INFORMĀCIJA INTERNETĀ PAR SENO ROMU

 

Iespēja izlasīt Vergīlija "Eneīdas" pirmās grāmatas tulkojumu (angļu val.):

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book1.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” otrās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book2.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” trešās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book3.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” ceturtās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book4.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” piektās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book5.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” sestās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book6.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” septītās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book7.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” astotās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book8.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” devītās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book9.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” desmitās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book10.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” vienpadsmitās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book11.htm

Iespēja izlasīt Vergīlija “Eneīdas” divpadsmitās grāmatas tulkojumu:

http://eawc.evansville.edu/anthology/aeneid/book12.htm

Iespēja izlasīt Marka evaņģēliju (The Gospel of Mark), atkārtoto standarta versiju:

http://eawc.evansville.edu/anthology/mark.htm

Iespēja izlasīt Antīkās Romas darbu: “Paula vēstule romiešiem” (“Paul's letter to the romans”):

http://eawc.evansville.edu/anthology/romans.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – pirmā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book1.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – otrā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book2.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – trešā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book3.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – ceturtā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book4.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – piektā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book5.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – sestā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book6.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – septītā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book7.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – astotā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book8.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – devītā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book9.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – desmitā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book10.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – vienpadsmitā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book11.htm

Iespēja izlasīt Marka Aurēlija apceres – divpadsmitā grāmata:

http://eawc.evansville.edu/anthology/meditations/book12.htm

Iespēja izlasīt Plotīna darbu “Enneīda, par skaistumu”:

http://eawc.evansville.edu/anthology/beauty.htm

Iespēja izlasīt eseju par mitraismu – dievieti Mitru:

http://eawc.evansville.edu/essays/mithraism.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Gallu Cēzaru [Gallus Caesar] (351 – 354 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/gallus.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Joviānu [Jovian] (363 – 364 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/jovian.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Marsellusu [Marcellus] (366 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/marcell.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Prokopiusu [Procopius] (365 – 366 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/procopis.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Kvintillusu [Quintillus] (270 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/quintil.htm

Izlasāma plaša informācija par Ponciju Pilātu [Pontius Pilate], piekto Romas provinces Jūdejas valdnieku:

http://cedar.evansville.edu/~ecoleweb/articles/pilate.html

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Galbu [Galba] (68 – 69 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/galba.html

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Nero [Nero] (54 – 68 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/nero.html

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Vitelliusu [Vitellius] (69 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/vitell.html

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Augustu [Augustus] (31 p. m. ē. – 14 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/auggie.htm

Izlasāma plaša informācija par romiešu katakombām – to vēsturi, rašanos, gleznojumiem, sarkofāgiem:

http://www.knight.org/advent/cathen/03417b.htm

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma plaša informācija par Pētera krēsls no Pētera katedrāles Romā:

http://www.knight.org/advent/cathen/03551e.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Alektu [Allectus] (293 – 296/7 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/allectus.htm

Izlasāma īsa informācija par Romas imperatoriem Amandusu un Aeliānusu [Amandus and Aelianus] (285 vai 286 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/amanael.htm

Izlasāma īsa informācija par Anastasiju [Anastasia], Konstantiusa I meitu:

http://www.salve.edu/~romanemp/anastas.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Karausiju [Carausius] (286/7 – 293 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/carausiu.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Konstansu I [Constans I] (337 – 350 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/consi.htm

Izlasāma informācija par Konstantīni (Constantina), Konstantīna I meitu:

http://www.salve.edu/~romanemp/constan.htm

Izlasāma plaša informācija par Romas imperatoru Konstantīnu I [Constantine I] (306 – 337 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/conniei.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Konstantīnu II [Constantine II] (337 – 340 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/conii.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Konstantiusu I Hloru [Constantius I Chlorus] (305 – 306 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/chlorus.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Konstantiusu II [Constantius II] (337 – 361 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/constaii.htm

Izlasāma informācija par Romas imperatoru Dalmātu Cēzaru [Dalmatius Caesar] (335 – 337 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/dalmatiu.htm

Izlasāma īsa informācija par Romas karavīru vadoni Eižēniju [Eugenius] (303/304 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/eugeniu.htm

