20. GS. VIRZIENI LITERATŪRĀ UN TĒLOTĀJMĀKSLĀ

 

 

Īss skaidrojums par fovismu, mākslas virzienu, kas bija pirmais avangardiskās mākslas virziens XX gs. sākumā: http://www.encyclopedia.com/articles/04397.html

Informācija par fovisma virziena izveidošanos un tā pazīstamākajiem pārstāvjiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=0007C000

Plaðs skaidrojums par fovisma virzienu mākslā un tā pazīstamākajiem pārstāvjiem:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/tl/20th/fauvism.html

Fovisma virziena slavenākā pārstāvja Anrī Matisa biogrāfija:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=05F19000&o=1

Anrī Matisa, slavenā fovisma virziena pārstāvja biogrāfija, kā arī mākslinieka fotogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/matisse_bio.htm

Fotogrāfija, kurā redzams slavenais fovisma mākslinieks A. Matiss strādājam gultā: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matbed.jpg

Fovisma virziena pārstāvja Anrī Matisa fotogrāfija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6436/matisse2.gif

Fovisma virziena pārstāvja Anrī Matisa fotogrāfija, kurā mākslinieks redzams savā braucamkrēslā: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matreal.gif

Matisa fotogrāfiju galerija – apskatāmas fotogrāfijas no dažādiem mākslinieka dzīves laika posmiem: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matphoto.html

Anrī Matisa [Henri Matisse] kā slavenākā fovisma virziena pārstāvja radošā biogrāfija un gleznu galerija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/

A. Matisa gleznas “Dzīves prieks” [“The Joy of Life”] (1905. – 06. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.bonheur-vivre.jpg

A. Matisa gleznas “Puķes krūzē” [“Flowers in a Pitcher”] (1906. g.) reprodukcija:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/flowers.jpg

A. Matisa gleznas “Sarkanā Madrasas galvassega” [“The Red Madras Headdress”] (1907. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.mme-matisse-madras.jpg

A. Matisa gleznas “Mūzikas stunda” [“The music Lesson”] (1917. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.lecon-musique.jpg

A. Matisa gleznas “Sēdoša figūra. Dzeltenbrūnā istaba” [“Seated Figure. Tan Room”] (1918. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/seatdfig.jpg

A. Matisa gleznas “Divas figūras atlaidušās ainavā” [“Two Figures Reclining in a Landscape”] (1921. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/2figures.jpg

A. Matisa gleznas “Purpura ietērps un anemones” [“Purple Robe and Anemones”] (1937. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.robe-violette-anemones.jpg

A. Matisa gleznas “Mūzika” [“Music”] (1939. g.) reprodukcija:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.musique.jpg

A. Matisa gleznas “Divas meitenes dzeltenā un sarkanā interjerā” [“Two Girls in a Yellow and Red Interior”] (1947. g.) reprodukcija:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/matisse.fillettes-jaune-rouge.jpg

A. Matisa gleznas “Apollo” [“Apollo”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=1928&zoom=1

A. Matisa gleznas “Zaļā svītra (Matisa kundze)” [“Green stripe (Madame Matisse)] reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse/green-stripe/matisse.green-stripe.jpg

A. Matisa gleznas “Lasošā sieviete” [“Woman Reading”] (1894. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse8.htm

A. Matisa gleznas “Pusdienu galds” [“The Dinner Table”] (1897. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse9.htm

A. Matisa gleznas “Karmelīna” [“Carmelina”] (1903. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse10.htm

A. Matisa gleznas “Lica laukums Santropēzā” [“Place des Lices, St. Tropez”] (1904. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse11.htm

A. Matisa gleznas “Luxe, Calme, et Volupte” (1904. – 1905. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse14.htm

A. Matisa gleznas “Atvērtais logs” [“Open Window”] (1905. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse12.htm

A. Matisa gleznas “Sieviete ar cepuri” [“Woman with Hat”] (1905. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse13.htm

A. Matisa gleznas “Sarkanā harmonija (Sarkanā istaba)” [“Harmony in Red (The Red Room)”] (1908. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse2.htm

A. Matisa gleznas “Grēta Molla” [“Greta Moll”] (1908. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse15.htm

A. Matisa gleznas “Saruna” [“The Conversation”] (1909. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse5.htm

A. Matisa gleznas “Mūzika” [“Music”] (1910. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse3.htm

A. Matisa gleznas “Zelta zivtiņa” [“The Goldfish”] (1912. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse16.htm

A. Matisa gleznas “Ivonnas Landsbergas kundze” [“Madame Yvonne Landsberg”] (1914. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse17.htm

A. Matisa gleznas “Logs” [“The Window”] (1916. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse18.htm

A. Matisa gleznas “Mana istaba pie Beau-Rivage” [“My Room at the Beau-Rivage”] (1918. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse19.htm

A. Matisa gleznas “Paðportrets” [“Self – Portrait”] (1918. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse20.htm

A. Matisa gleznas “Ģipša torss un puķu buķete” [“Plaster Torso and Bouquet of Flowers”] (1919. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse21.htm

A. Matisa gleznas “Klusā daba – dāliju pušķis un balta grāmata” [“Still Life – Bouquet of Dahlias and White Book”] (1923. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse22.htm

A. Matisa gleznas “Odaliska, pusaugu portrets” [“Odalisque, Half – Length”] (1923. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse23.htm

A. Matisa gleznas “Dekoratīva figūra uz ornamentēta fona” [“Decorative figure on an Ornamental Background”] (1925. – 1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/matisse/p-matisse24.htm

A. Matisa gleznas “Interjers ar ēģiptiešu priekškaru” [“Interior with Egyptian Curtain”] reprodukcija: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/mategypt.jpg

A. Matisa gleznas “Interjers ar etrusku vāzi” [“Interior with Etruscan Vase”] reprodukcija: http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matetrvs.jpg

A. Matisa gleznas “Citroni” [“The Lemons”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matlemon.gif

A. Matisa gleznas “Gleznotājs un viņa modelis” [“The Painter and His Model”] reprodukcija: http://www.geocities.com/Paris/Metro/6438/matpandm.jpg

A. Matisa gleznas “Gleznotāja ģimene” [“Painter`s Family”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6438/matfamil.jpg

A. Matisa gleznas “Pastorāle” [“Pastoral”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matpstrl.jpg

A. Matisa gleznas “Klavieru stunda” [“The Piano Lesson”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6438/matpless.jpg

A. Matisa gleznas “Rozā darbnīca” [“Pink Studio”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6438/matpinks.jpg

A. Matisa gleznas “Sarkanā darbnīca” [“The Red Studio”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5826/matrdstu.gif

A. Matisa gleznas “Sapnis (1935)” [“The Dream (1935)”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5826/mat1935.jpg

A. Matisa gleznas “Sapnis (1940)” [“The Dream (1940)”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5826/mat1940.jpg

A. Matisa gleznas “Sēdošā dejotāja” [“Seated Dancer”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/matstdnc.jpg

A. Matisa gleznas “Sēdošais pliknis” [“Seated Nude”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/5826/matstdnd.jpg

A. Matisa gleznas “Saišķis” [“The Sheaf”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6436/matsheaf.jpg

A. Matisa gleznas “Karaļa skumjas” [“The Sorrow of the King”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/Metro/6436/matsking.jpg

A. Matisa gleznas “Spāņu klusā daba” [“Spanish Still Life”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4208/mat63.gif

A. Matisa gleznas “Spāņu sieviete ar tamburīnu” [“Spanish Woman with Tamburine”] reprodukcija: http://www.geocities.com/Paris/Metro/6436/matnaine.gif

Tipiskākā fovisma virziena pārstāvja Maurīcija Vlaminka [Maurice Vlaminck] īsa biogrāfija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vlambio.html

Neliels apraksts par M. Vlaminka mākslinieka karjeru un viņa gleznu “Klusā daba ar zivīm”:

http://www.fondation-bemberg.fr/COL5a9/COL65a.HTM

Neliels apraksts par M. Vlaminka mākslu, kā arī apskatāma mākslinieka gleznu galerija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/vlaminck/vlaminck.html

M. Vlaminka gleznas “De Mon Pjēra dārzā” [“In the Garden de Mon Pere”] (1904. – 1905. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vlam1.html

M. Vlaminka gleznas “Peldētājas” [“The Bathers”] (1908. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vlam2.html

M. Vlaminka gleznas “Pakalns pie Bougivalas” [“The Hill at Bougival”] (1906. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vlam3.html

M. Vlaminka gleznas “Šatū tilts” [“The Bridge at Chatou”] (1905. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vlam4.html

M. Vlaminka gleznas “Upe” [“The River”] (1910. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/v/p-vlaminck1.htm

M. Vlaminka gleznas “Paðportets” [“Self Portrait”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_self_portrait.jpg

M. Vlaminka gleznas “Liellaiva Sēnā” [“Barges on the Sein”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_barges_on_seine.1908.jpg

M. Vlaminka gleznas “Dejotāja” [“Dancer”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_dancer.jpg

M. Vlaminka gleznas “Sēna pie Šatū” [“Sein at Chatou”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_seine_at_chatou.jpg

M. Vlaminka gleznas “Dzeltenu ķieģeļu ceļš” [“The Yellow Brick Road”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_the_road.jpg

M. Vlaminka gleznas “Pasāža” [“Passage”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlamnick_passage.jpg

M. Vlaminka gleznas “Sieviete ar salmu cepuri” [“Woman with a Straw Hat”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/vlaminck_woman_straw_hat.jpg

M. Vlaminka gleznas “Laivas” [“Boats”] (1937. g.) reprodukcija:

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/vlaminck/vlaminck_barques.jpg

M. Vlaminka gleznas “Koks un lauks” [“Tree and field”] (1943. g.) reprodukcija:

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/vlaminck/pommier-avoine.jpg

M. Vlaminka gleznas “Ugunsgrēks” [“Fire”] (1945. g.) reprodukcija:

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/vlaminck/vlaminck_incendie.jpg

M. Vlaminka gleznas “Okeāns. Līcis” [“Ocean/Bay”] (1956. g.) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/vlaminck/vlaminck_marine.jpg

Fovisma virziena pārstāvja Andrē Derēna biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka fotogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/derain_bio.htm

Ļoti plaša informācija par Andrē Derēna [Andre Derain] dzīvi un darbiem:

http://www.artcult.com/derain.htm

A. Derēna gleznas “Sēnas krasti” [“Banks Of The Seine”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/andre_derain_-_banks_of_the_se.html

A. Derēna gleznas “Zvejas osta” [“Fishing Port”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/andre_derain_-_fishing_port__c.html

A. Derēna gleznas “Sarkanās buras” [“Red Sails”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/andre_derain_-_red_sails.html

A. Derēna gleznas “Ceļa līkums” [“Turning Road”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/andre_derain_-_turning_road.html

A. Derēna gleznas “Londonas dīķis” [“The Pool of London”] (1906. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain2.htm

A. Derēna gleznas [“Charing Cross Bridge”] (1906. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain1.htm

A. Derēna gleznas “Ainava pie Kadagas” [“Landscape at Cadaques”] (1910. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain8.htm

A. Derēna gleznas “Birztala” [“Grove”] (1912. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain3.htm

A. Derēna gleznas “Koki Sēnas krastos” [“Trees on the Banks of Seine”] (1912. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain7.htm

A. Derēna gleznas “Klusā daba” [“Still Life”] (1912. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain5.htm

A. Derēna gleznas “Divas māsas” [“The Two Sisters”] (1913. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain9.htm

A. Derēna gleznas “Jaunas meitenes melnā portrets” [“Portrait of a Young Girl in Black”] (1914. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain4.htm

A. Derēna gleznas “Mākslinieks savā darbnīcā” [“The Artist in his Studio”] (1920. – 21. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/derain/p-derain16.htm

A. Derēna gleznas “Londonas tilts” [“London Bridge”] (1906. g.) reprodukcija: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06ABC000&idx=461560908

A. Derēna gleznas “Cipreses” [“The Cypresses”] (1907. g.) reprodukcija:

http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/der7.html

A. Derēna gleznas “Kassas ainava” [“Landscape at Cassis”] (1907. g.) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/der5.html

A. Derēna gleznas “Osta Kolliūrā” [“Le Port de Collioure”] (1905. g.) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/der1.html

A. Derēna gleznas “Osta Kolliūrā” [“Le Port de Collioure”] (1905. g.) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/der4.html

Fovisma virziena pārstāvja Rojāla Difī īsa biogrāfija, kā arī apskatāma glezna “Trīs lietussargi”: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=04AEE000

Fovisma virziena pārstāvja Rojāla Difī īsa mākslinieciskā biogrāfija:

http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/dufbio.html

R. Difī gleznas “Sant-Adresas līcis” [“The Bay at Saint-Adresse”] (1906. g.) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/duf1.html

R. Difī gleznas “Truvilla” [“Trouville”] (1907. g.) reprodukcija:

http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/duf2.html

R. Difī gleznas “Baigneuse” reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1963_2.53.html

R. Difī gleznas “Gliemežvāki” [“Shells”] reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1949_2.47.html

R. Difī gleznas “Atvērts logs Nicā” [“Open Window at Nice”] (1928. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-dufy2.htm

R. Difī gleznas “Regate pie Kovas” [“Regatta at Cowes”] (1934. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-dufy1.htm

Franču fovista Alberta Markē [Albert Marquet] īsa biogrāfija, kā arī mākslinieka daiļdarba apskats:

http://www.fondation-bemberg.fr/COL5a9/COL63a.HTM

Alberta Markē biogrāfija, informācija par mākslinieka tehniku, (viss franču valodā) kā arī apskatāma viena gleznas reprodukcija:

http://www.culture.fr/cgi-bin/bordeaux_musee/bordeaux?artiste=marquet&fichier=liste.txt

Franču Fovisma virziena mākslinieka Alberta Markē īsa biogrāfija:

http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/marbio.html

Fovisma virziena franču mākslinieka Alberta Markē gleznu galerija (gleznu nosaukumi franču valodā): http://www.wildenstein.com/exhibits/marquet/index.html

A. Markē gleznas “The Louvre Embankment and the Pont – Neuf in Paris” (1906. g.) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/mar1.html

A. Markē gleznas “Luvras dambis” [“The Louvre Embankment”] (1905. gads) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/mar2.html

A. Markē darba “Bologņas osta” [“Le Port de Boulogne”] (1925. gads) reprodukcija: http://www.williamweston.co.uk/index.phtml?page=single&id=202

A. Markē darba “Hamburgas osta” [“Le Port de Hambourg”] (1946. gads) reprodukcija: http://www.williamweston.co.uk/index.phtml?page=single&id=11

A. Markē gleznas “Neapoles līcis” [“Bay of Naples”] (1908. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=18781

A. Markē gleznas “Ziņojumu dēlis Truviļā” [“Billboard at Trouville”] (1905. gads) reprodukcija: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/2933/fauves/mq01.jpg

A. Markē gleznas “Uz mola Sant-Adresā” [“On the Jetty at Saint – Adresse”] (1906. g.) reprodukcija: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/2933/fauves/mq02.jpg

A. Markē gleznas “Le Havras skaistums” [“The Fair at Le Havre”] (1906. gads) reprodukcija: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/2933/fauves/mq03.jpg

Holandiešu tautības fovisma mākslinieka Kēsa van Dongena [Kees Van Dongen] īsa biogrāfija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vdonbio.html

Holandiešu mākslinieka Kēsa van Dongena fotogrāfijas viņa studijā (1961. gads):

http://www.xs4all.ch/~aboiten/adboit3o.htm

Jevgēņijas Borisovas analīze par Kēsu van Dongenu kā mākslinieku, kas apbrīno un pielūdz sievietes skaistumu: http://www.friends-partners.org/oldfriends/spbweb/lifestyl/136/dutch.html

K. van Dongena gleznas “Labība un magones” [“Corn and Poppy”] (1905. gads) reprodukcija: http://psych.fullerton.edu/psych466/psantiago/vdon1.html

K. van Dongena gleznas “Paðporterts” [“Self Portrait”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_self_port.jpg

K. van Dongena gleznas “Daniels Hanveilers” [“Daniel Khanweiler”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_daniel_kahnweiler.jpg

K. van Dongena gleznas “Feranate Olivier” [“Feranate Olivier”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_fernande_olivier.jpg

K. van Dongena gleznas “Čigāniete” [“Gypsy”] reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_gypsy.jpg

K. van Dongena gleznas “Indieðu dejotāja” [“Indian Dancer”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_indian_dancer.jpg

K. van Dongena gleznas “Prostitūt[“Prostitute”] reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_nimi_prostitute.jpg

K. van Dongena gleznas “Parīziete” [“Parisienne”] reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_parisienne.jpg

K. van Dongena gleznas “Sarkanā dejotāja” [“Red Dancer”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_red_dancer.jpg

K. van Dongen gleznas “Roterdama” [“Rotterdam”] reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/van-dongen_rotterdam.jpg

K. van Dongena gleznas “Sieviete zaļā cepurē” [“Woman in Green Hat”] (1905. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/NO028.html

K. van Dongena gleznas “Domājošā sieviete” [“Woman thinking”] (1906. – 1907. g.) reprodukcija: http://www.hmt.be/vanbuuren/en/oeuvres/oeuvres_c.html

K. van Dongena gleznas “Jaunas sievietes portrets” [“Portrait of a Young Woman”] reprodukcija.: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?64388&=list&=1&=kees&=And&=1&=0&=keywords&=Yes&=dongen%20&=&=&=Yes&=&=f

K. van Dongena litogrāfijas “Sievietes galva” [“Head of a Woman”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?3916&=list&=1&=kees&=And&=3&=0&=keywords&=Yes&=dongen%20&=&=&=Yes&=&=f

K. van Dongena gleznas “Pie Folijas Bergeres” [“At the Folies Bergeres”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?64355&=list&=1&=kees&=And&=2&=0&=keywords&=Yes&=dongen%20&=&=&=Yes&=&=f

K. van Dongena litogrāfijas “Sieviete ar vēdekli” [“Woman with a Fan”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?3915&=list&=1&=kees&=And&=4&=0&=keywords&=Yes&=dongen%20&=&=&=Yes&=&=f

K. van Dongena gleznas “Sieviete novēro šķēršļu skrējienu” [“Woman watching a steeplechase”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?3914&=list&=1&=kees&=And&=5&=0&=keywords&=Yes&=dongen%20&=&=&=Yes&=&=f

