INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR PIRMATNĒJO SABIEDRĪBU

 

 

Plaši apraksti kopā ar attēliem par pirmatnējās sabiedrības tehnoloģiju - uguns iegūšanas metodēm, primitīviem gaismas iegūšanas paņēmieniem, ētiku, metaforām par dzīves veidu un citu:

http://www.hollowtop.com/spt_html/spt.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par paleolīta laikmeta slavenāko tēlniecības pieminekli – Villendorfas Venēru: http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfdiscovery.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par to, kā paleolīta laikmeta skulptūra Villendorfas Venēra ieguva savu nosaukumu un ko tas nozīmē: http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfname.html

Attēlos apskatāma skulptūra Villendorfas Venēra no trijiem apskates punktiem, kā arī izlasāma informācija par Villendorfas sievietēm, to augumu īpatnībām: http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfwoman.html

Izlasāma plaša informācija par sievietēm un to dzīves apstākļiem akmens laikmetā: http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfwomen.html

Izlasāma plaša informācija par Zemes mātes – Mātes dievietes lomu un nozīmi dažādu kultūru dzīvē, arī pirmatnējā mākslā: http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorfgoddess.html

Apskatāms attēls, kā arī izlasāms informatīvs apraksts par pirmajiem “saprātīgajiem” zīmējumiem paleolīta laikmetā: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon.html#overview

Izlasāmas atbildes uz trīs visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par grafiskajiem zīmējumiem paleolīta laikmetā: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon.html#graphics

Paleolīta laikmeta zīmējumu un zīmju izpratne un interpretācija – informatīvs apraksts: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon2.html#perception

“Venēru” figūriņas un to nozīme paleolīta laikmetā. Apraksts par tā sauktās Villendorfas Venēras nozīmi un interpretāciju: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon2.html#venus

Zīmējumu parādīšanās un to nozīmē vidējā un vēlā paleolīta laikmetā – izlasāms apraksts: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon3.html#lag

Izlasāma plaša informācija par tehnoloģiskās attīstības lomu paleolīta laikmetā: http://watarts.uwaterloo.ca/~acheyne/signcon3.html#technic

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par paleolīta laikmeta zīmējumiem Chauvet-Pont-d’Arc alā: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/decouv.htm

Attēlā apskatāma paleolīta laikmeta Chauvet-Pont-d’Arc alas karte: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/decouv.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Alas lācis”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Pantēra”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Roka”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Pūce”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Zirgs”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-d’Arc alas zīmējums “Zirgs II”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/album.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-Arc alas zīmējums “Lauvas”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Attēlā apskatāms Chauvet-Pont-Arc alas zīmējums “Zirgi”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Izlasāma informācija par Chauvet-Pont-Arc alas autentifikāciju, tās atbilstību oriģinālam: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par Chauvet-Pont-Arc alas saistību ar lāčiem un cilvēkiem: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par Chauvet-Pont-Arc alas zīmējumu un gravējumu tematiku: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par Chauvet-Pont-Arc alas jēgu un nozīmi: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Izlasāma neliela informācija par Chauvet-Pont-Arc alas iespējamo vecumu un tās rašanās laiku: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma neliela informācija par to, kā Chauvet-Pont-Arc ala tika atklāta un studēta: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Apskatāma bibliogrāfiskā informācija par Chauvet-Pont-Arc alu: http://www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en/recherche.htm

Izlasāma ļoti plaša un izsmeļoša informācija par Chauvet-Pont-Arc alu un tās zīmējumiem: http://www.france.diplomatie.fr/label_france/ENGLISH/SCIENCES/CHAUVET/cha.html

