INTERPUNKCIJAS   PRINCIPI

 

Pieturzīmju lietošana jeb interpunkcija ir pareizrakstības sastāvdaļa un palīdz iespējami pilnīgāk atklāt lasītājam uzrakstītā teksta saturu, norādot gan uz teksta gramatisko dalījumu, gan uz nozīmes niansēm. Par interpunkciju sauc arī pieturzīmju kopumu.

Latviešu interpunkcijā galvenais ir gramatiskais interpunkcijas princips. Tas nozīmē, ka ar pieturzīmēm galvenokārt parāda teksta un teikuma daļu gramatisko saistījumu un dalījumu. Saskaņā ar šo principu ar pieturzīmēm atdala teikumus, salikta teikuma daļas, vienlīdzīgus teikuma locekļus u.tml.

Lietojot pieturzīmes, tiek ņemta vērā arī izruna: pauzes, uzsvari, balss toņa maiņas. Blakus gramatiskajam principam latviešu interpunkcijā nozīmīgs ir arī intonatīvais princips, pēc kura ar pieturzīmēm iezīmē pauzes, vārdu grupu izcēlumu. Intonatīvais princips papildina gramatisko principu, lai labāk parādītu teksta vai teikuma satura nianses.