K. van Dongena gleznas “Babilonas princese” [“Princess of Babylon”] reprodukcija:

http://www.friends-partners.org/oldfriends/spbweb/lifestyl/136/dutch.jpg

K. van Dongena gleznas “Sieviete melnā cepurē” [“Woman in Black Hat”] (1908. g.) reprodukcija:

http://ze-card.hypermart.net/images/van_dongen/van_dongen3.htm

K. van Dongena gleznas “Pavasaris” [“Spring”] (1908. gads) reprodukcija:

http://ze-card.hypermart.net/images/van_dongen/van_dongen4.htm

K. van Dongena gleznas “La Reusside” [“La Reusside”] (1901. gads) reprodukcija: http://www.boijmans.rotterdam.nl/agenda/nwagenda/tentllst/dongen/tdongen2.htm

K. van Dongena gleznas “Ražas novākšana” [“The Harvest”] reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=33868&PAGE=1&GID=&CID=&AID=11468&AILETTER=D&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=The+Harvest

K. van Dongena gleznas “Delfthavenas ainava” [“View of Delftshaven”] reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=56645&PAGE=1&GID=&CID=&AID=11468&AILETTER=D&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=View+of+Delftshaven

Ekspresionisms – apraksts par ekspresionismu kā XX gs. mākslas stilu un tā māksliniekiem: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/tl/20th/expressionism.html

Informācija par ekspresionismu mākslā un ekspresionisma mākslinieku apvienībām: http://looksmart.infoplease.com/ce6/ent/A0858068.html

Informācija par ekspresionisma mākslinieku apvienību “Tilts”, kas pastāvēja no 1905. – 1913. gadam: http://looksmart.infoplease.com/ce6/ent/A0809194.html

Informācija par ekspresionisma mākslinieku apvienību “Zilais jātnieks”, kas pastāvēja no 1911. – 1914. gadam: http://looksmart.infoplease.com/ce6/ent/A0807870.html

Informācija par ekspresionisma virzienu literatūrā un tā galvenajiem pārstāvjiem: http://looksmart.infoplease.com/ce6/ent/A0858069.html

Plaša informācija par ekspresionisma virzienu mākslā un literatūrā, kā arī informācija par mākslinieku apvienībām “Tiltu” un “Zilo jātnieku”:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=0038E000

Ekspresionista Emīla Noldes [Emil Nolde] biogrāfija angļu un vācu valodās:

http://www.dentist.dk/nolde/biografi.htm

Ekspresionisma virziena pārstāvja Emīla Noldes īsa biogrāfija:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=01959000

E. Noldes gleznas “Rudens jūra VII” [“Autumn Sea VII”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Sveču dejotāji” [“Candle Dancers”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Bērns un liels putns” [“Child and Large Bird”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Krustā sišana” [“Cricifixion”] (1912. gads) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Dejas ap zelta teļu” [“Dance Around the Golden Calf”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Uztrauktie ļaudis” [“Excited People”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Ēģiptes svētā Marija – mirusi tuksnesī” [“Legend: Saint Mary of Egypt – Death in the Desert”] (1912. gads) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Masku klusā daba III” [“Mask Still Life III”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Dejojošie bērni” [“Wildly Dancing Children”] (1909. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Sieviete un menestrels” [“Woman and Pierrot”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/nolde_ext.html

E. Noldes gleznas “Kristus” [“Christ”] reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/nolde_christ.jpg

E. Noldes gleznas “Maskas un dālijas” [“Masks and Dahlias”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/nolde_masks_dahlias.jpg

E. Noldes gleznas “Tveicīgs vakars” [“Sultry Evening”] (1930. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/nolde_sultry-evening_1930.jpg

E. Noldes gleznas “Amarillis un Madonna” [“Amaryllis Madonna”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/nolde_amaryllis_madonna.jpg

E. Noldes gleznas “Saulespuķes” [“Sunflowers”] (1932. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=54.460

E. Noldes gleznas “Pantēra” [“Panther”] (1923. – 1924. gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=63.132

E. Noldes gleznas “Deviņas anemones” [“Nine Anemones”] (1935. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=65.229

E. Noldes gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1917. gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=65.230

E. Noldes gleznas “Amarillis” [“Amaryllis”] (1918. gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.318

E. Noldes gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1935 – 1940 gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.319

E. Noldes gleznas “Refleksijas” [“Reflections”] (1935. gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.320

E. Noldes gleznas “Mākslinieka un viņa sievas portrets” [“Portrait of the Artist and His Wife”] reprodukcija: http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.323

E. Noldes gleznas “Sarkanas, dzeltenas un zilas puķes” [“Red, Yellow and Blue Flowers”] reprodukcija: http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_red__yellow_and_b.html

E. Noldes gleznas “Nokrišņu puķes” [“Fall Flowers”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_fall_flowers.html

E. Noldes gleznas “Vasaras puķes” [“Summer Flowers”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_summer_flowers.html

E. Noldes gleznas “Lielās saulespuķes” [“Large Sanflowers”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_large_sunflowers.html

E. Noldes gleznas “Dzeltenās saulespuķes un sarkanās magones” [“Yellow Sunflowers and Red Poppies”] reprodukcija: http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_yellow_sunflowers.html

E. Noldes gleznas “Magones un gaiļpieši” [“Poppies And Larkspur”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_poppies_and_larks.html

E. Noldes gleznas “Sarkanās dālijas” [“Red Dahlias”] reprodukcija:

http://www.artprintcollection.com/html/emil_nolde_-_red_dahlias.html

E. Noldes gleznas “Klusā daba, tulpes” [“Still Life Tulips”] reprodukcija: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=01959000&idx=461541505

Austriešu ekspresionisma pārstāvja Oskara Kokoškas [Oskar Kokoschka] biogrāfija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka-bio.html

Austriešu ekspresionista Oskara Kokoškas (1886. – 1980. g.) īsa biogrāfija:

http://www.geocities.com/SoHo/Studios/4038/history.htm

Iespēja lasīt austriešu ekspresionisma mākslinieka un dzejnieka Oskara Kokoškas dzejas un prozas izlasi: http://www.geocities.com/SoHo/Studios/4038/

O. Kokoškas gleznas “Ņujorka” [“New York”] reprodukcija:

http://www.geocities.com/SoHo/Studios/4038/033.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Dresden Neustadt” (1921. gads) reprodukcija:

http://www.postershop.com/kokoschka/kok1.htm

O. Kokoðkas gleznas “Polperro II” [“Polperro II”] reprodukcija:

http://www.postershop.com/kokoschka/kok3.htm

O. Kokoðkas gleznas “Mandrills” [“The Mandrill”] reprodukcija:

http://www.postershop.com/kokoschka/kok2.htm

O. Kokoškas gleznas “Vēja līgava” [“Bride of the Wind”] (1914. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/k/p-kokoschka1.htm

O. Kokoškas gleznas “Elba pie Drēzdenes” [“The Elbe Near Dresden”] (1921. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=21.203

O. Kokoðkas gleznas “Jeruzalemes ainava” [“View of Jerusalem”] (1929. - 1930. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=35.110

O. Kokoðkas gleznas “Meitene ar lelli” [“Girl with Doll”] (1921. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=63.133

O. Kokoškas gleznas “Meitene ar paceltām rokām” [“Girl Hands Raised”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_girl_hands_raised.1908.jpg

O. Kokoðkas gleznas “L. R. Janikovskis” [“L. R. Janikowski”] (1909. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_l_r_von_janikowski.1909.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Lotte Franzos” (1909. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_lotte_franzos.1909.jpg

O. Kokoškas gleznas “Bērni rotaļājas” [“Children Playing”] (1909. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_children_playing.1909.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Rudolfs Blimners” [“Rudolph Blimner”] (1910. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_rudolf_blimner.1910.jpg

O. Kokoškas gleznas “Klusā daba” [“Still Life”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_still_life.1910.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Konte Verona” [“Conte Verona”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_conte_verona.1910.jpg

O. Kokoškas gleznas “Pasludināšana” [“Annunciation”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_annunciation.1911.jpg

O. Kokoškas gleznas “Divi plikņi” [“Two Nudes”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_two_nudes.1912.jpg

O. Kokoškas gleznas “Dolomītu ainava” [“Landscape in Dolomites”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_landscape_in_dolomites.1913.jpg

O. Kokoškas gleznas “Vētra” [“The Tempest”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_the_tempest.1913.jpg

O. Kokoškas gleznas “Divi kaili mīlētāji” [“Two Nudes Lovers”] (1913. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_two_nudes_lovers.1913.jpg

O. Kokoškas gleznas “Mīlētāji ar kaķi” [“Lovers with a Cat”] (1917. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_lovers_with_cat.1917.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Stokholmas osta” [“Stockholm Harbour”] (1917. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_stockholm_harbour.1917.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Dresden Neustadt” (1919. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/kokoschka_dresden_neustadt_1.1919.jpg

O. Kokoškas gleznas “Mūzikas vara” [“Power of Music”] (1920. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_power_of_music.1920.jpg

O. Kokoškas gleznas “Drēsdene, Augusta tilts” [“Dresden, Augustus Bridge”] reprod.: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_dresden_augustus_bridge.1923.jpg

O. Kokoškas gleznas “Venēcija, laivas Dogānā” [“Venice, Boats on the Dogana”] reprod.: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_venice_boats.1924.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Amsterdama” [“Amsterdam”] (1925. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_amsterdam.1925.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Toledo ainava” [“A View of Toledo”] (1925. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_toledo_1925.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Liona” [“Lyon”] (1927. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_lyons.1927.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Tirgus Tunisā” [“Market in Tunis”] (1928. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_market_in_tunis.1928.jpg

O. Kokoškas gleznas “Masveida izceļošana” [“Exodus”] (1928. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_exodus.1928.jpg

O. Kokoškas gleznas “Arābu sieviete” [“Arab Woman”] (1929. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_arab_women.1929.jpg

O. Kokoškas gleznas “Puķes” [“Flowers”] (1931. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_flowers.1931.jpg

O. Kokoškas gleznas “Svētās Mageritas osta” [“Saint Magherita Habour”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_sta_margherita_habour.1933.jpg

O. Kokoškas gleznas “Prāga, Šarla tilts” [Prague, Charles Bridge”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_prague_charles_bridge.1934.jpg

O. Kokoškas gleznas “Prāgas ainava” [“View of Prague”] (1936. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_prague_view.1936.jpg

O. Kokoškas gleznas “Prāgas nostaļģija” [“Prague Nostalgia”] (1938. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_prague_nostalgia.1938.jpg

O. Kokoškas gleznas “Sarkanā ola” [“The Red Egg”] (1941. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/kokoschka_the_red_egg.1941.jpg

O. Kokoðkas gleznas “Londonas tilts” [“London Bridge”] (1959. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/c.%20post%20WW%20II/kokoschka_london_bridge.1959.jpg

O. Kokoškas gleznas “Torņa tilts” [“Tower Bridge”] (1963. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/c.%20post%20WW%20II/kokoschka-london_tower_bridge.1963.jpg

O. Kokoškas gleznas “Atgrūstais mīlētājs” [“Rejected Lover”] (1966. g.) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/c.%20post%20WW%20II/kokoschka-rejected_lover.1966.jpg

O. Kokoškas gleznas “Lūdzu” [“Please”] (1972. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/c.%20post%20WW%20II/kokoschka-time_gentlemen_please.1972.jpg

Norvēģu ekspresionista Edvarda Munka [Edvard Munch] biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/munch_bio.htm

Plaša informācija par ekspresionista Edvarda Munka dzīvi un māksliniecisko karjeru:

http://artchive.com/artchive/M/munch.html

Neliela informācija par Edvarda Munka radošo darbību un karjeru:

http://mcweb.getty.edu/museum-cgi/bio_frame.pl?f_id=356&f_occ=%25&f_natl=%25&f_lineno=1

Edvarda Munka gleznas “Dzīves deja” [“The Dance of Life”] (1899. – 1900. gads) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/munch.dance-life.jpg

Edvarda Munka gleznas “Māsa Ingera” [“Sister Inger”] (1884. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch5.htm

Edvarda Munka gleznas “Pavasaris” [“Spring”] (1889. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch6.htm

Edvarda Munka gleznas “Hans Džegers” [“Hans Jaeger”] (1889. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_jaeger1.jpg

Edvarda Munka gleznas “Karla Johana pavasara diena” [“Spring Day on Karl Johann”] (1890. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch7.htm

Edvarda Munka gleznas “Vakars Karla Johana ielā” [“Evening on Karl Johann Street”] (1892. g.) reprodukcija: http://www.theartcanvas.com/munch.kjstreet92.htm

Edvarda Munka gleznas “Māsa Ingera” [“Sister Inger”] (1892. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch8.htm

Edvarda Munka gleznas “Asinsūcēja” [“The Vampire”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch3.htm

Edvarda Munka gleznas “Kliedziens” [“The Scream”] (1893. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch12.htm

Edvarda Munka gleznas “Nāve slimnieka istabā” [“Death in the Sickroom”] (1893. gads) reprodukcija: http://www.theartcanvas.com/munch.sickroom193.htm

Edvarda Munka gleznas “Nāve pie stūres” [“Death at the Helm”] (1893. gads) reprodukcija: http://www.theartcanvas.com/munch.helm93.htm

Edvarda Munka gleznas “Vasaras nakts sapnis: balss” [“Midsummer Night Dream: the Voice”] (1893. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_voice2.jpg

Edvarda Munka darba “Madonnas studijas” [“Study for Madonna”] (1893. – 1894. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch10.htm

Edvarda Munka gleznas “Raizes” [“Anxiety”] (1894. gads) reprodukcija:

http://www.theartcanvas.com/munch.anxiety94.htm

Edvarda Munka gleznas “Šķiršanās” [“Separation”] (1894. gads) reprodukcija:

http://www.theartcanvas.com/munch.separ94.htm

Edvarda Munka gleznas “Madonna” [“Madonna”] (1894. – 1895. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch9.htm

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets ar degoðu cigareti” [“Self-Portrait with Burning Cigarette”] (1895. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch4.htm

Edvarda Munka gleznas “Pubertāte” [“Puberty”] (1895. gads) reprodukcija:

http://www.theartcanvas.com/munch.puberty95.htm

Edvarda Munka gleznas “Nāvesbrīdī” [“By the Deathbed”] (1895. gads) reprodukcija: http://www.theartcanvas.com/munch.deathbed95.htm

Edvarda Munka gleznas “Skūpsts” [“The Kiss”] (1897. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch11.htm

Edvarda Munka gleznas “Melanholija (Laura)” [“Melancholy (Laura)”] (1899. gads) reprodukcija: http://www.theartcanvas.com/munch.melancholy99.htm

Edvarda Munka gleznas “Meitenes uz tilta” [“Girls on a Bridge”] (1899. – 1900. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch1.htm

Edvarda Munka gleznas “Mirusī māte” [“The Death Mother”] (1899. – 1900. gads) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/munch.dead-mother.jpg

Edvarda Munka gleznas “Golgāta” [“Golgotha”] (1900. gads) reprodukcija:

http://www.theartcanvas.com/munch.golgotha00.htm

Edvarda Munka gleznas “Meitenes uz mola” [“Girls on a Jetty”] (1901. g.) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch3girls.jpg

Edvarda Munka gleznas “Asgardstrandes iela” [“Street in Asgardstrand”] (1902. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch14.htm

Edvarda Munka gleznas “Pašportrets ar vīna pudeli” [“Self-Portrait with Wine Bottle”] (1906. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch18.htm

Edvarda Munka gleznas “Divi krastā” [“Couple on the Shore”] (1906. – 1907. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch13.htm

E. Munka gleznas “Ādams un Ieva” [“Adam and Eve”] (1909. – 1910. g.) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch_adameve.jpg

Edvarda Munka gleznas “Slepkava uz celiņa” [“The Murderer on the Lane”] (1919. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch16.htm

Edvarda Munka gleznas “Sieviete zilā” [“Woman in Blue”] (1921. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch15.htm

Edvarda Munka gleznas “Vilnis” [“The Wave”] (1921. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/munch/p-munch17.htm

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets ar skeleta roku” [“Self Portrait with Skeleton arm”] (1895. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch002.jpg

Edvarda Munka gleznas “Pašportrets ar otām” [“Self Portrait with Brushes”] (1894. – 1905. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch011.jpg

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch006.jpg

Edvarda Munka gleznas “Pašportrets pret zilām debesīm” [“Self Portrait against Blue Sky”] (1904. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch015.jpg

Edvarda Munka gleznas “Paðporterts Bergenā” [“Self Portrait, Bergen”] (1916. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch004.jpg

Edvarda Munka gleznas “Pašportrets pēc spāņu gripas” [“Self Portrait after Spanish influenza”] (1919. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch017.jpg

Edvarda Munka gleznas “Pašportrets, iekšējais nemiers” [“Self Portrait, inner turmoil”] (1926. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch005.jpg

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets pie sienas” [“Self Portrait by Wall”] (1926. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch009.jpg

Edvarda Munka gleznas “Pašporterts ar cepuri un mēteli” [“Self Portrait with Hat and Coat”] (1930. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch008.jpg

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets pie loga” [“Self Portrait by the Window”] (1940. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch018.jpg

Edvarda Munka gleznas “Paðportrets starp gultu un pulksteni” [“Self Portrait between bed and clock”] (1940. – 1942. gads) reprodukcija:

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/munch007.jpg

Edvarda Munka gleznas “Divas sievietes krastā” [“Two Women on the Shore”] (1898. gads) reprodukcija un neliels apraksts par gleznu:

http://www.artic.edu/aic/collections/prints/90pc_munch.html

Ļoti plaša vācu ekspresionista Maksa Bekmana biogrāfija un viņa daiļrades apskats: http://www.cs.wayne.edu/~zhw/csc691/tour1pic1detail.html

Vācu ekspresionista Maksa Bekmana [Max Beckmann] biogrāfija un informācija par viņa mākslu: http://www.sohoart.com/beckmann.htm

Plaša informācija par Maksa Bekmana kā ekspresionisma virziena mākslinieka karjeru: http://lonestar.texas.net/~mharden/artchive/B/beckmann.html

Maksa Bekmana triptiha “Aizieðana” [“Departure”] reprodukcija un apraksts par gleznu: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=00370000&idx=461526928

Maksa Bekmana gleznas “Kristus ar sievieti laulības pārkāpēju” [“Christ with a woman taken in adultery”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_christ_woman_taken_in_adultry.1917.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Ģimene” [“Family”] (1920. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_family.1920.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Smokings” [“Tux”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_tuxedo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Vīrietis un sieviete” [“Man and Woman”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_man%2Bwoman.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Umberto” [“Umberto”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_umberto.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Pēcpusdiena” [“Afternoon”] (1946. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_afternoon.1946.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Argonauks” [“Argonaux”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/beckmann_argonaux_detail.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Akrobāti” [“The Acrobats”] reprodukcija: http://img8.webshots.com/photos37/300/10/3001039GEWqtMaEZV_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Aktieri” [“The Actors”] reprodukcija: http://img8.webshots.com/photos37/300/9/3000944FVhGUgujYd_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Aktrises” [“Actresses”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/ClientDetails.exe?ITEMID=13491

