bībele, svece" (1885): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghbible.jpg

"Klusā daba ar skulptūru" (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghbooks1.jpg

"Arlesienne Mme." (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogharlesienne.jpg

"Japonaiserie: Oiran" (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghjaponisme1.jpg

"Tilts" (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghjaponisme2.jpg

"Saulespuķes" (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghsunflow1.jpg

"Klusā daba" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghstill_life.jpg

"Dzeltenā māja" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_yellowhse.jpg

"Gogēna krēsls" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghchair1.jpg

"Zvaigžņotā nakts" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_starry1.jpg

"La Berceuse" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghberceuse.jpg

"Rolēns un viņa bērns" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghbaby2.jpg

"Marsele Rolēna" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghbaby3.jpg

"Sējējs" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_sower.jpg

"Pieta" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghtomb.jpg

"Mājas Auverā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_auvers1.jpg

"Mājas Auverā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_auvers3.jpg

"Mājas Auverā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_auvers2.jpg

"Mājas Auverā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangogh_auvers4.jpg

V. van Goga pašportreti: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghself2.jpg

"Pašportrets" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghbonze.jpg

"Pašportrets" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghself3.jpg

"Pašportrets" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghself4.jpg

"Pašportrets" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghself1.jpg

"Pašportrets" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/vangogh/vangoghfield1.jpg

G. Moreā, gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/moreau.html

Muzejs: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/moreau/moreau_museum.jpg

Gleznas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/moreau/moreau_youth.jpg

P. Gogēns (gleznas): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/gauguin_ptg.html

"Mākslinieka māja" (1881): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_apt.jpg

"Ainava Le puldu" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_brit1.jpg

"Bretoņas meiteņu dejošana" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_brit2.jpg

"Bretaņas ciems sniegā": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_brit4.jpg

"Britānijas ainava": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_brit3.jpg

"Ciešanas" (1887): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_cross.jpg

"Skaistais eņģelis" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_angele.jpg

"Van Gogs gleznojot" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_vangogh.jpg

"Les Alyscamps" (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_alyscamps.jpg

"Pašportrets (Nožēlojamie) (1888): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_miserable.jpg

"Pašportrets ar dzeltenu Kristu" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_selfx.jpg

"Ia Orana Maria" (1891): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_maria.jpg

Gogēna gleznu cikls: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin00.jpg

Gogēna gleznu cikls: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin002.jpg

Norvēģu gleznotājs E. Munks: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/munch.html

Mākslinieka pašportreti: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/munch2.html

"Rue Lafayette" (1891): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch024.jpg

"Pašportrets ar skeleta roku" (1895): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch002.jpg

"Rue Lafayette" (1891), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch023.jpg

"Pašportrets ar otām" (1904-1905): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch011.jpg

"Pašportrets": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch006.jpg

"Atkal pašportrets zilajās debesīs" (1904): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch015.jpg

"Pašportrets ar vīna pudeli" (1906): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch016.jpg

"Pašportrets, Bergenā" (1916): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch004.jpg

"Pašportrets pēc spāņu iebrukuma" (1919): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch017.jpg

"Pašportrets, iekšējais nemiers" (1926): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch005.jpg

"Pašportrets pie sienas" (1926): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch009.jpg

"Pašportrets ar cepuri un mēteli" (1930): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch008.jpg

"Pašportrets pie loga" (1940): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch018.jpg

"Pašportrets starp gultu un pulksteni" (1940/1942): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch007.jpg

Mākslinieka gleznas:
"Nakts Sv. Klaudā" (1890): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_stcloud1.jpg

"Hans Jēgers" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_jaeger1.jpg

"Hans Jēgers" (1889), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_jaeger2.jpg

"Pubertāte" (1889): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munchpuberty.jpg

"Vasaras saulgriežu nakts sapnis: balss" (1893): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_voice2.jpg

"Meitenes molā" (1901): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch3girls.jpg

"Melanholija" (1899): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_melancholy.jpg

"Skūpsts, gravēšana": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_kiss1.jpg

"Vāks ātri piedzimušajam" (1893): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch025.jpg

"Dzīves deja" (1899): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_dance4.jpg

"Dzīves deja" (1899), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_dance3.jpg

"Dzīves deja" (1899), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_dance5.jpg

"Ādams un Ieva" (1919 - 1910): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_adameve.jpg

G. Kurbē, mākslinieks, viņa darbi: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/courbet.html

"Pēc pusdienām pie Ornaniem" (1849): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_dinner.jpg

"Jaunkundzes no ciema" (1851/1852): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_village1.jpg

"Jaunkudzes ciematā" (1851/1852), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_village2.jpg

"Malle Babbe" (1861): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_hals.jpg

"Sēnas krastos" (1856): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_demoiselles2.jpg

"Jaunais peldētājs" (1866): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_bather.jpg

"Kailums" (1858): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_nude.jpg

Akts: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_parrot.jpg

"Guļa" (1862): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_sleepers.jpg

"Guļa" (1862), detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_sleepers2.jpg

