Norunas jeb savstarpējās vienošanās teorija. Šo teoriju, kam sākumi meklējami jau senajā Grieķijā, izvirzīja franču filozofs Ruso (1712-1778). Pēc šīs teorijas, cilvēki esot savā starpā vienojušies, kā katru lietu nosaukt. Norunas teorijas pamatā ir uzskati par sabiedrības izcelšanos norunas, savstarpējas vienošanās jeb sabiedriskā līguma ceļā. Teorija bija naiva gan jautājumā par sabiedrības, gan arī par valodas izcelšanos. Kā gan cilvēki varēja norunāt, vienoties, ja tiem vēl nebija valodas?