Maksa Bekmana gleznas “Akrobāts uz trapeces” [“Acrobat on the Trapeze”] (1940. g.) reprodukcija: http://www4.artnet.com/Magazine/features/kuspit/beckmann3.asp

Maksa Bekmana gleznas “Mākslinieki ar dārzeņiem” [“Artists with Vegetables”] (1943. g.) reprodukcija: http://www.wustl.edu/galleryofart/art/imgLarge/43lg.html

Maksa Bekmana gleznas “Sākums” [“Beginning”] (1949. gads) reprodukcija: http://www.metmuseum.org/collections/view1zoom.asp?dep=21&full=0&mark=1&item=67%2E187%2E53a%2Dc

Maksa Bekmana gleznas “Putnu elle” [“Bird’s Hell”] reprodukcija:

http://img1.webshots.com/photos1/22/77/227718_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Karnevāls” [“Carnevall”] (1942. – 1943. gads) reprodukcija: http://www4.artnet.com/Magazine/features/kuspit/beckmann1.asp

M. Bekmana gleznas “Deju bārs BādenBādenē” [“Dancing Bar in Baden-Baden”] reprod.: http://img8.webshots.com/photos37/300/9/3000956XRpbMuHPMz_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Montekarlo sapnis” [“Dream of Monte Carlo] (1940. – 1943. g.) reprodukcija: http://www4.artnet.com/Magazine/features/kuspit/beckmann5.asp

Maksa Bekmana gleznas “Karalis” [“The King”] (1933., 1937. gads) reprodukcija: http://www4.artnet.com/Magazine/features/kuspit/beckmann2.asp

Maksa Bekmana gleznas “Ziemeļu jūra I ar pērkona negaisu” [“North Sea I, with thunderstorm”] reprodukcija: http://img8.webshots.com/photos37/300/10/3001012PmEdDldImV_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Viesības Parīzē” [“Party in Paris”] reprodukcija: http://img8.webshots.com/photos37/300/10/3001025XBQUWJJvuY_photo.jpg

Maksa Bekmana gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] reprodukcija:

http://lonestar.texas.net/~mharden/artchive/B/beckmann.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Diena un sapņi” [“Day and Dreams”] (1946) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1983_2.235.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Atlaidies pliknis” [“Reclining Nude”] (1922) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1951_2.40.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Pludmale” [“The Beach”] (1922) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1948_2.30.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Figūras” [“The Figures”] (1915. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1951_2.63.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Izpriecu cienītāji” [“Pleasure-Seekers”] (1912) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1951_2.64.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Nēģeris” [“The Negro”] (1921. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1948_1.50.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Dostojevskis II” [“Dostoevsky II”] reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1948_1.50.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Ģērbistaba” [“Dressing Room”] (1921. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1985_1.114.html

Maksa Bekmana zīmējuma “Zeretelli portrets II” [“Portrait of Zeretelli II”] reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1949_1.185.html

Ekspresionista Franca Marka [Franz Marc] īsa biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka fotogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/marc_bio.htm

Franca Marka gleznas “Indersdorfa” [“Indersdorf”] (1904. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc17.htm

Franca Marka zīmējuma “Zilonis” [“Elephant”] (1907. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc18.htm

Franca Marka gleznas “Briedis krēslā” [“Derr at Dusk”] (1909. gads) repordukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc19.htm

Franca Marka gleznas “Kaķi uz sarkana drēbes gabala” [“Cats on a Red Cloth”] (1909. – 1910. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc20.htm

Franca Marka gleznas “Zirgi ganībās I” [“Grazing Horses I”] (1910. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc2.htm

Franca Marka gleznas “Ainava ar zirgu” [“Horse in a Landscape”] (1910. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc21.htm

Franca Marka gleznas “Mazie zilie zirgi” [“The Little Blue Horses”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc9.htm

Franca Marka gleznas “Briedis sniegā” [“Deer in the Snow”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc3.htm

Franca Marka gleznas “Mērkaķu frīze” [“Monkey Frieze”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc23.htm

Franca Marka gleznas “Zili melna lapsa” [“Blue - Black Fox”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc26.htm

Franca Marka gleznas “Bullis” [“The Bull”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc4.htm

Franca Marka gleznas “Sarkans un zils zirgs” [“Red and Blue Horses”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc12.htm

Franca Marka gleznas “Mērkaķis” [“The Mankey”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc22.htm

Franca Marka gleznas “Govis, dzeltenas, sarkanas, zaļas” [“Cows, Yellow – Red - Green”] (1912. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc13.htm

Franca Marka gleznas “Briedis klostera dārzā” [“Deer in a Monastery Garden”] (1912. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc14.htm

Franca Marka gleznas “Meitene ar kaķi II” [“Girl with Cat II”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc5.htm

Franca Marka gleznas “Sarkanais briedis II” [“Red Deer II”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc6.htm

Franca Marka gleznas “Tīģeris” [“Tiger”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc8.htm

Franca Marka gleznas “Divi kaķi, zils un dzeltens” [“Two Cats, Blue and Yellow”] (1912. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc25.htm

Franca Marka gleznas “Lietū” [“In the Rain”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc10.htm

Franca Marka gleznas “Tornis no ziliem zirgiem” [“The Tower of Blue Horses”] (1913. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc24.htm

Franca Marka gleznas “Četras lapsas” [“Four Foxes”] (1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc15.htm

Franca Marka veidotās pastkartes “Divi zili zirgi sarkana akmens priekšā” [“Two Blue Horses in Front of a Red Rock”] (1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc16.htm

Franca Marka gleznas “Sapņojošais zirgs” [“Dreaming Horse”] (1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc7.htm

Franca Marka gleznas “Briedis mežā II” [“Deer in the Forest II”] (1913. – 1914. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc1.htm

Franca Marka gleznas “Putni” [“Birds”] (1914. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc27.htm

Franca Marka gleznas “Tirole” [“Tyrol”] (1914. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc28.htm

Franca Marka gleznas “Cīņas formas” [“Foghting Forms”] (1914. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/marc/p-marc29.htm

Abstraktais ekspresionisms – apraksts par abstraktā ekspresionisma virzienu un tā izveidotājiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761577247

Abstraktā ekspresionisma vistipiskākā pārstāvja Džeksona Poloka [Jackson Pollock] īsa biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka gleznu galerija:

http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/

Dž. Poloka gleznas “Vīrietis un sieviete” [“Male and Female”] (1942. g.) reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.male-female.jpg

Dž. Poloka gleznas “Mēness sieviete” [“The Moon – Woman”] (1942. g.) reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.moon-woman.jpg

Dž. Poloka gleznas “Stenogrāfiska figūra” [“Stenographic Figure”] (1942.g.) reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.stenographic.jpg

Dž. Poloka gleznas “Zilā (Moby Dick)” [“Blue (Moby Dick)”] (1943. g.) reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.moby-dick.jpg

Dž. Poloka gleznas “Vilcene” [“The She – Wolf”] (1943. g.) reprodukcija:

http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.she-wolf.jpg

Dž. Poloka gleznas “Kvēlojošās acis” [“Eyes in the Heat”] (1946. g.) reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.eyes-heat.jpg

Dž. Poloka gleznas “Atslēga” [“The Key”] (1946. g.) reprodukcija:

http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.key.jpg

Dž. Poloka gleznas “Tējas tase” [“The Tea Cup”] (1946. g.) reprodukcija:

http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.tea-cup.jpg

Dž. Poloka gleznas “Mirgojošā substance” [“Shimmering Substance”] reprodukcija: http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/pollock/pollock.shimmering.jpg

Dž. Poloka gleznas “Neaizsargāts cilvēks ar nazi” [“Naked Man with Knife”] (1938 – 40. g.) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11763

Dž. Poloka gleznas “Dzimšana” [“Birth”] (1941. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11766

Dž. Poloka gleznas “Numur 23” [“Number 23”] (1948. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11761

Dž. Poloka gleznas “Rezumējums: numur 9A” [“Summartime: Number 9A”] (1948. g.) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11764

Dž. Poloka gleznas “Numur 14” [“Number 14”] (1951. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11765

Dž. Poloka gleznas “Dzeltenās salas” [“Yellow Islands”] (1952. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=11765

Dž. Poloka gleznas “Numur 1” [“Number 1”] (1950. g.) reprodukcija un apraksts par gleznu:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pinfo?Object=55555+0+none

Dž. Poloka gleznas “Numur 7” [“Number 7”] (1951. g.) reprodukcija:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pinfo?Object=62343+0+none

Dž. Poloka gleznas “Numur 8” [“Number 8”] (1948. g.) reprodukcija:

http://www.fh-brandenburg.de/~seeger/pnr8g.jpg

Dž. Poloka gleznas “Lieldienas un totēms” [“Easter and the Totem”] (1953. g.) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/pollock.easter-totem.jpg

Abstrakcionisms. Neliels apraksts par abstrakcionismu kā mākslas virzienu un tā izveidotājiem: http://www.ibiblio.org/wm/paint/tl/20th/abstract.html

Apraksts un biogrāfija par vienu no abstrakcionisma izveidotājiem – Vasīliju Kandinski, kā arī apskatāma V. Kandinska gleznu galerija:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/tl/20th/abstract.html

Vasīlija Kandinska biogrāfija, kā arī apskatāms mākslinieka portrets:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/kandinsky_bio.htm;

Plašs apraksts par abstrakcionista Vasīlija Kandinska dzīves pirmo pusi:

http://www.eagle2.american.edu/~kb9817a/earlyyrs.htm

Apraksts kopā ar fotogrāfiju par abstrakcionista Vasīlija Kandinska dzīves otro pusi: http://www.eagle2.american.edu/~kb9817a/lateryrs.htm

Apskatāma V. Kandinska gleznu galerija – gleznu reprodukcijas kopā ar īsu informāciju par gleznām: http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/

V. Kandinska gleznas “Gabrielas Mūnteras portrets” [“Portait of Gabriele Münter”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky8.htm

V. Kandinska gleznas “Jātnieku pāris” [“Riding Couple”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky4.htm

V. Kandinska gleznas “Krāsu pilna dzīve” [“Colorful Life”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky5.htm

V. Kandinska gleznas “Kapsēta un vikāra māja Kohelā” [“Cemetery & Vicarage in Kochel”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky7.htm

V. Kandinska gleznas “Interjers (Mana ēdamistaba)” [“Interior (My Dining Room)”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky9.htm

V. Kandinska gleznas “Baznīca Marnā” [“Church in Marnau”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky10.htm

V. Kandinska “Kompozīcijas” – “Kompozīciju” reprodukcijas un apraksti par gleznām:

http://www.glyphs.com/art/kandinsky/

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija IV” [“Composition IV”] (1911. g.) reprodukcija: http://www.glyphs.com/art/kandinsky/comp4640.jpg

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija V” [Composition V”] (1911. g.) reprodukcija:

http://www.glyphs.com/art/kandinsky/comp5640.jpg

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija VI” [“Composition VI”] (1913. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky3.htm

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija VII” [“Composition VII”] (1913. g.) reprodukcija: http://www.glyphs.com/art/kandinsky/comp7640.jpg

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija VIII” [“Composition VIII”] (1923. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky17.htm

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija IX” [“Composition IX”] (1936. g.) reprodukcija: http://www.glyphs.com/art/kandinsky/comp9640.jpg

V. Kandinska gleznas “Kompozīcija X” [“Composition X”] (1939. g.) reprodukcija: http://www.glyphs.com/art/kandinsky/cmp10640.jpg

V. Kandinska gleznas “Plūdu improvizācija” [“Flood Improvisation”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky12.htm

V. Kandinska gleznas “Improvizācija 31 (Jūras kauja)” [Improvisation 31 (Sea Battle)”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky1.htm

V. Kandinska gleznas “Maskava I” [“Moscow I”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky13.htm

V. Kandinska gleznas “Mazā pasaule II” [“Small Worlds II”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky6.htm

V. Kandinska gleznas “Dzeltens – sarkans – zils” [“Yellow – Red – Blue”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/kandinsky/p-kandinsky18.htm

V. Kandinska gleznas “Lirika” [“Lyrisches (Lyrical)”] reprodukcija:

http://www.boijmans.rotterdam.nl/engels/collec/mk/mk4b.htm

V. Kandinska gleznas “Rudens Bavārijā” [“Autumn in Bavaria”] reprodukcija:

http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Kandin2.html

V. Kandinska gleznas “Vecā pilsēta” [“Old Town”] reprodukcija:

http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/1297/Kandinsky10.html

V. Kandinska gleznas “Arābu pilsēta” [“Arab Town”] reprodukcija:

http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/1297/Kandinsky20.html

V. Kandinska gleznas “Improvizācija” [“Improvisation”] reprodukcija:

http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/1297/Kandinsky30.html

V. Kandinska gleznas “Improvizācija 7” [“Improvisation 7”] reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/kandinsky.improvisation-7.jpg

V. Kandinska gleznas “Melnais laukums I” [“Black spot I”] reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/kandinsky.black-spot-I.jpg

Abstrakcionista V. Kandinska gleznu galerija – apskatāmas visas V. Kandinska gleznas alfabēta secībā: http://www.ocaiw.com/kandisk.htm

Ģeometriskā abstrakcionisma mākslinieka Pīta Mondriana [Piet Mondrian] dzīves un gleznoðanas stila apraksts: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian.html

Ģeometriskā abstrakcionisma virziena pārstāvja Pīta Mondriana biogrāfija kopā ar mākslinieka fotogrāfiju: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/mondrian_bio.htm

P. Mondriana gleznas “Savrupmāja” [“Solitary House”] (1898. – 1900. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian2.htm

P. Mondriana gleznas “Mazā meitene” [“Little Girl”] (1900. – 1901. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian3.htm

P. Mondriana gleznas “Klusā daba ar ingvera podu II” [“Still Life with Gingerpot II”] (1912. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian4.htm

P. Mondriana gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1918. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian1.htm

P. Mondriana gleznas “Dzirnavas saules gaismā” [“Mill in Sunlight”] (1908. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_mill_sunlight.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Vakars. Sarkanais koks” [“Evening. Red Tree”] (1908. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_red_tree.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Amarillis” [“Amaryllis”] (1910. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_amaryllis.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Pelēks koks” [“Gray Tree”] (1911. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_gray_tree.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija No II (Kompozīcija līnijās un krāsās)” [“Composition No. II (Composition in Line and Color)”] (1913. g.) reprodukcija un īsa informācija:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_line_and_color.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar ovālu krāsainos laukumos II” [“Composition with Oval in Color Planes II”] (1914. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian5.htm

P. Mondriana gleznas “Okeāns 5” [“Ocean 5”] (1915. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_ocean5.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar krāsu plaknēm un pelēkām līnijām 1” [“Composition with Color Planes and Gray Lines 1”] (1918. g.) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_gray_lines.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar pelēku un gaiši brūnu” [“Composition with Gray and Light Brown”] (1918. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/lt_brown.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar režģi VII” [“Composition with Grid VII”] (1919. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian6.htm

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar režģi IX” [“Composition with Grid IX”] (1919. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian7.htm

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija A: kompozīcija ar melnu, sarkanu, pelēku, dzeltenu un zilu” [“Composition A: Composition with Black, Red, Gray, Yellow, and Blue”] (1920. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_composition_a.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Rombveida kompozīcija ar dzeltenu, melnu, zilu, sarkanu un pelēku” [“Lozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray”] (1921. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_lozenge.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar lielu zilo laukumu, sarkanu, melnu, dzeltenu un pelēku” [“Composition with Large Blue Plane, Red, Black, Yellow, and Gray”] (1921. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_blue_plane.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar sarkanu, dzeltenu un zilu” [“Composition with Red, Yellow and Blue”] (1921. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/ryb.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar zilu, dzeltenu, melnu un sarkanu” [“Composition with Blue, Yellow, Black, and Red”] (1922. g.) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_bykr.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Rombveida kompozīcija ar sarkanu, melnu, zilu un dzeltenu” [“Lozenge Composition with Red, Black, blue, and Yellow”] (1925. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/lozenge.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Fokstrots. Rombveida kompozīcija ar trīs melnām līnijām” [“Fox Trot; Lozenge Composition with Three Black Lines”] (1929. g.) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_fox_trot.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar dzelteno laukumu” [“Composition with Yellow Patch”] (1930. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/yellow_patch.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija ar dzeltenu” [“Composition with Yellow”] (1930. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_yellow.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija No III. Blanc-Jaune” [“Composition No. III Blanc-Jaune”] (1935. – 1942. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/comp_iii.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Melno līniju ritms” [“Rhythm of Black Lines”] (1935. – 1942. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/rhythm_of_black_lines.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija blanc, rouge et jaune” [“Composition blanc, rouge et jaune”] (1936. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_w_r_y.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Vertikāla kompozīcija ar zilu un baltu” [“Vertical composition with Blue and White”] (1936. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/vertical_composition_with_blue.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Konkordijas laukums” [“Place de la Concorde”] (1938. – 1943. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian11.htm

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija No 8” [“Composition No. 8”] (1939. - 1942. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_composition8.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Kompozīcija No 10” [“Composition No. 10”] (1939. – 1942. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/comp_10.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Ņujorkas pilsēta” [“New York City”] (1941. – 1942. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_nyc.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Brodvejas bugi-vugi” [“Broadway Boogie Woogie”] (1942. – 1943. g.) reprodukcija un īsa informācija par gleznu:

http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/broadway.jpg.html

P. Mondriana gleznas “Viktorijas bugi-vugi” [“Victory Boogie-Woogie”] (1942. – 1943. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/mondrian/p-mondrian13.htm

Futūrisms – apraksts par futūrismu kā mākslas virzienu un tā māksliniekiem izveidotājiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=05A51000

Apraksts par futūrismu kā XX gadsimta mākslas virzienu un tā māklsiniekiem: http://www.funkandwagnalls.com/encyclopedia/getpage.asp?book=FWENCOnline&page=008001738.asp

