Konjugators

Latviešu valodas gramatikas apguvē visvairāk problēmu sagādā darbības vārdu konjugēšana. Darbības vārdu locīšana var būt ļoti atšķirīga, ka reizēm šķiet, ka izņēmumu ir vairāk nekā likumu, piemēram, darbības vārdiem, kas nenoteiksmē beidzas ar kt, pirkt, rakt, likt, sākt un krākt ir atšķirīgas tagadnes formas – pērku, roku, lieku, sāku un krācu.

Lielākoties šīs verbu formas ir zināmas no pieredzes, bet cittautiešiem, kas mācās latviešu valodu, ir ļoti grūti noteikt pareizo verba formu. Problēmas sagādā arī atšķirīgie personu formu veidošanas modeļi, piem., vsk. 2.personā darbības vārdi var beigties ar galotni -i vai vispār būt bez galotnes – tu proti, salsti, turi, dziedi, bet tu brauc, skrien…; tāpat problēmas rada īstās formas izvēle, piem., rakstiet vai rakstāt. Konjugators piedāvā pareizo darbības vārda formu.

Konjugators ir daudzu gadu darba rezultāts, strādājot ar vārdnīcām un tekstiem. Tas var konjugēt ikvienu latviešu valodas darbības vārdu īstenības, atstāstījuma, vēlējuma, vajadzības un pavēles izteiksmē, ieskaitot arī divdabju formas, gan ciešamajā, gan darāmajā kārtā.

1994.gada novembrī tas saņēmis Pasaules Brīvo latviešu apvienības atzinības rakstu.

Konjugators paredzēts Macintosh un Power Macintosh tipa datoriem.

To izstrādājis Arnis Gross.