Apskatāmi interesanti attēli, kā arī izlasāma izsmeļoša ģeogrāfiska un hronoloģiska informācija par Lasko alu Francijā – tās vecumu, izveidošanas laiku, tās atrašanās vietu, kā arī apskatāma tabula ar aizvēstures laikmeta zināmo alu hronoloģiskajiem datiem: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi interesanti attēli, kā arī izlasāma plaša informācija par Lasko alas zīmējumu atklāšanu 1940. gadā: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Attēlā apskatāma Lasko alas karte, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāma zīmējumu un gravējumu galerija no Lasko alas, kā arī izlasāma neliela informācija par tiem: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāma zīmējumu galerija no Lasko alas “Lielās vēršu zāles”, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Aapskatāma zīmējumu galerija no Lasko alas “Pārejas pasāžas” [“Lateral Passage”], kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi attēli no Lasko alas “Gravējumu kambara” [“The Chamber of Engravings”], kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi attēli no Lasko alas “Galvenās galerijas” [“The Main gallery”], kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi attēli no Lasko alas “Kaķu kambara” [“The Chamber of Fellines”], kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi attēli no Lasko alas “Mirušā cilvēka šahtas” [“The Shaft of Dead Man”], kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/en/index.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma pavisam īsa informācija par alu glezniecību Francijā: http://www.paleolithic.com/caveart.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma neliela informācija par aizvēstures laikmetu Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/sommaire.htm

Attēlā apskatāma zirga skulptūra, kas veidota aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/diap_j.htm

Attēlā apskatāma bizona galva, kas iegravēta ribā. Gravējums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/diap_d.htm

Attēlā apskatāms kalnu āzis, kas iegrebts valzivs zobā. Grebums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/man47257.htm

Attēlā apskatāms brieža mazulis, kas iegravēts ziemeļbrieža ragā. Gravējums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/diap_a.htm

Attēlā apskatāms briedis, kas iegravēts ragā. Gravējums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/47082.htm

Attēlā apskatāms jauns ziemeļbriedis, kas iegravēts uz ribas. Gravējums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/diap_e.htm

Attēlā apskatāmas divas sievietes, kas iegravētas uz kaula plāksnes. Gravējums veidots aizvēstures laikmetā Pirenejos: http://www.culture.fr/culture/app/eng/diap_i.htm

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – lasāma neliela ievada informācija: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004.htm#Introduction

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – izlasāma neliela informācija par šā laika kultūras pieminekļiem: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004.htm#Background

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – izlasāma hronoloģiska informācija par šā laika kultūras pieminekļiem: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004.htm#Radiocarbon

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par šā laika darba rīkiem, rūpniecību: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004.htm#Industries

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – attēlā apskatāmi šā laikmeta darbarīki: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004e.htm

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – attēlā apskatāmi šā laikmeta kaula darbarīki: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004f.htm

Agrā paleolīta laikmets Horvātijā – attēlā apskatāmi izmeklēti darbarīki no Vindija alas: http://www.med.abaco-mac.it/issue001/articles/doc/004g.htm

Apskatāms attēls, kurā attēlots, kā aizvēstures laikmetā ļaudis medī mamutu: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/mamkill.jpg

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā tiek pastāstīts, kā aizvēstures laikmeta cilvēki devās medībās: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/carcass.jpg

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā tiek pastāstīts, kā aizvēstures laikmeta cilvēki zvejoja ar harpūnu palīdzību: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/fish.jpg

Attēlos apskatāmi ieroči, ar kādiem aizvēstures laikmetā dzīvojošie cilvēki devās medībās: http://museums.ncl.ac.uk/flint/kit.html

Attēlā apskatāmi paleolīta laikmeta ieroči – no briežu ragiem izgrebti šķēpi, kas labi noderēja medībās: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/spears.jpg

Attēlā apskatāmi paleolīta laikmeta ieroči – koka spalam cieši piesietas krama plāksnītes, kas izveidotas bultas veidā: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/arrows.jpg

Attēlā apskatāmi paleolīta laikmeta ieroči, sagatavoti medībām: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/huntkit.jpg

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā pastāstīts, kā paleolīta laikmeta cilvēki būvēja sev pajumti no dzīvnieku ādām: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/building.jpg

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā attēlots, kā paleolīta laikmeta ļaudis darināja ieročus no krama: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/knapper.jpg

Apskatāmi attēli, kuros secīgi parādīts, kā veidot paleolīta laikmeta ieroci – harpūnu: http://museums.ncl.ac.uk/flint/harpoon.html

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā attēlots, kā paleolīta laikmeta ļaudis kasot tīrīja dzīvnieku ādas, lai no tām gatavotu sev apģērbu: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/scraping.jpg

Attēlā apskatāmi dzeltenā un sarkanā okera, kā arī baltā krīta paraugi, ar kuru palīdzību paleolīta laikmeta cilvēki veidoja zīmējumus uz alu sienām: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/ochre.jpg