Īsa informācija par Romas imperatoru sievām Eusēbiju Augusti [Eusebia Augusta]un Faustīni [Faustina]:

http://www.salve.edu/~romanemp/eusebia.htm

Neliela informācija par Romas imperatoru Galeriju [Galerius] (305 – 311 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/galerius.htm

Neliela informācija par Hanibāliju Reks Regum [Hannibalianus Rex Regum] (335 – 337 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/hanna.htm

Informācija par Helēnu [Helena] – Jūlija Grēcinieka [Julian the Transgressor]sievu:

http://www.salve.edu/~romanemp/helen1.htm

Informācija kopā ar attēliem par Romas impērijas monētām – Licīnija I monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/4/LiciniusI/

Informācija kopā ar attēliem par Romas impērijas monētām – Licīnija II monētām
http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/4/LiciniusII/

Informācija par Romas aristokrātiem Magnentiju [Magnentius] un Decentiju [Decentius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/magnent.htm

Informācija kopā ar attēliem par Romas impērijas monētām – Magnentija monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/4/Magnentius/

Informācija kopā ar attēliem par Romas impērijas monētām – Decentija monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/4/Decentius/

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Martiniānu [Martinianus]:

http://www.salve.edu/~romanemp/martinia.htm

Informācija par Romas imperatoru Maksentiju [Maxentius] (306 – 312 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/maxentiu.htm

Informācija par Romas imperatoru Maksimiānu Herkulesu [Maximianus Herculius] (286 – 305 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/maxherc.htm

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Maksiminu Daia [Maximinus Daia] (305 – 313 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/daia.htm

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Nepotiānu [Nepotian]:

http://www.salve.edu/~romanemp/nepot.htm

Informācija par Romas imperatoru Sevēriju II [Severius II] (306 – 307 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/severus.htm

Apraksts par Konstantīna I brāļiem un māsām:

http://www.salve.edu/~romanemp/sibling.htm

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Silvāniju [Silvanus]:

http://www.salve.edu/~romanemp/silvanus.htm

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Vetranio [Vetranio]:

http://www.salve.edu/~romanemp/vetran.htm

Informācija par Romas imperatoru Titu Flāviju Domiciānu [Titus Flavius Domitianus] (81 – 96 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/domitian.htm

Informācija par Romas imperatoru Titu Flāviju Vespasiānu [Titus Flavius Vespasianus] (69 – 79 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/vespasia.htm

Plaša informācija par Romas impērijas aristokrāti Helēnu Augusti:

http://www.salve.edu/~romanemp/helena.htm

Apraksts par barbarismu romiešu armijā:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/barb.htm

Īsa informācija par Romas impērijas aristokrātu Besilīciju Cēzaru [Basiliscus (Leo) Ceasar]:

http://www.salve.edu/~romanemp/bascaes.htm

Informācija par Romas impērijas aristokrātu Flāviju Besilīciju [Flavius Basiliscus]:

http://www.salve.edu/~romanemp/basilis.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Leo I [Leo I]:

http://www.salve.edu/~romanemp/leo1.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Leo II [Leo II]:

http://www.salve.edu/~romanemp/leo2.htm

Informācija par Senās Romas aristokrātu Leontīnu [Leontius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/leontius.htm

Apraksts par Romas impērijas krišanu no militārajiem aspektiem:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/milex.htm

Apraksts par vēlāko Romas impērijas armiju:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/lra.htm

Apraksts par Rietumromas imperatoriem piektajā gadsimtā:

http://www.salve.edu/~romanemp/westemp5.htm

Informācija par Romas imperatoru Justīnu I [Justin I]:

http://www.salve.edu/~romanemp/justin.htm

Informācija par Romas imperatoru Justiniānu [Justinian] (527 – 565 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/justinia.htm

Informācija par Teodoru (Theodora), imperatora Justiniāna I sievu:

http://www.salve.edu/~romanemp/dora.htm

Informācija par Romas imperatoru Klaudiju [Claudius] (41 – 54 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/claudius.htm

Informācija par Romas imperatoru Gaju (Kaligulu) [Gaius (Caligula)] (37 – 41 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/gaius.htm

