Aizmirsa – aizmirst - aizmirstu, mira – mirst - mirtu, auda – auž - austu, bēra – ber - bērtu, bilda – bilst - bilstu, birza – birzt - birztu, brieda – briest - briestu, dzēsa – dzēš - dzēstu, dzisa – dziest - dzistu, gaisa – gaist - gaistu, kalta – kalst - kalstu, kala – kaļ - kaltu, karsa – karst - karstu, kāsa – kāš - kāstu, kusa – kūst - kustu, svīda – svīst - svīstu, svieda – sviež - sviestu, šķīda – šķīst - šķīstu.