Apraksts par futūrismu kā XX gadsimta sākuma mākslas virzienu, kā arī apskatāmas vairākas šā perioda gleznu reprodukcijas:

http://www.hermus.com/future.htm

Itāļu futūristu grāmata – iespēja izlasīt par futūristu mākslinieku izsludinātā manifesta nozīmi, kā arī apskatī izmeklētu bibliogrāfiju un attēlus:

http://www.colophon.com/gallery/futurism/

Informācija par futūrismu mūsdienu mākslā, mūzikā un literatūrā futūristu kultūras žurnālā “Choler”, iekļaujot manifestus un intervijas:

http://www.choler.com/

Plaša informācija kā arī apskatāmi attēli par itāliešu izveidoto mākslas virzienu – futūrismu: http://cadre.sjsu.edu/switch/sound/articles/wendt/folder6/ng63.htm

Īsa itāļu futūrista Džakomo Ballas [Giacomo Balla] biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka gleznu galerija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Īsa informācija par itāļu futūrisma mākslinieku Džakomo Ballu mākslas enciklopēdijā: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=05B4E000

Īsa informācija par Dž. Ballu, kā arī apskatāms māklsinieka pašportrets un gleznas “Dynamism of a Dog on a Leash” rerpodukcija:

http://scitech.mtroyal.ab.ca/modernart/artists/balla.htm

Dž. Ballas gleznas “Skrejoša jauna meitene uz balkona” [“Young Girl Running on a Balcony”] (1912. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-balla2.htm

Dž. Ballas gleznas “Būtības pārvēršanās” [“Form-Spirit Transformation”] (1918. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-balla1.htm

Dž. Ballas gleznas “Suns pie saites” [“Dynamism of a Dog on a Leash”] (1912. g.) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/balla/dogleash.jpg.html

Dž. Ballas gleznas “Ielu gaisma” [“Street Light”] (1909. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/balla_street_light.jpg

Dž. Ballas gleznas “Abstraktais ātrums” [“Abstract Speed”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/balla_speed.jpg

Dž. Ballas gleznas “Merkūrijs un saule” [“Mercury and the Sun”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/balla_mercury_sun.jpg

Dž. Ballas gleznas “Vijolnieka roka” [“The Hand of the Violinist”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna” [“Speeding Car”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Abstraktais ātrums” [“Abstract Speed”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Ātrums: virzienu un dinamiskas sekvences ceļš” [“Swifts: Path of Movement and Dynamic Sequences”] (1913. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna” [“Speeding Car”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Motocikla ātrums” [“Speed of Motorcycle”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Abstraktais ātrums (Garāmbraucošā automašīna)” [“Abstract Speed (Passing Car)”] (1913. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Dinamiska ekspansija + ātrums” [“Dynamic Expansion + Speed”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Abstraktais ātrums” [“Abstract Speed”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna, abstraktais ātrums” [“Speeding Car, Abstract Speed”] (1913) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna + gaisma” [“Speeding Car + Light”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna + gaisma” [“Speeding Car + Light”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Braucošā automašīna + gaisma + skaņa” [“Speeding Car + Light + Noise”] (1913) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Automobīlis Korsā” [“Automobile in Corsa”] (1913 – 1914. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Abstraktais ātrums + skaņa” [“Abstract Speed + Noise”] (1913. – 1914. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Ātruma un virpuļa līnijas” [“Line of Speed and Vortex”] (1913. – 1914. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Novecojis Merkurs šķērsām pāri Saules krēslam cauri teleskopam” [“Mercury Across The Sun Seen Through A Telescope”] (1914. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Bokkoni roka” [“Boccioni’s Fist”] (1915. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Lai dzīvo, Itālija” [“Viva I’Italia”] (1915. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Vasara” [“Summer”] (1918. gads) reprodukcija:

http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Dž. Ballas gleznas “Trīskrāsains pašportrets” [“Self Portrait Tricolour”] (1927. gads) reprodukcija: http://www.futurism.fsnet.co.uk/balla/balla_frames.htm

Īsa itāļu futūrisma mākslinieka Umberto Bočoni [Boccioni Umberto] biogrāfija:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=03EDB000

U. Bočoni gleznas “Sievietes sejas studijas” [“Study of Female Face”] (1910. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-boccioni1.htm

U. Bočoni gleznas “Ielas troksnis pārņem namu” [“Street Noises Invade the House”] (1911. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-boccioni4.htm

U. Bočoni gleznas “Saprāta stāvoklis I: Tie, kas aiziet” [“States of Mind I: Those who Leave”] (1911. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-boccioni2.htm

U. Bočoni gleznas “Saprāta stāvoklis II: Tie, kas paliek” [“States of Mind II: Those who Stay”] (1911. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-boccioni3.htm

U. Bočoni gleznas “Saprāta stāvoklis: Atvadas” [“States of Mind: Farewells”] reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/st_mind1.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Ulānu trieciens” [“Charge of a Lancers”] (1915. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/lancers.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Cilvēka galvas dinamisms” [“Dynamism of a Man’s Head”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/dynamism_of_a_mans_head.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Futbola spēlētāja dinamisms” [“Dynamism of a Soccer Player”] (1913. g.) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/soccer.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Sievietes galvas dinamisms” [“Dynamism of a Woman’s Head”] (1914. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/dynamism_of_a_womans_head.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Elastība” [“Elasticity”] (1912. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/elastic.jpg.html

U. Bočoni gleznas “Klusā daba ar glāzi un sifonu” [“Still Life with Glass and Siphon”] (1914. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/glass_and_siphon.jpg.html

U. Bočoni statujas “Nepārtrauktības unikālās formas” [“Unique Form of Continuity in Space”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/unique.jpg.html

Rumāņu futūrisma mākslinieka Konstantīna Brankuši [Constantin Brancusi] biogrāfija un slavenāko darbu reprodukcijas: http://cpcug.org/user/stefan/brancus.html

Plaša informācija par rumāņu mākslinieka Konstantīna Brankuši dzīvi un mākslu: http://www.ici.ro/romania/culture/plastice/p_brancusi.html

Konstantīna Brankuši “Pašportrets” [“Self Portrait”] (1933. – 1934. gads) reprodukcija

http://www.noguchi.org/brancusip.htm

K. Brankuši skulptūras “Putns” [“Bird”] (1940. gads) reprodukcija:

http://www.smb.spk-berlin.de/nng/vg/s3.html

K. Brankuši skulptūras “Putns telpā” [“Bird in Space”] (1923. gads) reprodukcija: http://metmuseum.org/collections/view1zoom.asp?dep=21&full=0&mark=1&item=1996%2E403%2E7ab

K. Brankuši skulptūras “Blondā nēģeriete II” [“Blonde Negresse II”] reprodukcija: http://www.mmkslw.or.at/MMKSLW/english/sammlung/brancu.htm

K. Brankuši skulptūras “Zelta putns” [“Golden bird”] (1919./1920. gads) reprodukcija un īss apraksts: http://www.artic.edu/aic/collections/modern/69pc_brancusi.html

K. Brankuši skulptūru “Putni” [“Birds”] (1928. un 1931. gads) reprodukcijas: http://www.math.berkeley.edu/~scorpan/brancusi.birds.html

K. Brankuši skulptūras “Mūza” [“A Muse”] reprodukcija: http://www.pam.org/museum%20plaza/collections/listing/european/full%20size/a%20muse.html

K. Brankuši skulptūras “Mūza” [“A Muse”] (1917. gads) reprodukcija un apraksts par skulptūru:

http://mfah.org/Coll/sculpt.html

K. Brankuši skulptūras “Guļošā mūza” [“Sleeping Muse”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/brancusi/sleeping_muse.jpg.html

K. Brankuši skulptūru “Guļošās mūzas” [“Sleeping Muse”] (1910. un 1917. gads) reprodukcijas: http://www.math.berkeley.edu/~scorpan/brancusi.muse.html

K. Brankuši skulptūru “Skūpsts” [“The Kiss”] dažādi varianti (1907., 1908. un 1912. gads): http://www.math.berkeley.edu/~scorpan/brancusi.kiss.html

K. Brankuši skulptūras “Skūpsts” [“The Kiss”] (1907. – 1908. gads) reprodukcija un informācija par skulptūru: http://www.pbs.org/ringsofpassion/love/brancusi.html

K. Brankuši skulptūras “Skūpsts” [“The Kiss”] (1910. gads) reprodukcija:

http://scitech.mtroyal.ab.ca/modernart/works/31010.htm

K. Brankuši skulptūras “Skūpsts” [“The Kiss”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/brancusi/kiss_1912.jpg.html

K. Brankuši skulptūras “Lūdzēja” [“The Prayer”] (1907. gads) reprodukcija:

http://art.museum.ro/pozema/branc1m.html

K. Brankuši skulptūras “Pasaules gudrība” [“Wisdom of the Earth”] reprodukcija:

http://art.museum.ro/pozema/brancfm.html

K. Brankuši skulptūru komplekss Targu-Jiu – reprodukcija un plaša informācija par to:

http://www.clrarchitects.com/brancusi.html

Plaša informācija par Konstantīna Brankuši “Bezgalības kolonnu” [“Endless Column”] : http://www.geocities.com/Paris/Gallery/4106/brk.html

K. Brankuði veidoto “Kolonnu” [“Columns”] reprodukcijas:

http://www.math.berkeley.edu/~scorpan/brancusi.columns.html

K. Brankuši skulptūras “Poganī kundze” [“Mademoiselle Pogany”] reprodukcija: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=013FC000&idx=461560891

K. Brankuši skulptūras “Poganī kundze” [“Mademoiselle Pogany”] dažādie varianti: http://www.math.berkeley.edu/~scorpan/brancusi.pogany.html

K. Brankuši darba “Mīļāko skūpsts” [“Lovers’ Kiss”] (1937. – 1938. gads) reprodukcija:

http://cpcug.org/user/stefan/bran2.jpg

K. Brankuši skulptūras “Princese X” [“Princess X”] (1916. gads) reprodukcija:

http://www.arts.usf.edu/art/arhtest/nickspix/bran2.gif

K. Brankuši skulptūras “Pirmais sauciens” [“First Cry”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/brancusi/first_cry.jpg.html

K. Brankuši skulptūras “Jauna cilvēka torss I” [“Torso of a Young Man”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/B/brancusi/torso.jpg.html

K. Brankuši skulptūras “Prometejs” [“Prometheus”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.ifh.ee.ethz.ch/~oswald/brancusi/prometheus.html

K. Brankuši skulptūras “Pasaules sākums” [“Beginning of the World”] (1916. gads) reprodukcija: http://www.ifh.ee.ethz.ch/~oswald/brancusi/blindsculpture.html

K. Brankuši skulptūras “Guļošais” [“Sleep”] (1908. gads) reprodukcija:

http://www.ifh.ee.ethz.ch/~oswald/brancusi/sleep.html

Kubisma principu izveidotāja Pablo Pikaso [Pablo Picasso] plaša biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka fotogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/picasso_bio.htm

Iespēja izlasīt Leo Steinberga [Leo Steinberg] kritiku par P. Pikaso gleznu “Galvaskauss un krūka”: http://www.artchive.com/theory/steinbrg/steinbrg.htm

Iespēja izlasīt Hansa L. C. Jaffe analīzi par Pablo Pikaso mākslas Zilo periodu: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/picasso_blue_text1.html

Iespēja izlasīt Villiam Rubin analīzi par Pablo Pikaso mākslas Zilo periodu: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/picasso_blue_text2.html

Iespēja izlasīt Carsten – Peter Warncke analīzi par P. Pikaso mākslas Zilo periodu: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/picasso_blue_text3.html

Iespēja izlasīt Jean Sutherland Bogg analīzi par P. Pikaso gleznu “Klusā daba ar vijoli un augļiem”: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/bowl_text.jpg.html

Iespēja izlasīt John Golding analīzi par Pablo Pikaso gleznu “Meitene ar mandolīnu”: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/tellier_text.jpg.html

Iespēja izlasīt Jean Sutherland Bogg analīzi par Pablo Pikaso gleznu “Vīna glāze”: http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/wineglss_text.jpg.html

Nelieli apraksti, kā arī apskatāmas gleznu reprodukcijas par P. Pikaso mākslas dažādajiem periodiem – Agro periodu, Zilo periodu, Sārto periodu, Kubisma sākumu, Analītisko kubismu, Sintētisko kubismu, Starpkaru periodu, Pikaso leģendām un Vēlajiem darbiem:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/picasso_ext.html

P. Pikaso darba “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1899. – 1900. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso12.htm

P. Pikaso gleznas “Paðportrets (Jo Pikaso)” [“Self Portrait: Yo Picasso”] (1901. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso13.htm

P. Pikaso Zilā perioda gleznas “Le Gourmet” (1901. g.) reprodukcija:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?46244+0+0

P. Pikaso Zilā perioda gleznas “Melanholiskā sieviete” [“Melancholy Woman”] (1902. g.) reprodukcija: http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.190

P. Pikaso Zilā perioda gleznas “Vecais ģitāras spēlētājs” [“The Old Guitar Player”] (1903. g.) reprodukcija: http://www.artic.edu/aic/collections/modern/66pc_picasso.html

P. Pikaso gleznas “Dzīve” [“Life”] (1903. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso8.htm

P. Pikaso gleznas “Traģēdija” [“The Tragedy”] (1903. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso9.htm

P. Pikaso gleznas “Sieviete ar vārnu” [“Woman with a Crow”] (1904. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso10.htm

P. Pikaso gleznas “Akrobāti (Māte ar dēlu)” [“Tumblers (Mother and Son)”] (1905. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso11.htm

P. Pikaso gleznas “Saltimbankas ģimene” [“Family of Saltimbanques”] (1905. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso1.htm

P. Pikaso Sārtā perioda gleznas “Dāma ar vēdekli” [“Lady with a Fan”] (1905. g.) reprodukcija:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?52853+0+0

P. Pikaso Sārtā perioda gleznas “Divi jaunieši” [“Two Youths”] (1905. g.) reprodukcija:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pinfo?Object=46389+0+none

P. Pikaso Sārtā perioda gleznas “Arlekīna ģimene” [“Harlequin Family”] (1905. g.) reprodukcija: http://www.portlandmuseum.org/pysn_art.htm#anchor358356

P. Pikaso Sārtā perioda gleznas “Arlekīna galva” [“Head of a Harlequin”] (1905. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.191

P. Pikaso gleznas “Kailā jaunība” [“Naked Youth”] (1905. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_naked_youth.1905.jpg

P. Pikaso kubisma gleznas “Ģertrūde Steina” [“Gertrud Stein”] (1906. g.) reprodukcija: http://www.metmuseum.org/collections/view1.asp?dep=21&full=0&item=47%2E106

P. Pikaso gleznas “Klusā daba ar stikla traukiem” [“Still Life with Glassware”] reprod.: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_still_life+glassware.1906.jpg

P. Pikaso kubisma perioda gleznas “Žonglieris” [“Juggler”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_juggler.jpg

P. Pikaso gleznas “Tualete” [“La Toilette”] (1906. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso14.htm

P. Pikaso gleznas “Paðportrets ar paleti” [“Self portrait with Palette”] (1906. gads) reprodukcija: http://www.nga.gov/images/noncol/selffs.htm

P. Pikaso gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1907. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso15.htm

P. Pikaso gleznas “Paðportrets” [“Self Portrait”] (1907. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_self.1907.jpg

P. Pikaso gleznas “Aviņonas skaistules” [“Les Demoiselles d`Avignon“] (1907. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso2.htm

P. Pikaso gleznas “Vāze, bļoda un citrons” [“Vase, Bowl and Lemon”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_vase_bowl_and_lemon.1907.jpg

P. Pikaso gleznas “Plīvurdeja” [“Dance of the Veils”] (1907. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_dance_of_the_veils.1907.jpg

P. Pikaso gleznas “Lauku sieviete” [“Peasant Woman”] (1908. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_peasant_woman.1908.jpg

P. Pikaso gleznas “Trīs sievietes” [“Three Woman”] (1908. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_three_women.1908.jpg

P. Pikaso gleznas “Sv. Antonijs un arlekīns” [“St Anthony and Harlequin”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_st_anthony+harlequin.1908.jpg

Pablo Pikaso gleznas “Peldētāja” [“Bather”] (1909. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_bather.1909.jpg

Pablo Pikaso gleznas “Akordeonists” [“Accordionst”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_accordionst.1911.jpg

P. Pikaso gleznas “Vīrietis ar klarneti” [“Man with a Clarinet”] (1911. – 1912. g.) reprodukcija: http://www.offcampus.es/museo.thyssen-bornemisza/england/obras_m/obram_26.htm

P. Pikaso gleznas “Galds kafejnīcā” [“Table in a Cafe”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_table_in_a_cafe.1912.jpg

P. Pikaso gleznas “Vīrietis ar cepuri” [“Man with a Hat”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_man_hat.1912.jpg

P. Pikaso gleznas “Entuziasts” [“Aficionado”] (1912. g.) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/picasso_ext.html

P. Pikaso gleznas “Ģitāra uz galda” [“Guitar on a Table”] (1912. g.) reprodukcija: http://web.dartmouth.edu/~hood/collections/modern/Picasso.html

P. Pikaso gleznas “Ģitāra” [“Guitar”] (1913. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso16.htm

P. Pikaso gleznas “Sieviete ar ģitāru” [“Woman with a Guitar”] (1913. g.) reprodukcija un neliels apraksts par gleznu: http://www.nortonsimon.org/nsmpicas2.htm

P. Pikaso gleznas “Sieviete atzveltnes krēslā” [“Woman in Armchair”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_woman_in_armchair.1913.jpg

Pikaso gleznas “Glāze, spēļu kauliņi un laikraksts” [“Glass, Dice and Newspaper”] repr.: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/picasso_glass_dice_newspaper.1914.jpg

P. Pikaso gleznas “Ģitāra uz pjedestāla” [“Guitar on a Pedestal“] (1915. g.) reprodukcija: http://www.kunsthaus.ch/sammlung/klassische_moderne_2.html

P. Pikaso gleznas “Arlekīns ar vijoli” [“Harlequin with Violin”] (1918. g.) reprodukcija: http://www.clemusart.com/museum/collect/highlights/high07.html

P. Pikaso gleznas “Arlekīns ar ģitāru” [“Harlequin and Guitar”] (1918. g.) reprodukcija: http://www.palazzograssi.it/mostre/picasso1917/intro/images/08.htm

P. Pikaso gleznas “Guļošie zemnieki” [“Sleeping Peasants”] (1919. g.) reprodukcija: http://www.moma.org/collection/drawings/picasso_peasants.html

P. Pikaso gleznas “Arlekīns ar spoguli” [“Harlequin with a Mirror”] (1923. g.) reprodukcija:

http://www.offcampus.es/museo.thyssen-bornemisza/england/obras_m/obram_00.htm

P. Pikaso gleznas “Mīļākie” [“The Lovers”] (1923. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso3.htm

P. Pikaso gleznas ‘The Pipes of Pan” (1923. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso18.htm

P. Pikaso gleznas “Pauls kā Arlekīns” [“Paul as Harlequin”] (1924. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso17.htm