Informācija par Romas imperatoru Tibēriju [Tiberius] (14 – 37 m. ē.):

http://www.salve.edu/~romanemp/tiberius.htm

Informācija par Romas aristokrātu Tibēriju Gamellusu [Tiberius Gamellus]:

http://www.salve.edu/~romanemp/gemell.htm

Informācija par Senās Romas aristokrāti Augustīni [Augustine]:

http://www.utm.edu/research/iep/a/augustin.htm

Informācija par Marku Tūliju Ciceronu [Marcus Tullius Cicero], lielāko romiešu oratoru:

http://www.utm.edu/research/iep/c/cicero.htm

Neliela informācija par seno romiešu filozofiju:

http://www.utm.edu/research/iep/r/romanphi.htm

Informācija par seno romiešu filozofu Epitetu [Epictetus]:

http://www.utm.edu/research/iep/e/epictetu.htm

Apraksts par antīkās Grieķijas un Romas bibliotēkām:

http://www.utm.edu/research/iep/l/library.htm

Apraksts par Senās Romas dzejnieku un filozofu Lukrēciju [Lucretius]:

http://www.utm.edu/research/iep/l/lucretiu.htm

Izlasāms raksts par Senās Romas sieviešu pielīdzināšanu dievībām:

http://ivory.trentu.ca/www/cl/ahb/AHB9/AHB-9-3e.html

Izlasāma informācija par provinču pievienošanu Romas impērijai:

http://www.ucd.ie/~classics/98/Freeman98.html

Apraksts par baziliku kā arhitektonisko būvi:

http://www.knight.org/advent/cathen/02325a.htm

Apraksts par Senās Romas imperatoru Aurēliju (270 – 275 m. ē.):

http://www.knight.org/advent/cathen/02108b.htm

Apraksts par Romas imperatoru Marku Aurēliju Antoniju (161 – 180 m. ē.):

http://www.knight.org/advent/cathen/02109a.htm

Apraksts par Romas imperatoru Konstantīnu Vareno:

http://www.knight.org/advent/cathen/04295c.htm

Informācija par Senās Romas imperatora Antēmija [Athemius] dzīvi:

http://www.salve.edu/~romanemp/anthemiu.htm

Informācija par Senās Romas imperatora Avitija [Avitus] dzīvi:

http://www.salve.edu/~romanemp/avitus.htm

Informācija par Senās Romas imperatora Diokletiāna [Diocletian] dzīvi:

http://www.salve.edu/~romanemp/dioclet.htm

Īsa informācija par Eidociju [Eudocia], imperatora Valentiniāna III meitu:

http://www.salve.edu/~romanemp/eudoc.htm

Informācija par Gallu Placīdiju [Galla Placidia], imperatora Teodosija I meitu:

http://www.salve.edu/~romanemp/galla.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Glicērijs [Glycerius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/glyceriu.htm

Informācija par Honorijs [Honorius], imperatora Teodosija I jaunāko dēlu:

http://www.salve.edu/~romanemp/honorius.htm

Informācija par Licīniju Eudoksiju [Licinia Eudoxia], imperatora Valentiniāna III sievu:

http://www.salve.edu/~romanemp/eudox.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Valentiniānu III [Valentinian III]:

http://www.salve.edu/~romanemp/valenIII.htm

Informācija par Senās Romas imperatora Karakallas [Caracalla] dzīvi:

http://www.salve.edu/~romanemp/caracala.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Klaudiju Albīnu [Clodius Albinus]:

http://www.salve.edu/~romanemp/albinus.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Elagabalu (Marku Aurēliju Antoniju):

http://www.salve.edu/~romanemp/elagabal.htm

Informācija par Senās Romas imperatoriem Markrīniju un Diadumeniānu [Macrinus and Diadumenianius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/macrinus.htm

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Makrīnija monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/Macrinus/

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Diadumeniāna monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/Diadumenianus/

Informācija par Senās Romas imperatoru Pertinaksu [Pertinax]:

http://www.salve.edu/~romanemp/pertinax.htm

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Filipa I monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/PhilipI/

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Filipa II monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/PhilipII/

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Pakatiāna monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/Pacatianus/

