1.vingrinājums. Pasvītro tekstā vārdus, kuros vērojamas patskaņu pārmaiņas! Iekavās aiz šī vārda uzraksti piemēru, kurā šī pārmaiņa būtu vērojama!

1. Topiet jūs Latvijai

Pamats un spēks!

( K. Jēkabsons.)

2. Ne savu likteni dzīvoju,

Bet tautai, lai tā dod spriedumu!

( Rainis.)

3. Mazs avots kalnā ceļas

Un saulei pretī smaida.

( K. Barons.)

4. Man ir viens vārds no mūžības:

Teic: gaisma tiks tomēr pie uzvaras.

( Rainis.)

5. Tā ir atjauta, kura tev dota tumsā redzošam, klusēdamam.

Kad nejūt zem kājām pamatu, bet atrod to, iznākot gaismā.

Tad gavilēt vari, kaut aizsmoc.

( M. Misiņa.)

6. Protošam, mākošam

Tam turēt tēva zemi.

Neprašam, nemākuļam

Otra durvis virināt.

( Latv. t. dz.)

Atbilde

 

2.vingrinājums. Blakus vārdiem uzraksti īstenības isteiksmes tagadnes 3. personas formu! Pasvītro vārda sakni! Izraksti mijas locekļus!

Paraugs: lakt – lok, a – o; . . .

Cirpt, krist, brukt, plakt, mukt, lipt, tapt, patikt, zust, rast, šļukt, drupt.

Atbilde

 

3. vingrinājums. Izlasi tekstu un pasvītro tos vārdus, kuros iespējama un vērojama patskaņu mija!

1. Zaļa zālīte uzdīgst agri pavasarī, vēstot par tā atnākšanu.

2. Smagais slogs noslēdza manu sirdi, jūtas to vairs neaizsniedza un neatrada.

3. Līst lietus, tas sāk mani biedēt un bailes mani nomāc aizvien vairāk un vairāk.

4. Smaidīt un smieties neprot katrs, jo ne jau katrs prot radīt tādu atmosfēru, kurā smaids top.

5. Es miegā ieaijāju savu dēlēnu, bet, midzinot viņu, miegs guva virsroku arī pār mani.

6. Malkas šķilas tika šķeltas veikli un ātri.

7. Dziļajā jūras dzelmē mīt nezināmi spēki, ko cilvēks ir centies apgūt.

8. Es noglaudīju sava tēva gludi noglaustos matus, kuros ievijušies sirmi pavedieni.

9. Rāmais ezera ūdens remdē manas skumjas un ilgas.

10. Es plati atplētu savas rokas, lai spētu noķert maiga vēja pūsmu.

Atbilde

 

4. vingrinājums. Sakārto dotos vārdus pareizi, ievērojot patskaņu mijas rindas! Darbu veic pēc parauga! Paraugs: žūt - žuva - žaut.

Pludināt, just, kust, plūst, jaust, slēgt, kausēt, ņemt, slogs, noma, ņēmu, mest, liet, smīdināt, mētāt, lietus, smieties, līt, lieku, šķilas, šķelt, likt.

Atbilde