"Mierīgā jūra" (1866): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/cc_courbet_sea.jpg

Tēlniecība 19. gadsimtā. Skulptoru saraksts ar plašāku informāciju par tiem: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th_sculp.html

E. Degā skulptūras: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/degas_sculp.html

"Četrpadsmit gadīgā dejotāja": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas2.jpg

"Dejotāja": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas4.jpg

"Vanna": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas1.jpg

"Vanna": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas3.jpg

"Peldētājs": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas6.jpg

"Peldētājs": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/degas5.jpg

P. Gogēns, viņa darbi: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/gauguin_sculp.html

"Esi iemīlējies un tu būsi laimīgs": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/gauguin1.jpg

Iepriekšējā darba detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/sculpture/gauguin2.jpg

Iepriekšējā darba detaļa: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_love3.jpg

"Karš": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguinwar.jpg

"Miers": http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguinpeace.jpg

Mākslas arhīvs: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/

Arhitektūra 19. gadsimtā. Norādes: Eifeļa tornis un citas: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/19arch_europe.html

G. Kurbē. Norādes: viņa darbi un biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/

Gustava Kurbē biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/courbet_bio.htm

Kurbē mākslas darbi:
"Guļošā Džuljeta Kurbē bērnībā" (1841): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet1.htm

"Mākslinieka tēva portrets" (1844): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe17.htm

"Ievainotais vīrietis" (1844): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet2.htm

"Z. Kurbē" (1846): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe18.htm

"Kundzes no ciemata, kas sniedz palīdzību ganiem Ornana ciematā" (1852): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet6.htm

"Monsenjors Kurbē" (1854): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet8.htm

"Mākslinieka studija", detaļa: http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet7.htm

"Le Mere Gregoire", (1855 - 59): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet3.htm

"Jaunkundzes pie Sēnas krastiem (vasara)" (1857): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet5.htm

"G. Borreau portrets" (Sapņotāja) (1862): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet4.htm

"Klusā daba ar āboliem un granātāboliem": http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbet9.htm

"Bezgalība" (1865): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe13.htm

"Sieviete ar papagaili" (1865/1866): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe14.htm

"Džo portrets" (1866): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe15.htm

Kurbē mākslas darbu ekspozīcijas turpinājums: http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/courbet2.htm

"Mierīga jūra" (1869): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe16.htm

"Vilnis" (1870): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe10.htm

"Forele" (1873): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe11.htm

"Dž. Kurbē" (1874): http://sunsite.auc.dk/cgfa/courbet/p-courbe19.htm

F. de Goija, viņa darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/

Goijas biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/goya_bio.htm

Goijas darbi:
"Jaunavas dzimšana" (1771/1773): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya22.htm

"Kunga pielūgšana" (1772): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya21.htm

"Svētā ģimene" (1774): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya23.htm

"Pikniks Manzanares upes krastos" (1776): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya24.htm

"Maja un maskējies vīrietis" (1777): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya25.htm

"Saulessargs" (1777): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya1.htm

"Akls vīrietis, kurš spēlē ģitāru" (1778): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya26.htm

"Keramikas pārdevējs" (1779): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya2.htm

"Jaunava Marija kā mocekļu karaliene" (1780/1781): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya27.htm

"Floridablanakas grāfs" (1783): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya28.htm

"Marijas Terēzes de Borbonas portrets" (1783): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya30.htm

"Marija Terēze no Vallabrigas zirga mugurā" (1783): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya3.htm

"Kārlis 3" (1768/1788): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya34.htm

"Ziema" ("Sniega vētra") (1786): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya5.htm

"Marķīze" (1786): http://sunsite.auc.dk/cgfa/goya/p-goya11.htm

Nacionālā mākslas galerija: http://www.nga.gov/

T. Žeriko, mākslinieks, franču romantiķis: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/gericault.html

"Garīgi slima portrets" (1822): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/gericault001.jpg

"Stereotipisks vājprātīga cilvēka portrets" (1806): http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/painting/bell_madness.jpg

T. Žeriko: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/

T. Žeriko biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/gericault_bio.htm

Žeriko mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau3.htm

"Skati no Anglijas - cilvēks uz ielas", litogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau2.htm

"Leda un gulbis" (1800): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau4.htm

"Imperiālās sardzes oficieris" (1812): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gerica11.htm

"Kalēja izkārtne" (1814): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau9.htm

"Zemnieks no Itālijas kalniem" (1816/1817): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau1.htm

"Sacīkstes ar zirgiem" (1817): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau6.htm

"Medūzas plosta studijas": http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gerica10.htm

"Medūzas plosts" (1819): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau7.htm

"Vājprātīgā sieviete" (1822): http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau8.htm

T. Žeriko, mākslinieks: http://www.artonline.it/edicola/artdos/104/opere104.html

T. Žeriko bibliogrāfija: http://www.artonline.it/edicola/artdos/104/bibli104.html

T. Žeriko hronoloģija: http://www.artonline.it/edicola/artdos/104/crona104.html

E. Delakruā, mākslinieks, īss apraksts par viņu: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/delacroix/

"Slaktiņš Čiosā" (1824): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/delacroix/chios.jpg

