LĪDZSKAŅU MIJA

 

Ar līdzskaņu miju saprot tādas vēsturiskās pārmaiņas, kuru rezultātā sākotnējā saknes beigu līdzskaņa vietā stājas cits līdzskanis.

 

Mūsdienu latviešu literārajā valodā izšķirami šādi līdzskaņu mijas veidi:

1) līdzskaņa [j] noteiktā mija;

2) līdzskaņu mija patskaņu [i], [ī], [e], [ē] un divskaņa [ie] priekšā;

3) līdzskaņu [t] un [d] mija līdzskaņu [t] un [d] priekšā.