Pārskats par prievārdu lietošanu

 

 

Prievārdi

Pieprasa atkarīgo vārdu

 

vienskaitlis               daudzskaitlis

Novietojums attiecībā pret atkarīgo vārdu

aiz, apakš, bez, iz, kopš, no, pēc, pie, pirms, priekš, uz, virs, zem;

apakšpus, augšpus, ārpus, iekšpus, lejpus, virspus, šaipus, viņpus, virspus

ģenitīvā

datīvā vai instrumentālī

priekšā

dēļ, labad, pēc

ģenitīvā

ģenitīvā

pēc

līdz, pa

datīvā

datīvā vai instrumentālī

priekšā

ap, caur, gar, pa, pār, pret, starp, uz

akuzatīvā

datīvā vai instrumentālī

priekšā

ar

instrumentālī

datīvā vai instrumentālī

priekšā

uz

ģenitīvā, akuzatīvā

datīvā vai instrumentālī

priekšā

pa

datīvā, akuzatīvā

datīvā vai instrumentālī

priekšā