E. Delakruā: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/

E. Delakruā biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/delacroix_bio.htm

Delakruā mākslas darbi:
Delakruā glezna: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix24.htm

"Meitene, kas sēž kapsētā" (1824): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix1.htm

"Apasia" (1824): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix7.htm

"Slaktiņš Čiosā" (1824), detaļa: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix11.htm

"Kristus Gennesareta ezerā": http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix10.htm

"Kaila sieviete atpūšoties uz dīvāna" (1825/1826): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix2.htm

"Luiss de Orleāns rādot viņa sievieti" (1825/1826): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix31.htm

"Milondžijas drupas Grieķijā": http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix26.htm

"Sieviete ar papagaili" (1827): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix29.htm

"Sardanapula nāve" (1827/1828): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix22.htm

"Brīvība, kas pavada cilvēkus" (1830): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix5.htm

"Taisnība" (1833/1837): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix13.htm

"Alžīras sievietes viņu istabās": http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix21.htm

"Pašportrets" (1837): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix14.htm

"Tanžīrijas fanātiķi" (1837/1888): http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix32.htm

Delakruā bibliogrāfija: http://www.artonline.it/edicola/artdos2/074/bibli074.html

Delakruā hronoloģija: http://www.artonline.it/edicola/artdos2/074/crona074.html

Plaša informācija par Manē: http://www.mystudios.com/manet/manet.html

E. Manē, informācija par mākslinieku, kā arī viņa darbu virtuālā izstāde:: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/

Viņa darbi: Olimpija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/olympia/

Sols: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/manet.banc.jpg

Informācija par Manē: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/dejeuner/

"Emīla Zolā portrets" (1868): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/fifre/

"Emīla Zolā portrets", apraksts: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/fifre/fifre.jpg

"Emīla Zolā portrets", palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/fifre/manet.fifre-2.jpg

E. Manē biogrāfija franču valodā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/manet/manet.bio.html

Mākslinieku saraksts alfabētiskā secībā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/

Ž. F. Millē, informācija par autoru, biogrāfija, kā arī viņa darbu izstāde: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/millet/

Teodors Žeriko, mākslas darbi, kā arī īsa mākslinieka biogrāfija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gericault/

Žeriko litogrāfijas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gericault/lithograph/

E. Degā, informācija par mākslinieku, kā arī viņa darbu virtuālā izstāde: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/

"Baleta dejotāji" (1899): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/crimson.jpg

"Deju klase": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.dance-class.jpg

"Deju klase", palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.danseuse-chaussons.jpg

"Dziedātāja zaļā tērpā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.singer-green.jpg

"Deju nodarbība operā" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.dance-opera.jpg

"Deju nodarbība" (1873/1975): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.classe-danse.jpg

"Mēģinājums" (1873/1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.rehearsal.jpg

"Baleta mēģinājums" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.ballet-rehearsal.jpg

"Dziedātāja ar cimdu" (1878): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.singer-glove.jpg

"Zvaigzne (dziedātāja uz skatuves)" (1878): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.etoile.jpg

"Sēdošā dejotāja" (1879/1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.danseuse-assise.jpg

"Trīs balerīnas violetās pačkās" (1898): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.violet-tutues.jpg

"Četri dejotāji" (1899): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.4-dancers.jpg

"Portreti darba telpā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/degas.office.jpg

"Sacīkstes laukos" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/at-races.jpg

"De la Concorde" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/concorde.jpg

"Absinthe" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/absinthe/

"Absinthe", palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/absinthe/degas.absinthe.jpg

"Mis Lala Fernanda cirkū" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/lala-cirque/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/lala-cirque/degas.lala-cirque.jpg

"Sieviete, ka gludina" (1884): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/degas.repasseuses.jpg

"Zirgu sacīkstes" (1885/1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/race-horses/

"Zirgu sacīkstes", gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/race-horses/degas.race-horses.jpg

"Žokejs zirgā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/jockey.jpg

"Sieviete, kas ķemmē matus" (1887/1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/combing-hair/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/degas/combing-hair/degas.combing-hair.jpg

Gustavs Kurbē, informācija par mākslinieku. Viņa darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/

"Ornanu apbedīšana" (1849/1850): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/ornans.jpg

"Mākslinieka darbnīca; reāla alegorija" (1855): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/allegory.jpg

"Guļošas Džuljetes Kurbē portrets bērnībā" (1841): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/juliette.jpg

"Ievainots vīrietis" (1844-1845): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/wounded-man.jpg

"Le Mere Gregoire" (1855-1859): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/gregoire.jpg

"Brieži biezoknī pie Plaisir-Fontaine straumes" (1866): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/deer.jpg

"Avots" (1868): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/courbet/source.jpg

K. Monē, informācija par mākslinieku. Viņa darbi. Norādes: Monē agrīnie darbi, pirmie impresionisma paraugi,. vēlākais impresionisms, Parīze, katedrāle, ūdenslilijas, siena kaudze, parlamenta ēka Londonā, pēdējie gadi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/

