Tēmas

Vispārīgas frāzes

Brīdinājuma un informācijas uzraksti

Iepazīšanās. Profesijas.

Cilvēks

Ģimene

Dzīvoklis

Laika apstākļi

Laiks

Veikali. Iepirkšanās

Maltītes

Pilsēta

Telefona saruna

Veselība, medicīniskā palīdzība

Sadzīves pakalpojumi

Sports

Latvija

Latvijas Republika