SAMODIEŠU VALODU SAIME

Samodiešu (agrāk samojedu) valodas runā gar Ziemeļu Ledus okeānu no Baltās jūras līdz Hatangas jūras līcim. Šo valodu runātāju kopskaits ir ļoti neliels - mazliet vairāk par 23 000 cilvēku.

Samodiešu valodām ir attāla radniecība ar somugru valodām. Pie samodiešu valodu saimes pieder ņencu, encu, tavgiešu un seļkupu valodas.

Pēdējā laikā uzskata, ka samodiešu un somugru valodām radniecīga oduju jeb jukagiru valoda, kuru runā ap 200 cilvēku Kolimas baseinā.

Ņencu valoda

Ņencu (juraku-samojedu) valodu runā ap 20000 cilvēku, kuri dzīvo milzīgā tundras apgabalā no Baltās jūras līdz Jeņisejas lejastecei.Ņencu valoda saglabājusi senatnīgu raksturu, tāpēc tai ir liela nozīme samodiešu valodu pētīšanā.

Encu valoda

Enci (Jeņisejas samojedi), skaitā daži simti cilvēku, dzīvo Jeņisejas lejasteces labajā krastā.

Tavgiešu valoda

Tavgiešu jeb nganasaniešu valodu runā ap 700 cilvēku Taimiras pussalā.

Seļkupu valoda

Seļkupu (samojedu-ostjaku jeb surgatu) valodu runā apmēram 2000 cilvēku taigas apgabalā starp Obas un Jeņisejas vidustecēm.