Kloda Monē agrīnie darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/

"Sainte-Adresse dārzs" (1867): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/monet.adresse.jpg

"Sainte-Adresse pludmale" (1867): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/monet.beach.jpg

"Madame Gaudibert" (1868): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/gaudibert/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/gaudibert/monet.gaudibert.jpg

"Žagata" (1868-1869): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/magpie.jpg

"Peldēšanās pie La Grenouillcre" (1869): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/bathing/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/bathing/monet.bathing.jpg

"Rosches Noires viesnīca" (1870): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/roches-noires/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/roches-noires/roches-noires.jpg

"Pludmale Truvillā" (1870): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/monet.beach-trouville.jpg

"Mols Truvillā" (1870): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/low-tide/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/low-tide/low-tide.jpg

"Sarkanais lakats: Kamillas Monē portrets" (1860): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/kerchief/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/early/kerchief/kerchief.jpg

Kloda Monē pirmie impresionistiskie darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/

Kloda Monē gleznas:
http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/impression/

"Saullēkts" (1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/impression/sunrise.jpg

"Regate ..." (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/regate/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/regate/monet.regate.jpg

"Magones" (18730: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/monet.coquelicots.jpg

"Automaģistrāles tilts Argenteuilā" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/highway/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/highway/highway.jpg

"Zvejas kuģi atstājot ostu" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/le-havre.jpg

"Pastaigāšanās" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/first/monet.parasol.jpg

Vēlīnie Kloda Monē impresionistiskie darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/

"Sēna Argenteuilā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/monet.seine-argenteuil.jpg

"Tilts Argenteuilā" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/argenteuil/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/argenteuil/monet.bridge-argenteuil.jpg

"La femme au metier" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/monet.femme-metier.jpg

"Pastaiga: Kamilla Monē un viņas dēls Žans" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/parasol/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/parasol/parasol.jpg

Monē glezna: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/ombrelle.jpg

"Laivu darbnīca" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/monet.bateau-atelier.jpg

"La Japonaise" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/later/monet.japonnaise.jpg

Monē darbi, kas ir veltīti Parīzei: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/paris/

"Sv. Lazāra stacija" (1877): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/paris/monet.st-lazare.jpg

Kapucīnu bulvāris (1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/paris/capucines.jpg

Ainava, Parīzes parks: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/paris/monet.parc-monceau.jpg

Rouena katedrāle: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/rouen/

Rouena katedrāle (1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/rouen/monet.rouen-cathedral.jpg

"Rouena katedrāle, rietumu portāls, apmācies laiks" (1892): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/rouen/monet.st-romain-soleil.jpg

Papeles Eptē: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/poplars-epte/

"Papeles Eptē" (1891): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/poplars-epte/monet.poplars-epte.jpg

"Papeles gar upi Eptē" rudens (1891): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/poplars-epte/monet.poplars-autumn.jpg

Ūdens lilijas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/waterlilies/

"Ūdens lilijas" mākoņi (1903): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/waterlilies/monet.wl-clouds.jpg

"Ūdens lilijas" (1906): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/waterlilies/monet.wl-1906.jpg

"Ūdens lilijas, zaļais atspulgs labajā pusē" (1916 - 1923): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/waterlilies/monet.wl-green.jpg

Siena kaudzes: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/haystacks/

"Siena kaudzes Čailī rīta ausmā" (1865): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/haystacks/chailly/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/haystacks/chailly/chailly.jpg

"Siena kaudze rīta sniegā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/haystacks/matin.jpg

"Vasaras beigas": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/haystacks/wheatstacks.jpg

Parlamenta ēkas, Londona: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/parliament/

"Vestminsteras tilts" (1871): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/parliament/westminster.jpg

"Parlamenta ēkas Londonā, saulei laužoties cauri miglai" (1904): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/parliament/parliament.jpg

"Parlaments" (1904): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/parliament/brouillard.jpg

"Parlamenta ēkas Londonā" (1905): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/parliament/1905.jpg

Pēdējie gadi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/

"Plūstošais ledus" (1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.ice.jpg

"Taka Ile Saint-Martin": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.martin.jpg

"Mākslinieka dārzs Verteulā" (1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/vetheuil/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/vetheuil/vetheuil.jpg

"Klints arka Etretatas rietumos" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.etretat.jpg

"Bordigheras dārzs" (1884): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.bordighera.jpg

"Sīpolu lauks un dzirnavas pie Leidenas" (1886): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.leyden.jpg

"Mākslinieka dārzs pie Dživernī" (1900): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/giverny/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/giverny/monet.giverny.jpg

"Japāņu tilts" (1918-1924): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/monet/last/monet.japanese-bridge.jpg

Impresionisms franču glezniecībā; norādes par galvenajiem pārstāvjiem: Klodu Monē, Pjēru Augustu Renuāru, K. Pisaro, A. Sisleju, B. Morisotu, A. Gulauminu, F. Bazillu un Edgaru Degā. P. Sezānu, E. Manē: http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/impressionism/