Informācija kopā ar attēliem par imperatora Jotapiāna monētām:

http://artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc/3/Iotapianus/

Informācija par Senās Romas imperatoru Konstansu II [Constans II]:

http://www.salve.edu/~romanemp/Constan2.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Konstantīnu IV [Constantine IV]:

http://www.salve.edu/~romanemp/Constiv.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Hēraklu [Heraclius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/heraclis.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Justiniānu II [Justinian II]:

http://www.salve.edu/~romanemp/Just2.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Leontiju [Leontius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/leonti2.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Olimpiju [Olympius]:

http://www.salve.edu/~romanemp/olympius.htm

Informācija par Senās Romas imperatoru Tibēriju III [Tiberius III]:

http://www.salve.edu/~romanemp/TiberII.htm

Neliels apraksts par Senās Romas politiku un politisko dzīvi:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc1s4.htm

Neliels apraksts par Senās Romas impēriju un tās ideoloģiju:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc1s6.htm

Neliels apraksts par Senās Romas reliģiju - kristiānismu:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc1s9.htm

Neliels apraksts par Senās Romas reliģiju - jūdaismu
http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc1s8.htm

Neliels apraksts par Romas Jaunās impērijas izveidošanu:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc2s2.htm

Neliels apraksts par pamatu veidošanu Romas impērijas baznīcām:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc2s4.htm

Apraksts par jauno mūku kristietības kultūru Romas impērijā:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc2s5.htm

Neliels apraksts par pārmaiņām Romas impērijā piektajā gadsimtā:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc3s1.htm

Neliels apraksts par Romas impērijas vājajiem imperatoriem un militāristiem:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc3s2.htm

Neliels apraksts par barbarisma efektu Romas impērijā:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/OVC3S3.HTM

Neliels apraksts par Romas Austrumu impērijas krīzi un atgūšanos:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/OVC3S4.HTM

Neliels apraksts par krīzes iedarbību piektajā gadsimtā uz Romas impēriju: http://www.unipissing.ca/department/history/orb/ovc3s6.htm

Plašs apraksts par valdību un sabiedrību Senās Romas pasaulē:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/OVC4S2.HTM

Apraksts par Senās Romas pilsētu kultūras izzušanu:

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/OVC4S5.HTM

Neliels apraksts par Senās Romas kultūras vēsturi:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Neliels apraksts par Romas zemi un tās iedzīvotājiem:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Neliels apraksts par Senās Romas iedzīvotājiem - etruskiem:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Senās Romas impēriju:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Romas republiku:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Itālijas iekarošanu un pievienošanu Romas impērijai:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Pūniešu kariem Grieķijā un Romā:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Hellēnisko impēriju iekarošanu un pakļaušanu:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Romas republikas krīzi:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Neliels apraksts par Senās Romas imperatoru - Jūliju Cēzaru:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Informācija par imperatora Augusta valdīšanas gadiem Senajā Romā:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Senās Romas impēriju (14 – 180 m. ē.):

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par postošo gadsimtu Romas impērijā (180 – 284 m. ē.):

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plaša informācija par Vēlo Romas impēriju un kristiānismu:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Neliels apraksts par Senās Romas filozofu – Ciceronu [Cicero] un viņa darbiem:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Plašs apraksts par Senās Romas filozofu - Epitetu [Epictetus] un viņa darbiem:

http://www.wsu.edu:8080/~dee/ROME/ROME.HTM

Izlasāma plaša informācija par Romas republikas konstitūciju:

http://www.utexas.edu/depts/classics/faculty/Riggsby/RepGov.html

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma īsa informācija par vareno romiešu templi Panteonu:

http://tqd.advanced.org/2838/pantheon.htm

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma īsa informācija par romiešu celtni - Kolizeju:

http://tqd.advanced.org/2838/colosseu.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma īsa informācija par lielo Romas Forumu:

http://tqd.advanced.org/2838/forum.htm

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma neliela informācija par Maksima cirku - arēnu:

http://tqd.advanced.org/2838/circus.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma īsa informācija par Senās Romas arhitektūras pieminekļiem:

http://tqd.advanced.org/2838/monument.htm

Izlasāma informācija par visiem Senās Romas imperatoriem un aristokrātiem:

http://www.salve.edu/~dimaiom/deimprom.html

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma neliela informācija par seno romiešu ceļu un akveduktu būvēšanas principiem:

http://www.main-vision.com/richard/Builders.html

Apskatāms attēls, kā arī izlasāma neliela informācija par seno romiešu teātri:

http://www.kent.wednet.edu/curriculum/soc_studies/rome/RomanTheatre.html

Dotas norādes uz adresēm internetā par seno romiešu mākslu un arhitektūru:

