VĒSTURISKĀS SKAŅU PĀRMAIŅAS

Vēsturiskās skaņu pārmaiņas ir valodas attīstības gaitā veidojušās fonētiskas parādības: lietvārdu, darbības vārdu formās un dažādos atvasinājumos sākotnējās skaņas vietā stājusies cita skaņa. Šādas pārmaiņas radušās senākos valodas attīstības posmos.