Renuārs, informācija par viņu, kā arī mākslas darbu izstāde. Norādes: peldētāji, portreti, dejotāji, ainavas, klusās dabas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/

Renuāra gleznas. Peldētāji: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/

"Sēdošā peldētāja" (1883-1884): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/seated-bather.jpg

"Peldētājiem" (1884-1885): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/study-bathers.jpg

"Peldētāji" (1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/bathers-1887.jpg

"Aprčs le bain" (1910): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/apres-bain.jpg

"Peldētāji" (1918): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/baigneuses.jpg

"Peldētāji" (1918-1919): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/bath/bathers-1918.jpg

Renuāra portreti: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/

"Romain Lacaux jaunkundze": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/renoir.romain-lacaux.jpg

"Alfreds Sislejs un viņa sieva" (1868): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/sisley-wife/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/sisley-wife/renoir.sisley-wife.jpg

"Jātniece" (1872-1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/renoir.horsewoman.jpg

"Lasošā sieviete" (1874-1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/reading.jpg

"Jauna sieviete ar plīvuru" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/woman-veil.jpg

"Pārdomas par kailumu saules gaismā" (1975-1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/nude-sunlight.jpg

"Viktora Čoketa portrets" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/chocquet/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/chocquet/chocquet.jpg

Kloda Monē portrets: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/monet.jpg

Alfreda Sisleja portrets: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/sisley.jpg

"Irēnas Cahan d'Anvers portrets" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/irene.jpg

"Alfonsīne Furnaisē" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/renoir.fournaise.jpg

"Kundze šujot" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/sewing.jpg

"Meitenes liekot puķes uz viņu cepurēm" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/flowers.jpg

"Bērns baltā" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/lucie-berard.jpg

"Jauna sēdoša meitene" (1909): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/girl-seated.jpg

"Gabriela ar rozi" (1911): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/gabrielle.jpg

"Tilla Durieksa" (1914): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/durieux.jpg

"Renuāra kundzes biste" (1916): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/portraits/mme-renoir.jpg

Dejotāji: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/dancers/

"Dejotāja" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/dancers/dancer.jpg

"Deja" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/dancers/bougival.jpg

"Deja pilsētā" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/dancers/city.jpg

"Deja laukos" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/dancers/country.jpg

Ainavas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/

Skats no Parīzes, 1872: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/pontneuf.jpg

"Taka, ka pavada uz augsto zāli" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/high-grass.jpg

"Airētājs Čatojā" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/oarsmen.jpg

"Brokastojošais airētājs" (1879-1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/canoeist.jpg

"Klikija" (1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/clichy.jpg

"Tuvu pie ezera" (1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/near-lake.jpg

"Kalnainās klintis pie l'Estaque" (1882): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/crags.jpg

"Liedagā" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/land/seashore.jpg

Klusās dabas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/

"Pavasara pušķis" (1866): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/bouquet.jpg

"Klusā daba ar puķu pušķi" (1871): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/delft-vase.jpg

"Rozes un jasmīns fazansa vāzē" (1880-1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/fruits-midi.jpg

"Augļi no midi" (1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/strawberries.jpg

Citi Renuāra darbi: "Zemenes" (1905): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/sl/strawberries.jpg

"Pļavā": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.meadow.jpg

"Barošana": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.feeding.jpg

"Jauns puisis ar kaķi": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/boy-cat.jpg

"Loža" (1874), informācija par gleznu: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/loge/

"Loža", gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/loge/loge.jpg

"Parīziete" (1874): http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/renoir/parisian.jpg

"Kundze pie klavierēm" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/lady-piano.jpg

"La Premičre Sortie" (1875-1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/premiere-sortie/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/premiere-sortie/renoir.premiere-sortie.jpg

"Ninī dārzā" (1875-1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/nini/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/nini/renoir.nini.jpg

"Meitene ar lejkannu" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/watercan.jpg

"Šūpoles" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/swing.jpg

"Le Moulin de la Galette" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/moulin-galette/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/moulin-galette/renoir.moulin-galette.jpg

"Jaunu sieviešu saruna" (1878): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.women.jpg

"Čarpentjeras kundze un viņas bērni Pauls (pie viņas ceļa) un Džordžete" (1878): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.charpentier.jpg

"Žonglieris cirkā" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/jugglers.jpg

"Veļas mazgātava" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/laundress.jpg

"Uz terases" (1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/terrace.jpg

"Les Parapluies" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/parapluies/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/parapluies/renoir.parapluies.jpg

"Meitenes pie klavierēm" (1892): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.filles-piano.jpg

"Mākslinieka ģimene" (1896): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.famille-artiste.jpg

"La promenade" (1906): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/renoir/renoir.promenade.jpg

K. Pisaro, par autoru. Viņa darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/

"Mathurina dārzs": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.garden.jpg

"Platforma karietei" (1870): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.stage-coach.jpg

"Augļu dārzs" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/orchard.jpg

"Ieeja Voisona ciemā" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.voisins.jpg

"Sarma" (1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/hoarfrost.jpg

"Kastaņas Osnī": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/chestnut.jpg

"Ciemata ceļš": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.village-path.jpg

