VĀRDA UZSVARS

Par vārda uzsvaru sauc kādas zilbes izcēlumu vairākzilbju vārdā. Līdzsvara vietu rakstos, ja tas vajadzīgs, norāda ar punktu augšpusē uzsveramās zilbes priekšā.

1. Latviešu valodā vārda uzsvars parasti ir pirmajā zilbē, piemēram: 'sko-la, 'grā-ma-ta, 'po-li-klī-ni-ka.

2. Otrā zilbe tiek uzsvērta:

3. Pavisam reti tiek uzsvērta trešā vai pat ceturtā zilbe, piemēram, pama'zītiņām, palē'nītiņām, mazpama'zītiņām.

4. Citādi uzsvara ziņā izrunā no citām valodām pārņemtos īpašvārdus.

4.1. Nelokāmajos īpašvārdos parasti uzsver to zilbi, kas uzsvērta tai valodā, no kuras īpašvārds nācis, piemēram, I'go, Did'ro, Montes'kjē, Ma'karenko.

4.2 Lokāmajos īpašvārdos, kam ir trīs zilbes un vairāk, parasti uzsver to zilbi, kas uzsvērta tai valodā, no kuras īpašvārds nācis, piemēram, Tur'geņevs, Dosto'jevskis, Marcin'kēvičs .

4.3. Lokāmajos citvalodu īpašvārdos nav vēlams uzsvars beigu zilbē. Latviešu valodā tiem ieteicams uzsvērt pirmo zilbi, piemēram, 'Ivans, 'Aleksejs, 'Ogists.

VINGRINĀJUMI