P. Pikaso gleznas “Darbnīca ar ģipša galvu” [“Studio with Plaster Head”] (1925. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso19.htm

P. Pikaso gleznas “Figūra un profils” [“Figure and Profile”] (1928. g.) reprodukcija:

http://www.club-internet.fr/picasso/tableaux/others/151.html

P. Pikaso gleznas “Sieviete ar grāmatu” [“Woman with Book”] (1932. g.) reprodukcija un neliels apraksts par gleznu: http://www.nortonsimon.org/nsmpicas.htm

P. Pikaso gleznas “Sieviete ar puķēm” [“Woman with Flowers”] (1932. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso20.htm

P. Pikaso gleznas “Kaila sieviete sarkanā atzveltnes krēslā” [“Nude Woman in a Red Armchair”] (1932. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso4.htm

P. Pikaso gleznas “Sapnis” [“The Dream”] (1932. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso25.htm

P. Pikaso gleznas “Lasošā meitene pie galda” [“Girl Reading at a Table”] reprodukcija: http://www.metmuseum.org/collections/view1.asp?dep=21&full=0&item=1996%2E403%2E1

P. Pikaso gleznas “Interjers ar zīmējošu meiteni” [“Interior with a Girl Drawing”] (1935. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso21.htm

P. Pikaso gleznas “Doras Maaras portrets” [“Portrait of Dora Maar”] (1937. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso22.htm

P. Pikaso gleznas “Raudošā sieviete” [“Weeping Woman”] (1937. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso5.htm

P. Pikaso gleznas “Gernika” [“Guernica”] (1937. g.) reprodukcija:

http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala06/de0050.htm

P. Pikaso gleznas “Māte ar mirušo bērnu” [“Mother with Dead Child”] (1937. g.) reprodukcija: http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala06/de0102.htm

P. Pikaso gleznas “Zirga galva” [“Head of a Horse”] (1937. g.) reprodukcija:

http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala06/de0119.htm

P. Pikaso gleznas “Meitene ar laivu (Maija Pikaso)” [“Girl with a Boat (Maya Picasso)”] (1938. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso24.htm

P. Pikaso gleznas “Augļi, karafe un glāze” [“Fruit, Carafe and Glass”] (1938. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=1988.178

P. Pikaso gleznas “Jūras peldētājs” [“Bather by the Sea”] (1939. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=70.339

P. Pikaso gleznas “Vīrietis ar aitu” [“Man with Sheep”] (1943. g.) reprodukcija:

http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala06/d0307.htm

P. Pikaso gleznas “Klusā daba” [“Still Life”] (1944. g.) reprodukcija:

http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala06/08116.htm

P. Pikaso gleznas “Sieviete – puķe” [“Woman-Flower”] (1946. g.) reprodukcija:

http://www.club-internet.fr/picasso/tableaux/women2/417.html

P. Pikaso gleznas “Dons Kihots” [“Don Qoixote”] (1955. g.) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/picasso_ext.html

P. Pikaso gleznas “Žaklīna darbnīcā” [“Jacqueline in the Studio”] (1956. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso26.htm

P. Pikaso gleznas “Jaunas sievietes portrets” [“Portrait of a Young Woman”] reprodukcija: http://www.sfmoma.org/collections/recent_acquisitions/ma_coll_picasso.html

P. Pikaso gleznas “Sēdoša sieviete ar zaļu šalli” [“Seated Woman with green scarf”] (1960) reprodukcija: http://www.mmkslw.or.at/MMKSLW/english/sammlung/picas.htm

P. Pikaso gleznas “Sievietes ar cepuri krūšutēls” [“Bust of a Woman with a Hat”] (1962. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/picasso/p-picasso6.htm

P. Pikaso gleznas “Vīrietis ar zelta bruņucepuri” [“Man with the Golden Helmet”] (1969. g.) reprodukcija: http://www.kreegermuseum.com/content/picassos_.htm

P. Pikaso gleznas “Apskāviens” [“Embrace”] (1971. g.) reprodukcija:

http://www.mbam.qc.ca/lundi/ancien-lundi-16-09-96/a-lundi1406.html

Franču kubisma virziena pārstāvja Žorža Brako [George Braque] īsa mākslinieciskā biogrāfija:

http://artchive.com/ftp_site.htm

Apraksts par franču kubisma virziena pārstāvja Žorža Brako māksliniecisko karjeru:

http://www.sonic.net/fineart/bio/braque.html

Franču kubisma virziena pārstāvja Žorža Brako īsa biogrāfija, kā arī apskatāmas divas mākslinieka gleznu reprodukcijas: http://www.elinoffgallery.com/braque.htm

Plaša Žorža Brako biogrāfija, kā arī apraksts par mākslinieka karjeru un iespēja apskatīt dažas gleznu reprodukcijas: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque.html

Ž. Brako gleznas “Klusā daba: Le Jour” [“Still Life: Le Jour”] (1929. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-braque1.htm

Ž. Brako gleznas “Diženais kailums” [“Grand Nude”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/braque_grand_nude.jpg

Ž. Brako gleznas “Melnās zivis” [“Black Fish”] reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/braque_black_fish.jpg

Ž. Brako gleznas “Kubisma sieviete” [“Cubist Woman”] reprodukcija:

http://www.elinoffgallery.com/braque-a.htm

Ž. Brako gleznas “Mājas L’Estaque” [“Houses at L’Estaque”] (1908) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/houses-estaque.html

Ž. Brako gleznas “Mistrāla hoteļa terase” [“Terrace of Hotel Mistral”] (1907) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/mistral.html

Ž. Brako gleznas “Viadukts L’Estaque” [“Viaduct at L’Estaque”] (1908. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_viaduct.jpg

Ž. Brako gleznas “Augļu šķīvis” [“Fruit dish”] (1908. – 1909. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/fruit-dish.html

Ž. Brako gleznas “Osta Normandijā” [“Harbour in Normandy”] (1909. gads) reprodukcija un plaðs apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/normandy.html

Ž. Brako gleznas “La Roche – Guyon pils” [“Castle at La Roche – Guyon”] (1909. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/roche-guyon.html

Ž. Brako gleznas “Vijole un krūka” [“Violin and Pitcher”] (1910. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/pitcher.html

Ž. Brako gleznas “Vijole un sveces gabals” [“Violin and Candlestick”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_candlestick.jpg

Ž. Brako gleznas “Pudele un zivis” [“Bottle and Fishes”] (1910. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/bottle-fishes.html

Ž. Brako gleznas “Vīrietis ar ģitāru” [“Man with Guitar”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_man-guitar.jpg

Ž. Brako gleznas “Cieņa J. S. Baham” [“Homage to J. S. Bach”] (1911. – 1912. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_hommage-bach.jpg

Ž. Brako gleznas “Emigrants” [“The Emigrant”] (1911. – 1912. gads) rerpodukcija un aparaksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/portugais.html

Ž. Brako gleznas “Vīrietis ar vijoli” [“Man with violin”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_man-violin.jpg

Ž. Brako gleznas “Vecpuiša klusā daba” [“Still Life Bach”] (1912. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/sl-bach.html

Ž. Brako gleznas “Augļu šķīvis, “Quotidien du Midi”” [“Fruit Dish, “Quotidien du Midi”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_quotidien-midi.jpg

Ž. Brako gleznas “Augļu šķīvis un glāze” [“Fruitdish and Glass”] (1912. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/fruit-dish-glass.html

Ž. Brako gleznas “Klusā daba ar vijoli” [“Still Life with a Violin”] (1912. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_sl-violin.jpg

Ž. Brako gleznas “Augļu šķīvis” [“Fruit dish”] (1913. gads) reprodukcija:

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_ace-clubs.jpg

Ž. Brako gleznas “Pjedestālgalds” [“Pedestal Table”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_pedestal.jpg

Ž. Brako gleznas “Sieviete ar ģitāru” [“Woman with a Guitar”] (1913. gads) rerpodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_woman-guitar.jpg

Ž. Brako gleznas “Vijole un pīpe: “Le Quotidien”” [“Violin and Pipe: “Le Quodidien”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_violin-pipe.jpg

Ž. Brako gleznas “Klusā daba uz galda: “Žilete”” [“Still Life on a Table: “Gillette””] (1914. gads) reprodukcija: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_gillette.jpg

Ž. Brako gleznas “Vijole” [“The Violin”] (1914. gads) reprodukcija:

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/braque/braque_violin-1914.jpg

Ž. Brako gleznas “Baltais putns” [“White Bird”] reprodukcija un apraksts par mākslinieka darbiem: http://www.artgallery.sbc.edu/highlights/braque.html

Spāņu kubisma mākslinieka Huana Grisa [Juan Griss] biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka gleznu galerija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/

Spāņu mākslinieka Huana Grisa biogrāfija, kā arī apskatām gleznas “Brokastis” reprodukcija: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=02A1A000

H. Grisa gleznas “Vijole un gravīra” [“Violin and Engraving”] (1913. gads) reprodukcija un apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/violin-engraving/

H. Grisa gleznas “Vijole un tintes pudele uz galda” [“Violin and Ink Bottle on a Table”] (1913. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.ink-bottle.jpg

H. Grisa gleznas “Vijole un ģitāra” [“Violin and Guitar”] (1913. gads) reprodukcija un apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/violin-guitar/

H. Grisa gleznas “Vijole un dambretes galdiņš” [“Violin and Checkerboerd”] (1913. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/violin-checker/

H. Grisa gleznas “Ģitāra” [“The Guitar”] (1913. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/guitar-1913.jpg

H. Grisa gleznas “Ģitāra uz krēsla” [“Guitar on a Chair”] (1913. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/chair13.jpg

H. Grisa gleznas “Ģitāra” [“Guitar”] (1914. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.guitar-1914.jpg

H. Grisa gleznas “Mūzikas galds” [“Musician’s Table”] (1914. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.musician-table.jpg

H. Grisa gleznas “Ģitāra uz galda” [“Guitar on a Table”] (1915. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.guitar-table.jpg

H. Grisa gleznas “Vijole un glāze” [“Violin and Glass”] (1915. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.violin-glass.jpg

H. Grisa gleznas “Vijole” [“The Violin”] (1916. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/violin/

H. Grisa gleznas “Ģitāra” [“The Guitar”] (1918. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/guitar18.jpg

H. Grisa gleznas “Arlekīns ar ģitāru” [“Harlequin with Guitar”] (1919. gads) reprodukc.: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.harlequin-guitar.jpg

H. Grisa gleznas “Ģitāra ar klarneti” [“Guitar with Clarinet”] (1920. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.guitar-clarinet.jpg

H. Grisa gleznas “Ģitāra un nošu lapa” [“Guitar and Music Paper”] (1926. – 1927. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/music/gris.guitar-music-paper.jpg

H. Grisa gleznas “Trīs lampas” [“Three Lamps”] (1910. – 1911. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/lamps.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba ar eļļas lampu” [“Still Life with Oil Lamp”] (1911. – 1912. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/oil-lamp.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba ar ziediem” [“Still Life with Flowers”] (1912. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/flowers.jpg

H. Grisa gleznas “Sifons” [“The Siphon”] (1913. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/siphon.jpg

H. Grisa gleznas “Alus glāze un spēļu kārtis” [“Glass of Beer and Playing Cards”] (1913. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/beer-cards/

H. Grisa gleznas “Bumbieri un vīnogas uz galda” [“Pears and Grapes on a Table”] (1913. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.pears-grapes.jpg

H. Grisa gleznas “Pudele un glāze uz galda” [“Bottle and Glass on a Table”] (1913. – 1914. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/no-neck.jpg

H. Grisa gleznas “Tējas tases” [“Teacups”] (1914. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/teacups.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba” [“Still Life”] (1914. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.sl.jpg

H. Grisa gleznas “Augļu šķīvis un karaf[“Fruitdish and Carafe”] (1914. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/fruitdish-carafe/

H. Grisa gleznas “Galds” [“The Table”] (1914. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/table/

H. Grisa gleznas “Brokastis” [“Breakfast”] (1914. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.breakfast-1914.jpg

H. Grisa gleznas “Brokastis” [“Breakfast”] (1915. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.breakfast-1915.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba ar rūtainu galdautu” [“Still Life with Chedcked Tablecloth”] (1915. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.checked-tablecloth.jpg

H. Grisa gleznas “Ūdens pudele, pudele un augļu šķīvis” [“Water-bottle, Bottle and Fruitdish”] (1915. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.water-bottle-fruitdish.jpg

H. Grisa gleznas “Fantomas (Pīpe un laikraksts)” [“Fantomas (Pipe and Newspaper)”] (1915. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/fantomas/

H. Grisa gleznas “Pods ar ģerānijām” [“The Pot of Geraniums”] (1915. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/geraniums/

H. Grisa gleznas “Augļu šķīvis, glāze un citrons (Klusā daba ar laikrakstu)” [“Fruitdish, Glass and Lemon (Still Life with Newspaper)”] (1916. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/glass-lemon/

H. Grisa gleznas “Klusā daba uz krēsla” [“Still Life on a Chair”] (1917. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.sl-chair.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba ar augļu šķīvi un mandolīnu” [“Still Life with Fruit Dish and Mandolin”] (1919. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/sl/gris.sl-mandolin.jpg

H. Grisa gleznas “Pikaso portrets” [“Portrait of Picasso”] (1912. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.picasso.jpg

H. Grisa gleznas “”Le Canigou” kalns” [“The Montain “Le Canigou””] (1921. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/canigou/

H. Grisa gleznas “Vīrietis kafejnīcā” [“Man in the Café”] (1912. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/cafephil.jpg

H. Grisa gleznas “Le Lavabo” [“Le Lavabo”] (1912. gads) reprodukcija:

http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.lavabo.jpg

H. Grisa gleznas “Ainava ar mājām pie Ceretas” [“Landscape with Houses at Ceret”] (1913. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.houses-ceret.jpg

H. Grisa gleznas “Ceretas ainava” [“Landscape at Ceret”] (1913. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.landscape-ceret.jpg

H. Grisa gleznas “Vīrietis pie kafejnīcas” [“The Man at the Café”] (1914. gads) rerpodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.man-cafe.jpg

H. Grisa gleznas “Klusā daba pie atvērta loga” [“Still Life an Open Window”] (1915. gads) reprodukcija: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/gris.sl-ravignan.jpg

H. Grisa gleznas “Hosetas Grisas portrets” [“Portrait of Josette Gris”] (1916. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/josette/

H. Grisa gleznas “Atvērts logs” [“The Open Window”] (1921. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/open-window/

H. Grisa gleznas “Gleznotāja logs” [“The Painter’s Window”] (1925. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/painter-window/

H. Grisa gleznas “Sieviete ar grozu” [“Woman with a Basket”] (1927. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://netcity.netspot.com.au/wm/paint/auth/gris/woman-basket/

Plaðs apraksts par kubisma virziena pārstāvja Fernāna Ležē [Fernand Leger] māksliniecisko dzīvi un karjeru: http://www.time.com/time/magazine/1998/dom/980302/the_arts.art.master_of_v15.html

Fernāna Ležē biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka gleznas “Sieviete interjerā” rerpodukcija: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=00C12000

Fernāna Ležē gleznas “Plikņi mežā” [“Nudes in the Forest”] (1909. – 1910. gads) rerpodukcija: http://www.english.uiuc.edu/104/leger/forest.htm

Fernāna Ležē gleznas “Sēdošā sieviete” [“Seated Woman”] (1913. gads) rerpodukcija: http://www.english.uiuc.edu/104/leger/fernand.htm

Fernāna Ležē gleznas “Skice dzelzceļa pārejai” [“Sketch for The Railway Crossing”] (1919. gads) rerpodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/l/p-leger2.htm

Fernāna Ležē gleznas “Pilsēta” [“The City”] (1919. gads) reprodukcija un īss apraksts par gleznu: http://filebox.vt.edu/users/nayoung3/leger.htm

Fernāna Ležē gleznas “Trīs sievietes” [“Three woman”] (1921. gads) reprodukcija:

http://www.english.uiuc.edu/104/leger/3women.htm

Fernāna Ležē gleznas “Sieviete ar kaķi” [“Woman with a Cat”] (1921. g.) reprodukcija: http://metmuseum.org/collections/view1zoom.asp?dep=21&full=0&mark=1&item=1994%2E486

Fernāna Ležē gleznas “Sieviete ar vāzi” [“Woman with a Vase”] (1922. g.) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1968_1.88.html

Fernāna Ležē gleznas “Kompozīcija” [“Composition”] (1929. gads) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=20899&PAGE=1&GID=&CID=&AID=493&AILETTER=L&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Composition

Fernāna Ležē gleznas “Personnages et Plantes” (1938. gads) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=11467&PAGE=1&GID=&CID=&AID=493&AILETTER=L&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Personnages+et+Plantes

Fernāna Ležē gleznas “Nirēji uz dzeltena fona” [“Divers on a Yellow Background”] (1941. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/l/p-leger3.htm

Fernāna Ležē gleznas “Les Plongeurs” [“Les Plongeurs”] (1942. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1968_1.87.html

Fernāna Ležē gleznas “Zilais grozs” [“The Blue Basket”] (1949. gads) reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=888&zoom=1

Fernāna Ležē gleznas “Kompozīcija” [“Composition”] (1950. gads) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=35760&PAGE=1&GID=&CID=&AID=493&AILETTER=L&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Composition

Fernāna Ležē gleznas “Deux Oiseaux dans les Fleures” (1950. gads) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=19093&PAGE=1&GID=&CID=&AID=493&AILETTER=L&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Deux++Oiseaux+dans+les+Fleures

Fernāna Ležē gleznas “Nature Morte” [“Nature Morte”] (1951. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1964_2.47.html

Fernāna Ležē gleznas “La Fleur” [“La Fleur”] (1952. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1959_1.98.html

Fernāna Ležē gleznas “Divas ziedus turošas sievietes” [“Two Woman Holding Flowers”] (1954. gads) rerpodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/l/p-leger1.htm

Fernāna Ležē gleznas “Kompozīcija” [“The Composition”] (1954. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1964_2.137.html

Fernāna Ležē gleznas “Sieviete un roka” [“Untitled Woman and Hand”] reprodukcija un īsa informācija par gleznu: http://www.masterworksfineart.com/inventory/leger.htm

Fernāna Ležē gleznas “Klusā daba ar alus krūzi” [“Still Life with a Beer Mug”] reprodukcija:

http://lnc.usc.edu/~brannon/pix/fernand-leger/still-life-with-a-beer.jpg

Fernāna Ležē gleznas “Nature mort au vase de fleurs et oiseau” reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=18421&PAGE=1&GID=&CID=&AID=493&AILETTER=L&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Nature+mort+au+vase+de+fleurs+et+oiseau