"Sarkanie jumti" (1877): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/redroofs/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/redroofs/redroofs.jpg

"Šanpovāla ainava" (1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.chaponval.jpg

"Zemnieku meitenīte ar žagaru" (1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/stick.jpg

"Zemnieku meitene dzerot kafiju" (1881): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/coffee.jpg

"Siena pļāvēji atpūšoties" (1891): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pissarro.haymakers-rest.jpg

"Le Pont-Neuf: un matin d'hiver": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pont-neuf/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/pont-neuf/pissarro.pont-neuf.jpg

"La Foire a Dieppe, matin, soleil" (1901): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/foire-dieppe/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/pissarro/foire-dieppe/pissarro.foire-dieppe.jpg

Vincents van Gogs, par viņu. Gleznas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/

Pašportrets veltīts Gogēnam,1888: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-gauguin.jpg

Informācija par Polu Gogēnu: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gauguin/

Pašportrets, 1888: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-easel.jpg

"Pašportrets ar pārsietām ausīm" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.bandaged-ear.jpg

"Pašportrets" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-whitney.jpg

"Pašportrets": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-1.jpg

"Pašportrets": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-2.jpg

Portreti: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/

"Galvaskauss ar cigareti" (1886): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gogh.skull-cigarette.jpg

"Arles sieviete": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/woman-arles.jpg

"Zemnieks" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/peasant.jpg

"J. E. Rolins" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gogh.roulin.jpg

"La berceuse" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gogh.berceuse.jpg

"Trabucas kundzes portrets" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gogh.mme-trabuc.jpg

"Trabuca portrets" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gogh.mr-trabuc.jpg

"Dr. Pauls Gačets" (1828-1909): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gachet/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/portraits/gachet/gogh.gachet.jpg

Van Goga gleznas ar īrisiem: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/irises/

"Skats no Arle ar īrisiem" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/irises/gogh.arles-irises.jpg

"Īrisi" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/irises/gogh.irises.jpg

"Īrisi" (zaļi un rozā) (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/irises/gogh.irises-pink-gree.jpg

"Īrisi" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/irises/gogh.irises-amsterdam.jpg

Van Goga gleznas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/sl/

"Vāze ar divpadsmit saulespuķēm": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/sl/gogh.12-sunflowers.jpg

"Klusā daba ar četrām saulespuķēm" (1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/sl/gogh.4-sunflowers.jpg

Van Goga gleznas. Patvērums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/asylum/

"Koks ar efeju Patvēruma dārzā" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/asylum/gogh.trees-ivy-asylum.jpg

"Koki Patvēruma dārzā" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/asylum/gogh.trees-asylum.jpg

"Koridors patvērumā" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/asylum/gogh.corridor-asylum.jpg

Van Goga gleznas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/millet/

"Dienas vidus: atpūta pēc darba" (1889-1990): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/millet/gogh.rest-work.jpg

"Pirmie soļi" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/millet/gogh.first-steps.jpg

Van Goga gleznas. Vīna dārzs: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/vineyards/

"Zaļais vīna dārzs": http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/vineyards/gogh.green-vineyard.jpg

"Sarkanais vīna dārzs" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/vineyards/gogh.red-vineyard.jpg

"Vecs vīna dārzs ar zemnieci" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/vineyards/gogh.old-vineyard.jpg

Van Goga gleznas. Lauki un cipreses: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/

"Ziedu gultas Holandē" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.flower-beds-holland.jpg

"Augļu dārzs ar ziedošām plūmēm" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.orchard-plum-trees.jpg

"Augļu dārzs ziedos un papeles" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.orchard-bloom-poplars.jpg

"Kviešu lauks un uzlecošā saule" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.wheat-rising-sun.jpg

"Kviešu lauks ar sauli un mākoņiem" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.sun-cloud.jpg

"Zaļais kviešu lauks" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.green-wheat-field.jpg

"Kviešu lauks" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.wheat-field.jpg

"Magoņu lauks" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.poppies.jpg

"Olīvu koki ar dzeltenām debesīm un sauli" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.olive-trees.jpg

"Cipreses" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.cypresses.jpg

"Kviešu lauks ar cipresēm" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/wheat-cypresses/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/wheat-cypresses/gogh.wheat-cypresses.jpg

"Ceļš ar cipresēm un zvaigzni" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.cypress-star.jpg

"Kviešu lauks zem apmākušajām debesīm" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.threatening-skies.jpg

Van Goga gleznas. Citas ainavas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/

"Vecās dzirnavas" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.old-mill.jpg

"Vītols ar apgrieztiem zariem saulē" (1888): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.willows.jpg

"Olīvu koki" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.olive-trees.jpg

"Olīvu koki ar Alpu kalniem fonā" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.olive-alpilles.jpg

"Ainava ar māju un arāju" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.house-ploughman.jpg

"Ceļu labotāji" (1889): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.road-menders.jpg

"Kotedžas saulesgaismā" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.reminiscences.jpg

"Kotedžas Kordviļā" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.cordeville.jpg

"Ciematiņa iela ar pakāpieniem un ilustrācijām" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/gogh/landscapes/gogh.village-stairs.jpg