http://www.providence.edu/dwc/romaarch.htm

Dotas norādes uz adresēm internetā par Senās Romas vēsturi un hronoloģiju:

http://www.providence.edu/dwc/romhist.htm

Dotas norādes uz adresēm internetā par Senās Romas literatūru un literārajiem darbiem:

http://www.providence.edu/dwc/romlit.htm

Dotas norādes uz adresēm internetā par Senās Romas filozofiju un filozofiem:

http://www.providence.edu/dwc/romphil.htm

Dotas norādes uz adresēm internetā par Senās Romas reliģiju un svētajām personām:

http://www.providence.edu/dwc/romrel.htm

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par Senās Romas forumu:

http://library.advanced.org/11402/home_intro.html

Attēlos apskatāmas vairākas Senās Romas arkas – Tita arka, Konstantīna arka un citas:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/arches.htm

Attēlā apskatāms Pompeju amfiteātris, kā arī izlasāma informācija par to:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/repub.html

Imperatora Konstantīna laika māksla un arhitektūra – izlasāma informācija par to, kā arī apskatāmi dažādi attēli:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/archconslides.html

Apskatāmi attēli no Palatīna [Palatine] kalna kompleksa Romā:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/palatine.html

Apskatāms Romas imperatora Trajāna skulptūras, kā arī attēli no Trajāna foruma:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/trajan.html

Attēlos apskatāmi dažādi Senās Romas tempļi:

http://harpy.uccs.edu/roman/temples.htm

Izlasāma neliela informācija par imperatora Flaviāna amfiteātri – Kolizeju, kā arī apskatāmi dažādi attēli no Kolizeja ārskata un interjera:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/colosseumslides.html

Izlasāma informācija par Romas Panteonu, kā arī apskatāmi dažādi attēli no tā ārskata un interjera:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/hadrian2.html

Apskatāmi romiešu arhitektūras pieminekļi ārpus Romas pilsētas robežām:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/outsiderome.html

Īsa informācija par Romas pilsētas sirdi – Kapitoliju, kā arī apskatāmi tā attēli:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/capitoline.html

Lasāma informācija par Antīko Itāliju Romas impērijā, kā arī apskatāmi dažādi šā laika mākslas darbu attēli:

http://tqd.advanced.org/2838/olditaly.htm

Apskatāmi dažādi attēli par Senās Romas mākslu un arhitektūru – arhitektūras pieminekļi, skulptūras, gleznojumi, sarkofāgi:

http://harpy.uccs.edu/roman/html/roman.html

Apskatāma Romas impērijas karte, kur uzklikšķinot uz attiecīgā reģiona kartē, iespējams izlasīt par to informāciju:

http://www.dalton.org/groups/rome/RMap.html

Plaša informācija par seno romiešu kalendāru, kā arī iespēja apskatīt tā sistēmu:

http://www.clubs.psu.edu/aegsa/rome/romec.html

Apskatāma hronoloģiska tabula par Senās Romas imperatoriem, kā arī sniegta ļoti īsa informācija par tiem:

http://wwwtc.nhmccd.cc.tx.us/people/crf01/rome/emperor.html

Apskatāms Tella cilnis no Ara Pacis:

http://harpy.uccs.edu/roman/arapacis4.jpg

Apskatāma skulptūra, kas simbolizē upi Nīlu:
http://harpy.uccs.edu/roman/nile.jpg

Apskatāma skulptūra, kas simbolizē upi Tibru:

http://harpy.uccs.edu/roman/tiber.jpg

Apskatāma Senās Romas skulptūra - Marforio:

http://harpy.uccs.edu/roman/marf.jpg

Apskatāma Anubisa statuja – cilvēka ķermenis ar šakāļa galvu:

http://harpy.uccs.edu/roman/anubis.jpg

Apskatāma dievietes Diānas skulptūra:

http://harpy.uccs.edu/roman/diana.jpg

Apskatāma Herkulesa bronzas statuja:

http://harpy.uccs.edu/roman/hercules.jpg

Apskatāmi attēli, kā arī izlasāma informācija par piecpadsmit Olimpa dieviem:

http://web.uvic.ca/grs/bowman/myth/gods.html

ATPAKAĻ