Attēlā apskatāms paleolīta laikmeta alu zīmējums – bizoni: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/bison.jpg

Attēlā apskatāms paleolīta laikmeta alu zīmējums – zirgs: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/horses.jpg

Apskatāms attēls, kurā zīmējuma veidā attēlots, kā paleolīta laikmeta cilvēks darina Venēras skulptūriņu: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/venus.jpg

Apskatāms attēls, kurā redzama paleolīta laikmetā darinātā kaklarota no zirga zobiem: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/horsenec.jpg

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par aizvēstures laikmeta medībām un zveju: http://museums.ncl.ac.uk/flint/archhunt.html

Apskatāms paleolīta laikmeta zīmējums uz alas sienas, kurā attēlotas medības: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/stampeed.jpg

Attēlā apskatāms loks, kas bija iespaidīgākais medību ierocis akmens laikmetā: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/bow.jpg

Attēlā apskatāma no krama veidota harpūna, ko akmens laikmetā izmantoja zvejošanai: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/arrow.jpg

Apskatāms akmens laikmeta alu zīmējums, kurā attēlots cilvēks, kas rāpjas kokā pēc medus un viņam apkārt lido bites: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/honey.jpg

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par apmetņu veidošanu mezolīta laikmetā: http://museums.ncl.ac.uk/flint/archhome.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par akmens laikmeta cilvēku nodarbošanos, kuri nedevās medībās vai barības meklējumos, bet palika apmetnēs: http://museums.ncl.ac.uk/flint/archact.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par akmens laikmeta cilvēku radīto mākslu: http://museums.ncl.ac.uk/flint/archart.html

Attēlā apskatāma akmens laikmeta cilvēku darinātā “lampa”, kurā tika dedzināta uguns, lai alās būtu gaisma un varētu zīmēt zīmējumus uz alu sienām: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/oillamp.jpg

Attēlā apskatāma akmens laikmeta cilvēku darinātā lecoša zirga figūriņa: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/leaphors.jpg

Attēlā apskatāma akmens laikmeta cilvēku darinātā skulptūriņa, kurā redzami divi kopā saķērušies kalnu āži: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/ibex.jpg

Attēlā apskatāma akmens laikmeta cilvēku darinātā Villendorfas Venēras skulptūriņa: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/venusfac.jpg

Apskatāms attēls, kurā redzams zirga apakšžoklis, kurā akmens laikmeta cilvēki iegravējuši ģeometriskus ornamentus: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/kenhors.jpg

Attēlā apskatāms akmens laikmeta cilvēku darinātais dzintara kareklītis, kurā iegravēti ģeometriski ornamenti: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/pendant.jpg

Attēlā apskatāma akmens laikmeta cilvēku rotaslieta – kaklarota: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/pavinec.jpgv

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma plaša informācija par akmens laikmeta cilvēku dejām un rituāliem: http://museums.ncl.ac.uk/flint/archrit.html

Apskatāms akmens laikmetā darināts gravējums akmenī, kurā attēlotas trīs vai četras sievietes izpildot dejai līdzīgas kustības no kreisās uz labo pusi: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/stndance.jpg

Apskatāms attēls, kurā redzama Kalahari bušmeņu izpildītā deja vienā rindā: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/bshdance.jpg

Apskatāms akmens laikmeta gravējums, kurā attēlota seno cilvēku deja, kuru acīmredzot viņi izpilda gulstoties un atlecot no zemes: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/initiate.jpg

Apskatāms attēls, kurā redzama uz alas sienas izveidota akmens laikmeta cilvēka roka, kas varēja nozīmēt kādu rituāla darbību: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/stencil.jpg

Attēlā apskatāma erotiska rakstura akmenī izgrebta sievietes figūra, kādas bieži sastopamas akmens laikmeta mākslā Eiropā: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/svenus.jpg

Apskatāms zīmējums, kurā attēlots akmens laikmeta cilvēks, kas maskējies ar brieža masku dodas medībās: http://museums.ncl.ac.uk/flint/images/shaman.gif

Izlasāma informācija par ledus laikmetu – kad tas bija, kāpēc tas bija, kā tas izpaudās: http://www.museum.state.il.us/exhibits/ice_ages/