Alfreds Sislejs, par viņu. Mākslas darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/

"Sēna ziemas Buživālā" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/sisley.seine-bougival-winter.jpg

"Tilts Villeneue-la-Garenne" (1872): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/bridge.jpg

"Ciema ceļš Louveciennes" (1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/etarche.jpg

"Rudens: Sēnas krasti pie Buživālas" (1873): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/bougival.jpg

"Dūmakains rīts" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/misty/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/misty/misty.jpg

"Sniegs Louveciennes" (1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/snow.jpg

"Plūdi Marlī ostā" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/flood.jpg

"Laiva Marlī ostā plūdu laikā" (1876): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/flood-port-marly/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/flood-port-marly/sisley.flood-port-marly.jpg

"Sevre stacija" (1879): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/sevres.jpg

"Sv. Martina vasara" (1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/chemin.jpg

"Provansiešu dzirnavas Morē" (1883): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/mill.jpg

"Moret-sur-Loing" (1891): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/loing.jpg

"Loinga kanāls Morē" (1892): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/sisley.canal-loing.jpg

"Baznīca Morē" (1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/sisley/church.jpg

B. Morisota, par viņu, kā arī viņas mākslas darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/morisot/

Mākslinieces fotogrāfija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/morisot/morisot.berthe-photo.jpg

Ž.B. A. Guilamīns, par viņu. Viņa mākslas darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/guillaumin/

F. Bazils, par viņu. Mākslas darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/bazille/

P. Sezāns, par viņu, mākslas darbi. Norādes: biogrāfija, no impresionisma un klasicismu un kubismu, Sezāna darbi,. portreti, peldētāji, kluso dabu galerija, ainavas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/

P. Sezāna biogrāfija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/bio.html

No impresionisma uz klasicismu un kubismu: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/style.html

Kubisms kā virziens: http://metalab.unc.edu/wm/paint/glo/cubism/

P. Sezāna agrīnie darbi: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/works.html

"Mākslinieka tēva portrets" (1866): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/cezanne.father.jpg

"Nolaupīšana" (1867): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/cezanne.abduction.jpg

"Mūsdienu Olimpija" (1873-1874): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/molympia.jpg

Portreti. Norādes: pašportreti, citi portreti: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/

Pola Sezāna pašportreti: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/

"Pašportrets ar rozi fonā" (1875): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/cezanne.self-rose.jpg

"Pašportrets" (1878-1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/self-grn.jpg

"Pašportrets" (1879-1882): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/self/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/self/cezanne.self-portrait.jpg

"Pašportrets ar paleti" (1885-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/self-palette/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/self-palette/cezanne.self-palette.jpg

"Pašportrets ar maigu cepuri" (1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/self/cezanne.self-softhat.jpg

Sezāna gleznas. Sezāna kundzes portreti: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/

"Sezāna kundze" (1885-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/cezanne.mme-cezanne.jpg

"Sezāna kundze zilā" (1886): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/cezanne.mme-cezanne-bleu.jpg

"Sezāna kundze dzeltenā krēslā" (1888-1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/cezanne.mme-yellowchair.jpg

"Sezāna kundze ar izlaistiem matiem" (1890-1892): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/cezanne.mme-cezanne-unbound.jpg

"Sieviete ar zaļu cepuri (Sezāna kundze)" (1894-1895): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/mme/cezanne.woman-green-hat.jpg

"Sēdošais zemnieks" (1895-1900): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/peasant/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/peasant/cezanne.peasant.jpg

"Gustava Gefroja portrets" (1895): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/geffroy/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/portraits/geffroy/geffroy.jpg

Sezāna kluso dabu galerija: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/

"Āboli, persiki, bumbieri un vīnogas" (1879-1880): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.appg.jpg

"Klusā daba" (1879-1882): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/compotier/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/compotier/cezanne.compotier.jpg

"Zilā vāze" (1883-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/bluevase/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/bluevase/cezanne.bluevase.jpg

"Klusā daba" (1883-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/still-life/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/still-life/cezanne.still-life.jpg

"Klusā daba ar kumodi" (1883-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.commode.jpg

"Klusā daba ar ķiršu šķīvi" (1885-1887): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.cherries.jpg

"Klusā daba ar āboliem" (1890): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.sl-apples.jpg

"Klusā daba ar ābolu grozu" (1890-1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/basket-apples/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/basket-apples/cezanne.basket-apples.jpg

"Klusā daba ar āboliem" (1890-1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/apples/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/apples/cezanne.apples.jpg

"Klusā daba ar piparmētru pudeli" (1890-1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/peppermint/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/peppermint/cezanne.peppermint.jpg

"Klusā daba ar ūdens krūzi" (1892-1893): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/water-jug.jpg

"Krūka, āboli" (1892-1894): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.compotier-pitcher-fruit.jpg

"Virtuves galds" (1890-1895): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.kitchen-table.jpg

"Klusā daba ar ģipša statuju" (1895): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/plaster-cupid/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/plaster-cupid/cezanne.plaster-cupid.jpg

"Ruda krūka ar augļiem" (1895): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.vase-paille.jpg

