Tildes Winlogs

Vairākums datorlietotāju visā pasaulē, kā arī Latvijā, strādā Microsoft Windows vidē. Diemžēl Microsoft sistēmā nav iekļāvis pilnvērtīgu latviešu valodas nodrošinājumu. Tildes Winlogs pievieno Windows videi nepieciešamos latviešu valodas līdzekļus, lai lietotāji varētu pilnvērtīgi strādāt latviešu valodā.

Produktu saime Tildes WinLogs ir resursu un programmu kopa, kas Windows, Windows 95 un Windows NT vidēs nodrošina apstākļus ērtam darbam latviešu valodā, kā arī vienlaicīgam darbam ar daudzām valodām. To būtiskākās sastāvdaļas ir fonti un tastatūras izkārtojumi, kas lietotājam dod iespēju rakstīt tekstus gan latviešu, gan arī citās valodās. Tildes Winlogs ļauj lietot Microsoft Windows vidē dažādus latviešu tastatūras izkārtojumus, pārslēgties starp vairākām valodām un atjauno "sabojātus" burtus, izanalizējot un novēršot ar dažādiem kodējumiem saistītas problēmas. Kvalitatīvu Tildes Bitstream fontu pamatkomplekts ļauj izvēlēties katram dokumentam piemērotāko noformējumu.

Jāatzīmē, ka Tildes WinLogs nav tulkošanas programma. Pēc Tildes WinLoga uzstādīšanas lietotāja Windows (95/NT) vide - izvēlnes, paziņojumi utt. - netiks pārtulkota latviešu valodā. Arī citu programmu interfeiss paliks tajā pašā valodā, kādā bija.

Tildes Winloga pamatiespējas

Tildes Winlogs risina Office 97 problēmas. Microsoft Office 97 programmās nav iespējams izmantot ne Balt, ne Rim fontus ­ to vietā rādās taisnstūrīši. Šo problēmu rada Office 97 programmās realizētā pāreja uz Unicode fontu standartu. Lai gan Unicode formāts saglabā latviešu burtu Rim kodējumu, Office 97 neprot korekti atspoguļot ne-Unicode Rim fontos rakstītus tekstus.

Tildes Winlogs pievieno programmām Word un Excel īpašu pogu rīku joslā, kas ne Unicode Rim un Balt fontos rakstītu tekstu pārveido uz Unicode formātu. Winlogs ietver daudzveidīgus Unicode fontus, kas ļauj strādāt Baltijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas, Skandināvijas un kirilica valodās. Ja Office 97 programmās jums tomēr nepieciešams lietot ne-Unicode fontus, varat izmantot īpašu tastatūras izkārtojumu, uz kura varat pārslēgties ar Tastatūras Pianistu.

Katrai no sistēmām Windows 3.x, Windows 95 un Windows NT ir paredzēts savs, atsevišķs Tildes WinLoga saimes produkts:

sistēmai Windows 3.x (sākot ar Windows 3.1) - Tildes WinLogs, versijas 1.x, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3;

sistēmai Windows 95 - Tildes WinLogs 95, versijas 3.0, 4.0, 4.1, 4.5;

sistēmai Windows NT 3.x - WinLogs NT sistēmai Windows NT 3.x;

sistēmai Windows NT 4.x - WinLogs NT priekšversija.

Tā kā šiem produktiem versiju numuri nepārklājas, tad bieži vien attiecīgais produkts tiek apzīmēts vienkārši kā Tildes WinLogs, minot versijas numuru.

Tildes WinLoga sastāvdaļas

Ar Tildes Winlogu saistīti jautājumi