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par akmens laikmeta pirmajām mākslas izpausmēm – alu zīmējumiem, skulptūriņām (Villendorfas Venēru): http://users.hol.gr/~dilos/prehis/prerm4.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par akmens laikmeta iedzīvotāju dzīvesveidu un pirmajām apmetnēm: http://users.hol.gr/~dilos/prehis/prerm3.htm

Izlasāma plaša, izsmeļoša informācija par mezolīta arheoloģiju un kā tā atšķiras no paleolīta un neolīta laikmeta kultūras: http://www.alekseevmanuscript.com/ChapterV.html

Apskatāms zīmējums no Lasko alas Francijā, kurā attēlots ievainots bizons, kas uzbrūk cilvēkam: http://www.artchive.com/artchive/C/cave/cave_painting_wounded_bison.jpg.html

Apskatāms zīmējums no Lasko alas Francijā, kurā attēlots zirgs: http://www.artchive.com/artchive/C/cave/cave_painting_horse.jpg.html

Apskatāms zīmējums no Altamiras alas Spānijā, kurā attēlots bizons: http://www.artchive.com/artchive/C/cave/cave_painting_bison.jpg.html

Izlasāma neliela ievada informācija par paleolīta laikmeta kultūru Encarta enciklopēdijā: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s1

Izlasāma informācija par paleolīta laikmeta kultūru, sabiedrību, mākslu Encarta enciklopēdijā: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s3

Izlasāma informācija par paleolīta laikmetā attēloto mākslas darbu tematiku Encarta enciklopēdijā: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s4

Izlasāma informācija par paleolīta laikmeta alu zīmējumiem un to jēgu, nozīmi tā laika kultūras dzīvē: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s5

Izlasāma plaša informācija par paleolīta laikmeta mākslā izmantotajām metodēm un materiāliem: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s6

Cik veci ir paleolīta laikmeta alu zīmējumi? Kā to nosaka – par to lasiet šajā Encarta enciklopēdijas sniegtajā informācijas lapā: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=06A5E000#s7

Apskatāms Lako alas zīmējums, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par šīs alas zīmējumiem: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06A5E000&idx=461553529

Apskatāms Chauvet alas zīmējums, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par šīs alas zīmējumiem: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06A5E000&idx=461542823

Attēlā apskatāms Austrālijas aborigēnu veidotais alu zīmējums, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par Austrālijas aborigēnu mākslu: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06A5E000&idx=461541758

Attēlā apskatāma akmens laikmeta skulptūra ar nosaukumu Villendorfas Venēra, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par šo skulptūru un tās radīšanu: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06A5E000&idx=461517441

Attēlā apskatāms akmens laikmeta cilvēku ar gravējumiem apdarinātais mamuta ilknis, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par šo darinājumu: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=06A5E000&idx=461542406

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par paleolīta laikmeta alu iedzīvotājiem – neliela ievada informācija: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761561081#s1

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par paleolīta laikmeta materiālās kultūras lielo daudzveidību: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761561081#s2

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par paleolīta laikmeta alu saglabāšanos: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761561081#s3

Izlasāms enciklopēdijas sniegtais definējums par paleolīta laikmetu: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761555928&cid=2#p2

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma plaša informācija par Altamiras alas Spānijā sienu gleznojumiem: http://campus.northpark.edu/history/WebChron/Prehistory/Altamira.html

Izlasāma enciklopēdijas sniegtā informācija par mezolīta laikmeta mākslu: http://arthistory.about.com/arts/arthistory/library/bl101_mesolithic.htm

Izlasāma enciklopēdijas sniegtā informācija par neolīta laikmeta mākslu: http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761567882

Attēlā apskatāma neolīta laikmetā no keramikas darinātā sēdošas sievietes figūriņa, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.nhm-wien.ac.at/NHM/Prehist/Collection/Objekte_PA_02_E.html

Attēlā apskatāma neolīta laikmetā darinātā māla figūriņa, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://www.nhm-wien.ac.at/NHM/Prehist/Collection/Objekte_PA_03_E.html

Attēlā apskatāma paleolīta laikmetā darinātā zirga skulptūriņa: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/IVORY%20HORSE.gif

Attēlā apskatāmas paleolīta laikmetā uz Kastillo [Castillo] alas sienām izveidotās zīmes: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/signs.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Peč-Merle [Pech-Merle] alas sienām darinātais zīmējums – “Plankumainais zirgs”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/SPOTTED%20HORSE.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā darinātais akmens šķēps: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/lauel-leaf.jpg

