4. uzdevums. Raksti vārdus, svītriņu vietā liekot atbilstošus burtus!

apmēr-m

augš-p
brīž-m cit-di
cit-r gauž-m
kam-r krust-m
līdz-s lēn-m
netīš-m palēn-m
pagal-m palaik-m
pamaz-m pārpār-m
piep-ši teciņ-s
turpret-m turpret-
tūdal-ņ vis-r
vism-z tūl-t