LatHyphenator

LatHyphenator pareizi dala latviešu tekstu zilbēs atšķirībā no programmām Microsoft Word, Adobe Pagemaker, ClarisWorks, Quark Express u.c., kurās teksts tiek dalīts zilbēs pēc angļu valodas gramatikas.

LatHyphenator paredzēts Macintosh un Power Macintosh tipa datoriem.

Izstrādājis Jānis Auziņš un Arnis Gross.

Vēl informācija: http://www.deksoft.com.au/lathyp.html