6. uzdevums. Nosaki šauro un plato e, ē!

Akmenājs, akmeņains, aleja, apdegums, beka, bērns, bērnība, Berta, bezgalība, debesis, debesu, debatēt, dekorācija, drenāža, drenas, dzer, dzeram, kamera, koncerts, korespondents, medības, mopēds, nelegāls, nepatika, nervozs, nervs, opera, pēceksāmens, peldēt, peldam, plēnums, plēšam, plēsums, plēsīgs, retrofilma, saplēsts, svētdiena, vēstule, vēsture, zvēri, zvērināt, zvērot.