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Vallon Pontd’ Arc alas darinātais zīmējums “Bizoni”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/mammothsVallonPontd'ArcFR.jpg

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Chauvet alas Francijā sienām darinātais zīmējums: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/chauvet.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Cosquer alas Francijā sienas darinātais zīmējums “Zirgs”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/cosquer.jpg

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Cospuer alas Francijā sienas darinātais zīmējums “Rokas”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/1-cosquer-hands.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Gargas alas Francijā sienas darinātais zīmējums “Rokas”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/gargas.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā uz Altamiras alas Spānijā sienas darinātais zīmējums “Guļošais bizons”: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/altamira.gif

Attēlā apskatāms paleolīta laikmetā darinātais ziloņkaula kareklis: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/ivory%20pendant.gif

Attēlā apskatāma paleolīta laikmetā darinātā Lespugue Venēras skulptūriņa: http://www.subtlemoon.com/paleo/images/venus2.gif

Izlasāma plaša informācija par paleolīta laikmeta mākslu, tās veidiem, pielieto tehniku; apskatāma paleolīta laikmeta alu hronoloģiskā tabula, kā arī apskatāmi dažādi attēli par šo tēmu: http://www.subtlemoon.com/paleo/

Attēlā apskatāms neolīta laikmeta arhitektūras piemineklis – Stounhendžas kromlehs, kā arī izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par to: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=761567882&idx=461549690

Izlasāma neliela informācija par neolīta laikmeta mākslu, ieskaitot arī informāciju par Stounhendžas kromlehu: http://encarta.msn.com/find/findinpage.asp?&pg=8&ti=761567882&sc=0&pt=1

Izlasāma neliela Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par neolīta laikmeta arhitektūras pieminekli - Stounhendţas kromlehu: http://encarta.msn.com/find/concise.asp?z=1&pg=2&ti=761553375#s1

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par neolīta laikmeta arhitektūras pieminekļa – Stounhendžas kromleha plānojumu un uzbūvi: http://encarta.msn.com/find/concise.asp?z=1&pg=2&ti=761553375#s2

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par neolīta laikmeta arhitektūras pieminekļa – Stounhendžas kromleha vēsturi un attīstību: http://encarta.msn.com/find/concise.asp?z=1&pg=2&ti=761553375#s3

Izlasāma Encarta enciklopēdijas sniegtā informācija par neolīta laikmeta pieminekļa – Stounhendžas kromleha saistību ar kalendāro teoriju: http://encarta.msn.com/find/concise.asp?z=1&pg=2&ti=761553375#s4

Attēlā apskatāms neolīta laikmeta arhitektūras piemineklis – Stounhendžas kromlehs, kā arī izlasāma neliela informācija par to: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=761553375&idx=461526474

Attēlā apskatāms neolīta laikmeta arhitektūras pieminekļa – Stounhendžas kromleha plāns, kā arī izlasāma informācija par to: http://encarta.msn.com/find/MediaMax.asp?pg=3&ti=761553375&idx=461542343

Apskatāmi dažādi attēli, kā arī izlasāma plaša informācija par Stounhendžas kromlehu un tā attīstības trijām fāzēm: http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMStonehenge.html

Apskatāmi vairāki attēli, kā arī izlasāma informācija par Stounhendžas kromlehu un tā restaurāciju: http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMStonehengeB.html

Stounhendžas foto galerija – fotogrāfijās apskatāmas Stounhendžas kromleha drupas dažādos rakursos, kā arī dažādos diennakts laikos: http://www.amherst.edu/~ermace/sth/photos.html

Fotogrāfijā apskatāms Stounhendžas kromlehs kopā ar atstatus stāvošo akmeni – Papēžakmeni tuvplānā: http://www.christiaan.com/stonehenge/stonepic35.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par Eivberijas ciemu, kurā savulaik atradās vēl iespaidīgāks megalītiskais komplekss nekā Stounhendžā: http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMAvebury.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par seno svētvietu Silberijas pakalnā, kas ir arī lielākais mākslīgi veidotais kalns Britānijā: http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMSilbury.html

Attēlā apskatāma senā svētvieta Silberijas pakalnā – lielākais mākslīgi veidotais kalns Britānijā: http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMSilbury.jpg

 

ATPAKAĻ