Valodas līdzekļu (konstrukciju vai to locekļu, resp., komponentu) pārdaudzums

 

Valodas līdzekļu pārdaudzums konstrukcijās var būt ļoti dažāds. Ir iespējams teikuma pārblīvējums ar divdabjiem un divdabja teicieniem, ir semantiski pārsātinātas vārdkopas u.tml. Pārdaudzumu novērš, konstrukciju pārveidojot un īsinot.

Ja vārdkopā ir semantiska pārsātinātība, kādu tās komponentu var mainīt vai atmest (ja divvārdu vārdkopā atmet komponentu, tiek likvidēta pati vārdkopa):

aktuālas pašreizējās problēmas (pašreizējās ir lieks);

liels darba apjoms (labāk: daudz darba);

parasta ikdiena (vēlams vārdkopu nelietot, pietiek ar ikdiena, jo tā vienmēr ir parasta);

atkarīgais komponents ir lieks arī vārdkopās saudzīgas rūpes un labestīgas rūpes - vārds rūpes ietver semantiskos elementus ‘labestība’ un ‘saudzība’.

Visbiežāk konstrukcijas var īsināt. Īsinot pati konstrukcija tiek saglabāta; konstrukcijas locekļi, kuriem nav semantiskas slodzes, tiek atmesti vai aizstāti ar īsākiem. Jāņem vērā konteksts.

Vārdkopas īsināšana atbilst valodas līdzekļu ekonomēšanas tendencei - īsāka vārdkopa parasti ir iederīgāka arī stilistiski. Plašas kombinētas vārdkopas īsina, mainot vienu no komponentiem (parasti atkarīgo); retāk tiek mainīti abi. Mainās arī komponentu forma:

demonstrēt sporta tematikai veltītas filmas - demonstrēt filmas par sportu.

Atmetamajam atkarīgajam komponentam bieži ir abstrakta nozīme (apstākļi, apjoms, darbs, gaita, jautājums, kategorija, kvalitāte, līmenis, rādītājs, stāvoklis u. tml.); retāk tas ir konkrētas nozīmes vārds (iestāde, materiāls u.tml.).

Atmetamie vārdi bieži tiek lietoti, lai rādītu erudīciju, inteliģenci: šādas vārdkopas ir kļuvušas par stereotipiem:

labi laika apstākļi (labs laiks);

malkas sagatavošanas darbs (malkas sagatavošana);

sezonas rakstura darbi (sezonas darbi);

augsts ražošanas kultūras līmenis (augsta ražošanas kultūra) u.c.

Garākajām vārdkopām atsevišķos gadījumos var būt kāda īpaša nozīmes nianse, kas attaisno to lietojumu. Īsinot plašākas kombinētas vārdkopas, tajās var atmest veselas iesaistītās vārdkopas:

veikt lielu darba apjomu (veikt lielu darbu vai daudz strādāt).

Kombinētās vārdkopās ļoti bieži lietota vārdkopa sēklas materiāls: sagatavot sēklas materiālu, kvalitatīvs sēklas materiāls u.tml.; parasti pietiek ar vārdu sēkla: sagatavot sēklu, laba sēkla.

Vārds rādītājs lieks vārdkopā ietekmēt ražošanas rādītājus - pietiek ar vārdkopu ietekmēt ražošanu. Līdzīgi: saudzēt dabas vidi (saudzēt dabu); piedalīties tiesas procesa gaitā (piedalīties tiesas procesā); pasākumi avāriju iespējamības novēršanai (pasākumi avāriju novēršanai) u.tml.

Dažkārt vārdkopas centrālajam komponentam (un arī citiem komponentiem) nav semantiskas slodzes:

rādīt teicamu darba paraugu (teicami strādāt);

vest māksliniecisko pašdarbību tautas masās (popularizēt māksliniecisko pašdarbību) u.tml.

Konstatētas arī liekas konstrukcijas. Piemēram, vārdkopa visā pilnībā var būt lieka:

Transporta līdzekļus novieto visā pilnībā stāvēšanai uz ietves. Pareizi: Transporta līdzekļus novieto uz ietves.