"Āboli un apelsīni" (1899): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/pommes-oranges/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/pommes-oranges/cezanne.pommes-oranges.jpg

"Galds, salvete un augļi" (1895-1900): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.coin-table.jpg

"Klusā daba ar sīpoliem un pudeli" (1895-1900): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/onions-bottle/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/onions-bottle/cezanne.onions-bottle.jpg

"Klusā daba ar āboliem" (1895-1898): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.still-apples.jpg

"Klusā daba ar galvaskausu" (1895-1900): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.skull.jpg

"Galvaskausu piramīda" (1901): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.pyramid-skulls.jpg

"Krizantēmas" (1896-1898): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/cezanne.chrysanthemums.jpg

"Klusā daba ar aizkariem un puķainu krūzi" (1899): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/rideau-pichet/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/rideau-pichet/cezanne.rideau-pichet.jpg

"Klusā daba ar melonēm un granātāboliem" (1900-1906): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/watermelon/

Glezna palielinājumā: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/watermelon/cezanne.watermelon.jpg

"Klusā daba: āboli, pudele un krēsla aizmugure" (1902-1906): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/chairback/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/chairback/cezanne.chairback.jpg

"Klusā daba ar ziedu vāzi" (1905): http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/pique-fleurs/

Gleznas palielinājums: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/sl/pique-fleurs/cezanne.pique-fleurs.jpg

P. Sezāna ainavas: http://metalab.unc.edu/wm/paint/auth/cezanne/land/

Mākslinieks O. Domjē, par viņu; autora darbi: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/daumier.html

Gogs: http://www.stanford.edu/~golnas/impressionism/impressionists.html

E. Degā, mākslas darbi: http://www.stanford.edu/~golnas/impressionism/degas.html

K. Monē, viņa mākslas darbi: http://www.stanford.edu/~golnas/impressionism/monet.html

Renuārs, viņa darbi: http://www.stanford.edu/~golnas/impressionism/renoir.html

Van Gogs, viņa darbi: http://www.stanford.edu/~golnas/impressionism/vangogh.html

Impresionisti. Norādes par dažādiem autoriem: tiem, kas ietekmējuši impresionismu: G. Kurbē, E. Manē, T. Ruso; impresionistiem: F. Bazils, E. Bodins, E. Degā, K. Monē, K. Pisaro, : http://www.artchive.com/artchive/I/impressionists.html

Informācija par impresionismu. Norādes par slavenākajiem pārstāvjiem: Manē, Sezāns: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/impresi/iimpre01.htm

K. Monē, par autoru, viņa darbi: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/impresi/iimpre06.htm

Impresionistu kustība: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre14.htm

Reālisms. Norādes par ievērojamākajiem autoriem: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali01.htm

G. Kurbē: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali02.htm

O. Domjē: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali03.htm

Ž. F. Millē: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali04.htm

K. Korots: http://www.tam.itesm.mx/~jdorante/art/realismo/ireali05.htm

E. Manē: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre05.htm

P. Sezāns: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre11.htm

Impresionisma pārstāvji. Norādes: Renuārs, Degā u.c.: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre03.htm

K. Monē: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre06.htm

A. Renuārs: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre07.htm

E. Degā: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre08.htm

H. Lautreks: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre09.htm

P. Gogēns: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre12.htm

V. van Gogs: http://campus.tam.itesm.mx/art/impresi/iimpre13.htm

Impresionisms: http://www.op.net/~uarts/lin/we_e6.html

E. Degā: http://www.op.net/~uarts/lin/we_e_impr_1.html

Renuārs: http://www.op.net/~uarts/lin/we_e_impr_2.html

Impresionisms: http://users.aol.com/leslieg135/leslie.htm

Luvra: http://www.paris.org/Musees/Louvre/

Mākslas vēsture, tās periodi: http://campus.tam.itesm.mx/art/imenu.html

E. Manē. Norādes: biogrāfija, mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/manet/index.html

E. Delakruā. Norādes: biogrāfija, mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/index.html

Mākslinieka E. Delakruā biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/delacroix_bio.htm

Delakruā gleznas:
http://sunsite.auc.dk/cgfa/delacroi/p-delacroix24.htm

E. Degā. Norādes: biogrāfija, gleznas: http://sunsite.auc.dk/cgfa/degas/index.html

Degā biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/degas/degas_bio.htm

Degā gleznas:
http://sunsite.auc.dk/cgfa/degas/p-degas17.htm

T. Žeriko. Norādes: biogrāfija, darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/index.html

Žeriko biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/gericault_bio.htm

Žeriko mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/gericaul/p-gericau3.htm

Ž. F. Millē. Norādes: gleznas: http://sunsite.auc.dk/cgfa/m/m-4.htm#millet

Millē gleznas: http://sunsite.auc.dk/cgfa/m/p-millet1.htm

Teodors Ruso. Norādes: mākslas darbi: http://sunsite.auc.dk/cgfa/r/r-5.htm#trousseau

Impresionisms un slavenākie impresionisti: http://www.artchive.com/artchive/I/impressionists.html