Latviešu mākslinieka Romāna Sutas kubisma perioda gleznas “Klusā daba” (1920. gads) reprodukcija: http://www.culture.lv/classic/Suta/kdaba.htm

Latviešu mākslinieka Otto Skulmes kubisma perioda gleznas “Kompozīcija” (1920. gads) reprodukcija: http://www.culture.lv/classic/Otto/kompozicija1.htm

Latviešu tēlnieka Kārļa Zāles kubisma perioda darba “Portrets” (1922. gads) reprodukcija: http://www.culture.lv/classic/Zale/portrets.htm

Īsa informācija par franču primitīvistu Anrī Ruso [Rousseau Henry] dzīvi un darbiem:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rousseau/

Apraksts par Anrī Ruso dzīvi un mākslu, kā arī apskatāma gleznas “Džungļu ainava ar rietošo sauli” [“Jungle Scene with Setting Sun”] (1907. gads) reprodukcija:

http://www.golden.wednet.edu/Golden/fame/HENRI.HTM

Anrī Ruso gleznas “Es un ainava” [“Myself, Portrait – Landscape”] (1890. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/rousseau_ext.html

Anrī Ruso gleznas “Pārsteigums!” [“Surprise!”] (1891. gads) reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/rousseau_ext.html

Anrī Ruso gleznas “Zēns uz akmeņiem” [“Boy on the Rocks”] (1895. - 1897. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/r/p-hrousse3.htm

Anrī Ruso gleznas “Guļošais čigāns” [“The Sleeping Gypsy”] (1897. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/r/p-hrousse1.htm

Anrī Ruso gleznas “Eifeļa tornis” [“The Eiffel Tower”] (1898. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/rousseau_ext.html

A. Ruso gleznas “Tīģeris uzbrūk izlūkam” [“Scout Attacked by Tiger”] (1904. g.) reprod.: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rousseau/rousseau.eclaireur-tigre.jpg

Anrī Ruso gleznas “Sieviete eksotiskā mežā” [“Woman Walking in an Exotic Forest”] (1905. gads) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rousseau/rousseau.femme-exotique.jpg

Anrī Ruso gleznas “Lauvas maltīte” [“The Repast of the Lion”] (1907. gads) reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/rousseau_ext.html

Anrī Ruso gleznas “Tropiskajā mežā: cīņa starp tīģeri un bifeli” [“In a Tropical Forest: Fight Between a Tiger and a Bull”] (1908. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/r/p-hrousse2.htm

Anrī Ruso gleznas “Žozefa Brummera portrets” [“Portrait of Joseph Brummer”] (1909. gads) reprodukcija: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rousseau/rousseau.joseph-brummer.jpg

Anrī Ruso gleznas “Sapnis” [“The Dream”] (1910. gads) reprodukcija:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rousseau/rousseau.dream.jpg

Anrī Ruso gleznas “Čūsku vārdotājs” [“The Snake Charmer”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=5483&zoom=1

Anrī Ruso gleznas “Ūdenskritums” [“The Waterfall”] (1910. gads) reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=806&zoom=1

Anrī Ruso gleznas “Rozā svece” [“Pink Candle”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=13188&zoom=1

Anrī Ruso gleznas “Juniet’s Cart” [“Juniet’s Cart”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=13206&zoom=1

Anrī Ruso gleznas “Jaunavas mežs” [“Virgin Forest”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=13222&zoom=1

Anrī Ruso gleznas “Pjērs Loti” [“Pierre Loti”] reprodukcija:

http://www.barewalls.com/cgi-bin/clientdetails.exe?ItemID=13562&zoom=1

Plaša informācija par Marka Šagāla [Marc Chagall] dzīvi un mākslu, kā arī apskatāmas nedaudzas mākslinieka gleznu reprodukcijas:

http://www.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/chagall.html

Marka Šagāla, kas savā mākslā bija ietekmējies gan no krievu ekspresionisma, gan no franču kubisma, - biogrāfija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/chagall_bio.htm

Marka Šagāla gleznas “Sēdošais sarkanais pliknis” [“Red Nude Siting Up”] (1908. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal17.htm

Marka Šagāla gleznas “Mākslinieka māsas Anitas portrets” [“Portrait of the Artist’s Sister Anuita”] (1910. g.) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal16.htm

Marka Šagāla gleznas “Es un sādža” [“I and the Village”] (1911. gads) reprodukcija

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall6.htm

Marka Šagāla gleznas “Līgava ar vēdekli” [“Bride with a Fan”] (1911. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal18.htm

Marka Šagāla gleznas “Karavīra dzēriens” [“The Soldier Drinks”] (1911. – 1912. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall5.htm

Marka Šagāla gleznas “Ādams un Ieva” [“Adam and Eve”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal19.htm

Marka Šagāla gleznas “Liellopu tirgotājs” [“The Cattle Dealer”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal20.htm

Marka Šagāla gleznas “Pilna karote ar pienu” [“The Spoonful of Milk”] (1912. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal43.htm

Marka Šagāla gleznas “Šķipsna šņaucamās tabakas” [“The Pinch of Snuff”] (1912. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal21.htm

Marka Šagāla gleznas “Lūdzošais ebrejs” [“Jew at Prayer”] (1912. – 1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal37.htm

Marka Šagāla gleznas “Vijolnieks” [“The Fiddler”] (1912. – 1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall1.htm

Marka Šagāla gleznas “Pašportrets ar septiņiem pirkstiem” [“Self – Portrait with Seven Fingers”] (1912. – 1913. gads) reprodukcija:

http://www.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/1chag.jpg

Marka Šagāla gleznas “Lidojošie rati” [“Flying Carriage”] (1913. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal41.htm

Marka Šagāla gleznas “Pašporterts” [“Self – Portrait”] (1914. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall7.htm

Marka Šagāla gleznas “Dzimšanas diena” [“The Birthday”] (1915. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall8.htm

Marka Šagāla gleznas “Bella ar balto apkakli (Mākslinieka sievas portrets)” [“Bella with a White Collar (Portrait of a Artist’s Wife)”] (1917. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal22.htm

Marka Šagāla gleznas “Mēness gleznotājs” [“The Painter to the Moon”] (1917. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal23.htm

Marka Šagāla gleznas “Kapsētas vārti” [“Cemetery Gates”] (1917. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall9.htm

Marka Ðagāla gleznas “Lūzdošais ebrejs” [The Praying Jew”] (1923. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall2.htm

Marka Šagāla gleznas “Zaļais vijolnieks” [“Green Violinist”] (1923. – 1924. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal24.htm

Marka Šagāla gleznas “Krītošais eņģelis” [“The Falling Angel”] (1923. – 1947. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal29.htm

Marka Šagāla gleznas “Ūdens sile” [“The Watering Trough”] (1925. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal44.htm

Marka Šagāla gleznas “Trīs akrobāti” [“The Three Acrobats”] (1926. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal11.htm

Marka Šagāla gleznas “Krizantēmas” [“Chrysanthemums”] (1926. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal10.htm

Marka Šagāla gleznas “Mīlētāji ar ziediem” [“Lovers with Flowers”] (1927. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal25.htm

Marka Šagāla gleznas “Gailis” [“The Rooster”] (1929. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal27.htm

Marka Šagāla gleznas “Mīlētāju pāris ceriņos” [“Lovers in the Lilacs”] (1930. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal26.htm

Marka Šagāla gleznas “Vientulība” [“Solitude”] (1933. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal12.htm

Marka Šagāla gleznas “Buķete ar lidojošiem mīlētājiem” [“Bouquet with Flying Lovers”] (1934. – 1947. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal14.htm

Marka Šagāla gleznas “Baltais krucifikss” [“White Crucifixion”] (1938. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall3.htm

Marka Šagāla gleznas “Trīs sveces” [“The Three Candles”] (1938. – 1940. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal13.htm

Marka Šagāla gleznas “Ciemata Madonna” [“Madonna of the Village”] (1938. – 1942. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal28.htm

Marka Šagāla gleznas “Žonglieris” [“The Juggler”] (1943. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagall4.htm

Marka Šagāla gleznas “Gaiļa klausīšanās” [“Listening to the Cock”] (1944. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal39.htm

Marka Šagāla gleznas “Masveida izceļošana” [“Exodus”] (1952. – 1966. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal36.htm

Marka Šagāla gleznas “Le Quai de Bercy” [“Le Quai de Bercy”] (1953. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal38.htm

Marka Šagāla gleznas “Tilti virs Sēnas” [“Bridge over the Seine”] (1954. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal35.htm

Marka Šagāla gleznas “Mūzika” [“Music”] (1962. – 1963. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal30.htm

Marka Šagāla gleznas “Deja” [“Dance”] (1962. – 1963. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal31.htm

Marka Šagāla gleznas “Karš” [“War”] (1964. - 1966. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal15.htm

Marka Šagāla gleznas “Vavas portrets” [“Portrait of Vava”] (1966. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal40.htm

Marka Šagāla gleznas “Atvadas no Sarkanās jūras” [“The Parting of the Red Sea”] (1966. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal42.htm

Marka Ðagāla gleznas “Gleznas priekšpusē” [“In Front of the Picture”] (1968. – 1971. gads) reprodukcija: http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal32.htm

Marka Šagāla gleznas “Miers” [“Rest”] (1975. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal33.htm

Marka Šagāla gleznas “Varenā parāde” [“The Grand Parade”] (1979. –1980. gads) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/chagall/p-chagal34.htm

20. gs. reālisma virziena mākslinieka Maurīcija Utriljo [Maurice Utrillo] īsa biogrāfija: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=03683000

Maurīcija Utriljo biogrāfija kopā ar attēliem par viņa dzīvesvietu:

http://www.paris.org/Kiosque/oct96/utrillo.html

Maurīcija Utriljo gleznas “Eglise du Pont Saint Martin” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_eglise_pont_saint_martin.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “La Maison Mimi Pinson, Monmartre” (1914. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_house_mimi_pinson.1914.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “L’Impasse Cottin” (1910. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_l%27impasse%20cottin.1910.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “La Rue Saint – Rustique a Monmartre” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_rue_saint_rustique.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “La Mansion de Berlioz a Monmartre” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_maison_berlioz.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Eglise Saint Marguerite” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_eglise_ste_marguerite.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Le Moulin de Sannois” (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_moulin_sannois.1912.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Notre Dame de Meliun” (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_eglise_n_dame_meliun.1912.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “The Chandril in St. Ouen” (1908. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_chandrel_st_ouen.1908.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Marizy Ste Genevieve” (1910. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_marizy_ste_genevieve.1910.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Isle Ouessart, Bretagne” (1912. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_isle_ouessant-bretagne.1912.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Street at Corte, Corsica” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/a.%20pre%20WW%20I/utrillo_street_corte_corsica.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Sannois” reprodukcija:

http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/utrillo_sannois.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Monmartre and Broullards” (1934. gads) reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/utrillo_montmartre%2Bbrouillards.1934.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Rue Village sous Neige” reprodukcija: http://www.tigtail.org/TVM/B/European/b.%20between%20wars/utrillo_rue_village_sous_neige.jpg

Maurīcija Utriljo gleznas “Veiklais trusis” [“Le lapin agile”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.upenn.edu/ARG/images/FrenchUtrillo.gif

Maurīcija Utriljo gleznas “L’Eglise Blanche” (1908. – 1914. gads) reprodukcija: http://www.augustins.org/en/collections/catalogue/fiche.asp?num=D+1962+2

20. gs. neoklasicisma skulptora Aristida Maijola [Maillol Aristide] īsa biogrāfija:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=00EAD000

Aristida Maijola skulptūras “Upe” [“The River”] (1938. – 1943. gads) reprodukcija: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=00EAD000&idx=461529382

Aristida Maijola skulptūras “Mediterrane” (1905. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/20th/sculpture/maillol03.jpg

Aristida Maijola skulptūras “Mediterrane” (1923. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/20th/sculpture/maillol04.jpg

Aristida Maijola skulptūras “Iekāre” [“Desire”] (1907. – 1908. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/20th/sculpture/maillol02.jpg

Aristida Maijola skulptūras “Gaiss” [“The Air”] (1939. gads) reprodukcija: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/20th/sculpture/maillol01.jpg

Aristida Maijola skulptūras “Flora” [“La Flore”] (1910. – 1911. gads) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=76.77

Apskatāma Aristida Maijola skulptūras “Flora” reprodukcija, kā arī informācija par skulptora māksliniecisko darbību: http://mfah.org/garden/artists/maillol.html

Aristida Maijola bronzas skulptūras “Study for Action in Chains” (1905. gads) reprodukcija: http://www.sbmuseart.org/collection/modern/torsoInAction.html

Aristida Maijola skulptūras “Leda” [“Leda”] (1902. gads) reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?152020&=list&=1&=aristide&=And&=1&=0&=keywords&=Yes&=maillol%20&=&=&=Yes&=&=f

A. Maijola skulptūras “Stāvoša vīrieša figūra” [“Male Standing Figure”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?137187&=list&=1&=aristide&=And&=3&=0&=keywords&=Yes&=maillol%20&=&=&=Yes&=&=f

A. Maijola skulptūras “Stāvošas sievietes figūra” [“Female Standing Figure”] reprodukc.: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?137268&=list&=1&=aristide&=And&=2&=0&=keywords&=Yes&=maillol%20&=&=&=Yes&=&=f

Aristida Maijola skulptūras “Sēdoða sieviete” [“Sitting Woman”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?136729&=list&=1&=aristide&=And&=5&=0&=keywords&=Yes&=maillol%20&=&=&=Yes&=&=f

Aristida Maijola skulptūras “Sieviete ar krabi” [“Woman with Crab”] reprodukcija: http://search.famsf.org/4d.acgi$Record?136728&=list&=1&=aristide&=And&=6&=0&=keywords&=Yes&=maillol%20&=&=&=Yes&=&=f

Aristida Maijola kokgriezuma “Lapu ornaments” [“Foliage”] reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/UMMA/1983/1983_1.257.jpg

Aristida Maijola oforta “Bakhante” [“Bacchante”] (1926. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/UMMA/1953/1953_2.13.jpg

Aristida Maijola litogrāfijas “Stāvošs pliknis” [“Standing Nude”] (1935. gads) reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/UMMA/1949/1949_1.129.jpg

Apraksts par 20. gs. neoklasicisma skulptoru Antuānu Burdelu [Antoine Bourdelle] , kā arī apskatāma mākslinieka skulptūras “Ādams” reprodukcija:

http://mfah.org/garden/artists/bourdelle.html

Antuāna Burdela biogrāfiskie dati, sakārtoti hronoloģiskā secībā, kā arī apskatāmas mākslinieka skulptūru reprodukcijas: http://www2.ac-toulouse.fr/lp-bourdelle-montauban/culture/bourdelle/abourd1.htm

Informācija par Antuāna Burdela dzīvi un mākslu, kā arī apskatāma viņa skulptūras “Pašportrets” (1925. gads) reprodukcija: http://www.wetcanvas.com/Museum/Artists/b/Antoine_Bourdelle/index.html

Apraksts par Antuāna Burdela mākslu, kā arī apskatāma viņa skulptūras “Penelope” (1909. gads) reprodukcija: http://www.kimbellart.org/database/index.cfm?detail=yes&ID=AP%201969.03

Antuāna Burdela darba “Durvju klauvēklis medūzas formā” [“Door Knocker in Form of Medusa”] (1925) reprodukcija: http://www.artsmia.org/mythology/full_jpg/12.jpg

Antuāna Burdela skulptūras “Augļi” [“Fruit”] (1911. gads) reprodukcija:

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/baltimore/bourdellefront.jpg

Antuāna Burdela skulptūras “Montabānas lielais cīnītājs” [“The Great Warrior of Montauban”] (1898. gads) reprodukcija: http://www.bluffton.edu/~sullivanm/hirshhorn/bourdellewarrior.jpg

Antuāna Burdela skulptūras “Figūras sauktas par Augli torss” [“Torso of the Figure Called Fruit”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.bluffton.edu/~sullivanm/hirshhorn/bourdellefruit.jpg

Antuāna Burdela skulptūras “Hērakls” [“Heracles”] (1910. gads) reprodukcija:

http://www.hoammuseum.org/english/moden/ecub_2.html

Īsa informācija par konstruktīvisma virzienu, kas attīstījās Krievijas tēlotājmākslā un arhitektūrā, iedvesmodamies no kubisma un futūrisma virzieniem:

http://www.infoplease.com/ce6/ent/A0813351.html

Neliela informācija par konstruktīvisma virzienu, tā aizsācējiem un māksliniekiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761567809

Plaša informācija par krievu konstruktīvismu un tā māksliniekiem, kā arī apskatāmas konstruktīvisma mākslas darbu reprodukcijas:

http://webserver.rcds.rye.ny.us/id/Art/Ed's%20artpage.html

Neliela informācija par konstruktīvisma virziena aizsācēju Vladimiru Tatļinu un viņa darbiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761553254

Fotogrāfija, kurā redzams slavenais krievu konstruktīvists Vladimirs Tatļins: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.1.gif

Apraksts un attēli par V. Tatļina veidoto Trešās internacionāles monumentu:

http://www.pixi.com/~howarth/TATLIN/history.htm

Vladimira Tatļina darba “Trešās internacionāles monuments” (1919 – 1920.) reprod.: http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/tatlin-tower.html

Apskatāmi Vladimira Tatļina darba “Trešās internacionāles monuments” trīs varianti:

http://www.wisc.edu/arth-bin/ah_query.cgi

Vladimira Tatļina gleznas “Neļķes” [“Carnations”] (1908. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.2.gif

Vladimira Tatļina gleznas “Akts” [“Nude”] (1910. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.3.gif

Vladimira Tatļina gleznas “Akts” [“Nude”] (1913. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.5.gif

Vladimira Tatļina gleznas “Tatļina sieviete” [“Tatlin – Female”] (1910 – 1914) reprodukcija:

http://www-fa.c4systm.com/Fine-art/Tatlin_Vladimir/tatlin-female.jpg

Vladimira Tatļina gleznas “Matrozis” [“Sailor”] (1911. gads) reprodukcija: http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/tatlin-sailor.html

V. Tatļina darba “Gleznotāja cilnis” [“Painterly Relief”] (1913. – 1914. g.) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.9.gif

Vladimira Tatļina darba “Cilnis” [“Relief”] (1914. gads) reprodukcija:

http://www-fa.c4systm.com/Fine-art/Tatlin_Vladimir/relief.jpg

Vladimira Tatļina darba “Mērītājcilnis” [“Counter Relief”] (1916. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.10.gif

