SKAŅU [o], [ō ], [uo] LIETOŠANA

Latviešu rakstībā ar burtu o apzīmē trīs skaņas: [o], [ō] un [uo], tāpēc jāzina, kā šo burtu pareizi lasīt.

 

Divskaņa [uo] lietojums

Latviskas cilmes vārdos un senos aizgūtos vārdos burts o vienmēr lasāms kā divskanis [uo]: ola, doma, soma, kost, nost, bojāt, nodoms, oma, omuligs, drosmigs, klejot, karot, lidot, apmelot, roze, skola, koris, vagons u. c.

Burts o lasāms kā divskanis [uo] daudzos Latvijas vietvārdos, piemēram, Aglona, Aloja, Code, Dole, Ēdole, Grostona, Krote, Koņi, Labones ezers, Majori, Mežotne, Okte, Omuji, Otaņķi, Spoģi, Vildoga.

Turpretim vietvārdos Blonti, Golvori, Kolka, Korģene, Pokumine, Sokolki, Ulbroka, burts o izrunājams kā īsais patskanis [o].

 

Patskaņu [o] vai [ō ] lietojums

Aizgūtos vārdos burts o lasāms kā īsais patskanis [o] vai garais patskanis [ō].

Vārda saknē burts o lielākoties lasāms kā īsais patskanis [o], piemēram, obelisks, oboja, oforts, oktāva, olimpiāde, omārs, orhideja, orkāns, ortogrāfija, ornaments. (Bet jods, kols, oda, opera, oms, opijs, pols - ar garu [ō].)

Burts o kā garais patskanis [ō] parasti lasāms aizgūto vārdu beigu daļā, piemēram: -ode (diode, nematode, metode); -ons (betons, biatlons, ciklons, elektrons, feļetons, žetons); -ors (aģitators, dekorators kreditors, lektors, motors, traktors); -ozs (grandiozs, kuriozs, skandalozs, virtuozs).

Dažu aizgūto vārdu beigu daļā burta o lasījums nav īsti nostabilizējies un izrunā pieļaujami varianti, piemēram, balkons, balons, citrons (ar garu [ō] patskani vai divskani [uo]), metafora, eskadrons (ar garu [ō] vai īsu [o] patskani).

Galvenās svārstības ir vārdos, kuros iespējams vienīgi patskani o: vai no tikai garš, vai tikai īss. Tomēr runātāji lieto gan [o], gan [ō], nesajūtot vienu vai otru izrunu kā nepareizu, piemēram: [loģika] - [lōģika].

Neregulārais burta o lasījums svešvārdos negatīvi ietekmē arī o lasījumu vārdos, kas nav svešvārdi. Gadās, ka divskaņa [uo] vietā lieto patskani, piemēram, vārdos omulība [uomulīks] un omulība [uomulība], kas atvasināti no pilnīgi asimilēta vārda oma [uoma]. Arī latviskajos vietvārdos bieži gaidītā divskaņa [uo] vietā tiek lietots patskanis [o] vai [ō], piemēram, Aloja [Aloja] (pareizi [Aluoja]), Grostona [Grostōna] (pareizi [Gruostuona]), Tosmare [Tosmare] (pareizi [Tuosmare]).

 

Burta o paralēllasījumi

Paralēlformas pieļaujamas šādos vārdos:

balkons [balkuons] vai [balkōns]

balons [baluons] vai [balōns]

barons [baruons] vai [barōns]

buljons [buljuons] vai [buljōns]

citrons [citruons] vai [citrōns]

patrona [patruona] vai [patrōna]

rajons [rajuons] vai [rajōns]

talons [taluons] vai [talōns]

 

VINGRINĀJUMI