VIENLĪDZĪGI TEIKUMA LOCEKĻI

Atceries!

Par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem sauc tādus teikuma locekļus, kuri paskaidro vienu un to pašu vārdu un atbild uz vienu un to pašu jautājumu.

Piemērs:

Mīli sauli, debesis un ūdeņus! (J.Jaunsudrabiņš).

 

Vienlīdzīgi teikuma locekļi var būt saikļa vai bezsaikļa saistījumā.

Piemērs:

Atceries savus vecākus, kuri Tevi pasargāja  un glabāja, kad Tu biji maza, nevarīga.

 

Vienlīdzīgus teikuma locekļus (v) var saistīt ar kādu vispārinošu vārdu (a), kas dod kopīgu nosaukumu vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem. Tādos gadījumos ir jāievēro īpašs pieturzīmju lietojums.

Vispārinošais vārds var būt izteikts ar

1) lietvārdu,

2) vietniekvārdu,

3) apstākļa vārdu,

4) retāk ar  skaitļa vārdu un īpašības vārdu.

 

Piemēri:

1. Esmu pabijis dažādos muzejos (a): Sprīdīšos (v), Brakos (v), Kalāčos (v).

            . . . a: v, v, v.

 

2. Esmu pabijis dažādos muzejos (a)- Sprīdīšos (v), Brakos (v), Kalāčos (v)-, kuri glabā tautai mīļu rakstnieku piemiņu.

        . . . a - v, v, v - , . . .

 

3. Fotogrāfijas (v), dokumenti (v), grāmatas (v), sadzīves priekšmeti (v) - tās (a) nav tikai piemiņas lietas.

        v, v, v - a . . .

 

4. Tādi priekšmeti (a) kā spieķis (v), cepure (v), svečturis (v) spēj pateikt daudz par rakstnieku dzīvesveidu.

        Tādi a v, v, v . . .

 

5. Sprīdīšos varam atrast daudz īpatnēja (a), kā botānisko dārzu (v), sakopto avotiņu (v), Akāciju kalniņu (v).

         . . . a, v, v, v .

 

6. Visur (a)- apkārtnē (v), pagalmā (v), pašā muzejā (v) - visur (a) valda rimts miers un saskaņa.

        a - v, v, v - a . . .

 

VINGRINĀJUMI