Vladimira Tatļina darba “Stūra cilnis” [“Corner Relief”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.11.gif

Vladimira Tatļina darba “Mērītājcilnis” [“Counter Relief”] (1917. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.12.gif

Vladimira Tatļina darba “Skices mētelim, uzvalkam un krāsnij” [“Designs of coat, suit, and stove”] (1924. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.16.gif

Vladimira Tatļina darba “Krēsls” [“Chair”] (1927. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.17.gif

Vladimira Tatļina darba “Skice planierim” [“Design of glider”] (1932. gads) reprodukcija: http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/image%20folder/slide%2011.18.gif

Informācija par konstruktīvisma mākslinieku Naumu Gabo [Naum Gabo] un viņa darbiem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761562010

Konstruktīvisma mākslinieka Nauma Gabo īsa biogrāfija:

http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistBio?id=1214

Ļoti īsa informācija par skulptoru un arhitektu Naumu Gabo un viņa darbiem:

http://www.princeton.edu/~freshman/art/gabo/

Nauma Gabo skulptūras “Galva No. 2” [“Head No. 2”] (1916. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4467

Nauma Gabo skulptūras “Modelis priekš “Torsa konstrukcijas”” [“Model for “Constructed Torso””] (1917. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19087

Nauma Gabo darba “Skice pārnēsājamai konstrukcijai” [“Sketch for Mobile Construction”] (1918. g.) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4482

Nauma Gabo skulptūras “Kinētiskā konstrukcija (Stāvošais vilnis)” [“Kinetic Construction (Standing Wave)”] (1919. – 1920. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4464

Nauma Gabo skulptūras “Modelis “Kolonnai”” [“Model for “Column””] (1920. – 1921. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4494

Nauma Gabo skulptūras “Konstrukcija telpā: diagonāle” [“Construction in Space: Diagonal”] (1921. – 1925. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19088

Nauma Gabo darba “Kolonna” [“Column”] (1922. – 1923. gads) reprodukcija:

http://www.wisc.edu/arth/ah202/jmd/gabo.html

Nauma Gabo darba “Apaļš cilnis” [“Circular Relief’] (1925. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4469

Nauma Gabo skulptūras “Modelis “Grozāmai strūklakai”” [“Model for “Rotating Fountain”] (1925. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19089

Nauma Gabo skulptūras “Sarkanā kaverna” [“Red Cavern”] (1926. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4471

Nauma Gabo skulptūras “Konstrukcija nišā” [“Construction in a Niche”] (1930. g.) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4472

Nauma Gabo skulptūras “Konstrukcija: akmens ar ieliktni” [“Construction: Stone with a Collar”] (1933. – 1936. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19090

Nauma Gabo skulptūras “Monuments lidostai” [“Monument for an Airport”] (1932. – 1948. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19091

Nauma Gabo skulptūras “Konstrukcija telpā ar kristāla centru” [“Construction in Space with Crystalline Centre”] (1938. – 1940. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19092

Nauma Gabo skulptūras “Spirāles tēma” [“Spiral Theme”] (1941. g.) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4461

Nauma Gabo darba “Lineāra konstrukcija No 2” [“Linear Construction No. 2”] (1949. g.) reprodukcija un īss apraksts par mākslinieku un viņa darbiem:

http://www.hoammuseum.org/english/moden/ecub_7.html

Nauma Gabo darba “Opuss 1” [“Opus 1”] (1950. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19094

Nauma Gabo darba “Opuss 2” [“Opus 2”] (1950. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19095

Nauma Gabo darba “Opuss 3” [“Opus 3”] (1950. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19096

Nauma Gabo darba “Opuss 4” [“Opus 4”] (1950. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19097

Nauma Gabo darba “Opuss 5” [“Opus 5”] (1950. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19098

Nauma Gabo darba “Opuss 6” [“Opus 6”] (1955. – 1956. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19099

Nauma Gabo darba “Opuss 7” [“Opus 7”] (1956. – 1973. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19100

Nauma Gabo darba “Opuss 8” [“Opus 8”] (1969. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19101

Nauma Gabo darba “Opuss 9” [“Opus 9”] (1973. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19102

Nauma Gabo darba “Opuss 10” [“Opus 10”] (1969. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19103

Nauma Gabo darba “Opuss 11” [“Opus 11”] (1965. – 1968. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19104

Nauma Gabo darba “Opuss 12” [“Opus 12”] (1965. – 1968. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19105

Nauma Gabo skulptūras “Bronzas sfēriskā tēma” [“Bronze Spheric Theme”] (1960. g.) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4463

Nauma Gabo skulptūras “Griešana (Projekts strūklakai)” [“Torsion (Project for a Fountain)” (1960. – 1964. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4466

Nauma Gabo darba “Lineāra konstrukcija No 4” [“Linear Construction No. 4”] (1962. g.) reprodukcija: http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=72.437

Nauma Gabo skulptūras “Sarkanais akmens” [“Red Stone”] (1964. – 1965. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=19178

Nauma Gabo darba (Bez nosaukuma) [Untitled] (1965. – 1973. gads) reprodukcija:

http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4446

Nauma Gabo darba “Lineāra konstrukcija No 2” [“Linear Construction No. 2”] (1970. – 1971. gads) reprodukcija: http://www.tate.org.uk/servlet/AWork?id=4465

Apskatāma daļa no N. Gabo veidotās skulptūras “Kolonna”, un informācija par to: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=761562010&idx=461553708

Informācija par franču konstruktīvisma mākslinieku Antuānu Pevzneru [Pevsner Antoine]: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761572308

Apraksts par konstruktīvisma virziena mākslinieka Antuāna Pevznera dzīvi un mākslu: http://www.britannica.com/bcom/eb/article/4/0,5716,61034+1+59536,00.html

Neliels apraksts par A. Pevznera mākslu, kā arī apskatāms viņa darbs “Kompozīcija”: http://www.psl.com.au/public_html/dm/sml_art/13_sml.html

Īsa dadaisma virziena vēsture, kā arī iespēja apskatīt pazīstamāko dadaisma virziena mākslinieku gleznu reprodukcijas: http://www.artlex.com/ArtLex/d/dada.html

Neliels apraksts par dadaismu kā virzienu, tā izveidošanos un galvenajiem principiem, kā arī apskatāmi slavenāko dadaistu darbi:

http://www.hermus.com/dada.htm

Neliels filosofisks apcerējums par vienu no XX gadsimta mākslas virzieniem – dadaimu un tā pārstāvju principiem: http://www.connect.net/ron/dada.html

Norādes uz esejām, manifestācijām un citiem dadaisma periodā rakstītajiem darbiem: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/texts.html

Norādes uz trīsdesmit četrām pazīstamākajām dadaisma periodā sarakstītajām poēmām: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/poems.html

Norādes uz XX gs. mākslas virziena dadaisma pazīstamāko pārstāvju biogrāfijām: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/artists.html

Dadaista Žana Arpa [Jean Arp] biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka fotogrāfija: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/arp.html

Dadaista Žana Arpa darba “Enaka caurumi” [“Enak’s Tears”] (1917. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/tears.jpg

Dadaista Žana Arpa darba “Mežs” [“Forest”] (1916. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/forest.jpg

Dadaista Žana Arpa darba “Travel Kit of a Da” (1920. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/travelkit.jpg

Dadaista Žana Arpa darba “Konfigurācija” [“Configuration”] (1927. - 1928. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/configuration_half.jpg

Dadaista Žana Arpa darba “Dakšiņa un krekls” [“Fork and Shirtfront”] (1924. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/forkandshirtfront_half.jpg

Dadaista Žana Arpa skulptūra “Auglis” [“Fruit”] (1960. gads):

http://www.si.umich.edu/Art_History/UMMA/NO03/NO030.jpg

Žana Arpa gleznas “Abstrakta kompozīcija” [“Abstract Composition”] reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/demoarea/details/1961_2.44.html

Dadaista Žana Arpa gleznas “Elementi: lapa pārvērtusies torsā” [“The Elements: Leaf transformed into a torso”] reprodukcija: http://www.si.umich.edu/Art_History/UMMA/1962/1962_2.32.jpg

Žana Arpa skulptūra “Mazā Venēra no Meudonas” [“Small Venus of Meudona”] (1957. g.):

http://www.mbam.qc.ca/lundi/ancien-lundi-14-10-96/a-lundi1811.html

Dadaisma virziena pārstāvja Marsela Dušampa [Marcel Duchamp] biogrāfija: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/duchamp.html

Dadaista Marsela Duðampa darba “Glider Containing a Water Mill in Neighboring Metals” (1913. – 1915. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/glider_half.jpg

Marsela Dušampa darba “Šokolādes studijas. Dzirnaviņas No 2” [“Study for the Chocolate Grinder, no. 2”] reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/chocolate.jpg

Dadaista Marsela Duðampa darba “Tu – Es” [“You – Me”] (1918. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/tu-m_half.jpg

Dadaisma virziena pārstāvja Maksa Ernsta [Max Ernst] īsa biogrāfija:

http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/ernst.html

Dadaista Maksa Ernsta darba “Aquis submersus” (1919. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/aquis.jpg

Dadaista Maksa Ernsta darba “Dadaville” (1923. – 1924. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/dadaville.jpg

Dadaista Maksa Ernsta darba “Garas pieredzes auglis” [“Fruit of a Long Experience”] (1919. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/fruit.jpg

Dadaista Maksa Ernsta darba “Hidrometriska demonstrācija kā pazemināt temperatūru” [“Hidrometric demonstration of how kill by temperature”] reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/hydrometric.jpg

Dadaista Maksa Ernsta darba “Ein Kupferbleck” (1919. – 1920. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/kupferblech.jpg

Dadaista Maksa Ernsta darba “Switzerland, Birth – Place of Dada” (1920. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/switzerland.jpg

Dadaista Džordža Grosa [George Grosz] biogrāfija, kā arī apskatāma mākslinieka fotogrāfija: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/grosz.html

Dadaista Džordža Grosa darba (nav zināms darba nosaukums un tapšanas gads) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/grosz.jpg

Dadaista Raula Hausmanna [Raoul Hausmann] īsa biogrāfija, kā arī mākslinieka fotogrāfija: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/hausmann.html

Dadaista Raula Hausmanna darba “Tatlin at Home” (1920. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/tatlin.jpg

Dadaista Hannaha Huca [Hannah Höch] darba “Grieziens ar virtuves nazi” [“Cut with the Kitchen Knife”] (1919) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/kitchen.jpg

Dadaista Hannaha Huca darba “Die Journalisten” (1925. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/DieJournalisten.jpg

Dadaista Marsela Janko [Marcel Janco] darba “Maska” [“Mask”] (1919. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/mask.jpg

Dadaista Marsela Janko darba “Koka cilnis” [“Wood Relief”] (1917. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/relief.jpg

Dadaisma virziena pārstāvja Franča Pikabija [Francis Picabia] biogrāfija:

http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/picabia.html

Dadaista Franča Pikabija darba “Chapeau de Paille” (1921. gads) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/chapeaudepaille_half.jpg

Dadaista Franča Pikabija darba “Spalvas” [“Feathers”] (1921. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/feathers_half.jpg

Dadaista Franča Pikabija darba “Hidrauliskā spiede” [“Hydraulic Press”] (1921. – 1922. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/hydraulic.jpg

Dadaista Franča Pikabija darba “Mūzika ir līdzīga gleznošanai” [“Music is like Painting”] (1914 – 1917) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/music-painting.jpg

Dadaista Franča Pikabija darba “Reveil Matin” (1919. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/reveil.jpg

Dadaisma virziena pārstāvja Kurta Svittersa [Kurt Schwitters] īsa biogrāfija: http://www.peak.org/~dadaist/English/Graphics/schwitters.html

Dadaista Kurta Svittersa darba “M2-430” [“M2-430”] (1922. g.) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/m2-430.jpg

Dadaista Kurta Svittersa darba “Glezna ar sveci” [“Merz Picture with Candle”] (1925 – 1928) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/candle.jpg

Dadaista Kurta Svittersa darba “Glezna ar varavīksni” [“Merz Picture with Rainbow”] (1939. g.) reprodukcija: http://www.peak.org/~dadaist/Art/rainbow.jpg

Dadaista Kurta Svittersa darba “NB” [“NB”] (1947. gads) reprodukcija:

http://www.peak.org/~dadaist/Art/nb.jpg

Informācija par to, kas ir sirreālisms un kā tas saistīts ar sapņiem un Freidu:

http://www.encyclopedia.com/articles/12502.html

Andrē Bretona [André Breton] ļoti plašs apraksts par to, kas tas ir: sirreālisms?:

http://www.surrealist.com/new/what_is_surrealism.asp

Sirreālisma virziena vēsture literatūrā un mākslā, sirreālisma revolūcija:

http://www.surrealist.com/new/default.asp?page=history.inc

Īsi apraksti par sirreālisma perioda rakstniekiem – Andrē Bretonu, Dalī, Desnos, Dušampu un citiem: http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht

Neliels apraksts par sirreālisma perioda rakstnieku Andrē Bretonu [André Breton] un viņa darbiem, kā arī apskatāmas rakstnieka un mākslinieka fotogrāfijas:

http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#Breton

Norādes uz informāciju par Salvadoru Dalī, kas bija ne vien mākslinieks, bet rakstīja arī noveles un esejas: http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#Dali

Norādes uz informāciju par Džordžio de Kiriko, kas līdzīgi Dalī ne tikai gleznoja, bet arī rakstīja īsas noveles: http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#gdc

Norādes uz informāciju par sirreālisma rakstnieku Robertu Desnos [Robert Desnos] un viņa biogrāfiju : http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#desnos

Neliels apraksts par sirreālista Marsela Dušampa [Marcel Duchamp] literārajiem darbiem: http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#md

Īsa informācija par sirreālisma rakstnieku Maiklu Leiris [Michel Leiris], kas sarakstīja vienu no pirmajiem sirreālisma darbiem – noveli “Aurora”:

http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#leiris

Neliels apraksts par lielāko sirreālisma dzejnieku un noveļu autoru Benjamiņu Peretu [Benjamin Peret]: http://www.creative.net/~alang/lit/surreal/writers.sht#peret

Sirreālisma virziena vēsture – plašs apraksts par to, kā izveidojās šis mākslas virziens un kas bija tā slavenākie pārstāvji: http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/index.html

Norādes uz īsām sirreālisma virziena mākslinieku simts trīsdesmit septiņu pārstāvju biogrāfijām: http://www.surrealist.com/new/art_artist.asp?page=1&display=2

Nelieli apraksti par slavenākajiem sirreālisma virziena pārstāvjiem un viņu mākslu – S. Dalī, R. Magritu, Dž. Čiriko, P. Roisu un I. Tangī:

http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Surrealism/index.html

Slavenākā sirreālisma virziena pārstāvja Salvadora Dalī [Salvador Dali] biogrāfija:

http://www.salvadordalimuseum.org/bio.html

S. Dalī biogrāfija, kā arī norādes uz Dalī gleznu galeriju un nopērkamajām grāmatām par mākslinieku: http://www.artchive.com/artchive/D/dali.html

S. Dalī biogrāfija – atsevišķi izlasāmi plaši apraksti par mākslinieka jaunību, sirreālisma periodu un klasikas periodu mākslinieka dzīvē:

http://www.dali-gallery.com/dali.htm

Doti īsi biogrāfiski fakti no S. Dalī dzīves, kā arī apskatāmas mākslinieka fotogrāfijas, kas tapušas dažādos laika periodos:

http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/~chris/Dali/

Apskatāmas trīsdesmit divas fotogrāfijas, kurās redzams Salvadors Dalī dažādos savas dzīves laika posmos:

http://www.dali-gallery.com/dali.htm

S. Dalī gleznu galerija – apskatāmas 1022 mākslinieka radītās gleznas (ar īsiem komentāriem par gleznu) visa mūža garumā, kas sakārtotas hronoloģiskā secībā:

http://www.dali-gallery.com/dali.htm

Apskatāma S. Dalī zīmējumu un akvareļu gleznu galerija (ar īsiem komentāriem par katru no darbiem), kur mākslas darbi sakārtoti hronoloģiskā secībā:

http://www.dali-gallery.com/dali.htm

Apskatāma S. Dalī veidoto objektu un skulptūru galerija (ar īsiem komentāriem par katru no darbiem), kas sakārtota hronoloģiskā secībā:

http://www.dali-gallery.com/dali.htm

Apskatāmas Salvadora Dalī gleznu reprodukcijas, kas tapušas laikā no 1917. – 1927. gadam, kā arī izlasāma informācija par S. Dalī daiļradi šajā periodā:

http://www.salvadordalimuseum.org/early.html

S. Dalī gleznas “Pašportrets” [“Self Portrait (Figueres)”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/portrait.html

S. Dalī gleznas “Klusā daba: zivs ar sarkano bļodu” [“Still Life: Fish with Red Bowl”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/fish.html

S. Dalī gleznas “Maizes grozs” [“The Basket of Bread”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/fish.html

Apskatāmas S. Dalī gleznu reprodukcijas, kas tapušas laikā no 1927. – 1928. gadam, kā arī izlasāma informācija par mākslinieka daiļradi šajā periodā:

http://www.salvadordalimuseum.org/trans.html

S. Dalī gleznas “Aparāts un roka” [“Apparatus and Hand”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.daliweb.com/apparatus.html

S. Dalī gleznas “Liels īkšķis, pludmale, mēness un pūstošs putns” [“Big Thumb, Beach, Moon and Decaying Bird”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/big.html

Apskatāmas S. Dalī gleznu reprodukcijas, kas tapušas laikā no 1929. – 1940. gadam (sirreālisma periods), kā arī izlasāma informācija par mākslinieka daiļradi šajā periodā:

http://www.salvadordalimuseum.org/surreal.html

S. Dalī gleznas “Pavasara pirmās dienas” [“The First Days of Spring”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/spring.html

S. Dalī gleznas “Vidusmēra birokrāts” [“The Average Bureaucrat”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/average.html

S. Dalī gleznas “Olas uz šķīvja un ārpus šķīvja” [“Eggs on a Plate Without a Plate”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/eggs.html

S. Dalī gleznas “Vermera no Delftiem gars, kurš var būt arī kā galds” [“The Ghost of Vermeer of Delft Which Can Be Used as A Table”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/vermeer.html

S. Dalī gleznas “Mēbeļu-barības atradināšana” [“The Weaning of Furniture-Nutrition”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/weaning.html

S. Dalī gleznas “Apcere uz arfas” [“Meditation on the Harp”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.daliweb.com/meditation.html

S. Dalī gleznas “Vecums, jaunība, bērnība (Trīs paaudzes)” [“Old Age, Adolescence, Infancy (The Three Ages)”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/oldage.html

S. Dalī gleznas “Vakara-cerības meistara garās kājas!” [“Daddy Longlegs of the Evening-Hope!”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.daliweb.com/hope.html

S. Dalī gleznas “Vergu tirgus ar Voltēra bistes izzušanu” [“Slave Market with the disappearing bust of Voltaire”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/slavemarket.html

Apskatāmas S. Dalī gleznu reprodukcijas, kas tapušas laikā no 1941. – 1989. gadam (Klasikas periods), kā arī izlasāma informācija par mākslinieka daiļradi šajā periodā:

http://www.salvadordalimuseum.org/classic.html

S. Dalī gleznas “Ģeopolitikas bērns novēro jauna cilvēka dzimðanu” [“Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/geo.html

S. Dalī gleznas “Mīkstie pulksteņi” [“The Disintegration of the Persistence of Memory”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/disintegration.html

S. Dalī gleznas “Nature Morte Vivante (Klusā daba pastāvīgā kustībā)” [“Nature Morte Vivante (Still Life-Fast Moving)”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/nature.html

S. Dalī gleznas “Kristofera Kolumba Amerikas atklāšana” [“The Discovery of America by Christopher Columbus”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu:

http://www.salvadordalimuseum.org/discovery.html

S. Dalī gleznas “Velazskess glezno nepilngadīgo Margaritu ar plaušām un savas slavas ēnām” [“Velazquez Painting the Infanta Margarita with the Lights and Shadows of His Own Glory”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/velazquez.html

S. Dalī gleznas “Ekumenisks konsīlijs” [“The Ecumencial Council”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.daliweb.com/ecumenical.html

S. Dalī gleznas “Toreadora halucinācijas” [“The Hallucinogenic Toreador”] reprodukcija, kā arī apraksts par gleznu: http://www.salvadordalimuseum.org/toreador.html

S. Dalī gleznas “Tīģeru sapņi” [“Dreaming of Tigers”] reprodukcija:

http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/~chris/Dali/color/Dreaming_of_tigers.jpg

S. Dalī gleznas “Ainava ar taureņiem” [“Paysage aux Papillons”] reprodukcija: http://www.art.com/artgallery/default.asp?sid=3BD85E275EF54A529121173A4471F088&lsiteid=Mb3fnlCi9cU-McB6SgEA&artist=3922

S. Dalī gleznas “Gulbji atspoguļojas kā ziloņi” [“Swans Reflecting Elephants”] reprodukcija: http://www.art.com/artgallery/default.asp?sid=3BD85E275EF54A529121173A4471F088&lsiteid=Mb3fnlCi9cU-McB6SgEA&artist=3922

Apraksts par sirreālisma virziena gleznotāja un skulptora Džordžio de Kiriko [Giorgio de Chirico] dzīvi un mākslu, kā arī apskatāmas mākslinieka radīto gleznu reprodukcijas:

http://www.hilson.org/DC/

Dž. de Kiriko gleznas “Klusā statuja” [“Silent Statue”] reprodukcija:

http://scitech.mtroyal.ab.ca/modernart/index_pc.html

Dž. de Kiriko gleznas “Aiziešanas sāpes” [“The Anguish of Departure”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Arheologi” [“The archaeologists”] reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Kiriko gleznas “Filozofa pakļaušana” [“The Conquest of the Philosopher”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-chirico2.htm

Dž. de Kiriko gleznas “Traucējošās mūzas” [“The Disturbing Muses”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Dižais metafiziķis” [“The Great Metaphysician”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Dižais tornis” [“The Great Tower”] reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Mīlas dziesma” [“Love Song”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-chirico4.htm

Dž. de Kiriko gleznas “Metafizisks interjers ar biskvītiem” [“Metaphysicial Interior with Biscuits”] reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Montparnasē stacija” [“Montparnasse Station”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Bezgalības nostaļģija” [“The Nostalgia of the Infinite”] reprod.: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Pravietis” [“The Prophet”] reprodukcija:

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Divas māsas (ebreju eņģelis)” [“The Two Sisters (The Jewish Angel”] reprodukcija: http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/de_chirico_ext.html

Dž. de Kiriko gleznas “Dzejnieka šaubas” [“The Uncertainty of the Poet”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-chirico1.htm

Dž. de Kiriko gleznas “Kristus un vētra” (fragments) [“Christ and the Storm”] reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-chirico3.htm

Sirreālisma virziena pārstāvja Renē Magrita [Rene Magritte] biogrāfija, sastādīta hronoloģisku notikumu secībā, iekļaujot arī fotogrāfijas:

http://www.magritte.com/2.cfm

Sirreālisma virziena beļģu gleznotāja Renē Magrita īsa biogrāfija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/magritte_bio.htm

R. Magrita gleznas “Sieviete peldoties” [“Woman Bathing”] (1925. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte2.htm

R. Magrita gleznas “Logs” [“The Window”] (1925. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte3.htm

R. Magrita gleznas “Primavera” [“Primavere”] (1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte1.htm

R. Magrita gleznas “Pa kreisi aiz ēnas” [“Left Behind by the Shadow”] (1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte4.htm

R. Magrita gleznas “Smaga pāreja” [“The Difficult Crossing”] (1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte7.htm

R. Magrita gleznas “Jūras cilvēks” [“The Man of the Sea”] (1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte6.htm

R. Magrita gleznas “Mežs” [“The Forest”] (1926. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte5.htm

R. Magrita gleznas “Neiespējamā mēģinājums” [“Attemping the Impossible”] (1928. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte14.htm

R. Magrita gleznas “Cilvēcisks stāvoklis” [“The Human Condition”] (1935.g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte8.htm

R. Magrita gleznas “Tālredzība (Pašportrets)” [“Clairvoyance (Self-Portrait)”] (1936. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte13.htm

R. Magrita gleznas “Ilgas pēc mājām” [“Homesickness”] (1940. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte12.htm

R. Magrita gleznas “Kvēles atgriešanās” [“The Return of the Flame”] (1943. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte9.htm

R. Magrita gleznas “Aizliegtais visums” [“The Forbidden Universe”] (1943. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte24.htm

R. Magrita gleznas “Labās zīmes” [“The Good Omens”] (1944. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte22.htm

R. Magrita gleznas “Kaislību jūra” [“The Sea of Flames”] (1945. – 1946. g.) reprodukcija:

http://sunsite.auc.dk/cgfa/magritte/p-magritte23.htm

Neliela informācija par sirreālisma virziena gleznotāju Īvu Tangī [Yves Tanguy], kā arī apskatāma mākslinieka darinātās gleznas “Nenoteikta dalāmība” [“Indefinite Divisibility”] reprodukcija:

http://www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/tanguy/

Ī. Tangī biogrāfija sakārtota pa galvenajiem mākslinieka dzīves notikumiem hronoloģiskā kārtībā: http://perso.wanadoo.fr/yt/yt/indexe.html

Ī. Tangī gleznas “Dzintara skatiens” [“The Look of Amber”] (1929. g.) reprodukcija:

http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?64411+0+0

Ī. Tangī gleznas (bez nosaukuma) (1939. g.) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=19091&PAGE=1&GID=&CID=&AID=571&AILETTER=T&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Untitled

Ī. Tangī gleznas (bez nosaukuma) (1936.g.) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=49874&PAGE=1&GID=&CID=&AID=571&AILETTER=T&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Untitled

Ī. Tangī gleznas “Dormeuse” (1927. g.) reprodukcija kopā ar īsu informāciju: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=2028&PAGE=1&GID=&CID=&AID=571&AILETTER=T&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Dormeuse

Ī. Tangī gleznas “Kompozīcija” [“Composition”] (1930. g.) reprodukcija: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=2029&PAGE=1&GID=&CID=&AID=571&AILETTER=T&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Composition

Ī. Tangī gleznas “Feu Volant” (1951.g.) reprodukcija kopā ar īsu informāciju: http://www.artnet.com/GalHome/FineArtDetail.asp?FromLoc=ArtHome&LotID=54440&PAGE=1&GID=&CID=&AID=571&AILETTER=T&FROMPG=GLRY&GNAME=&WNAME=Feu+Volant

Ī. Tangī gleznas “Ciešanas mīkstina akmeņi” [“Suffering Softens Stones”] (1948. g.) reprodukcija kopā ar nelielu aprakstu par mākslinieku un viņa gleznu:

http://www.art.uiuc.edu/kam/collections/twentieth/49-09-001.html

Ī. Tangī gleznas “Outre Mer (Virs jūras)” (1939. g.) reprodukcija kopā ar nelielu aprakstu par gleznu: http://www.mattatuckmuseum.org/tanguy.htm

Ī. Tangī gleznas “Belomancie” (1927. g.) reprodukcija kopā ar īsu informāciju: http://museoreinasofia.mcu.es/e/colecc/sala11/11014.htm

Ī. Tangī gleznas “Le Temps Egaux” (1951. g.) reprodukcija:

http://artmuseum.arizona.edu/images/tanguy.jpeg

Ī. Tangī gleznas “Ēnu zeme” [“Shadow Country”] (1927. g.) reprodukcija:

http://www.diamondial.org/cgi-local/DiaImage.cgi?acc=74.122

Ī. Tangī gleznas “Brīvi putni, brīva uguns, bet nebrīva glāze” [“Through Birds, through Fire, but Not through Glass”] (1943.g.) reprodukcija kopā ar aprakstu par mākslinieku un viņa radīto gleznu:

http://www.artsconnected.org/artsnetmn/inner/tanguy.html

Eksistenciālisma virziena rakstnieka un filozofa Žana Pola Sartra [Jean Paul Sartre] īsa biogrāfija un Sartra Visuma teorijas izklāsts:

http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Sartre.htm

Īsa informācija par Žana Pola Sartra darbiem, kā arī apskatāma filozofa fotogrāfija:

http://www.philosophypages.com/ph/sart.htm

Žana Pola Sartra īsa biogrāfija un informācija par rakstnieka slavenākajiem darbiem:

http://www.connect.net/ron/sartre.html

Īsa informācija par Ž. P. Sartra dzīvi un apraksti par rakstnieka filozofiskajiem un literārajiem darbiem: http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/philosophers/intros/sar-intro.html

Iespēja izlasīt Žana Pola Sartra eseju “Par Genocīdu” [“On Genocide”]:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/v1217sar.htm

Katarīnas Eiermanas [Katharena Eiermann] eseja par Ž. P. Sartra dzīvi, filozofiskajiem un literārajiem darbiem un viņa lomu eksitenciālismā:

http://member.aol.com/KatharenaE/private/Philo/Sartre/sartre.html

Iespēja lasīt Žana Pola Sartra darbu “Eksistenciālisms un cilvēciskas jūtas” [“Existentialism and Human Emotions”]: http://philosophy.about.com/homework/philosophy/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.bb.com%2Flooptestlive.cfm%3Fbookid%3D1638%26startrow%3D2

Fragments no Ž. P. Sartra darba “Skice teorijai par jūtām” [“Shetch for a Theory of the Emotions”] (1939. g.): http://members.aol.com/DonJohnR/Philosophy/S_Sketch.html

Iespēja izlasīt Žana Pola Sartra darba “Nav izejas” [“No Exit”] fragmentu (1944. gads): http://www.nyu.edu/classes/keefer/hell/sart.html

Iespēja lasīt Žana Pola Sartra darbu “Eksistenciālisms ir humānisms” [“Existentialism is a Humanism”] (1946. gads): http://www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/exist/sartre.htm

Norādes uz Žana Pola Sartra sarakstītajiem filozofiskajiem un literārajiem darbiem: http://members.aol.com/DonJohnR/Philosophy/Sartre.html#Texts

Eksistenciālisma virziena rakstnieka Albēra Kamī [Albert Camus] (1913 – 1960) īsa biogrāfija:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/1311/camus.html#Biography

Plašs apraksts par Albēra Kamī dzīvi un darbiem, kā arī apskatāma rakstnieka fotogrāfija:

http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc40.html

Informācija par Albēra Kamī dzīvi un darbiem – notikumi sakārtoti tabulas veidā hronoloģiskā kārtībā: http://www.duke.edu/~thp2/camus/biography/chronology.html

Franču rakstnieka Albēra Kamī foto galerija – deviņās fotogrāfijās apskatāms rakstnieks dažādos laika posmos: http://www.duke.edu/~thp2/camus/biography/gallery/index.html

Norādes uz franču rakstnieka Albēra Kamī darbiem, kā arī iespēja tos izlasīt:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/1311/camus.html#Works

Franču rakstnieka Albēra Kamī bibliogrāfija, kā arī iespēja dažus darbus izlasīt: http://www.duke.edu/~thp2/camus/bibliography/index.html

Franču rakstnieka Albēra Kamī liriskas un kritiskas esejas – iespēja dažas no tām izlasīt: http://www.duke.edu/~thp2/camus/bibliography/lyrical.html

Iespēja izlasīt Albēra Kamī eseju “Mīts par Sīsifu” [“The Myth of Sisyphus”] (1943):

http://stripe.colorado.edu/~morristo/sisyphus.html

Iespēja izlasīt divus citātus no Albēra Kamī darba “Svešinieks” [“The Stranger”]: http://www.geocities.com/Athens/Aegean/1311/camus.html#Excerpt

Fragments no Albēra Kamī esejas “Starp Jā un Nē” [“Between Yes and No”]: http://www.duke.edu/~thp2/camus/bibliography/betweenyesandno.html

Iespēja izlasīt rakstnieka Albēra Kamī eseju “Mīnotaurs” [“The Minotaur”]: http://www.duke.edu/~thp2/camus/bibliography/theminotaur.html

Iespēja izlasīt Albēra Kamī eseju “Absurdais cilvēks” [“The Absurd Man”]: http://www.duke.edu/~thp2/camus/bibliography/absurdman.html

Iespēja izlasīt kritikas un analīzes par franču rakstnieka Albēra Kamī darbiem:

http://www.duke.edu/~thp2/camus/analyses/index.html

Neoromantisma virziena rakstnieka Rainera Marijas Rilkes [Rainer Maria Rilke] biogrāfija:

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4027/bio.html

Informācija par R. M. Rilkes radošo darbību – jaunības dienu darbi, Rodēna ietekme, vēlie darbi:

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=05C43000

Izlasāmi gan gari, gan īsi citāti no dažādiem Rainera Marijas Rilkes darbiem:

http://www.mtsu.edu/~dlavery/rmrquot.htm

Rainera Marijas Rilkes foto galerija – apskatāmi rakstnieka foto no bērnības līdz mūža galam:

http://www.mtsu.edu/~dlavery/rmrpics.htm

Iespēja izlasīt R. M. Rilkes darba “Soneti Orfejam” [“Sonnets to Orpheus”] pirmo daļu: http://www.econ.jhu.edu/people/fonseca/goethe/orpheus1.htm

Iespēja izlasīt R. M. Rilkes darba “Soneti Orfejam” [“Sonnets to Orpheus”] otro daļu: http://www.econ.jhu.edu/people/fonseca/goethe/orpheus2.htm

Iespēja izlasīt R. M. Rilkes darbu “Septiņas falliskas poēmas” [“The Seven Phallic Poems”] (1915): http://www.econ.jhu.edu/people/fonseca/goethe/phallic.txt

R. M. Rilkes poēmu izlase (“Mīlētāji”, “Sievietes vaimanas”, “Precības” un citas): http://www.econ.jhu.edu/people/fonseca/goethe/rilpoem.txt

Iespēja lasīt Rainera Marijas Rilkes poēmu izlasi (trīsdesmit četras poēmas) oriģinālajā vācu valodā: http://gutenberg.aol.de/rilke/gedichte/0htmldir.htm

Izlasāmi ļoti daudzi citāti no Rainera Marijas Rilkes mīlestības vēstulēm:

http://www.econ.jhu.edu/people/fonseca/goethe/marriage.txt

Iespēja izlasīt divas R. M. Rilkes poēmas angļu un vācu valodās, kā arī šo darbu interpretāciju:

http://www.wmich.edu/english/tchg/640/papers/Hall.rilke.html

Visaptveroša informācija kopā ar fotogrāfijām par reālisma virziena rakstnieka Ernesta Hemingveja [Ernest Hemingway] dzīvi, draudzību, precībām, literārajiem darbiem:

http://www.cs.umb.edu/jfklibrary/eh.htm

Ļoti īss apraksts par amerikāņu rakstnieka Ernesta Hemingveja dzīvi un darbiem:

http://www.hemingway.org/life/biography.html

Ernesta Hemingveja galvenie dzīves notikumi – informācija sakārtota tabulas veidā hronoloģiskā secībā: http://www.atlantic.net/~gagne/hem/time.html

Iespēja izlasīt rakstus, intervijas un esejas par Ernestu Hemingveju laikā no 1939. – 1983. gadam: http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/hemingway.htm

Apraksts par māju, kurā Ernests Hemingvejs pavadīja pēdējos divus mūža gadus, kā arī apskatāmas rakstnieka mājas un ģimenes fotogrāfijas:

http://www.usplanb.com/hemingway.cfm

Plaša informācija par Ernesta Hemingveja dzīvi un literārajiem darbiem, kā arī rakstnieka darbu bibliogrāfija: http://www.kirjasto.sci.fi/hemingwa.htm

Iespēja izlasīt citātus un teicienus par visdažādākajām tēmām, ko teicis Ernests Hemingvejs:

http://www.cyber-nation.com/victory/quotations/authors/quotes_hemingway_ernest.html

Iespēja izlasīt citātus no Ernesta Hemingveja literārajiem darbiem un vēstulēm:

http://www.atlantic.net/~gagne/hem/quotes.html

Ernesta Hemingveja literāro darbu bibliogrāfija, kā arī iespējams izlasīt citu autoru esejas par Hemingveja darbiem: http://members.atlantic.net/~gagne/hem/localhem.html

Apraksts par vācu reālisma rakstnieka Ēriha Marijas Remarka [Erich Maria Remarque] dzīvi un darbiem krievu, vācu un angļu valodās:

http://www.lili.uni-osnabrueck.de/remarque/russian.htm

Neliels apraksts par Ē. M. Remarka dzīvi un darbiem, kā arī dota rakstnieka darbu bibliogrāfija: http://www.kirjasto.sci.fi/remarque.htm

Vācu rakstnieka Ēriha Marijas Remarka darbu bibliogrāfija (vācu valodā): http://germanculture.about.com/culture/germanculture/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://remarque.de/auswahl.html

Neliels apraksts par Ē. M. Remarka dzīvi un darbiem, kā arī informācija par slavenā rakstnieka īsto vārdu: http://germanculture.miningco.com/culture/germanculture/library/weekly/aa021900a.htm